MAZOWIECKI DZIEŃ INTEGRACJI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI i MAZOpiknik – 26 sierpnia 2023 r.