Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
Rok Polski

Na terenie muzealnej ekspozycji skansenu odtworzona została wieś rzędowa z końca XIX i początku XX wieku. 10 zagród chłopskich rozlokowano w taki sposób, by ukazać zróżnicowanie obyczajowe mieszkańców poszczególnych miejscowości, ich różnice majątkowe, a także przemiany światopoglądowe w życiu dawnej wsi na przestrzeni czasu. Opiera się na założeniach, według których zabytkami nie są jedynie translokowane budynki, ale również układ przestrzenny oraz elementy wchodzące w jego skład, np. specyficzny dla danego terenu drzewostan i uprawy. Nie mniej ważnym jest odtworzenie wnętrz mieszkalnych i mikropejzaży związanych bezpośrednio z rejonami, z których pochodzą konkretne zagrody oraz elementy małej architektury, jak kapliczki, krzyże przydrożne, studnie, etc. W przydomowych ogródkach rosną odmiany krzewów i kwiatów popularne przed stu laty, przy chałupach spotkać można natomiast zwierzęta gospodarskie. W Muzeum znajduje się również kilka samodzielnych zespołów architektonicznych, doskonale uzupełniających odtworzoną wieś:

  • Zespół karczemny z karczmą z Sochocina – jedynym tego typu obiektem zachowanym na obszarze Mazowsza północno-zachodniego – wciąż działającą kuźnią z Żuromina i należącą do biednego chłopa chałupą z Drwał.
  • Dwa zespoły dworskie wraz z parkami krajobrazowym, oraz zabudowaniami dworskimi. Piękne wnętrza przygotowane zostały z ogromną dbałością o szczegóły i zgodność historyczną, odzwierciedlając warunki życia oraz obyczaje rodzin ziemiańskich tuż po powstaniu styczniowym i na początku XX wieku.
  • Kościół wraz dzwonnicą. Świątynia pochodząca z połowy XVIII wieku a przeniesiona w 2007 roku z miejscowości Drążdżewo niedaleko Przasnysza służy odprawianiu liturgii podczas najważniejszych wydarzeń muzealnych oraz nabożeństw okolicznościowych.

Ekspozycja muzealna zmienia się nieustannie zgodnie z rytmem zmiany pór roku i przybliżając zwyczaje związane z najważniejszymi świętami religijnymi oraz uroczystościami rodzinnymi. Zwiedzający przyglądają się jak obchodzono niegdyś Boże Ciało, wigilię świętojańską i Zielone Świątki. Od kwietnia do września mogą wziąć też udział w tematycznych imprezach plenerowych, poświęconych wiejskiemu rzemiosłu, dziecięcym zabawom, obrzędowości oraz codziennym zajęciom ludności wiejskiej zamieszkującej Mazowsze. W skansenie odbywają się między innymi obchody Dnia Dziecka, miodobranie, żniwa i wykopki.