Informacja o dostępności cyfrowej i architektonicznej w Ratuszu dla osób z niepełnosprawnościami:

 

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ serwisu mwmskansen.pl

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

 • Data publikacji strony internetowej: 20.02.2012r.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 27.01.2021r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne

 • brak tekstów alternatywnych na części grafik i zdjęć
 • filmy nie zawierają napisów dla osób z dysfunkcją słuchu

Wymienione nieprawidłowości będą sukcesywnie usuwane.

 

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu
 • kontrast
 • widoczny fokus
 • wyróżnienie odnośników
 • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych

 

Deklarację sporządzono dnia 27.01.2021r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Justyna Cieszyńska, adres poczty elektronicznej promocja@mwmskansen.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Muzeum powinno zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Muzeum niezwłocznie poinformuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Muzeum może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy Muzeum odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

 

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl/content/jak-mozna-zwrocic-sie-do-rpo

PARKING

Do Ratusza prowadzi wejście główne od ulicy Plac Kardynała Wyszyńskiego 1. Z boku Ratusza, wzdłuż ulicy Zielonej znajdują się wyznaczone miejsca do parkowania.  Parking i chodnik oddziela krawężnik wysokości ok. 14 cm. Od miejsc parkingowych do drzwi wejściowych obiektu trzeba pokonać odległość ok. 50–70 m.

SALE NA PARTERZE

 • Wejście główne prowadzi do przedsionka. Składa się z drzwi dwuskrzydłowych. Łączna szerokość po otwarciu skrzydeł wynosi 130 cm. W drzwiach znajduje się próg – od strony zewnętrznej wys. 7,5 cm, od strony wewnętrznej – 1,5 cm. Za drzwiami od strony wewnętrznej znajduje się krata z otworem wejściowym szerokości 120 cm, bez progu.
 • Z przedsionka do holu głównego prowadzą dwuskrzydłowe drzwi wejściowe. Po otwarciu obu skrzydeł szer. 144 cm, brak progu. W holu głównym mieści się kasa biletowa i sklepik z wydawnictwami.
 • Pomieszczenie biurowe – wejście przez drzwi dwuskrzydłowe, szerokość drzwi po otwarciu obu skrzydeł 100 cm, brak progu.
 • Sala oświatowa (miejsce zajęć edukacyjnych, spotkań, odczytów) – wejście szer. 145 cm, brak drzwi, brak progów.
 • Toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością –drzwi szerokość 74 cm, w łazience uchwyty umywalkowe uchylne i uchwyt przyścienny przy sedesie, próg przy wejściu do łazienki 1 cm, na podłodze w łazience terakota.
 • W holu głównym i pomieszczeniu biurowym – podłoga wykładzina dywanowa.
 • W sali oświatowej – podłoga parkiet.

SALE WYSTAWOWE NA PIĘTRZE - MIEJSCE PREZENTACJI WYSTAW CZASOWYCH

 • Brak windy oraz platformy dźwigowej.
 • Na piętro prowadzą schody. Szerokość schodów 120 cm, wymiary jednego stopnia: gł. 32 cm, wys. 16 cm. Z lewej strony – żeliwna balustrada z drewnianą poręczą, schody wyłożone wykładziną dywanową.
 • Po zejściu ze schodów – wąski korytarz, z lewej strony korytarza wejście do sal wystawowych szer. 74 cm, z prawej strony korytarza wejście do sal wystawowych – szer. 74, brak progów. Przejścia pomiędzy 4 salami ekspozycyjnymi szer.: 126 cm, 138 cm, 100 cm, brak progów. Podłoga w salach wystawowych – parkiet.

WYJŚCIE EWAKUACYJNE

 • Do wyjścia ewakuacyjnego prowadzą 3 schody w dół, każdy stopień o wymiarach: gł. 34 cm, wys. 17 cm., powierzchnia stopni pokryta wykładziną dywanową.
 • Wyjście ewakuacyjne: od wewnątrz – drzwi jednoskrzydłowe – szer. 96 cm, próg wys. 4 cm,  drzwi zewnętrzne  jednoskrzydłowe szer. 74 cm, schody na zewnątrz budynku – 3 stopnie, każdy o wym.: gł. 30 cm, wys. 16 cm.
 • Schody zewnętrzne pokryte płytkami ceramicznymi.