Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
Nagroda dla Muzeum

Nagroda Specjalna oraz tytuł Mazowiecka Firma Dziesięciolecia w kategorii: działalność kulturalna dla Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

17 listopada br. w warszawskim Hotelu Gromada odbyła się Wielka Gala POLSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, podczas której wręczone zostały nagrody w konkursach organizowanych przez Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług oraz firmę Europa 2000 Consulting Sp. z o.o. Konkursy mają charakter cykliczny i co roku adresowane są do wszystkich firm i przedsiębiorców z sektora budownictwa, do samorządów, zakładów opieki medycznej i firm działających na rynku medycznym oraz innych przedsiębiorstw, niezależnie od charakteru własności zakładu pracy, jego wielkości czy liczby zatrudnionych pracowników.

Uroczystość z udziałem przeszło 600 gości, prowadzona przez Krzysztofa Ibisza oraz Joannę Jabłczyńską, zgromadziła przedstawicieli zwycięskich podmiotów oraz przedstawicieli instytucji branżowych, świata polityki i biznesu. Gości powitali gospodarze wieczoru – Prezes Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu Przemysłu i Usług – Robert Składowski oraz w imieniu Prezydenta Pracodawców RP -Andrzeja Malinowskiego – Wiceprezydent Pracodawców RP, Robert Kusiak. Patronat honorowy nad konkursem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik oraz Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy – Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Podczas gali wręczono nagrody Laureatom X Jubileuszowej edycji konkursu „Mazowiecka Firma Roku”, V edycji konkursu „Mazowiecka Gmina/Mazowiecki Powiat Roku”, VI edycji konkursu „Orły Polskiego Budownictwa”, VII edycji konkursu „Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości”, oraz VI edycji konkursu „Perły Medycyny”.

Konkurs „Mazowiecka Firma Roku” już od dziesięciu lat nagradza i promuje firmy, które dążą do świadczenia usług i oferowania produktów na najwyższym poziomie. Firmy te kierują się zasadami etyki w prowadzeniu swojej działalności oraz profesjonalnym podejściem do klientów, tworzą przyjazne środowisko dla swoich pracowników zaangażowanych w działania i rozwój przedsiębiorstwa. Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu już dwukrotnie – w 2010 oraz w 2011 roku zostało „Mazowiecką Firmą Roku” w kategorii „Działalność kulturalna” i otrzymało statuetkę „Złotego orła”. Dwukrotnie też zdobyło Europejski Certyfikat „Rzetelna Instytucja” – w 2011 i 2012 roku.

 Zwycięstwo w obecnej jubileuszowej 10-tej edycji konkursu “Mazowiecka Firma Roku” i tytuł “MAZOWIECKA FIRMA DZIESIĘCIOLECIA” jest podsumowaniem i docenieniem działalności Muzeum, które w przeciągu 40 lat istnienia stało się jednym z ważniejszych ośrodków gromadzących, chroniących, a także prezentujących i popularyzujących kulturę Mazowsza północno-zachodniego. Nagrodę specjalną dla Muzeum oraz tytuł Mazowieckiej Firmy Dziesięciolecia w kategorii  „Działalność kulturalna”  odebrał dyrektor Muzeum – Jan Rzeszotarski.