Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
Niedziela w skansenie

 NIEDZIELA W SKANSENIE

każda niedziela i święto od początku maja do końca września

godz. 10.00-18.00

 

 

 

Tego dnia wieś ożywa. W zagrodach chłopskich krzątają się gospodarze. Jedna z gospodyń ubija masło, którego zwiedzający mogą spróbować z wiejskim chlebem. Inna odwirowuje śmietanę za pomocą centryfugi. Jeszcze inna pierze na tarze i magluje bieliznę. Gospodarze zgodnie z kalendarzem rolniczym orzą i bronują pole, sieją zboża, koszą trawę. W jednej z zagród można podpatrzeć plecionkarza wyplatającego kosze z wikliny, zaś w kuźni zobaczyć jak powstaje podkowa. Na miedzach i pastwiskach pasą się zwierzęta: konie, krowy, owce, kozy, a po podwórkach biega ptactwo domowe. Warto także zwiedzić bardzo ciekawe ekspozycje stałe prezentowane w galerii rzeźby, powozowni i dwóch dworach ziemiańskich.

Ramowy program imprezy

  • Zwiedzanie wystawy „Rok polski w tradycyjnych zajęciach codziennych” prezentowanej w 10 zagrodach chłopskich z przełomu XIX i XX w. i dworze szlacheckim
  • Zwiedzanie wystaw stałych  prezentowanych w galerii rzeźby i powozowni
  • Pokazy rzemiosła, rękodzieła ludowego w zagrodach: kowalstwa, plecionkarstwa, szewstwa, rzeźby, papieroplastyki
  • Pokazy wiejskich zajęć codziennych: tkactwa, ręcznego prania bielizny, przędzenia wełny na kołowrotku, wyrobu masła w kirzance połączonego z degustacją z wiejskim chlebem, mechanicznego prania bielizny, wirowania śmietany za pomocą centryfugi, pracy kieratu
  • Przejażdżki bryczką po terenie ekspozycji i w siodle

 Kasztelan sponsorem Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu