Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA MUZEUM

DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

 

W Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu zobaczyć możecie wieś mazowiecką z przełomu XIX i XX wieku. Tworząc ekspozycję staraliśmy się pokazać jak dawniej wyglądało życie ludności wiejskiej. Domy wiejskie były niewielkie a wchodziło się do nich po kamiennych schodach. Powoduje to pewne ograniczenia w poruszaniu się osób z niepełnosprawnościami. Większość budynków to zabytki, dlatego nie możemy ich przebudowywać. Staramy się jednak zwiększyć dostępność naszych wystaw dla osób napotykających różne trudności wynikające z niepełnosprawności. Prosimy zatem o wyrozumiałość.

 

WEJŚCIE

Do Muzeum (skansen) prowadzą dwa wejścia: główne, od strony ul. Narutowicza (dojazd od centrum miasta), drugie od strony drogi krajowej nr 10. Doradzamy skorzystanie z wejścia od ulicy Narutowicza. Przy nim znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami (należy przejść przez jezdnię). Od budynku kasy prowadzi prosta droga do wejścia na teren Muzeum (kostka granitowa łupana).

Idąc tą drogą:

- po prawej stronie mijamy budynek ochrony, później rozciąga się park dworski,

- po lewej budynki: administracyjny i konserwatorski,

- na końcu drogi jest brama – wejście do skansenu, tutaj sprawdzane są bilety wstępu

 

PARKING

Ogólnodostępny, bezpłatny parking z miejscami parkingowymi dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się przy wejściu do Muzeum od ulicy Narutowicza. Odległość od kasy biletowej: ok. 80 kroków. Zachęcamy do wcześniejszego zakupu biletu wstępu online, pozwoli to uniknąć kolejek.

 

ZNIŻKI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Bilety ulgowe przysługują osobom z niepełnosprawnościami i osobom je wspierającym/ asystentom, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Dokumentem uprawniającym do korzystania z ulgi jest legitymacja potwierdzająca niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności.

 

TOALETY

Toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami znajdują się w budynku kasy przy ul. Narutowicza, a także koło karczmy Pohulanka oraz w budynku G przy Galerii Rzeźby.

 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

EKSPOZYCJA MUZEALNA

 

Zwiedzanie Muzeum trwa ok. 2 godzin, do przejścia jest ok. 2 – 3 km.

 

Osoby z dysfunkcjami słuchu

UWAGA!  Ze względu na zdrowie i bezpieczeństwo zwiedzających w okresie epidemii możliwość wynajmu audioprzewodników i pętli indukcyjnych została wstrzymana.

 

 

Osoby z dysfunkcjami wzroku

 • Muzeum zapewnia możliwość poruszania się po przestrzeniach ekspozycyjnych w towarzystwie psa asystującego.
 • W kasach biletowych istnieje możliwość bezpłatnego wypożyczenia na czas zwiedzania tyflograficznej mapy skansenu. Mapy dostępne są w kasach muzeum.
 • Z myślą o osobach z niepełnosprawnością wzroku w jednej z chałup przygotowana została wystawa „Zobaczyć rękoma”. Chałupa z Drwał znajduje się obok Karczmy POHULANKI oraz kuźni z Żuromina. W chałupie nie ma żadnych ograniczników, dzięki czemu zwiedzający ma możliwość swobodnego poruszania się po wystawie.

 

UWAGA!  Ze względu na zdrowie i bezpieczeństwo zwiedzających w okresie epidemii wystawa “Zobaczyć rękoma” w chałupie z Drwał jest czasowo niedostępna

 

Zachowując zgodność z historycznymi realiami w chałupie pozostawiliśmy dość niskie wejście (ok. 170 cm), a także kamienne schody i progi wejściowe. Prosimy uważać podczas wchodzenia.

Wystawa pozwala dotknąć kawałka przeszłości, daje możliwość posłuchania historii mówionych przez skrzypiącą, drewnianą podłogę i poczucia zapachu prawdziwego siennika, słowem, przenosi w miniony czas prawdziwie ludowej, chłopskiej wsi sprzed dekad. Chałupa została wybudowana w XIX wieku i reprezentuje typ powszechnego w owym czasie budownictwa na Mazowszu Płockim. Chałupa ma zrąb z drewna sosnowego konstrukcji sumikowo-łątkowej węgłowany na rybi ogon i dach naczółkowy pokryty słomą.

Dwutraktowe, symetryczne wnętrze  z sienią na przestrzał przedzieloną kominem  podzielone jest na cztery pomieszczenia.

W trakcie od strony drogi  po lewej stronie znajduje się  alkierz, po prawej izdebka przebudowana z komory, o czym świadczy zachowany w ścianie szczytowej wyglądek, czyli małe okienko zasuwane deską.

