Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu

 

Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu
Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
Stary Rynek 19, 09 – 320 Bieżuń
tel.23 657 80 45

Godziny otwarcia Muzeum:
od wtorku do piątku w godz.: 8.00 – 16.00
w soboty i niedziele w godz.: 10.00 – 18.00
W poniedziałki Muzeum jest nieczynne dla zwiedzających.

W soboty – wstęp bezpłatny z możliwością zwiedzania ekspozycji, jednak bez możliwości korzystania z form edukacyjnych, takich jak lekcje muzealne czy pokazy.

************************************************************************************************************************************************

HISTORIA MUZEUM

Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu powstało w 1974 r. Pierwotnie funkcjonowało  jako Muzeum Regionalne. W 1986 r. placówka zmieniła nazwę na Muzeum Historii i Kultury Materialnej Małego Miasta a następnie w 1994 r. na Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu. W 2009 r. Urząd Miasta i Gminy Bieżuń przekazał muzeum pod skrzydła Samorządu Województwa Mazowieckiego. Zgodnie z umową z dniem 1 stycznia 2009 r. Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu jest oddziałem Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

Bodźcem dla powstania muzeum była wystawa etnograficzna zorganizowana przez Muzeum Mazowieckie w Płocku w Izbie Muzealnej. Pierwszą siedzibą był budynek przy ulicy Zamkowej 2. W 1993 r. muzeum przeniesiono do drewnianego domu usytuowanego w narożu rynku (ul. Stary Rynek 19), byłym szpitalu ufundowanym przez Konstancję Zamoyską w ostatnich latach XVIII w. Warto wspomnieć, że pierwszym inicjatorem koncepcji założenia muzeum w Bieżuniu był Marian Przedpełski – kolekcjoner, etnograf, historyk i działacz społeczny.

 

EKSPOZYCJE

Początkowo muzeum miało charakter etnograficzny oparty na zbiorach z terenu dawnej ziemi płockiej. W następnych latach skoncentrowało się na ekspozycji kultury materialnej małego miasteczka z II poł. XIX w. Obecnie, od 1993 r. możemy obejrzeć:

 • „Gabinet lekarza z małego miasteczka” prezentujący meble z gabinetu doktora Piotra Wincenta Głuszkiewicza z Nowego Miasta (ok. 1925 r.) uzupełnione m. in. o zestaw narzędzi położniczych, urządzeń i sprzętów medycznych, receptularz dr Antoniego Wolskiego (zawierający skład leków na określone choroby), biblioteczkę medyczną.
 • Dwa wnętrza mieszkalne z XIX w.: sypialnię wyposażoną w komplet mebli z topoli czeczoty i salonik, w którym przyjmowano gości i spędzano czas wolny.
 • Wystawę „Bieżuń i jego mieszkańcy w dawnych latach” eksponującą m. in. najważniejsze momenty z historii miasta i ludzi w nich uczestniczących, od czasów najdawniejszych do 1954 r., stare dokumenty, pamiątki i fotografie. Zbiory te to owoc działalności kolekcjonerskiej Stanisława Ilskiego, Jadwigi Siedleckiej i Mariana Przedpełskiego. Wzbogacone zostały o „Kodeks Praw” z 1778 r. opracowany przez Andrzeja Zamoyskiego – kanclerza wielkiego koronnego, pergaminową Torę z XVIII/XIX w. czy lampki chanukowe z II poł. XIX w.

 

DZIAŁALNOŚĆ

Oprócz wystaw stałych muzeum organizuje wystawy czasowe ukazujące twórczość artystów z regionu, a także prezentuje sztukę i rzeźbę ludową. Funkcjonuje również biblioteka zwierająca m. in. publikacje o tematyce historycznej, regionalnej, żydowskiej, historii sztuki i rzemiosła, książki z zakresu muzealnictwa, ochrony zabytków, słowniki, leksykony, encyklopedie, teksty starożytnych autorów greckich i łacińskich, przekłady, opracowania poświęcone literaturze, historii i sztuce antycznej oraz filozofii. W zbiorach muzeum znajduje się bibliograficzna spuścizna po poecie Stefanie Gołębiowskim zwierająca bogaty zbiór listów od wszystkich powojennych pisarzy i poetów polskich a także niepublikowane dokumenty, rękopisy, fotografie. Ważnym punktem jest działalność wydawnicza muzeum. Od 1993 r. ukazuje się periodyk „Bieżuńskie Zeszyty Historyczne”, w którym przedstawiana jest historia regionu, biografie wybitnych postaci, a także wspomnienia mieszkańców. Ponadto w muzeum są organizowane konkursy: „Wojewódzki Konkurs Poezji im. Stefana Gołębiowskiego” (XV edycja w 2010 r.), jego celem jest pobudzenie do poznawania poezji, zwłaszcza poezji twórców Ziemi Mazowieckiej w tym Stefana Gołębiowskiego (bieżuńskiego poety, tłumacza Horacego, wybitnego wychowawcy młodzieży, założyciela i wieloletniego dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Bieżuniu) a także plastyczny „Moja Przygoda w Muzeum” (eliminacje wstępne).

