Ludzie, miejsca, czasy w malarstwie Wojciecha Webera – wystawa, od 15 listopada