Drzwi płycinowe, dwuskrzydłowe z nadświetlem – MWM, chałupa z Ligówka, 2023 r.

Drzwi wejściowe do chałupy, wykonane z drewna, dwuskrzydłowe