Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
Cennik – bilety wstępu – skansen, ratusz, MMM w Bieżuniu

Szanowni Państwo, informujemy że od 1 lutego 2020 zmianie ulegają ceny usług świadczonych przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

 

WSTĘP BEZPŁATNY

 • Dzieci do lat 7 otrzymują bilet bezpłatny,
 • W poniedziałki na teren skansenu obowiązuje wstęp bezpłatny, bez możliwości zwiedzania wnętrz,
 • W soboty do ratusza oraz Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu obowiązuje wstęp bezpłatny z możliwością zwiedzania ekspozycji,  bez możliwości korzystania z form edukacyjnych, takich jak lekcje muzealne czy pokazy.

 

PONIEDZIAŁKI ŚWIĄTECZNE

W poniedziałki świąteczne (przypadające w tym dniu święta) obowiązuje opłata zgodna z Cennikiem MWM w  Sierpcu:

13 kwietnia 2020 – Poniedziałek Wielkanocny – ceny biletów – normalny – 18 zł, ulgowy – 14 zł, rodzinny (2 osoby dorosłe + 2 dzieci do 16 lat) – 40 zł.

 

Gościom nocującym w obiekcie Hotel-Skansen ( Centrum Konferencyjno – Rekreacyjnego) na terenie MWM w Sierpcu oraz  w pokojach gościnnych w MWM w Sierpcu przysługują zniżkowe ceny biletów (w cenniku oznaczone jako bilety CKR).


 UWAGA! Poniższe ceny obowiązują do 31 stycznia 2020r.

 

BILETY WSTĘPU

 

 

Skansen

Bilet wstępu w dzień powszedni – normalny

15,00

 

Skansen

Bilet wstępu w dzień powszedni – ulgowy*

10,00

 

Skansen

Bilet wstępu w dzień powszedni – rodzinny (2 osoby dorosłe + 2 dzieci do 16 lat) 

40,00

 

Skansen

Bilet wstępu Niedziela w skansenie (maj wrzesień)  – normalny

18,00

 

Skansen

Bilet wstępu Niedziela w skansenie (maj wrzesień)  – ulgowy*

13,00

 

Skansen

Bilet wstępu Niedziela w skansenie (maj wrzesień)  – rodzinny (2 osoby dorosłe + 2 dzieci do 16 lat) 

49,00

 

Skansen

Bilet wstępu w dzień powszedni – normalny CKR

12,00

 

Skansen

Bilet wstępu w dzień powszedni – ulgowy CKR*

8,00

 

Skansen

Bilet wstępu Niedziela w skansenie (maj wrzesień)  – normalny CKR

14,00

 

Skansen

Bilet wstępu Niedziela w skansenie (maj wrzesień)  – ulgowy CKR*

10,00

 

Skansen

Bilet wstępu szkolny grupowy

9,00

 

Skansen

Bilet specjalny –Niedziela Palmowa

7,00

 

Skansen

Bilet specjalny – Mazowieckie Dni integracji Osób Niepełnosprawnych

2,00

 

Bilet specjalny – Karnet

2,00

 

Bilet specjalny – Noc Muzeów

1,00

 

Ratusz

Bilet wstępu normalny

4,00

 

Ratusz

Bilet wstępu ulgowy*

3,00

 

MMM w Bieżuniu

Bilet wstępu normalny

4,00

 

MMM w Bieżuniu

Bilet wstępu ulgowy*

3,00

 

NOWY CENNIK – obowiązuje od 1 lutego 2020r.

 

BILETY WSTĘPU

 

 

Skansen

Bilet wstępu w dzień powszedni – normalny

18,00

 

Skansen

Bilet wstępu w dzień powszedni – ulgowy*

14,00

 

Skansen

Bilet wstępu 20% zniżki – normalny

(CKR, pokoje gościnne MWM, Koleje Mazowieckie, POLONUS)

14,00

 

Skansen

Bilet wstępu 20% zniżki – ulgowy

(CKR, pokoje gościnne MWM, Koleje Mazowieckie, POLONUS)

11,00

 

Skansen

Bilet wstępu 50% zniżki – normalny

(Karta Dużej Rodziny, Mazowiecka Karta Dziecka Niepełnosprawnego, Weekend za pół ceny, Niedziela Palmowa w skansenie)

9,00

 

Skansen

Bilet wstępu 50% zniżki – ulgowy

(Karta Dużej Rodziny, Mazowiecka Karta Dziecka Niepełnosprawnego, Weekend za pół ceny, Niedziela Palmowa w skansenie)

7,00

 

Skansen

Bilet Voucher – normalny

18,00

 

Skansen

Bilet Voucher – ulgowy

14,00

 

Skansen

KARNET

2,00

 

Skansen

Bilet SPECJALNY – Mazowieckie Dni integracji Osób Niepełnosprawnych, Noc Muzeów, 60+ Kultura

1,00

 

Ratusz, Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu

Bilet wstępu normalny

6,00

 

Ratusz, Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu

Bilet wstępu ulgowy*

4,00

 

Ratusz, MMM w Bieżuniu

Bilet wstępu normalny 50% zniżki

(Karta Dużej Rodziny, Mazowiecka Karta Dziecka Niepełnosprawnego, Weekend za pół ceny)

3,00

 

Ratusz, MMM w Bieżuniu

Bilet wstępu ulgowy  50% zniżki

(Karta Dużej Rodziny, Mazowiecka Karta Dziecka Niepełnosprawnego, Weekend za pół ceny)

2,00


Ulgowy bilet wstępu przysługuje:

 • uczniom szkół podstawowych, ponadpodstawowych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 • osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 • nauczycielom szkół podstawowych, ponadpodstawowych, artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 • osobom fizycznym odznaczonym odznaką “Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową “Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową “Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym “Zasłużony dla Kultury Narodowej”;
 • kombatantom.

Bezpłatny bilet wstępu przysługuje:

 • osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem “Zasłużony Kulturze Gloria Artis”;
 • pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;
 • członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
 • posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305);
 • dzieciom do lat 7;
 • Opiekunom grup  (1 opiekun w grupie do 10 osób);
 • uczestnikom akcji Europejskie Dni Dziedzictwa.

Bilet wstępu 20% zniżki przysługuje:

 • Klientom Hotelu Skansen Conference & SPA,
 • Klientom pokojów gościnnych MWM,
 • Uczestnikom programu Koleją do kultury,
 • Posiadaczom biletów POLONUS.

Bilet wstępu 50% zniżki przysługuje:

 • posiadaczom Karty Dużej Rodziny,
 • posiadaczom Mazowieckiej Karty Rodziny z Dzieckiem Niepełnosprawnym,
 • uczestnikom akcji Polska zobacz więcej. Weekend za pół ceny,
 • uczestnikom imprezy plenerowej Niedziela Palmowa w skansenie.