ŻNIWA W SKANSENIE

 

IMPREZA ODWOŁANA

 

 

 

 

 

Impreza poświęcona tradycjom i pracom związanym z okresem żniwnym oraz metodom obróbki ziarna. Na pola wychodzą żniwiarze z kosami i sierpami, a obok nich pracuje żniwiarka konna. Każdy uczestnik ma możliwość spróbowania swoich sił w koszeniu, podbieraniu sierpem czy wiązaniu i ustawianiu styg. Zwiedzający poznają obrzęd „strojenia przepiórki” i oglądają proces tworzenia wieńca dożynkowego. Na dzieci czekają warsztaty „Jak to ze zbożem było?”, podczas których uczą się młócki cepami, oczyszczanie ziarna wialnią, a także mielenia ziarna w żarnach oraz w młynku do kaszy. Wszystkie prezentacje odbywają się przy użyciu autentycznych narzędzi i maszyn, w naturalnej scenerii wsi mazowieckiej. Kulminacją muzealnych żniw są widowiska dożynkowe w wykonaniu zespołów ludowych.

 

Ramowy program imprezy

 • Zwiedzanie wystawy „Rok polski w tradycyjnych zajęciach codziennych” prezentowanej w 10 zagrodach chłopskich z przełomu XIX i XX w.
 • Zwiedzanie ekspozycji stałych
 • Przejażdżki konne bryczką i w siodle
 • Pokazy rzemiosła, rękodzieła ludowego w zagrodach: kowalstwa, plecionkarstwa, szewstwa, papieroplastyki, garncarstwa, rzeźby
 • Pokazy zajęć gospodarskich: tkactwa , ręcznego prania bielizny, przędzenia wełny na kołowrotku, wyrobu masła w kirzance połączone z degustacją z wiejskim chlebem, mechanicznego prania i maglowania bielizny, wirowania śmietany za pomocą centryfugi , kiszenia ogórków

Pokazy prac żniwnych:

 • koszenie kosą, podbieranie sierpem
 • stygowanie zboża
 • „strojenie przepiórki”
 • koszenie kosiarką konną
 • młócenie młocarnią napędzaną silnikiem
 • młocka cepami
 • czyszczenie ziarna wialnią
 • klepanie kosy
 • mielenie kaszy
 • mielenie ziarna w żarnach
 • pokaz pracy kieratu

Amfiteatr

 • Widowisko obrzędowe/koncerty w wykonaniu zespołów i kapel
 • Kiermasz rękodzieła oraz  produktów tradycyjnych i regionalnych
 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu imprezy nie będzie możliwości wypożyczenia zestawów AudioGuide.

 

Ceny biletów wstępu:

 • bilet normalny – 18 zł
 • bilet ulgowy – 13 zł
 • bilet rodzinny (2 osoby dorosłe + 2 dzieci do 16 lat) – 49 zł

 

Kasztelan sponsorem Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

 

Patronat medialny

  

 

 

HARVEST IN THE OPEN-AIR MUSEUM

2 August 2020

10.00 a.m. – 6.00 p.m.

The event dedicated to traditions and works connected with time of harvest as well as methods of grain processing. Harvesters with scythes and sickles appear on fields and next to them there is a horse drawn reaper at work. Every participant has the opportunity to try their hands at reaping, picking up grain with sickles, or binding and setting sheaves upright. Visitors may familiarise themselves with a custom of “decorating a quail” and watch the process of making a harvest wreath. For children there are workshops “How was it with grain?”, during which they learn how to flail, winnow, and mill grain with hand mills or groats grinders. All the presentations are held with the use of authentic tools and machines, in a natural scenery of a Masovian village. The culminating point of the museum harvest are harvest festival performances given by folk bands.

The event’s framework programme:

 • Sightseeing of the “Polish year in traditional everyday activities” exhibition presented in 10 peasant farms from the turn of the 20th century and in manor houses
 • Sightseeing of the permanent exhibitions
 • Britzka (small cart) rides and rides in a saddle
 • Presentations of folk handicraft within farms: blacksmithing, basket making, shoemaking, sculpting, paper art, pottery
 • Presentations of farm activities: weaving, whites hand washing, wool spinning with a spinning mill, butter making in a churn and tasting it with farmhouse bread, whites mechanical washing and mangling, cream spinning with a centrifuge, cucumber pickling

Presentations of harvest works:

 • reaping with scythe, picking up grain with sickles
 • setting sheaves upright
 • “decorating a quail”
 • reaping with horse drawn reaper
 • flailing with an engine powered threshing machine
 • flailing with flails
 • winnowing grain with a winnower
 • peening a scythe
 • grinding groats
 • milling grain with a hand mill
 • presentation of a horse mill work

Amphitheatre

 • Rites performance/concerts given by bands
 • Fair of a handicraft, regional and traditional products

 

We would like to inform you that on the day of the event there is no possibility to hire audioguide sets.

Prices of entry tickets:

 • normal ticket – 18 zł
 • concessionary ticket – 13 zł
 • family ticket (2 adults + 2 children up to 16 years) – 49 zł

Kasztelan is a sponsor of the Museum of the Masovian Countryside

 

Media patrons