Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
Cennik – bilety wstępu – skansen, ratusz, MMM w Bieżuniu

WSTĘP BEZPŁATNY

  • Dzieci do lat 7 otrzymują bilet bezpłatny,
  • W poniedziałki na teren skansenu obowiązuje wstęp bezpłatny, bez możliwości zwiedzania wnętrz,
  • W soboty do ratusza oraz Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu obowiązuje wstęp bezpłatny z możliwością zwiedzania ekspozycji,  bez możliwości korzystania z form edukacyjnych, takich jak lekcje muzealne czy pokazy.

 

PONIEDZIAŁKI ŚWIĄTECZNE

W poniedziałki świąteczne (przypadające w tym dniu święta) obowiązuje opłata zgodna z Cennikiem MWM w  Sierpcu:

22 kwietnia 2019 – Poniedziałek Wielkanocny – ceny biletów – normalny – 15 zł, ulgowy – 10 zł, rodzinny (2 osoby dorosłe + 2 dzieci do 16 lat) – 40 zł.

 

Gościom nocującym w obiekcie Hotel-Skansen ( Centrum Konferencyjno – Rekreacyjnego) na terenie MWM w Sierpcu oraz  w pokojach gościnnych w MWM w Sierpcu przysługują zniżkowe ceny biletów (w cenniku oznaczone jako bilety CKR).

 

 

BILETY WSTĘPU

 

 

Skansen

Bilet wstępu w dzień powszedni – normalny

15,00

 

Skansen

Bilet wstępu w dzień powszedni – ulgowy*

10,00

 

Skansen

Bilet wstępu w dzień powszedni – rodzinny (2 osoby dorosłe + 2 dzieci do 16 lat) 

40,00

 

Skansen

Bilet wstępu Niedziela w skansenie (maj wrzesień)  – normalny

18,00

 

Skansen

Bilet wstępu Niedziela w skansenie (maj wrzesień)  – ulgowy*

13,00

 

Skansen

Bilet wstępu Niedziela w skansenie (maj wrzesień)  – rodzinny (2 osoby dorosłe + 2 dzieci do 16 lat) 

49,00

 

Skansen

Bilet wstępu w dzień powszedni – normalny CKR

12,00

 

Skansen

Bilet wstępu w dzień powszedni – ulgowy CKR*

8,00

 

Skansen

Bilet wstępu Niedziela w skansenie (maj wrzesień)  – normalny CKR

14,00

 

Skansen

Bilet wstępu Niedziela w skansenie (maj wrzesień)  – ulgowy CKR*

10,00

 

Skansen

Bilet wstępu szkolny grupowy

9,00

 

Skansen

Bilet specjalny –Niedziela Palmowa

7,00

 

Skansen

Bilet specjalny – Mazowieckie Dni integracji Osób Niepełnosprawnych

2,00

 

Bilet specjalny – Karnet

2,00

 

Bilet specjalny – Noc Muzeów

1,00

 

Ratusz

Bilet wstępu normalny

4,00

 

Ratusz

Bilet wstępu ulgowy*

3,00

 

MMM w Bieżuniu

Bilet wstępu normalny

4,00

 

MMM w Bieżuniu

Bilet wstępu ulgowy*

3,00


Ulgowy bilet wstępu do Muzeum przysługuje:

  • uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
  • osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
  • nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
  • osobom fizycznym odznaczonym odznaką “Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową “Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową “Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym “Zasłużony dla Kultury Narodowej”;
  • kombatantom.