Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
Zakup pałacu – relacja

Zaniedbany przez lata zabytkowy Zespół Pałacowo-Parkowy w Bieżuniu odzyska dawną świetność. W niedalekiej przyszłości będzie tam tętnić życie muzealne, kulturalne, naukowe oraz turystyczne. Wszystko to dzięki Samorządowi Województwa Mazowieckiego, który dokonał zakupu zespołu. W piątek, 22 listopada 2019 roku w siedzibie Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu został podpisany przez marszałka Adama Struzika, wicemarszałka Wiesława Raboszuka oraz pełnomocników właścicieli akt notarialny zakupu nieruchomości.

Historia założenia ma ciągłość od XV wieku. Wtedy był to drewniany obiekt obronny, w XVI wieku został zastąpiony murowanym. W XVI wieku następuje jeszcze jedna rozbudowa do formy renesansowego dworu obronnego. Przed potopem szwedzkim jest jeszcze raz rozbudowywany aby w jego czasie ulec zupełnemu zniszczeniu. Pod koniec XVII pałac zostaje rozbudowany w formach późno barokowych. Wiek XVIII to okres władania w pałacu rodu Zamoyskich. Formy barokowe zostają wzbogacone o klasycystyczne. W tym okresie bieżuński pałac był czynnym uczestnikiem historii Polski. W latach 1776-78 obradowała tu pod przewodnictwem kanclerza wielkiego koronnego Andrzeja Zamoyskiego Komisja Praw, przygotowująca projekt Zbioru Praw Sądowych, który stał się kanwą pod przyszłą Konstytucję 3 Maja. Pałac do czasów współczesnych zmieniał właścicieli wiele razy. Ostatnimi była rodzina Kokczyńskich, która wyraziła wolę jego sprzedaży Samorządowi Województwa Mazowieckiego.

Licznie przybyli goście, samorządowcy, muzealnicy, mieszkańcy Bieżunia i regionu gromkimi brawami wyrazili radość z podpisania tego ważnego dla całej społeczności Bieżunia oraz Północnego Mazowsza dokumentu.

Pałac w Bieżuniu ma być wykorzystany zarówno do celów muzealniczych, jak i kulturalnych. Po generalnej rewitalizacji powstanie tam Zespół Pałacowo-Muzealny połączony z Centrum Pracy Twórczej. Organizowane będą tam wystawy i konferencje, występy artystyczne, warsztaty, a przestrzeń wokół nieruchomości dostosowana zostanie do organizacji imprez plenerowych. Dodatkowo stworzone tam będzie centrum konferencyjno-naukowo-biznesowe z miejscami noclegowymi, salami konferencjami, restauracją i kawiarnią.

 W wystąpieniach końcowych zarówno marszałków województwa,  Jana Rzeszotarskiego dyrektora Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, jak i burmistrza Andrzeja Szymańskiego znalazły się podziękowania za wytrwałość, determinację, zrozumienie, a także życzenia jak najszybszego rozpoczęcia, przeprowadzenia i zakończenia prac rewitalizacyjnych całego Zespołu.

Po podpisaniu aktu notarialnego nowi właściciele udali się do bieżuńskiego pałacu obejrzeć zakupioną nieruchomość.