************************************************************************************************************************************************

WYDARZENIA, RELACJE, ZAPOWIEDZI

 

Gala wręczenia nagród i wyróżnień Laureatom XXIV Wojewódzkiego Konkursu Poezji im. Stefana Gołębiowskiego

25 listopada, w 119 rocznicę urodzin Poety, w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu odbyła się Gala wręczenia nagród i wyróżnień Laureatom XXIV edycji Wojewódzkiego Konkursu Poezji im. Stefana Gołębiowskiego, zorganizowanego pod patronatem Adama Struzika Marszałka Województwa Mazowieckiego, Aurelii Michałowskiej Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Jerzego Rzymowskiego Starosty Żuromińskiego. Otwarcia uroczystości w imieniu własnym oraz organizatora Konkursu – dyrektora Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Jana Rzeszotarskiego dokonał kierownik Oddziału Jerzy Piotrowski.  Z ogromną radością powitani zostali przede wszystkim Laureaci Konkursu, Ich rodzice, opiekunowie oraz licznie przybyli goście, m.in. starosta Jerzy Rzymowski, burmistrz Andrzej Szymański, przedstawiciel delegatury Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego w Ciechanowie Józef Kaliński, przedstawiciel  dyrektora Delegatury w Ciechanowie Mazowieckiego Kuratorium Oświaty wizytator Natalia Januszkiewicz,  przeze Związku Szlachty Polskiej Michał Korsak, prezes ZNP Oddział Żuromiński Marzena Więckowska, dyrektor  Muzeum Romantyzmu w Opinogórze Roman Kochanowicz, prezes Banku Spółdzielczego w Bieżuniu Maria Rudzińska, dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury oraz Miejsko Gminnej Biblioteki w Bieżuniu Małgorzata Kraśniewska,  Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Bieżuniu Sławomir Kosin,  Tadeusz Rogowski Łowczy Koła Myśliwskiego Łabędź w Bieżuniu, przedstawiciele mediów, a także mieszkańcy Bieżunia i okolic. Tradycją listopadowych spotkań w muzeum jest złożenie przez delegację młodzieży kwiatów i zapalenie znicza na grobie Poety w dniu Jego urodzin. Po powitaniu przybyłych gości, dyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Jan Rzeszotarski przekazał uczniom  Szkoły Podstawowej w Bieżuniu wiązankę, która w imieniu wszystkich uczestników spotkania została złożona na grobie Stefana Gołębiowskiego. Kolejnym punktem programu był koncert  w wykonaniu Anny Thun  przy akompaniamencie Tomasza Pawłowskiego, zadedykowany Patronowi Konkursu oraz jego uczestnikom. Zebrani wysłuchali utworów m.in Stanisława Moniuszki, Karola Szymanowskiego, Stefana Kisielewskiego.  Kulminacyjnym momentem uroczystości była ceremonia wręczenia nagród i wyróżnień Laureatom Konkursu. Poprzedziły  ją:  odczytanie listu  gratulacyjnego od Adama Struzika  Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz życzenia i gratulacje od Jana Rzeszotarskiego, dyrektora Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, Jerzego Rzymowskiego starosty żuromińskiego oraz Andrzeja Szymańskiego  burmistrza Miasta i Gminy Bieżuń oraz podsumowanie pracy zespołu jurorskiego przedstawione przez Małgorzatę Kraśniewską.

Jury w składzie: Marek Janusz Piotrowski,  Małgorzata Kraśniewska, Wojciech Gęsicki oraz Jerzy Piotrowski podczas obrad w dniu 11 listopada wyłoniło dwunastkę Laureatów nagradzając ich odpowiednio nagrodami i wyróżnieniami. Z nadesłanych 104 zestawów wierszy, osiem nie spełniało wymogów Regulaminu  Konkursu i nie zostało poddane ocenie Jury.

W Kategorii I – 6-12 lat (oceniono 33 zestawy) przyznano następujące nagrody i wyróżnienia:                  I Nagrodę otrzymała Łucja Lorkowska ze  Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stefana Żeromskiego w Żurominie za zestaw wierszy, II Nagrodę – Bartosz Zachara z Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 62 im. Joanny Kolasińskiej w Warszawie za wiersz „Raniące, ko(l/ń)ce”, III Nagroda przypadła w udziale  Magdalenie Budzyńskiej ze Szkoły Podstawowej Nr 72 im. Przyjaciół Grochowa w Warszawie za wiersz „Walizka”. W tej kategorii  Jury przyznało dwa równorzędne wyróżnienia, które otrzymały: Natalia Paluszewska z Zespołu Szkół w Lutocinie za zestaw wierszy oraz Kamil Sadowski ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zieluniu za wiersz „Przyroda miłością”.

W kategorii II – 13 -30 lat ( oceniono 63 zestawy wierszy) przyznano następujące nagrody i wyróżnienia: I Nagrodę –  Annie Marii Kobylińskiej, studentce Uniwersytetu Warszawskiego za zestaw wierszy, II Nagrodę otrzymała Dominika Żochowska z  XI Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Warszawie, za zestaw wierszy, III Nagrodę odebrała Marianna Aniela Sokołowska Ciszewska ze  Szkoły Podstawowej Nr 41 im. Żołnierzy Armii Krajowej Grupy Bojowej „Krybar” za zestaw wierszy. Cztery równorzędne wyróżnienia  otrzymali: Maria Mrzygłód ze Szkoły Podstawowej  Nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim za wiersz „Jesienny wieczór”, Amelia Marcinkiewicz z Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie za wiersz „Kamienie”, Jakub Spychała z Żuromina za wiersz „Blitzkrieg” oraz Andrzej Jagiełłowicz z  Warszawy za zestaw wierszy.

Miłą niespodzianką przygotowaną na koniec spotkania było wystąpienie Romana Kochanowicza dyrektora Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, wiele lat najbliższego współpracownika Stefana Gołębiowskiego, który zaprezentował kilka Jego wierszy, a także zapowiedział wystąpienie wokalno – muzyczne duetu  z opinogórskiego muzeum: Angeliki Wójcickiej i Igora Krajewskiego, które zakończyło część oficjalną Gali.

