MAJÓWKA W SKANSENIE

1 maja 2020

godz. 10.00 – 18.00

 

 

 

Impreza stanowi nawiązanie do tradycji organizowania rodzinnych pikników na powietrzu, łączących biesiadę, beztroską zabawę i tańce. W zagrodach chłopskich odbywają się prezentacje dawnych zajęć domowych i gospodarskich. Na scenie amfiteatru występują orkiestry dęte i zespoły folklorystyczne. Na uczestników czekają konkursy i zabawy dla całej rodziny zainspirowane dawnymi codziennymi zajęciami wiejskimi. Na terenie ekspozycji zwiedzający poznają zwyczaje i prace chłopskie związane z okresem wiosennym – konne bronowanie i sadzenie ziemniaków, wymianę słomy w siennikach, suszenie ziół, ubijanie masła w kierzance, czy też wykonywanie wycinanek do ozdabiania wnętrz. Przez cały dzień na polanie trwa kiermasz rękodzieła, rzemiosła, produktów regionalnych i tradycyjnych potraw. 

 

Ramowy program imprezy:

 • Zwiedzanie wystawy „Rok polski w tradycyjnych zajęciach codziennych” prezentowanej w 10 zagrodach chłopskich z przełomu XIX i XX w. i dworze szlacheckim
 • Zwiedzanie wystaw stałych  prezentowanych w galerii rzeźby i powozowni
 • Pokazy rzemiosła, rękodzieła ludowego w zagrodach: kowalstwa, plecionkarstwa, szewstwa, rzeźby, papieroplastyki
 • Pokazy wiejskich zajęć codziennych: tkactwa, ręcznego prania bielizny, przędzenia wełny na kołowrotku, wyrobu masła w kirzance połączonego z degustacją z wiejskim chlebem, mechanicznego prania bielizny, powroźnictwa
 • Przejażdżki bryczką po terenie ekspozycji i w siodle
 • Widowisko obrzędowe w wykonaniu zespołu ludowego

Uprzejmie informujemy, iż w dniu imprezy nie będzie możliwości wypożyczenia zestawów AudioGuide.

 

Ceny biletów wstępu:

 • bilet normalny – 18 zł
 • bilet ulgowy – 13 zł
 • bilet rodzinny (2 osoby dorosłe + 2 dzieci do 16 lat) – 49 zł

 

 Kasztelan sponsorem Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

 

Patroni medialni

 

 


 

MAY DAY IN THE OPEN-AIR MUSEUM

1 May 2020

10.00 a.m. – 6.00 p.m.

The event refers to a tradition of organising open-air family picnics that join feast, carefree fun, and dances. In peasant farms there are presentations of old-time house and farm activities. On the amphitheatre stage concert bands and folk bands give their performances. Competitions and games for whole families inspired by old-time everyday village activities wait for participants. Within the exhibition premises visitors may familiarise themselves with customs and peasant work connected with spring time – harrowing and potato planting with horses, changing straw in hay mattresses, drying herbs, making butter in a churn, or making cut-outs to decorate interiors. All day, on a clearing there is a fair of handicraft, regional products, and traditional dishes.

 

Framework programme:

 • Sightseeing of the “Polish year in traditional everyday activities” exhibition presented in 10 peasant farms from the turn of the 20th century and in the manor houses
 • Sightseeing of the permanent exhibitions presented in the sculpture gallery and in the coach house
 • Presentations of folk handicraft in the farms: blacksmithing, baskets making, shoemaking, sculpting, paper art
 • Presentations of everyday farm activities: weaving, whites hand washing, wool spinning with a spinning mill, butter making in a churn and tasting it with farmhouse bread, whites mechanical washing, twine making
 • britzka (small cart) rides within the museum’s premises and rides in saddle
 • rites performance given by a folk band

 

We would like to inform you that on the day of the event there is no possibility to hire audioguide sets.

Prices of entry tickets:

 • normal ticket – 18 zł
 • concessionary ticket – 13 zł
 • family ticket (2 adults + 2 children up to 16 years) – 49 zł

 

Kasztelan is a sponsor of the Museum of the Masovian Countryside

 

Media partons