Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
Informacje dla osób niepełnosprawnych

DOSTĘPNOŚĆ MUZEUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu prezentuje w możliwie najpełniejszej formie wieś mazowiecką z przełomu XIX i XX wieku w układzie rzędówki. Rzędówki charakteryzowały się luźną zabudową zagród wzdłuż drogi z odpowiadającymi zagrodom polami ulokowanymi po przeciwnej stronie drogi. W Muzeum odtworzyliśmy także krajobraz przyrodniczy (hodujemy zwierzęta ras dawnych:…..) wsi mazowieckiej z tego okresu. Dlatego niemożliwym jest w pełni dostosowanie przestrzeni ekspozycyjnej do zwiedzania dla osób z niepełnosprawnościami. Barierami nie do pokonania są z pewnością nierówności terenu wynikające z tła historycznego, ale także ukształtowania terenu, na którym znajduje się Muzeum. Zdecydowana większość obiektów należy do architektury zabytkowej, dlatego też nie możemy ingerować w jej strukturę. Równocześnie staramy się eliminować przeszkody i utrudnienia, które nie naruszą tkanki historycznej ani nie zaburzą autentyczności obrazu żyjącej wsi. Prosimy zatem o wyrozumiałość.

ZNIŻKI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Bilety ulgowe przysługują osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunem, będącymi obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Dokumentem uprawniającym do korzystania z ulgi jest legitymacja potwierdzająca niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności.

PARKING

Ogólnodostępny, bezpłatny parking z miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy wejściu do Muzeum od ulicy Narutowicza. Odległość od kasy biletowej: ok. 80 kroków.

TOALETY

Toalety dostosowane do osób niepełnosprawnych znajdują się w budynku kasy przy ul. Narutowicza oraz w budynku G przy Galerii Rzeźby.

WEJŚCIE

Zalecane jest wejście do Muzeum od ulicy Narutowicza, gdzie znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (odległość od kasy: ok. 80 kroków; należy przejść przez jezdnię), budynek kasy oraz sklepik z wydawnictwami, skąd prowadzi prosta droga od kasy do wejścia na teren Muzeum (odległość: ok. 230 kroków, kostka granitowa łupana).

Idąc tą drogą:

- po prawej stronie mijamy budynek ochrony, później rozciąga się park dworski,

- po lewej budynki: administracyjny i konserwatorski,

- na końcu drogi jest brama – wejście do skansenu, tutaj sprawdzane są bilety wstępu

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

EKSPOZYCJA MUZEALNA

 

Zwiedzanie Muzeum trwa ok. 2 godzin, do przejścia jest ok. 2 – 3 km.

Osoby z dysfunkcjami słuchu

Osoby z dysfunkcjami słuchu mogą wypożyczyć w kasach Muzeum (skansen) audioprzewodnik z ekranem,  na którym widoczny jest tłumacz Polskiego Języka Migowego. Ścieżka zwiedzania skansenu  z tłumaczeniem na Polski Język Migowy przewidziana jest na ok. 90 minut. W kasach Muzeum można wypożyczyć  również 6 naszyjnych pętli indukcyjnych w celu skorzystania z audioprzewodników przez osoby niedosłyszące.

Osoby z dysfunkcjami wzroku

Muzeum zapewnia możliwość poruszania się po przestrzeniach ekspozycyjnych w towarzystwie psa asystującego.

W Muzeum znajduje się wystawa „Zobaczyć rękoma” w chałupie z Drwał nastawiona na poznanie dotykowe. Chałupa z Drwał mieści się obok Karczmy POHULANKI oraz kuźni z Żuromina czyli od wejścia należy kierować się główną, piaszczystą drogą na północ aż do rozwidlenia (ok. 90 kroków), gdzie należy skręcić w lewo (północny zachód) i zejść drogą w dół (droga piaszczysto – kamienista; ok. 150 kroków), po lewej stronie miniemy kuźnię, następnym budynkiem jest chałupa z Drwał; po prawej stronie znajduje się karczma, w centralnym miejscu placu umieszczona jest studnia z żurawiem oraz krypa – poidło dla zwierząt.

Wystawa „Zobaczyć rękoma”

Nowa wystawa w Drwałach pozwala dotknąć kawałka przeszłości, daje możliwość posłuchania historii mówionych przez skrzypiącą, drewnianą podłogę, pozwala poczuć zapach prawdziwego siennika, słowem, przenosi w miniony czas prawdziwie ludowej, chłopskiej wsi sprzed dekad. Aranżacja ekspozycji umożliwia każdemu odwiedzającemu pozostawienie na progu chaty tego, co nazwane dobrem cywilizacyjnym, a w rzeczywistości zabierającego mu to, co najcenniejsze – szczęścia płynącego z prostoty obcowania z naturą.