Po wspólnej fotografii uczestnicy spotkania zaproszeni zostali przesz organizatorów na regionalny poczęstunek oraz  tradycyjny tort okolicznościowy.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania Patronom Konkursu oraz  fundatorom nagród: Starostwu Powiatowemu w Żurominie, Akademii Humanistycznej w Pułtusku,  Państwu  Reginie i Henrykowi Grześkiewiczom,  Andrzejowi Szymańskiemu – Burmistrzowi  Miasta i Gminy Bieżuń,  Delegaturze w Ciechanowie Mazowieckiego Kuratorium Oświaty oraz Marii Rudzińskiej – prezes Banku Spółdzielczego w Bieżuniu. Dziękujemy również naszym Partnerom: firmie Cedrob S.A.,  Reginie i Henrykowi Grześkiewiczom, Marii Rutkowskiej, firmie JM Lotus, Krystynie Lejman, Annie i Krzysztofowi Dudkiewiczom, firmie Złota Kurka S.A. oraz Zbigniewowi Dobrowolskiemu za dokumentację fotograficzną.

 

______________________________________________________________________________________________

Samorząd Województwa Mazowieckiego zakupił Zespół Pałacowo-Parkowy w Bieżuniu

 

Zaniedbany przez lata zabytkowy Zespół Pałacowo-Parkowy w Bieżuniu odzyska dawną świetność. W niedalekiej przyszłości będzie tam tętnić życie muzealne, kulturalne, naukowe oraz turystyczne. Wszystko to dzięki Samorządowi Województwa Mazowieckiego, który dokonał zakupu zespołu. W piątek, 22 listopada 2019 roku w siedzibie Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu został podpisany przez marszałka Adama Struzika, wicemarszałka Wiesława Raboszuka oraz pełnomocników właścicieli akt notarialny zakupu nieruchomości.

Historia założenia ma ciągłość od XV wieku. Wtedy był to drewniany obiekt obronny, w XVI wieku został zastąpiony murowanym. W XVI wieku następuje jeszcze jedna rozbudowa do formy renesansowego dworu obronnego. Przed potopem szwedzkim jest jeszcze raz rozbudowywany aby w jego czasie ulec zupełnemu zniszczeniu. Pod koniec XVII pałac zostaje rozbudowany w formach późno barokowych. Wiek XVIII to okres władania w pałacu rodu Zamoyskich. Formy barokowe zostają wzbogacone o klasycystyczne. W tym okresie bieżuński pałac był czynnym uczestnikiem historii Polski. W latach 1776-78 obradowała tu pod przewodnictwem kanclerza wielkiego koronnego Andrzeja Zamoyskiego Komisja Praw, przygotowująca projekt Zbioru Praw Sądowych, który stał się kanwą pod przyszłą Konstytucję 3 Maja. Pałac do czasów współczesnych zmieniał właścicieli wiele razy. Ostatnimi była rodzina Kokczyńskich, która wyraziła wolę jego sprzedaży Samorządowi Województwa Mazowieckiego.

Licznie przybyli goście, samorządowcy, muzealnicy, mieszkańcy Bieżunia i regionu gromkimi brawami wyrazili radość z podpisania tego ważnego dla całej społeczności Bieżunia oraz Północnego Mazowsza dokumentu.

Pałac w Bieżuniu ma być wykorzystany zarówno do celów muzealniczych, jak i kulturalnych. Po generalnej rewitalizacji powstanie tam Zespół Pałacowo-Muzealny połączony z Centrum Pracy Twórczej. Organizowane będą tam wystawy i konferencje, występy artystyczne, warsztaty, a przestrzeń wokół nieruchomości dostosowana zostanie do organizacji imprez plenerowych. Dodatkowo stworzone tam będzie centrum konferencyjno-naukowo-biznesowe z miejscami noclegowymi, salami konferencjami, restauracją i kawiarnią.

 W wystąpieniach końcowych zarówno marszałków województwa,  Jana Rzeszotarskiego dyrektora Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, jak i burmistrza Andrzeja Szymańskiego znalazły się podziękowania za wytrwałość, determinację, zrozumienie, a także życzenia jak najszybszego rozpoczęcia, przeprowadzenia i zakończenia prac rewitalizacyjnych całego Zespołu.

Po podpisaniu aktu notarialnego nowi właściciele udali się do bieżuńskiego pałacu obejrzeć zakupioną nieruchomość.

 

Konferencja Naukowa Pałac Zamoyskich w Bieżuniu – perła architektury późnego baroku na Mazowszu

 

4 października 2019 roku Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu zorganizowało Konferencję Naukową zatytułowaną: Pałac Zamoyskich w Bieżuniu – perła architektury późnego baroku na Mazowszu. Spotkanie miało na celu przybliżenie zebranym historii jednego z najcenniejszych zabytków budownictwa rezydencjonalnej na Mazowszu, przypomnienie prac zawiązanych z jego odbudową w latach 80. XX w. oraz zaprezentowanie planów na przyszłość. Główną ideą przyświecającą organizatorom było pragnienie podjęcia zdecydowanych działań służących uratowaniu tego cennego dla naszej historii zespołu architektonicznego wraz z całym układem parkowo-wodnym, będącego obecnie w stanie grożącym jego bezpowrotnemu utraceniu.

