Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

DOSTĘPNOŚĆ MUZEUM DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

 

W Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu zobaczyć możecie wieś mazowiecką z przełomu XIX i XX wieku. Tworząc ekspozycję staraliśmy się pokazać jak dawniej wyglądało życie ludności wiejskiej. Domy wiejskie były niewielkie a wchodziło się do nich po kamiennych schodach. Powoduje to pewne ograniczenia w poruszaniu się osób z niepełnosprawnościami. Większość budynków to zabytki, dlatego nie możemy ich przebudowywać. Staramy się jednak zwiększyć dostępność naszych wystaw dla osób napotykających różne trudności wynikające z niepełnosprawności. Prosimy zatem o wyrozumiałość.

ZNIŻKI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Bilety ulgowe przysługują osobom z niepełnosprawnościami i osobom je wspierającym/ asystentom, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Dokumentem uprawniającym do korzystania z ulgi jest legitymacja potwierdzająca niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności.

PARKING

Ogólnodostępny, bezpłatny parking z miejscami parkingowymi dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się przy wejściu do Muzeum od ulicy Narutowicza. Odległość od kasy biletowej: ok. 80 kroków. Osoby poruszające się na wózkach mają możliwość pozostawienia samochodu bliżej wejścia na część ekspozycyjną muzeum – naprzeciw Hotelu Skansen. W takim wypadku prosimy o wcześniejszy zakup biletu wstępu online, bądź w kasie biletowej.

TOALETY

Toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami znajdują się w budynku kasy przy ul. Narutowicza, a także koło karczmy Pohulanka oraz w budynku G przy Galerii Rzeźby.

WEJŚCIE

Doradzamy skorzystanie z wejścia do Muzeum od ulicy Narutowicza. Przy nim znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami (należy przejść przez jezdnię). Od budynku kasy prowadzi prosta droga do wejścia na teren Muzeum (kostka granitowa łupana).

Idąc tą drogą:

- po prawej stronie mijamy budynek ochrony, później rozciąga się park dworski,

- po lewej budynki: administracyjny i konserwatorski,

- na końcu drogi jest brama – wejście do skansenu, tutaj sprawdzane są bilety wstępu

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

EKSPOZYCJA MUZEALNA

 

Zwiedzanie Muzeum trwa ok. 2 godzin, do przejścia jest ok. 2 – 3 km.

Osoby z dysfunkcjami słuchu

Osoby z dysfunkcjami słuchu mogą wypożyczyć w kasach Muzeum (w skansenie) audioprzewodnik z ekranem,  na którym widoczny jest tłumacz Polskiego Języka Migowego. Ścieżka zwiedzania skansenu z tłumaczeniem na Polski Język Migowy przewidziana jest na ok. 90 minut. W kasach Muzeum można wypożyczyć  również 6 naszyjnych pętli indukcyjnych ułatwiające skorzystanie z audioprzewodników przez osoby niedosłyszące.

Uwaga! By pętla indukcyjna działała poprawnie aparat słuchowy powinien być wyposażony w cewkę indukcyjną (standardową w większości obecnie używanych urządzeń).

 

Osoby niedowidzące i niewidzące

Muzeum zapewnia możliwość poruszania się po przestrzeniach ekspozycyjnych w towarzystwie psa asystującego.

Z myślą o osobach z niepełnosprawnością wzroku w jednej z chałup przygotowana została wystawa „Zobaczyć rękoma”. Chałupa z Drwał znajduje się obok Karczmy POHULANKI oraz kuźni z Żuromina. W chałupie nie ma żadnych ograniczników, dzięki czemu zwiedzający ma możliwość swobodnego poruszania się po wystawie. 

UWAGA! Zachowując zgodność z historycznymi realiami w chałupie pozostawiliśmy dość niskie wejście (ok. 170 cm), a także kamienne schody i progi wejściowe. Prosimy uważać podczas wchodzenia.

Wystawa pozwala dotknąć kawałka przeszłości, daje możliwość posłuchania historii mówionych przez skrzypiącą, drewnianą podłogę i poczucia zapachu prawdziwego siennika, słowem, przenosi w miniony czas prawdziwie ludowej, chłopskiej wsi sprzed dekad. Chałupa została wybudowana w XIX wieku i reprezentuje typ powszechnego w owym czasie budownictwa na Mazowszu Płockim. Chałupa ma zrąb z drewna sosnowego konstrukcji sumikowo – łątkowej węgłowany na rybi ogon i dach naczółkowy pokryty słomą.

