Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
Konkurs poezji

Wojewódzki Konkurs Poezji im. Stefana Gołębiowskiego

 

                    

            Konkurs kierujemy do młodych poetów, którzy chcieliby sprawdzić swoje umiejętności w tej dziedzinie. Jest on swoistą formą oddania czci jednej z najbardziej zasłużonych osób dla Bieżunia – Stefanowi Gołębiowskiemu ps. artystyczny „Jan Smutek”.

                Wojewódzki Konkurs Poezji im. Stefana Gołębiowskiego adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 30 lat mieszkających lub uczących się w województwie mazowieckim. Celem przedsięwzięcia jest inspirowanie do aktywności i rozwoju twórczości poetyckiej wśród dzieci i młodzieży, pobudzanie do poznawania poezji, jako dziedziny sztuki i gałęzi literatury, zwłaszcza poezji współczesnych twórców Ziemi Mazowieckiej w tym Stefan Gołębiowskiego – bieżuńskiego poety, tłumacza Horacego,  a także wybitnego wychowawcy młodzieży, założyciela i wieloletniego dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Bieżuniu. Konfrontacja twórczości poetyckiej, promowanie młodych twórców, w szczególności amatorskiej ekspresji artystycznej oraz krzewienie wśród dzieci i młodzieży idei patriotyzmu lokalnego, to główne intencje organizatorów.

                W bieżącym roku odbędzie się XXV edycja konkursu poetyckiego jego imienia. Honorowy patronat nad projektem objęli Marszałek Województwa Mazowieckiego, Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie oraz Starosta Żuromiński.

                XXV Wojewódzki Konkurs Poezji im. Stefana Gołębiowskiego – zadanie dofinansowane ze środków budżetu Powiatu Żuromińskiego.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie od 3 do 5 wierszy o dowolnej tematyce, w trzech egzemplarzach, bądź czytelnego rękopisu do 12 października 2020 r. na adres:

MUZEUM MAŁEGO MIASTA W BIEŻUNIU

ODDZIAŁ MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU

UL. ZAMKOWA 2

09-320 BIEŻUŃ

z dopiskiem: „Konkurs Poezji – Kategoria …” (wpisać odpowiednią do swojego wieku) 

 

Regulamin Wojewódzki Konkurs Poezji im. Stefana Gołębiowskiego

Karta zgłoszenia Wojewódzki Konkurs Poezji im. Stefana Gołębiowskiego