 Po powitaniu gości przez Jana Rzeszotarskiego Dyrektora Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, głos zabrał Jerzy Piotrowski, kierownik Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu, który zaprezentował założenie pałacowo-parkowe w Bieżuniu, przedstawiając jego historię, przemiany, a także znaczenie oraz przybliżając w syntetycznej formie postacie jego właścicieli. Dr inż. Paweł Albert Jelec z Uniwersytetu Stefana kardynała Wyszyńskiego w Warszawie wspólnie z ojcem Januszem Jelec z Płocka, pełniącym niegdyś funkcję kierownika robót budowlanych w bieżuńskim pałacu wygłosili referat: Pałac Zamoyskich w Bieżuniu – przebieg odbudowy i stan techniczny zespołu obiektów pałacowych

Na zakończenie głos zabrał Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, który przekazał zebranym licznie mieszkańcom Bieżunia, władzom samorządowym miasta i powiatu informację o podjętej przez Zarząd Województwa Mazowieckiego decyzji w sprawie zakupu przez Województwo Mazowieckie Pałacu Zamojskich w Bieżuniu. Pałac w Bieżuniu zostanie, jak zapewnił Marszałek zakupiony jeszcze w tym roku oraz włączony w strukturę Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Na rewitalizację całego zespołu zostanie rozpisany konkurs architektoniczny, a planowane prace budowlano-konserwatorskie mają zakończyć się w ciągu najbliższych sześciu lat. Wiadomość ta przyjęta została gromkimi brawami oraz szczerym zadowoleniem, któremu wyraz dali Burmistrz Bieżunia Andrzej Szymański i prezes zarządu Związku Szlachty Polskiej Michał Korsak. Decyzja Samorządu Województwa Mazowieckiego była ukoronowaniem wieloletnich zabiegów i działań mających uchronić od zniszczenia ten cenny zabytek.

To bardzo dobra wiadomość dla społeczności Bieżunia, ale też dla powiatu żuromińskiego. Rewitalizacja pałacu przyczyni się do przeciwdziałania problemom marginalizacji i wykluczenia społecznego poprzez utworzenie nowych miejsc pracy, zwiększenie możliwości aktywnego zagospodarowania wolnego czasu i rozwój oferty kulturalnej dla mieszkańców. Dzięki stworzeniu przestrzeni ekspozycyjnych, warsztatowych i konferencyjnych inwestycja stanie się ważnym czynnikiem integrującym lokalną społeczność. Poszerzona zostanie oferta edukacyjna. Działania te wkomponują się także w budowę potencjału regionu, jakim jest bogata historia, tradycja i kapitał ludzki.

 _________________________________________________________________________________________________________

XXIV Wojewódzki Konkurs Poezji im. Stefana Gołębiowskiego

                    

Konkurs kierujemy do młodych poetów, którzy chcieliby sprawdzić swoje umiejętności w tej dziedzinie.  Jest on swoistą formą oddania czci jednej z najbardziej zasłużonych osób dla Bieżunia – Stefanowi Gołębiowskiemu ps. artystyczny „Jan Smutek”. Wojewódzki Konkurs Poezji im. Stefana Gołębiowskiego adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 30 lat mieszkających lub uczących się w województwie mazowieckim. Celem przedsięwzięcia jest inspirowanie do aktywności i rozwoju twórczości poetyckiej wśród dzieci i młodzieży, pobudzanie do poznawania poezji, jako dziedziny sztuki i gałęzi literatury, zwłaszcza poezji współczesnych twórców Ziemi Mazowieckiej w tym Stefan Gołębiowskiego – bieżuńskiego poety, tłumacza Horacego,  a także wybitnego wychowawcy młodzieży, założyciela i wieloletniego dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Bieżuniu. Konfrontacja twórczości poetyckiej, promowanie młodych twórców, w szczególności amatorskiej ekspresji artystycznej oraz krzewienie wśród dzieci i młodzieży idei patriotyzmu lokalnego, to główne intencje organizatorów.

                W bieżącym roku odbędzie się jego XXIV edycja. Honorowy patronat nad projektem objęli Marszałek Województwa Mazowieckiego, Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie oraz Starosta Żuromiński.

                XXIV Wojewódzki Konkurs Poezji im. Stefana Gołębiowskiego – zadanie dofinansowane ze środków budżetu Powiatu Żuromińskiego.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie od 3 do 5 wierszy o dowolnej tematyce, w trzech egzemplarzach, bądź czytelnego rękopisu do 31 października 2019 r. pod adresem:

MUZEUM MAŁEGO MIASTA W BIEŻUNIU

ODDZIAŁ MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU

UL. STARY RYNEK 19

09-320 BIEŻUŃ

z dopiskiem: „Konkurs Poezji – Kategoria …”(wpisać odpowiednią do swojego wieku) 

 

Załączniki:

____________________________________________________________________________________________________________________________

Dzień Niepodległości Peru

26 lipca 2019 roku na zaproszenie Jego Ekscelencji ambasadora Republiki Peru w Warszawie Alberto Salas Barahony delegacja Bieżunia z kierownikiem Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, Jerzym Piotrowskim, przewodniczącym Rady Miejskiej w Bieżuniu Andrzejem Sztyborem oraz wiceprezesem Towarzystwa Przyjaciół Bieżunia Zbigniewem Dobrowolskim wzięła udział w obchodach Dnia Niepodległości Peru. Miłym akcentem uroczystości zorganizowanej w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie była również wystawa pokonkursowa „Inti Raymi”, prezentująca wielkie inkaskie Święto Słońca, w wykonaniu młodych mazowieckich artystów, przygotowana przez bieżuńskie muzeum.  Licznie zebrani goście – m.in. przedstawiciele kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Nuncjatury Apostolskiej, ambasadorzy, dyplomaci różnych państw oraz przyjaciele Peru, a także sami mieszkający w Polsce Peruwiańczycy po prezentacji Hymnów Narodowych Peru i Polski, wysłuchali przemówienia okolicznościowego J. E. Alberto Salasa Barahony. Wśród wielu odniesień do współpracy gospodarczej i kulturalnej między Polską i Peru, nie zabrakło też miłych podziękowań skierowanych pod adresem Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu, jego pracowników i współpracowników za inicjatywę zorganizowania wystaw propagujących kulturę Peru.