Dwutraktowe, symetryczne wnętrze  z sienią na przestrzał przedzieloną kominem  podzielone jest na cztery pomieszczenia.

W trakcie od strony drogi  po lewej stronie znajduje się  alkierz, po prawej izdebka przebudowana z komory, o czym świadczy zachowany w ścianie szczytowej wyglądek, czyli małe okienko zasuwane deską.

W trakcie od podwórza po lewej stronie znajduje się izba pełniąca rolę pokoju oraz sypialni gospodarzy, zaś po prawej stronie usytuowana jest obszerna kuchnia z wymurowanym trzonem kuchennym i piecem chlebowym.

Urządzenie wnętrz odsyła do połowy dwudziestego wieku. Oddają one atmosferę pierwszego dziesięciolecia powojennego, kiedy to w wielu domach na wsi mazowieckiej zaczęły się dokonywać istotne zmiany będące następstwem wzmożonej migracji ludności.

           

Ze względu na specyfikę miejsca – możliwe najwierniejsze oddanie realiów wsi mazowieckiej z przełomu wieków XIX i XX możliwe utrudnienia dla osób z dysfunkcją wzroku na terenie skansenu:

- piaszczysty trakt – droga główna na wsi – bez wyraźnych krawędzi, możliwe nierówności nawierzchni

- kamienno – trawiaste podłoże w zagrodach

- wejścia do chałup są kamienne, o nierównych krawędziach, nierównej powierzchni, różnej wysokości

- niskie stropy

- nisko osadzone otwory drzwiowe

Nieustannie pracujemy nad poszerzeniem oferty dla osób z dysfunkcjami wzroku i sprawieniem, by ekspozycja stała się bardziej dostępna.

 

Osoby z niepełnosprawnością ruchową

Osoby niepełnosprawne ruchowo lub o ograniczonej sprawności ruchowej mogą bez przeszkód zwiedzić wystawę „Transport Dworski” mieszczącą się w Powozowni oraz Galerię Rzeźby Ludowej.

Zajęcia edukacyjne oferowane przez Muzeum odbywają się (w zależności od formy i tematu zajęć) w salach oświatowych: A (parter budynku kasy od ul. Narutowicza, brak przeszkód w poruszaniu się dla osób z dysfunkcjami ruchu), G (I piętro budynku G, możliwość skorzystania z windy mieszczącej się w holu hotelowym), sala  w Młynie (I piętro; brak windy) oraz na terenie wybranych zagród.

Osoby niepełnosprawne ruchowo lub o ograniczonej sprawności ruchowej podczas wizyty w Muzeum mogą napotkać następujące trudności:

- piaszczysty trakt – droga główna na wsi – możliwe nierówności nawierzchni – utrudnia poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim

- kamienno – trawiaste podłoże w zagrodach – utrudnia poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim

- wejścia do chałup są kamienne, o nierównych krawędziach, nierównej powierzchni, różnej wysokości – utrudnia wejście osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim

- wąskie drzwi do chałupy – uniemożliwia wejście osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim

- mała/ wąska sień w chałupie– uniemożliwia obrót osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim

 

Muzeum pracuje nad projektem dostosowania oferty dla osób z dysfunkcjami ruchu.

 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MAZOWIECKIE DNI INTEGRACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Impreza plenerowa  w skansenie organizowana w ostatnią sobotę sierpnia. Celem imprezy jest integracja, pokonywanie barier i zwiększenie świadomości społecznej na temat potrzeb i problemów osób niepełnosprawnych.

Muzeum Wsi Mazowieckiej jest w trakcie dostosowywania zarówno możliwości zwiedzania dla osób z niepełnosprawnościami jak i rozszerzenia oraz dostosowania oferty edukacyjnej. Równocześnie prosimy o informację o planowanym przyjeździe osób niepełnosprawnych podczas rezerwacji pobytu, by w możliwie najlepszy i najbardziej atrakcyjny dla Państwa sposób zaplanować wizytę w skansenie.

Bliższe informacje na temat  organizacji pobytu osób niepełnosprawnych w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu można uzyskać

w sekretariacie tel. 24 275 28 83, wew. 200

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30