Mali artyści w skansenie, czyli II edycja kokursu plastycznego dla dzieci 1.06.2012 r.