 Po części oficjalnej zebrani goście wznieśli toast „Vivat Peru!”, próbując tradycyjnego peruwiańskiego napoju pisco sour oraz wielu regionalnych przysmaków w rytm peruwiańskich rytmów.

Życzymy naszym peruwiańskim przyjaciołom z okazji Dnia Niepodległości szczęścia i pomyślności oraz kolejnych lat pełnych dynamicznego rozwoju, wspaniałej muzyki i niezwykłych ludzi!

 

Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień laureatom konkursu plastycznego „Inti Raymi – inkaskie Święto Słońca”

 

12 czerwca 2019 roku w Instytucie Cervantesa w Warszawie, przy ulicy Nowogrodzkiej 22 odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień laureatom konkursu plastycznego „Inti Raymi – inkaskie Święto Słońca” zorganizowanego przez Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, połączona z otwarciem wystawy pokonkursowej. Konkurs był imprezą towarzyszącą wystawie fotograficznej autorstwa podróżnika i fotografika Ryszarda Sobolewskiego, ukazującej zwyczaje związane z tradycją obchodów Święta Słońca w języku keczua nazywanego Inti Raymi oraz wystawie fotogramów ze zbiorów Ambasady Peru w Polsce, których otwarcie odbyło się 5 marca 2019r.

Na zaproszenie Jego Ekscelencji Ambasadora Peru w Warszawie pana Alberto Salasa Barahony, który objął konkurs honorowym patronatem, młodzi artyści z Bieżunia, Warszawy, Mławy oraz Bogurzyna wraz z opiekunami plastycznymi i fundatorami nagród przybyli do stolicy, by wziąć udział w uroczystości. Podczas spotkania Bogusława Trojanowska Wicedyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu oraz kierownik bieżuńskiego muzeum Jerzy Piotrowski powitali zebranych oraz przybliżyli intencje organizatorów, wymiar edukacyjny wystawy i towarzyszącego mu konkursu, dziękując serdecznie gospodarzowi za zaproszenie, zaś uczestnikom za udział oraz pogratulowali laureatom ich pięknych prac. W skład delegacji weszli Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski, Burmistrz Miasta i Gminy Bieżuń Andrzej Szymański, Przewodniczący Rady Miejskiej w Bieżuniu Andrzej Sztybor, kierownik Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Jerzy Piotrowski, dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bieżuniu Małgorzata Kraśniewska, dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Bieżuniu Sławomir Kosin, wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Bieżunia Zbigniew Dobrowolski.

Głos zabrali również: Ambasador Alberto Salas Barahona, wyrażając radość z powodu tak licznego udziału, tylu polskich dzieci w konkursie dotyczącym Peru, jego tradycji i kultury, pogratulował laureatom ich artystycznego talentu oraz podziękował organizatorom za przybliżenie zwiedzającym bieżuńską placówkę muzealną jego rodzinnego kraju, Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski oraz Burmistrz Miasta i Gminy Bieżuń Andrzej Szymański również dołączyli się do gratulacji i podziękowań.

Autorzy najlepszych prac zostali uhonorowani pięknymi nagrodami ufundowanymi przez Ambasadora Peru w Warszawie, firmę Cedrob S.A., Starostwo Powiatowe w Żurominie, Urząd Miasta i Gminy w Bieżuniu oraz Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, wręczonymi przez Ambasadora, Wicedyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, Starostę oraz Burmistrza. W pięciu kategoriach wiekowych przyznano następujące nagrody i wyróżnienia:

W kat. 5-6 lat:

I miejsce – Agata Czachorowska z Zespołu Placówek Oświatowych w Bieżuniu

II miejsce – Wenneke Poepjes z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bieżuniu

III miejsce – Agata Bartnikowska z Zespołu Placówek Oświatowych w Bieżuniu

Wyróżnienie – Lena Ankiewicz z Zespołu Placówek Oświatowych w Bieżuniu

Wyróżnienie – Magdalena Szulecka z Zespołu Placówek Oświatowych w Bieżuniu

Wyróżnienie – nie przyznano

W kat. 7-9 lat:

I miejsce – Barbara Jakubowska z Katolickiej Szkoły Podstawowej w Mławie

II miejsce – Anna Lewandowska z Katolickiej Szkoły Podstawowej w Mławie

III miejsce – Marta Grablewska z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bieżuniu

Wyróżnienie – Aleksandra Nadolska z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bieżuniu

Wyróżnienie – Amelia Fafińska z Zespołu Placówek Oświatowych w Bieżuniu

Wyróżnienie – Lena Siemianowska z Pracowni plastycznej w Mławie

W kat. 10-12 lat:

I miejsce – Antonina Nadratowska z Pracowni plastycznej w Mławie

II miejsce – Joanna Paszko z Katolickiej Szkoły Podstawowej w Mławie

III miejsce – Zuzanna Chmielewska z Pracowni plastycznej w Mławie

Wyróżnienie – Amelia Rybicka z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bieżuniu

Wyróżnienie – Miłosz Wronko ze Szkoły Podstawowej w Bogurzynie

Wyróżnienie – Maja Langowska z Katolickiej Szkoły Podstawowej w Mławie

W kat. 13-15 lat:

