Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
Cennik – bilety wstępu – skansen, ratusz, MMM w Bieżuniu

WSTĘP BEZPŁATNY

  • Dzieci do lat 7 otrzymują bilet bezpłatny,
  • W poniedziałki na teren skansenu obowiązuje wstęp bezpłatny, bez możliwości zwiedzania wnętrz,
  • W soboty do ratusza oraz Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu obowiązuje wstęp bezpłatny z możliwością zwiedzania ekspozycji,  bez możliwości korzystania z form edukacyjnych, takich jak lekcje muzealne czy pokazy.

 

PONIEDZIAŁKI ŚWIĄTECZNE

W poniedziałki świąteczne (przypadające w tym dniu święta) obowiązuje opłata zgodna z Cennikiem MWM w  Sierpcu:

13 kwietnia 2020 – Poniedziałek Wielkanocny – ceny biletów – normalny – 18,00 zł, ulgowy – 14,00 zł.

 

Gościom nocującym w obiekcie Hotel-Skansen (Centrum Konferencyjno – Rekreacyjnego) na terenie MWM w Sierpcu oraz  w pokojach gościnnych w MWM w Sierpcu przysługują zniżkowe ceny biletów (w cenniku oznaczone jako bilety CKR)

 

CENNIK:

SKANSEN – ul. Narutowicza 64, Sierpc

 

 

 Bilet wstępu normalny

18,00 zł

 

 Bilet wstępu ulgowy*

14,00 zł

 

 Bilet  wstępu bezpłatny **

0 zł

 

 Bilet wstępu normalny ze zniżką 20%  

 przysługuje:

 1)     Klientom Hotel Skansen Conference&SPA

 2)     Klientom pokojów gościnnych Muzeum Wsi Mazowieckiej w  Sierpcu

 3)     Posiadaczom biletów Kolei Mazowieckich

14,00 zł

 

 Bilet wstępu ulgowy ze zniżką 20%

 przysługuje:

 1)     Klientom Hotel Skansen Conference&SPA

 2)     Klientom pokojów gościnnych Muzeum Wsi Mazowieckiej w  Sierpcu

 3)     Posiadaczom biletów Kolei Mazowieckich

11,00 zł

 

 Bilet wstępu normalny ze zniżką 50%

 przysługuje:

 1)     Posiadaczom Karty Dużej Rodziny

 2)     Uczestnikom akcji Polska zobacz więcej. Weekend za pół  ceny

 3)     Uczestnikom imprezy plenerowej Niedziela Palmowa w skansenie (obowiązuje wyłącznie w skansenie)

9,00 zł

 

 Bilet wstępu ulgowy ze zniżką 50%

 przysługuje:

 1)     Posiadaczom Karty Dużej Rodziny

 2)     Posiadaczom Mazowieckiej Karty dla Rodziny z Dzieckiem  z Niepełnosprawnością

 3)     Uczestnikom akcji Polska zobacz więcej. Weekend za pół  ceny

 4)     Uczestnikom imprezy plenerowej Niedziela Palmowa w  skansenie (obowiązuje wyłącznie w skansenie)

7,00 zł

 

 Bilet wstępu specjalny

 Obowiązuje w wybrane imprezy i przysługuje:

 1)     Noc Muzeów (wszystkim zwiedzającym)

 2)     60+ Kultura (osobom powyżej 60 r. życia po okazaniu  stosownego dokumentu)

 3)     Mazowiecki Dzień Integracji Osób z Niepełnosprawnością  (osobom z niepełnosprawnością po okazaniu stosownego dokumentu oraz 1 opiekunowi osoby z niepełnosprawnością)

1,00 zł

RATUSZ – Pl. Kard. Wyszyńskiego 1, Sierpc

 

 

 Bilet wstępu normalny

6,00 zł

 

 Bilet wstępu ulgowy*

4,00 zł

 

 Bilet  wstępu bezpłatny **

0 zł

 

 Bilet wstępu normalny ze zniżką 50%

 przysługuje:

 1)    Posiadaczom Karty Dużej Rodziny

 2)    Uczestnikom akcji Polska zobacz więcej. Weekend za pół ceny

3,00 zł

 

 Bilet wstępu ulgowy ze zniżką 50%

 1)    Posiadaczom Karty Dużej Rodziny

 2)    Uczestnikom akcji Polska zobacz więcej. Weekend za pół ceny

2,00 zł

 

 Bilet wstępu specjalny

 Obowiązuje w wybrane imprezy i przysługuje:

 1)     Noc Muzeów (wszystkim zwiedzającym)

 2)     60+ Kultura (osobom powyżej 60 r. życia po okazaniu stosownego dokumentu)

1,00 zł.

MUZEUM MAŁEGO MIASTA W BIEŻUNIU – oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu,

Stary Rynek 19, Bieżuń

 

 

 Bilet wstępu normalny

6,00 zł

 

 Bilet wstępu ulgowy*

4,00 zł

 

 Bilet  wstępu bezpłatny **

0 zł

 

 Bilet wstępu normalny ze zniżką 50%

 przysługuje:

 1)     Posiadaczom Karty Dużej Rodziny

 2)     Uczestnikom akcji Polska zobacz więcej. Weekend za pół ceny

3,00 zł

 

 Bilet wstępu ulgowy ze zniżką 50%

 1)     Posiadaczom Karty Dużej Rodziny

 2)     Uczestnikom akcji Polska zobacz więcej. Weekend za pół ceny

2,00 zł

 

 Bilet wstępu specjalny

 Obowiązuje w wybrane imprezy i przysługuje:

 1)     Noc Muzeów (wszystkim zwiedzającym)

 2)     60+ Kultura (osobom powyżej 60 r. życia po okazaniu stosownego dokumentu)

1,00 zł.

 

 *ULGOWY BILET WSTĘPU PRZYSŁUGUJE:

1)        uczniom szkół podstawowych, ponadpodstawowych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

2)        osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

3)        nauczycielom szkół podstawowych, ponadpodstawowych, artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

4)        osobom fizycznym odznaczonym odznaką “Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową “Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową “Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym “Zasłużony dla Kultury Narodowej”;

5)        kombatantom.

**BEZPŁATNY BILET WSTĘPU PRZYSŁUGUJE:

1)        osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem “Zasłużony Kulturze Gloria Artis”

2)        pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów;

3)        członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);

4)        posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305);

5)        dzieciom do lat 7

6)        opiekunom grup  (1 opiekun w grupie do 10 osób)

7)         weteranom i weteranom poszkodowanym

8)        uczestnikom akcji Europejskie Dni Dziedzictwa