RATUSZ

Pl. Kardynała Wyszyńskiego 1, 09-200 Sierpc

Tel. 24 275 28 26

Kontakt: ratusz@mwmskansen.pl

 


WYSTAWY

Serdecznie zapraszamy do zwiedzania wystawy pt. „Ludzie, miejsca, czasy w malarstwie Wojciecha Webera”

Wystawa „Ludzie, miejsca, czasy w malarstwie Wojciecha Webera” zabiera zwiedzających w sentymentalną podróż po dawnym Sierpcu. Prawie całe życie Wojciecha Webera związane jest z miastem. Jako malarz przez lata stał się jego czułym obserwatorem i dokumentalistą. Z kronikarską precyzją pokazuje ludzi, miejsca i opowieści drogie swojemu sercu. Spojrzeniem otwartym na piękno prezentuje przemijający czas, nietrwały urok zapomnianej architektury drewnianej wtulonej w stare uliczki i nostalgię mazowieckich pejzaży.

Każda z sal wystawienniczych poświęcona została innej historii. Daje to możliwość poznania szerokiego zakresu zainteresowań twórczych artysty. Opowiadania ujęte w malarskie ramy kontynuują eksponaty. Ich dobór podyktowany był pragnieniem uczynienia narracji jak najpełniejszą. Wiele z nich nigdy dotąd nie było prezentowanych w ramach wystaw. Choć nie w każdym przypadku pochodzą z domów lub miejsc pracy bohaterów poszczególnych narracji, są ściśle związane z tematami prac, dopełniają je i tworzą do nich komentarz. Stanowią one klucz do pełnego zrozumienia wystawy. Powstaje kolaż, w którym malarstwo wchodzi w dialog z milczącymi świadkami czasu.

W sali szarej prezentowane są „Świętości Sierpca”. Inspirację do stworzenia tej części wystawy stanowiła postać i działalność księdza Ludomira Wincentego Lissowskiego. Duchowny przez wiele lat pełnił godność proboszcza parafii farnej w Sierpcu i dziekana sierpeckiego. Na obrazach tu pokazywanych zobaczyć można świątynie związane z jego pracą duszpasterską – kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny na wzgórzu zwanym Loret, zbudowaną w zakolu rzeki Sierpienicy Farę, kościół Świętego Ducha. Do historii tych miejsc nawiązują są też przedmioty – używane prawdopodobnie niegdyś w kościele farnym monstrancja oraz kielich mszalny, pochodzące z I połowy XX wieku ornaty i kopia rzeźby Matki Boskiej Sierpeckiej z bogato zdobionymi szatami.

Ekspozycja sali niebieskiej powstała z kolei w oparciu o archiwalne zdjęcia, dokumenty, a także wspomnienia samego Wojciecha Webera. Centrum swojego zainteresowania uczynił artysta miejsca, które zniknęły z przestrzeni miasta i pamięci jego mieszkańców. „Zwykłe domy – niezwykli ludzie”, bo taki tytuł nosi sala pozwala też poznać postaci, które tworzyły powojenny klimat miasta – dokumentalistę Józefa Drążkiewicza, fotografa Wojciecha Wiśniewskiego, fryzjera Edwarda Rakowskiego, prowadzącą pierwszy sierpecki browar rodzinę Pehlke, aptekarzy Jana i Wacława Radomyskich, czy właściciela składu aptecznego Stanisława Mrozowskiego, u którego przed wojną, prócz medykamentów nabyć można było wyroby elektryczne marki Philips. Wspomnienia o nich mocno rezonują w duszy malarza. Od lat jako czujny obserwator ożywia ich w swoich pracach. Uwiecznił ulice, po których wędrowali, ich często już nieistniejące domostwa, podwórza kamienic, dawniej stanowiący centrum życia Sierpca Stary Rynek (dziś noszący nazwę Placu Kardynała Wyszyńskiego) oraz budynek ratusza w latach powojennych. Jego opowieści malarskie kontynuują przedmioty prezentowane w gablotach: autentyczny sprzęt z sierpeckich zakładów fotograficznych, radio lampowe marki Philips Kosmos, a także wyposażenie apteki i browaru z połowy ubiegłego stulecia.

Osią kolejnej wystawy, przygotowanej w sali żółtej są historie – te przeżyte, zasłyszane od rodziców i dziadków, a czasem tak niezwykłe, że ich autentyczność może budzić wątpliwości. Wśród miejsc namalowanych przez Webera pojawia się dom rodziny Grodzickich. Waleria w roku 1947 została odznaczona przez prezydenta Bolesława Bieruta Złotym Krzyżem Zasługi „w uznaniu jej zasług jako matki”. Obrazowi towarzyszą zaś archiwalne zdjęcia jej męża i wnuka. Artysta poświęcił także jedną z prac domostwu znajdującemu się dziś przy ulicy Benedyktyńskiej. W okresie I wojny światowej mieścił się w nim szpital dla ludności cywilnej, potem założono ochronkę dla dzieci, a w końcu żłobek. Na innym umieścił młyn na Włókach należący przed wojną do rodziny Kłobukowskich. To w nim w roku 1943 lub 1944 kilkoro uczniów pisało małą maturę. Ukrywała się w nim również żydowska dziewczyna, Halina Mirska. Wątek rodzicielstwa, edukacji i wychowania najmłodszych pokoleń kontynuują eksponaty. Obok malowideł pokazane zostały ubranka i zabawki dziecięce, a także przybory i świadectwa szkolne z okresu międzywojennego.

Jeszcze na początku XX wieku Sierpc zamieszkiwała liczna wspólnota żydowska. Żydzi żyli na prawym brzegu rzeki Sierpienicy. Stąd nazwa części ekspozycji, „Za mostem” stworzonej w sali zielonej. Weber, pragnąc uratować od zapomnienia część ich świata, przeniósł na płótno nieistniejącą już synagogę, fragment rynku z należącymi dawniej do osób wyznania mojżeszowego lokalami handlowymi i domy zamieszkiwane przed wojną przez Judaistów. Na jednym z nich umieścił domostwo rodzinny malarza Abrahama Neumanna (reprodukcje trzech jego dzieł – Kalwarii Zebrzydowskiej, Żydowskiego zaułku i Katedry Saint-Maclou w Pontoise prezentowane są w gablotach). Komentarz do treści obrazów tworzą judaika –pochodząca z przełomu XVIII i XIX wieku Tora, ozdobna atara i XVIII-wieczny jad. Malarska opowieść Wojciecha Webera byłaby niepełna bez pejzaży. Część wystawy nazwaną „Poza czasem” tworzy cykl prac poświęconych czterem porom roku w skansenie oraz krajobrazy Mazowsza. Malarza fascynuje to jak przestrzeń malowana jest przez zmiany oświetlenia, smugi cienia, padający deszcz.

Klamrą spinającą poszczególne części ekspozycji jest upływ czasu – to jak poszczególne momenty, miejsca i ludzie trwają we wspomnieniach, jak drobny przedmiot, rozmowa lub widok pozwalają powrócić do chwil minionych. Wraz z Wojciechem Weberem serdecznie zapraszamy do odbycia tej podróży i odkrywania własnych ścieżek.

 

Na ekspozycji prezentowane są przedmioty i materiały pochodzące ze zbiorów:

  1. Muzeum Diecezjalnego im. bł. abpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Płocku,
  2. Sanktuarium Matki Bożej Sierpeckiej,
  3. Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpca,
  4. Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu,
  5. Prywatnych archiwów.