W trakcie od podwórza po lewej stronie znajduje się izba pełniąca rolę pokoju oraz sypialni gospodarzy, zaś po prawej stronie usytuowana jest obszerna kuchnia z wymurowanym trzonem kuchennym i piecem chlebowym.

Urządzenie wnętrz odsyła do połowy dwudziestego wieku. Oddają one atmosferę pierwszego dziesięciolecia powojennego, kiedy to w wielu domach na wsi mazowieckiej zaczęły się dokonywać istotne zmiany będące następstwem wzmożonej migracji ludności.

           

Ze względu na specyfikę skansenu – wzorowanego na wsi mazowieckiej z przełomu wieków XIX i XX podczas zwiedzania osoby z dysfunkcjami wzroku napotkać mogą utrudnienia:

- piaszczysty trakt – droga główna na wsi – bez wyraźnych krawędzi, możliwe nierówności nawierzchni

- kamienno – trawiaste podłoże w zagrodach

- wejścia do chałup są kamienne, o nierównych krawędziach, nierównej powierzchni, różnej wysokości

- niskie stropy

- nisko osadzone otwory drzwiowe

Nieustannie pracujemy nad dostosowaniem oferty do potrzeb osób z dysfunkcjami wzroku i sprawieniem, by ekspozycja stała się bardziej dostępna.

 

 

Osoby z dysfunkcjami narządów ruchu

 •  Istnieje możliwość skorzystania z pochylni umożliwiających wejście do wybranych obiektów. W celu sprawnego zainstalowania pochylni, wystarczy w kasie poinformować o tym fakcie obsługę muzeum. Skorzystanie z pochylni jest możliwe w obiektach:
 • Chałupa z Czermna
 • Chałupa z Dzierżążni
 • Chałupa z Ligówka
 • Dwór z Bojanowa
 • Budynek administracyjny C – dyrekcja, sekretariat, administracja, księgowość

Zwiedzanie Powozowni i Galerii Rzeźby nie wymaga montażu pochylni.

Zajęcia edukacyjne oferowane przez Muzeum odbywają się (w zależności od formy i tematu zajęć) w salach oświatowych: A (parter budynku kasy od ul. Narutowicza, brak przeszkód w poruszaniu się dla osób z dysfunkcjami ruchu), G (I piętro budynku G, możliwość skorzystania z windy mieszczącej się w holu hotelowym), sala  w Młynie (I piętro; brak windy) oraz na terenie wybranych zagród.

Osoby z dysfunkcjami ruchu lub o ograniczonej sprawności ruchowej podczas wizyty w Muzeum mogą napotkać następujące trudności:

- piaszczysty trakt – droga główna na wsi – możliwe nierówności nawierzchni – utrudnia poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim

- kamienno – trawiaste podłoże w zagrodach – utrudnia poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim

- wejścia do chałup są kamienne, o nierównych krawędziach, nierównej powierzchni, różnej wysokości – utrudnia wejście osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim

- wąskie drzwi do chałupy – uniemożliwia wejście osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim

- mała/ wąska sień w chałupie– uniemożliwia obrót osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim

 ________________________________________________________________________________________________________________________

Bliższe informacje na temat  organizacji pobytu osób niepełnosprawnych w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu można uzyskać:

 • w sekretariacie tel. 24 275 28 83, wew. 200
 • w dziale upowszechniania i promocji, tel. 24 275 28 83, wew. 216 lub 217

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30

___________________________________________________________________________________________________

MAZOWIECKIE DNI INTEGRACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Impreza plenerowa  w skansenie organizowana w ostatnią sobotę sierpnia. Celem imprezy jest integracja, pokonywanie barier i zwiększanie świadomości społecznej na temat potrzeb i problemów osób z różnymi niepełnosprawnościami. Wydarzenie ma charakter rodzinnego pikniku. Uczestnicy zwiedzają ekspozycję „Rok polski w tradycyjnych zajęciach codziennych” wzbogaconą pokazami prac i zwyczajów wiejskich oraz rękodzieła ludowego. Biorą też udział w zabawie „na dechach”, podczas której gra dla nich prawdziwa wiejska kapela. Przełamywaniu własnych barier i słabości w atmosferze współzawodnictwa służą konkursy z nagrodami wymagające sprytu, refleksu, a czasem wiedzy.

 

Muzeum Wsi Mazowieckiej jest w trakcie dostosowywania zarówno możliwości zwiedzania dla osób z niepełnosprawnościami jak i rozszerzenia oraz dostosowania oferty edukacyjnej. Równocześnie prosimy o informację o planowanym przyjeździe osób niepełnosprawnych podczas rezerwacji pobytu, by w możliwie najlepszy i najbardziej atrakcyjny dla Państwa sposób zaplanować wizytę w skansenie.