Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
Nowe wytyczne

Szanowni Państwo
Od 10 października 2020r. do odwołania obowiązują nowe zasady zwiedzania ekspozycji muzealnej, w tym:
1. obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego także w obrębie przestrzeni otwartych;
2. obowiązek zachowania przez osoby poruszające się pieszo odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie, z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, chyba że zachowanie tej odległości nie jest możliwe ze względu na opiekę nad: dzieckiem do ukończenia 13. roku życia, osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
3. maseczki można zdjąć wyłącznie w czasie spożywania posiłku;
4. pozostałe wytyczne dotyczące zachowania reżimu sanitarnego nie ulegają zmianie i są zawarte w Regulaminie określającym szczególne zasady zwiedzania Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – skansen w okresie stanu epidemii, dostępnym na stronie internetowej Muzeum https://mwmskansen.pl/informacje-prakt…/regulamin-zwiedzania oraz przed wejściem do Muzeum.