WYKOPKI W SKANSENIE 

 

IMPREZA ODWOŁANA

 

 

 

       

 Główną atrakcją imprezy są pokazy tradycyjnych metod zbioru ziemniaków z udziałem zwiedzających: wykopywanie przy pomocy motyk i kopaczki konnej oraz sortowanie bulw ziemniaczanych. Wieś skansenowska tętni życiem. Gospodarze pracują przy orce konnej i bronowaniu, strzygą owce i czeszą wełnę w gręplarni. Gospodynie międlą i rafują len, przędą na kołowrotku, kiszą kapustę i ogórki zgodnie z dawnymi recepturami, wyciskają sok z pomidorów i ubijają masło w kierzance. W warsztatach pracują snycerz, stolarz, plecionkarz, kowal i szewc. Wiejski kram stanowi jedyną w swoim rodzaju okazję do uzupełnienia domowej spiżarni ekologicznymi warzywami i owocami pochodzącymi ze skansenowskich upraw. Na polanie płonie ognisko, w którym pieczone są ziemniaki zebrane z pól. Na scenie amfiteatru występują zespoły ludowe prezentujące rodzimy folklor.

Ramowy program imprezy

 • Zwiedzanie wystawy „Rok polski w tradycyjnych zajęciach codziennych” prezentowanej w 10 zagrodach chłopskich z przełomu XIX i XX w.
 • Zwiedzanie  ekspozycji stałych: „Wnętrza dworskie…”, „Kolekcja rzeźby…”, „Transport dworski…”
 • Przejażdżki konne bryczką i w siodle
 • Wiejski Kram z owocami i warzywami z muzealnych ogrodów oraz sadów
 • Pokazy rzemiosła, rękodzieła ludowego w zagrodach: kowalstwa, plecionkarstwa, szewstwa, papieroplastyki, garncarstwa, rzeźby
 • Pokazy zajęć gospodarskich: tkactwa , ręcznego prania bielizny, przędzenia wełny na kołowrotku, wyrobu masła w kirzance połączone z degustacją z wiejskim chlebem, mechanicznego prania i maglowania bielizny, wirowania śmietany za pomocą centryfugi , kiszenia ogórków
 • Widowisko obrzędowe/koncerty w wykonaniu zespołów ludowych

Pokazy prac jesiennych:

 • kopanie ziemniaków motykami, zbieranie
 • kopanie ziemniaków kopaczką konną
 • sortowanie ziemniaków za pomocą sortownika
 • kiszenie kapusty, degustacja kiszonych ogórków i kapusty
 • mechaniczne gręplowanie wełny
 • młócenie lnu
 • orka konna
 • bronowanie

 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu imprezy nie będzie możliwości wypożyczenia zestawów AudioGuide.

 

Ceny biletów wstępu:

 

 • bilet normalny – 18 zł
 • bilet ulgowy – 13 zł
 • bilet rodzinny (2 osoby dorosłe + 2 dzieci do 16 lat) – 49 zł

 

Kasztelan sponsorem Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

 

Patronat medialny

  

 

 

 

 

 

 

 

 

POTATO HARVEST IN THE OPEN-AIR MUSEUM

6 September 2020

10.00 a.m. – 6.00 p.m.

The main attraction of the event are presentations of traditional methods of potato harvest with visitors participation: lifting with a use of hoes and a horse drawn potato digger, as well as sorting potatoes. The open-air museum village bustles. Farmers work at horse ploughing and harrowing, shear sheep, and comb wool using a carding machine. Housewives scutch and hackle flax, spin with a spinning mill, pickle cabbage and cucumbers according to old recipes, juice tomatoes, and churn butter. In the workshops there are working: sculptor, carpenter, basket maker, blacksmith, and shoemaker. A village fair is one of a kind opportunity to supply a home pantry with ecological vegetables and fruit from the museum’s crops. On a clearing is a bonfire burning, in which potatoes lifted from fields are baked. On the amphitheatre stage folk bands perform presenting domestic folklore.       

The event’s framework programme

 • Sightseeing of the “Polish year in traditional everyday activities” exhibition presented in 10 peasant farms from the turn of the 20th century
 • Sightseeing of the permanent exhibitions: “Manor interiors…”, “Sculpture collection…”, “Manor transport…”
 • Britzka (small cart) rides and rides in a saddle
 • Village fair with fruit and vegetables from the museum’s gardens and orchards
 • Presentations of folk handicraft within farms: blacksmithing, basket making, shoemaking, sculpting, paper art, pottery
 • Presentations of farm activities: weaving, whites hand washing, wool spinning with a spinning mill, butter making in a churn and tasting it with farmhouse bread, whites mechanical washing and mangling, cream spinning with a centrifuge, cucumber pickling
 • Rites performances/concerts given by folk bands

Presentations of autumn works:

 • lifting potatoes with hoes
 • lifting potatoes with a horse drawn potato digger
 • sorting potatoes with a sorter
 • making sauerkraut, tasting pickled cucumbers and sauerkraut
 • mechanical wool carding
 • scutching flax
 • horse ploughing
 • harrowing

We would like to inform you that on the day of the event there is no possibility to hire audioguide sets.

Prices of entry tickets:

 • normal ticket – 18 zł
 • concessionary ticket – 13 zł
 • family ticket (2 adults + 2 children up to 16 years) – 49 zł

 

Kasztelan is a sponsor of the Museum of the Masovian Countryside

 

Media patrons