 I miejsce – Amelia Dworznicka ze Szkoły Podstawowej w Bogurzynie

 II miejsce – Nadia Perdion z Pracowni plastycznej w Mławie

III miejsce – Sylwia Modzelewska z Pracowni plastycznej w Mławie

Wyróżnienie – Irmina Kądrzycka z Pracowni plastycznej w Mławie

Wyróżnienie – Julia Szczęsna z Katolickiej Szkoły Podstawowej w Mławie

Wyróżnienie – Aleksandra Jakubowska z Katolickiej Szkoły Podstawowej w Mławie

W kat. 16-19 lat:

I miejsce – Lena Zasina z Pracowni plastycznej w Mławie

II miejsce – Patrycja Szulecka z Liceum Ogólnokształcącego w Bieżuniu

III miejsce – Julia Roniewicz z Zespołu Szkół nr 4 w Mławie

Wyróżnienie – Kiara Saghateljan ze Szkoły Podstawowej nr 365 im. W. Zawadzkiego w Warszawie

Wyróżnienie – Zuzanna Tylicka z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Mławie

Wyróżnienie – Joanna Willenberg z Gimnazjum Katolickiego w Mławie

Spotkanie zakończyło się wspólnymi zdjęciami oraz słodkim peruwiańskim poczęstunkiem.

Ambasador Barahona zaprosił również organizatorów konkursu do zaprezentowania wystawy podczas obchodów Święta Narodowego Peru w dniu 28 lipca w Bibliotece Rolniczej na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania Panu Andrzejowi Szymańskiemu – Burmistrzowi Miasta i Gminy Bieżuń za sfinansowanie podróży laureatów konkursu do Warszawy, Państwu Annie i Krzysztofowi Dudkiewiczom za ufundowanie poczęstunku oraz wiceprezesowi Towarzystwa Przyjaciół Bieżunia Zbigniewowi Dobrowolskiemu za wykonanie dokumentacji fotograficznej całej uroczystości.

___________________________________________________________________________________________________________________

Dzień Dziecka w muzeum

W przeddzień Międzynarodowego Dnia Dziecka, 31 maja 2019 roku w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, odbył się wernisaż wystawy podsumowującej konkurs plastyczny pn.: „Moja Przygoda w Muzeum” (eliminacje wstępne), połączony z galą wręczenia nagród i wyróżnień autorom najlepszych prac.

Uroczystość oprócz laureatów, ich rodzin oraz opiekunów plastycznych zaszczyciły swoją obecnością również dzieci ze Szkoły Podstawowej w Bieżuniu z wychowawczynią Żanetą Lisińską, Pani poseł na Sejm RP Anna Cicholska, burmistrz Miasta i Gminy Bieżuń Andrzej Szymański, wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Bieżunia Zbigniew Dobrowolski,  dyrektor  Zespołu Placówek Oświatowych w Bieżuniu Sławomir Kosin, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury oraz Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Bieżuniu Małgorzata Kraśniewska, prezes Banku Spółdzielczego w Bieżuniu  Maria Rudzińska, członek Rady Nadzorczej firmy Cedrob S. A.  Piotr Błaszkiewicz oraz Agnieszka Orkwiszewska z Kuriera Żuromińskiego.

Kierownik muzeum Jerzy Piotrowski wspólnie z dyrektorem Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Janem Rzeszotarskim przywitali przybyłych gości. Po odczytaniu protokołu obrad Jury odbyła się ceremonia wręczenia nagród i wyróżnień Autorom najlepszych prac. W pięciu kategoriach wiekowych przyznano następujące nagrody i wyróżnienia:

 

I. kat. 5-6 lat:

Wyróżnienie – Jakub Brzeziński z Miejskiego Przedszkola Nr 4 w Sierpcu,

II. kat. 7-9 lat:

I miejsce – Amelia Budzich z M-GOK w Bieżuniu,

II miejsce – Ewa Jęczarek z M-GOK w Bieżuniu,

III miejsce – Amelia Pachniewska z ZPO w Bieżuniu,

Wyróżnienie – Amelia Leśniewska z ZS w Lutocinie,

Wyróżnienie – Zuzanna Szuta z M-GOK w Bieżuniu,

Wyróżnienie – Weronika Węgrzyn z ZPO w Bieżuniu,

III. kat. 10-12 lat:

I miejsce – Maja Grześkiewicz z M-GOK w Bieżuniu,

II miejsce – Zuzanna Kucińska z M-GOK w Bieżuniu,

III miejsce – Amelia Rybicka z M-GOK w Bieżuniu,

Wyróżnienie – Kornelia Ozimkiewicz z M-GOK w Bieżuniu,

Wyróżnienie – Zofia Jęczarek z M-GOK w Bieżuniu,

IV. kat. 13-15 lat:

 I miejsce – Ida Maria Bral z Katolickiej Szkoły Podstawowej w Mławie,

V. kat. 16-18 lat:

I miejsce – Patrycja Szulecka z LO w Bieżuniu,

II miejsce – Amelia Wiśniewska z Publicznego Gimnazjum w Mochowie,

III miejsce – Zuzanna Liszewska z LO w Bieżuniu.

Organizatorzy oraz zaproszeni goście pogratulowali laureatom oraz złożyli wszystkim dzieciom najlepsze życzenia w dniu Ich Święta.

 Tegoroczna edycja Konkursu plastycznego „Moja Przygoda w Muzeum” odbyła się pod Honorowym Patronatem starosty żuromińskiego Jerzego Rzymowskiego.

