KONKURS ARCHITEKTONICZNY NA OPRACOWANIE KONCEPCJI REWITALIZACJI I ADAPTACJI ZESPOŁU PAŁACOWEGO I ZAŁOŻENIA OBRONNEGO W BIEŻUNIU