Chałupa z Drwał została wybudowana w XIX wieku i reprezentuje typ powszechnego w owym czasie budownictwa na Mazowszu Płockim. We wnętrzach Muzeum postanowiło stworzyć ekspozycję otwartą pozwalając zwiedzającym zapomnieć o dobrze znanym muzealnym zakazie „nie dotykać”.

Chałupa ma zrąb z drewna sosnowego konstrukcji sumikowo – łątkowej węgłowany na rybi ogon i dach naczółkowy pokryty słomą. Dwutraktowe, symetryczne wnętrze  z sienią na przestrzał przedzieloną kominem  podzielone jest na cztery pomieszczenia.

W trakcie od strony drogi  po lewej stronie znajduje się  alkierz, po prawej izdebka przebudowana z komory, o czym świadczy zachowany w ścianie szczytowej wyglądek, czyli małe okienko zasuwane deską.

W trakcie od podwórza po lewej stronie znajduje się izba pełniąca rolę pokoju oraz sypialni gospodarzy, zaś po prawej stronie usytuowana jest obszerna kuchnia z wymurowanym trzonem kuchennym i piecem chlebowym.

Urządzenie wnętrz odsyła do połowy dwudziestego wieku. Oddają one atmosferę pierwszego dziesięciolecia powojennego, kiedy to w wielu domach na wsi mazowieckiej zaczęły się dokonywać istotne zmiany będące następstwem wzmożonej migracji ludności.

           

Ze względu na specyfikę miejsca – możliwe najwierniejsze oddanie realiów wsi mazowieckiej z przełomu wieków XIX i XX możliwe utrudnienia dla osób z dysfunkcją wzroku na terenie skansenu:

- piaszczysty trakt – droga główna na wsi – bez wyraźnych krawędzi, możliwe nierówności nawierzchni

- kamienno – trawiaste podłoże w zagrodach

- wejścia do chałup są kamienne, o nierównych krawędziach, nierównej powierzchni, różnej wysokości

- niskie stropy

- nisko osadzone otwory drzwiowe

Muzeum pracuje nad projektem poszerzenia oferty dla osób z dysfunkcjami wzroku.

Osoby z dysfunkcją ruchową

Osoby niepełnosprawne ruchowo lub o ograniczonej sprawności ruchowej mogą bez przeszkód zwiedzić wystawę „Transport Dworski” mieszczącą się w Powozowni oraz Galerię Rzeźby Ludowej.

Zajęcia edukacyjne oferowane przez Muzeum odbywają się (w zależności od formy i tematu zajęć) w salach oświatowych: A (parter budynku kasy od ul. Narutowicza, brak przeszkód w poruszaniu się dla osób z dysfunkcjami ruchu), G (I piętro budynku G, możliwość skorzystania z windy mieszczącej się w holu hotelowym), sala  w Młynie (I piętro; brak windy) oraz na terenie wybranych zagród.

Osoby niepełnosprawne ruchowo lub o ograniczonej sprawności ruchowej podczas wizyty w Muzeum mogą napotkać następujące trudności:

- piaszczysty trakt – droga główna na wsi – możliwe nierówności nawierzchni – utrudnia poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim

- kamienno – trawiaste podłoże w zagrodach – utrudnia poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim

- wejścia do chałup są kamienne, o nierównych krawędziach, nierównej powierzchni, różnej wysokości – utrudnia wejście osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim

- wąskie drzwi do chałupy – uniemożliwia wejście osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim

- mała/ wąska sień w chałupie– uniemożliwia obrót osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim

 

Muzeum pracuje nad projektem dostosowania oferty dla osób z dysfunkcjami ruchu.

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MAZOWIECKIE DNI INTEGRACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Impreza plenerowa  w skansenie organizowana w ostatnią sobotę sierpnia. Celem imprezy jest integracja, pokonywanie barier i zwiększenie świadomości społecznej na temat potrzeb i problemów osób niepełnosprawnych.

Muzeum Wsi Mazowieckiej jest w trakcie dostosowywania zarówno możliwości zwiedzania dla osób z niepełnosprawnościami jak i rozszerzenia oraz dostosowania oferty edukacyjnej. Równocześnie prosimy o informację o planowanym przyjeździe osób niepełnosprawnych podczas rezerwacji pobytu, by w możliwie najlepszy i najbardziej atrakcyjny dla Państwa sposób zaplanować wizytę w skansenie.

Bliższe informacje na temat  organizacji pobytu osób niepełnosprawnych w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu można uzyskać

w sekretariacie tel. 24 275 28 83

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30