Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
Lekcja kaligrafii

“Lekcja kaligrafii”

Lekcja kaligrafii to prawdziwa podróż w czasie. Uczestnicy przenoszą się do szkoły z lat 50.XXw. W atmosferę  wprowadza już samo wyposażenie izby szkolnej: portrety królów i poetów na ścianach, czarna tablica z zajęczą łapką do wycierania, dyscyplina, katedra  czy ławki z pochylonym blatem i otworem na kałamarz. Tylko w  tej wyjątkowej lekcji uczniowie uczestniczą ubrani w fartuszki szkolne – ubiór obowiązujący do lat 80.XXw.  Podczas zajęć poznają dawne przybory szkolne takie jak: tabliczka z rysikiem, bibularz, pióro, kałamarz. Poznają także wzory liter pisanych obowiązujących w połowie XX w. Lekcja prowadzona jest w oparciu o pierwszy profesjonalny podręcznik do nauki pisania i czytania czyli „Elementarz” Mariana Falskiego. Na specjalnie opracowanych kartach pracy kaligrafują litery stalówką i atramentem według zaleceń autora „Elementarza” i pracują z podręcznikiem. Lekcja kaligrafii to programowa lekcja prowadzona w latach 50-tych XX w., którą rozpoczyna dźwięk ręcznego dzwonka. Aby to niecodzienne wydarzenie pozostało na długo w pamięci uczestników,  zajęcia kończy pamiątkowe zdjęcie klasowe. Zdjęcie wraz z imiennym świadectwem udziału w zajęciach otrzymuje każdy uczeń.  Zdjęcia wysyłane są pocztą na adres wskazany przez opiekuna grupy.

Najmłodsze pokolenie zapewne nie pozna już fartuszków szkolnych. Lekcja kaligrafii w Muzealnej Szkole to niezapomniane wrażenia i pamiątka na cale życie

Lekcja prowadzona dla grupy do 30 osób.

Minimalna liczba uczestników – 10 osób.

Czas trwania – ok.  90 min.

Koszt – 14 zł od osoby

 *Prosimy, aby opiekun grupy miał ze sobą listę dzieci uczestniczących w lekcji kaligrafii (pełne imiona i nazwiska).

“Świadectwo ukończenia” lekcji kaligrafii – zobacz