Nagrodzone prace zostaną przesłane do Muzeum Okręgowego w Toruniu, by wziąć udział w projekcie pod nazwą Międzynarodowe Spotkania Artystyczne dla Dzieci i Młodzieży „Moja Przygoda w Muzeum”, gdzie powalczą o nagrody z kilkoma tysiącami uczestników z całego świata.

Dodatkową atrakcją Dnia Dziecka w bieżuńskim muzeum był pokaz sprzętu policyjnego przygotowany we współpracy z Powiatową Komendą Policji w Żurominie, konkurs wiedzy o regionie z nagrodami, gry i zabawy z klownem Artkiem oraz koncert Przemka Lawrenca z zespołu Lawers.

Wernisaż zakończył owocowy poczęstunek ufundowany przez: Andrzeja Szymańskiego Burmistrza Miasta i Gminy Bieżuń, Reginę i Henryka Grześkiewiczów, Bank Spółdzielczy w Bieżuniu, firmę Złota Kurka Sp. z o.o. oraz Fermę Drobiu Anny i Krzysztofa Dudkiewiczów.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania fundatorom nagród, poczęstunku oraz uczestnikom zachęcając wszystkich do wzięcia udziału w kolejnych edycjach konkursów plastycznych w przyszłym roku.

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Od pajęczyny do penicyliny”

Celem zorganizowanej przez Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu konferencji jest przybliżenie różnych aspektów związanych z historią medycyny i weterynarii  w odniesieniu szczególnie do małych ośrodków miejskich, a także upamiętnienie lekarzy niegdyś w nich praktykujących. Inspiracją do wyboru tematu konferencji jest profil bieżuńskiego muzeum, w którego siedzibie przy ul. Stary Rynek 19 do lat 20. XX wieku funkcjonował szpital, a wystawa stała „Gabinet i wnętrza mieszkalne lekarza z małego miasteczka” stanowi główną ekspozycję naszej placówki. Organizatorzy liczą  na wymianę doświadczeń i stanu badań między uczestnikami z różnych ośrodków akademickich i muzealnych, a także zaprezentowanie osiągnięć, dokonań naukowych oraz poglądów, ze szczególnym naciskiem  na obszar Północnego Mazowsza. Podsumowaniem konferencji będzie okolicznościowe wydawnictwo zawierające referaty wygłoszone podczas jej trwania.

 

09:30   Rejestracja (kawa, herbata)

10: 00    Otwarcie konferencji

- Powitanie gości, Jan Rzeszotarski dyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

- Wprowadzenie, Jerzy Piotrowski kierownik Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej  w Sierpcu

- Wystąpienia zaproszonych gości

 

I. Wokół rozwoju medycyny na przestrzeni wieków

10:45 dr hab. Jacek Kulbaka, APS w Warszawie, Kształcenie  specjalne: między pedagogiką, psychologią a medycyną

11:10 dr hab. Piotr Gołdyn, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Działalność społecznikowska lekarzy w małych    miasteczkach Wielkopolski wschodniej         

11:35  dr  Arkadiusz Meller, PWSZ w Ciechanowie, Problemy wiejskich i małomiasteczkowych lekarzy Polski międzywojennej

12:00     Rafał Wróblewski, Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, Polscy medycy Szwoleżerów Gwardii Napoleona I

 

II. (Nie)ludzcy lekarze, czyli z dziejów weterynarii

12:25     dr nauk wet. Waldemar Krzyżewski, Muzeum Weterynarii Wiesławy i Waldemara Krzyżewskich w Przasnyszu, Narzędzia weterynaryjne stosowane do zabiegów; upustu krwi, założenia zawłoki i przyżegania z zbiorach Muzeum Weterynarii w Przasnyszu

12:50     dr nauk wet. Artur Paluszewski, Lecznica dla Zwierząt PANDA, Współczesna rola medycyny weterynaryjnej w ochronie zdrowia publicznego

13:15  dyskusja

13:40  przerwa kawowa

 

III. Sylwetki medyków – społeczników

14:00     dr Leszek Andrzej Arent, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Mławskiej, Tadeusz Wacław Korzybski – twórca polskiej penicyliny

14:25     Ilona Radomska, Towarzystwo Ziemi Sierpeckiej,  Stefan Kośmider – sierpecki lekarz i społecznik

14:50    Krzysztof Żabierek, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Idzi Kosiński – lekarz patriota z Sompolna

15:15  dr Elżbieta Dałek, Uniwersytet Łódzki, „Pismak małomiasteczkowym pigularzem”? Wokół bieżuńskiego epizodu biografii Michała Synoradzkiego (1857-1922) oraz zaangażowania pisarza w podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej.

15:40     Dyskusja i podsumowanie.

 

Prowadzący: dr Arkadiusz Meller – prodziekan Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie

Współorganizator: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie

 

Karta zgłoszeniowa

Pismo Przewodnie

_________________________________________________________________________________________________________________

Peruwiańskie Ostatki w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu

 

 Już po raz 12 Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu  Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu jest organizatorem projektu pod nazwą Ostatki w Muzeum, w trakcie którego prezentowana jest kultura, sztuka i historia przedstawicieli narodów z różnych, często bardzo odległych części świata. Wystawy przygotowywane są we współpracy z ambasadami  tych państw oraz przy zaangażowaniu wielu niezawodnych przyjaciół muzeum. Na wernisażach, podczas których oprócz poznawania odległych cywilizacji, degustuje się egzotyczne potrawy narodowe,  jak również przysmaki kuchni miejscowej, zapraszane są  oryginalne zespoły prezentujące muzykę określonego kraju. Odwiedzają tego wieczoru muzeum również tradycyjni mazowieccy przebierańcy zapustni. 

