SKANSEN –  siedziba główna Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Ul. Gabriela Narutowicza 64, 09-200 Sierpc

Tel. 24 275 28 83, fax 24 275 58 20

Kontakt: skansen@mwmskansen.pl


WYSTAWY

Głównym zadaniem naszego muzeum jest ochrona kultury wsi Mazowsza północno-zachodniego w jak najpełniejszym jej wymiarze, z uwzględnieniem zarówno sfery materialnej jak i duchowej. Tym bardziej, że te dwie przestrzenie nie istniały w oderwaniu od siebie, a zawsze się przenikały. Dlatego przekraczając progi sierpeckiego muzeum można zobaczyć nie tylko pradawne budynki, ale również kompletnie wyposażone wnętrza i ekspozycje obrazujące wydarzenia z życia mieszkańców mazowieckich wsi.

Muzeum tworzone z myślą o przyszłych pokoleniach nie może jednak zaniedbywać tych, którzy odwiedzają to miejsce teraz. Dlatego staramy się poszerzać naszą ofertę merytoryczną, uzupełniając istniejące obiekty i udostępniając nowe ekspozycje. Każde z tych przedsięwzięć podejmowane jest w celu pełniejszej prezentacji  dziedzictwa kulturowego Mazowsza północno – zachodniego.

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu opiera się na założeniach, według których zabytkami nie były jedynie translokowane budynki, ale również układ przestrzenny. Tym samym ważnym stało się odtworzenie wnętrz, mikro-pejzaży związanych bezpośrednio z terenem, z którego pochodzą konkretne zagrody, czy też elementów małej architektury takich jak kapliczki, czy krzyże przydrożne.

Dotychczas na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu odtworzona została typowa dla pouwłaszczeniowej wsi mazowieckiej – wieś rzędowa. Układ przestrzenny rzędówki polega na pasowym układzie pól i luźnym rozmieszczeniu zagród po jednej stronie drogi, przecinającej pola poprzecznie.  Otoczone ogródkami, sadami oraz pasiekami chałupy wraz z żyjącymi tu zwierzętami, sprawiają wrażenie wsi wciąż tętniącej życiem. Wnętrza budynków przystosowane są do pełnionych przez nie funkcji i zmieniają się wraz ze zrywanymi kartkami kalendarza. Wyposażenie chałup wiejskich oraz wygląd samych zagród wskazuje na zróżnicowanie majątkowe ich właścicieli. Obok mieszkań zamożnych znajdują się chałupy ubogie, wyposażone tylko w najbardziej niezbędne sprzęty. Takie tło okazuje się być doskonałym do zaprezentowania codziennych wiejskich zajęć gospodarskich oraz polowych.

Ponadto w Muzeum prezentowane są wystawy stałe:

KOLEKCJA RZEŹBY LUDOWEJ ZE ZBIORÓW MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU

Najliczniejszą kolekcję wytworów sztuki ludowej w Muzeum stanowią rzeźby ludowe, tym bardziej, że w latach 50. w okolicach Sierpca tworzyła liczna grupa rzeźbiarzy – amatorów. Ich prace zyskały popularność dzięki udziałom w licznych konkursach artystycznych, zainteresowaniu prywatnych kolekcjonerów i oczywiście działalności Cepelii. Muzeum również organizowało wiele konkursów rzeźbiarskich, wystaw prac lokalnych twórców, ale przede wszystkim pozyskiwało dzieła do własnej kolekcji. Dziś muzealna kolekcja to blisko 1000 obiektów, z czego najciekawsze można podziwiać w Galerii.

Rzeźba ludowa jest tworzona głównie w trzech tematach przedstawień: sakralne, historyczne oraz rodzajowe. Oczywiście najpopularniejsze są rzeźby przedstawiające postaci świętej rodziny, świętych kościoła oraz sceny biblijne. Rzeźby o tematyce historycznej przedstawiają głównie poczet królów polskich, bohaterów narodowych oraz ważne wydarzenia historyczne. Natomiast przedstawienia rodzajowe ukazują życie wsi: od prostych, codziennych prac, jak ubijanie masła w kierzance, po tradycyjne dożynki czy wesele.

