Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
Konferencja naukowa

 

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, iż w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się się wirusa SARS-CoV-2 (Coronavirus) Rada Naukowa oraz organizatorzy Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Czego potrzeba nam w muzeum?” zdecydowali się zmienić termin obrad na drugą połowę października 2020
Mamy nadzieję, że będzie on dogodny dla wszystkich uczestników i będziemy mogli spotkać się w naszym muzeum, by wspólnie porozmawiać o problemach i zadaniach muzealnictwa.

 

Kontakt

 

Ewa D. Rutkowska
Dział Etnograficzny
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
tel. 508 275 454

 ewa.d.rutkowska@wp.pl

 

 

Ogólnopolska konferencja naukowa pod tytułem

„Czego” potrzeba nam w muzeum?

 


Tematyka:

 

Na przestrzeni lat konferencje organizowane przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu poruszały tematy związane z muzealnictwem, takie jak tabu czy cyfryzacja w muzeum, współdziałanie muzeów z różnego typu instytucjami pozarządowymi oraz tematy związane z działaniami mającymi miejsce w przestrzeni muzealnej. Poszczególne tematy sprowadziły nas do pytania: „czego” potrzeba nam w muzeum? Chcielibyśmy skierować to pytanie do szerokiego grona specjalistów zajmujących się problematyką muzealnictwa – zarówno na płaszczyźnie teorii, jak i praktyki.

Dwudniowa konferencja będzie podzielona na trzy panele.

Pierwszy panel chcielibyśmy poświęcić zbiorom muzealnym, zastanowić się nad stanem naszych magazynów, czy nasze zaplecza magazynowe są odpowiednio wyposażone. Czy i jak tworzone są polityki budowania kolekcji w muzeach, w jaki sposób pozyskuje się eksponaty. Czy w muzeach potrzeba zaawansowanych technologiczne pracowni konserwatorskich, a może powinniśmy te prace zlecać firmom zewnętrznym?

W drugim panelu chcielibyśmy porozmawiać o specjalistach w muzeum. Jak powinno wyglądać merytoryczne przygotowanie do pracy w muzeach, jakich specjalistów potrzebujemy? Jakie obecnie dostępne kierunki studiów mają przygotować osoby do pracy w muzeum? Jakie kompetencje potrzebne są dla interpretowania zbiorów muzealnych  oraz tworzenia oferty ich upowszechniania?

W trzecim panelu chcielibyśmy poruszyć kwestię związaną z upowszechnianiem zbiorów muzealnych. Przede wszystkim interesuje nas proces przygotowania wystawy,  doboru tematyki wystaw, tworzenia scenariuszy oraz towarzyszącym im wydarzeń edukacyjnych oraz promocyjnych. Jak wygląda współpraca między muzeami w związku z wypożyczeniem wystaw i pojedynczych eksponatów. Czy istnieje symbioza muzeum ze szkołą oraz społecznościami lokalnymi? Jak wygląda promocja muzeum, w jaki sposób muzea wykorzystują nowe media społecznościowe?

Jesteśmy przekonani, że podejmowane przez nas tematy są trudne, ale warto rozmawiać o nich, gdyż dotyczą całego muzealnictwa. Dlatego serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanej przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu konferencji, która być może pozwoli znaleźć rozwiązanie niektórych problemów lub rozwieje nasze wątpliwości i obawy.

 

 

Komitet naukowy:

 

Prof. dr hab. Jan Święch (Uniwersytet Jagielloński)

Dr hab. Katarzyna Barańska (Uniwersytet Jagielloński)

Mgr Jan Rzeszotarski (Dyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu)

 

 

Uczestnictwo w konferencji:

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji prosimy o przysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e.rutkowska@mwmskansen.pl lub etnografia@mwmskansen.pl do dnia 2 marca 2020 r. O przyjęciu referatu na konferencję poinformujemy do 23 marca 2020 r. Ramowy program konferencji zostanie ogłoszony do połowy kwietnia 2020 r. Artykuły pokonferencyjne po przejściu procedury recenzyjnej zostaną opublikowane w „Roczniku Muzeum Wsi mazowieckiej w Sierpcu”.

 

Dodatkowe informacje:

 

Opłata za konferencję wynosi: 400zł *, dla osób referujących: 300*

Obejmuje:

  • jeden nocleg 21/22.05.2020r.,
  • dwa obiady oraz uroczystą kolację,
  • przerwy kawowe w trakcie obrad,
  • materiały konferencyjne.
  •  

*  Muzeum stara się o dofinansowanie organizacji konferencji, po uzyskaniu pozytywnej oceny wniosku uczestnicy zostaną zwolnieni z pokrycia kosztów organizacyjnych (tj. materiałów konferencyjnych, organizacji przerw kawowych, obiadów oraz uroczystej kolacji), o czym poinformujemy w późniejszym terminie.

 

Kontakt:

Muzeum Wsi Mazowieckiej

ul. Narutowicza 64

09 – 200 Sierpc

tel. 024 275 28 83

strona internetowa: http://www.mwmskansen.pl

e-mail: e.rutkowska@mwmskansen.pl, etnografia@mwmskansen.pl

Ewa D. Rutkowska, tel. 024 275 28 83 w. 230; tel. kom. 508 275 454.

 

Załączniki:

- Formularz zgłoszeniowy

- Zaproszenie