Miodobranie w skansenie | HONEY HARVEST IN THE OPEN-AIR MUSEUM

 

MIODOBRANIE W SKANSENIE

IMPREZA ODWOŁANA

 

 

Impreza przybliża pracę pszczelarza oraz popularyzuje dobroczynne właściwości miodu. Zwiedzający biorą udział w pokazach zakładania węzy, odymiania pszczół za pomocą podkurzacza, odsklepiania wosku z ramek, pobierania i wirowania miodu. Pokazy przygotowane przez pszczelarzy odbywają na terenie muzealnych pasiek z różnych okresów. Uczestnicy mają możliwość spróbowania miodu wprost z plastra. Podczas kiermaszu poznają różne jego odmiany, mogą też zakupić produkty pszczele i akcesoria pszczelarskie. W wydarzeniu biorą udział grupy rekonstrukcyjne, a na scenie występują zespoły ludowe.

 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu imprezy nie będzie możliwości wypożyczenia zestawów AudioGuide.

 

Ramowy program wydarzenia:

Wieś rzędówka

 • Pokazy pszczelarstwa w pasiekach: podbierania miodu z ula, odsklepiania wosku, wirowania miodu, zakładania węzy
 • Degustacja świeżo odwirowanego miodu z wiejskim chlebem
 • Zwiedzanie wystawy „Rok polski w tradycyjnych zajęciach codziennych” prezentowanej w 10 zagrodach chłopskich z przełomu XIX i XX w. i dworze szlacheckim
 • Zwiedzanie wystaw stałych prezentowanych w galerii rzeźby i powozowni
 • Pokazy rzemiosła, rękodzieła ludowego w zagrodach: kowalstwa, plecionkarstwa, szewstwa, rzeźby, papieroplastyki
 • Pokazy wiejskich zajęć codziennych

Amfiteatr

 • Widowisko obrzędowe w wykonaniu zespołu ludowego, koncerty kapel i zespołów
 • Prezentacja i degustacja potraw i produktów regionalnych
 • Degustacja różnych gatunków miodu
 • Kiermasz miodu

 

 

 

Ceny biletów wstępu:

 

 • bilet normalny – 18 zł
 • bilet ulgowy – 14 zł

 

 Kasztelan sponsorem Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

 

 

Patroni medialni wydarzenia

 

 

 

HONEY HARVEST IN THE OPEN-AIR MUSEUM

5 July 2020

10.00 a.m. – 6.00 p.m.

The event lets visitors familiarise with a beekeeper work and popularises healthful features of honey. The visitors take part in presentations of installing wax foundation, smoking bees with a bee smoker, uncapping wax from frames, harvesting and spinning honey. Presentations prepared by beekeepers are held within the museums apiaries from different times. Participants have the possibility to taste honey directly from a honeycomb. During a fair they are familiarised with its different types, they can purchase bee products and beekeeping accessories. A re-enactment group takes part in the event, whereas folk bands perform on a stage.

We would like to inform you that on the day of the event there is no possibility to hire audioguide sets.

The event’s framework programme:

The row village

 • Beekeeping presentations in apiaries: harvesting honey from a beehive, uncapping wax, spinning honey, installing wax foundation
 • Tasting freshly spun honey with farmhouse bread
 • Sightseeing of the “Polish year in traditional everyday activities” exhibition presented in 10 peasant farms from the turn of the 20th century and in manor houses
 • Sightseeing of the permanent exhibitions presented in the sculpture gallery and the coach house
 • Presentations of folk handicraft within farms: blacksmithing, basket making, shoemaking, sculpting, paper art
 • Presentations of everyday village activities
 • Britzka (small cart) rides and rides in a saddle

Amphitheatre

 • Rites performance given by a folk band, concerts of bands
 • Presentations and tasting of regional dishes and products
 • Tasting various types of honey
 • Honey fair

 

 

Prices of entry tickets:

 • normal ticket – 18 zł
 • concessionary ticket – 13 zł
 • family ticket (2 adults + 2 children up to 16 years) – 49 zł

Kasztelan is a sponsor of the Museum of the Masovian Countryside

 

Media patrons