Wśród twórców na wystawie w Galerii Rzeźby prezentowani są między innymi: Mieczysław Ruszkowski, Wincenty Krajewski, Wacław Skirzyński, Stanisław Dużyński, Czesław Kępczyński, Henryk Wierzchowski, Jan Krajewski, Władysław Wójcik, Helena Ptaszyńska, Jan Wójtewicz, Alfreda Krajewska, Konstanty Marcinkowski, Edmund Nowakowski, Stanisław Matyka, Edward Szemborski, Katarzyna Kuczyńska, Tadeusz Sobolewski.

TRANSPORT DWORSKI W ZBIORACH MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU

Wystawa ,,Transport dworski w zbiorach Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu” przedstawia  szerokie spectrum pojazdów konnych, zróżnicowanych ze względu na typ konstrukcji podwozia, nadwozia, czy funkcji użytkowych i ich przeznaczenia. Ponadto ekspozycję dopełnia kolekcja kufrów podróżnych, różne typy uprzęży końskich oraz odtworzony warsztat rymarsko – kołodziejski.

Do najcenniejszych obiektów z prezentowanej kolekcji należą: oryginalne Lando z 1880 r. z wiedeńskiej wytwórni Josepha Lohnera, Plauka z 1890 r. z zachowaną oryginalną tapicerką z zielonego sukna, a także sanie petersburskie z początku XX w.

Wystawy czasowe

WIELKANOC NA MAZOWSZU

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu przybliża zapomniany świat związany z przygotowywaniem i przeżywaniem Wielkanocy. Przygotowania do Świąt jawią się jako porządkowanie izb, bielenie ścian, czy też wykonywanie wielkanocnych palm. Wystawa obrazuje również kontrast pomiędzy święconym chłopskim a dworskim, różnorodne wzornictwo na wielkanocnych jajach, czy świąteczne dekoracje.

Wystawa czynna: 1 marca – 30 kwietnia, od wtorku do niedzieli, w godzinach [link do godzin otwarcia skansenu]

BOŻE NARODZENIE NA MAZOWSZU

Wystawa „Boże Narodzenie na Mazowszu” prezentuje ekspozycje związane przygotowaniami do świąt oraz samym świętowaniem Bożego Narodzenia. Ukazuje najważniejsze obyczaje i obrzędy praktykowane na mazowieckiej wsi na przełomie XIX i XX w. Choinki, snopy zbóż, ozdoby wykonane z opłatka, słomy i kolorowego papieru, stoły i ławy zastawione wigilijnymi potrawami, czy odwiedzające domy barwne grupy kolędnicze – to  niepowtarzalny obraz bezpowrotnie minionych, aczkolwiek niezapomnianych czasów.

Wystawa czynna w dniach: 6 grudnia – 28 lutego, od wtorku do niedzieli, w godzinach 9.00 – 15.00

ROK POLSKI W TRADYCYJNYCH ZAJĘCIACH CODZIENNYCH

Wystawa prezentowana w 10 zagrodach chłopskich z przełomu XIX/XX wieku oraz dwóch dworach ziemiańskich. W poszczególnych miesiącach we wnętrzach chałup, budynków gospodarczych i wnętrzach dworskich aranżowane są codzienne zajęcia wiejskie związane z domem i gospodarstwem, m.in.: suszenie ziół, wianki na oktawę Bożego Ciała, Zielone Świątki, wyrób i wypiek chleba, wyrób twarogu, kiszenie ogórków i kapusty, przygotowywanie przetworów na zimę czy pranie i maglowanie bielizny. Ekspozycja pozwala dowiedzieć się, jak kiedyś wyglądały obowiązki gospodarzy, czas świętowania, przybliża dawniej używane sprzęty i urządzenia.

Wystawa czynna:  1 maja – 30 listopada, od wtorku do niedzieli, w godzinach [link do godzin otwarcia skansenu]