Jest to zawsze wydarzenie ponadlokalne, w którym uczestniczy wiele osób z  naszego miasta i regionu. Informuje  o nim  prasa, mówi radio, pokazuje telewizja i Internet.

Idea jaka przyświeca organizatorom, to przede wszystkim chęć otwarcia się na różnorodne kultury, obyczaje, zwyczaje, smaki. Prawie każdy marzy o dalekich podróżach, odwiedzeniu nieznanych zakątków świata. Chcielibyśmy poprzez te wystawy zaszczepić, szczególnie młodemu pokoleniu bakcyla poznawania, otwartości, tolerancji. Chcielibyśmy by nasze wystawy stały się  impulsem do odwiedzenia prezentowanych w bieżuńskim muzeum krajów i konfrontacji  tego, co zaprezentowaliśmy na ekspozycji z rzeczywistością.

Dotychczas prezentowane były takie kraje jak: Szwajcaria, Ekwador, Finlandia, Irlandia, Uzbekistan, Brazylia, Iran, Kuba, Mołdawia, Armenia, a ostatnio Chiny.

Tegoroczne Ostatki postanowiliśmy poświęcić kulturze Peru. 5 marca 2019 roku  odbył się wernisaż wystawy „Inti Raymi – inkaskie Święto Słońca”  w fotografii  Ryszarda Sobolewskiego. Autor to podróżnik, dziennikarz,  podinspektor policji  w  stanie spoczynku, ekspert- biegły w zakresie kryminalistycznych badań fotograficznych i zapisów wizualnych w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji w Warszawie. Jest absolwentem Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Policyjnej w Szczytnie. Opublikował ponad 100 artykułów z zakresu fotografii kryminalnej, badawczej, a także podróżniczej w czasopismach: Foto Kurier, Ochrona Zabytków Poznaj Świat, Magazyn Policyjny, Gazeta Policyjna i innych. Jest autorem prawie 500 wystaw fotograficznych o tematyce podróżniczej. Za propagowanie kultury krajów Ameryki Łacińskiej uhonorowany wieloma wyróżnieniami przez ambasadorów Wenezueli, Panamy, Ekwadoru, Kuby, Meksyku, Peru i Kolumbii.

Zaprezentowane osobiście przez Autora, który wystąpił w tradycyjnym stroju peruwiańskim, fotogramy pokazują zwyczaje związane z tradycją obchodów Święta Słońca, w języku keczua nazywanego Inti Raymi. W okresie Imperium Inków, święto miało charakter religijny, był to jeden z najważniejszych dni w kalendarzu inkaskim, określał bowiem początek żniw. Obecnie ceremonia ma charakter atrakcji turystycznej, choć zachowane zostały liczne oryginalne elementy święta. Niezwykłe i niecodzienne ujęcia, egzotyka oraz wielka dynamika to cechy prezentowanych fotogramów.

W osobnej sali przygotowana została  również wystawa fotogramów ze zbiorów Ambasady Peru w Polsce, prezentująca słynną Inkaską Drogę Królewską - rozległy system dróg dawnego Imperium Inków o łącznej długości ponad 30 tys. km, oplatający Andy, od obecnej Kolumbii, przez EkwadorPeruBoliwię aż do Chile  i Argentyny, łączący m.in. tereny powyżej 6000 n.p.m. z wybrzeżem Oceanu Spokojnego. W 2014 roku system Qhapac Ñan został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

 

Licznie przybyłych tego wieczoru gości z Warszawy, Mławy, Sierpca, Żuromina i oczywiście z Bieżunia przywitali: kierownik  Oddziału Jerzy Piotrowski, dyrektor  Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Jan Rzeszotarski wspólnie  z Ambasadorem Peru w Warszawie Jego Ekscelencją Alberto Salasem Barahoną – Honorowym Patronem naszego projektu. Głos zabrali również poseł na Sejm RP Waldemar Olejniczak, starosta żuromiński Jerzy Rzymowski  oraz burmistrz Miasta i Gminy Bieżuń Andrzej Szymański, którzy przekazali gościom okolicznościowe prezenty.

Na Ostatkach nie mogło zabraknąć tradycyjnych zapustnych przebierańców. Zebrani obejrzeli program przygotowany przez Bieżuńską Grupę Rekonstrukcji Historycznej.

Najbardziej peruwiańskim akcentem wieczoru był program artystyczny w wykonaniu zespołu „Karumanta”. Dla uhonorowania peruwiańskich gości,  artystów oraz wszystkich przybyłych tego wieczoru do  bieżuńskiego muzeum, przygotowany został okolicznościowy tort w barwach narodowych Peru,  podzielony następnie przez   ambasadora Barahonę, burmistrza Szymańskiego, starostę Rzymowskiego, posła Olejniczaka dyrektora Rzeszotarskiego oraz kierownika Piotrowskiego.

Zamiarem organizatorów  ostatkowych spotkań jest prezentacja kultury wybranego kraju, ale też przypominanie miejscowej tradycji. Stąd część kulinarna przygotowana przez  Ambasadę Peru w Warszawie,  Reginę i Henryka Grześkiewiczów, Krystynę Lejman, Koło łowieckie „Łabędź” , oraz firmę Cedrob S.A. cieszyła się również dużym zainteresowaniem zebranych, którzy spróbować mogli tradycyjnego bieżuńskiego bugaja, smalcu, faszerowanych jajek,  pączków i faworków,   a także wyrobów firmy Cedrob S.A. Nie zabrakło też  regionalnych  smakołyków z  Peru, takich jak causa  (rolada z tuńczykiem), empanadas (nadziewane pierożki), mazamorra morada (deser z ciemnej kukurydzy) przygotowanych
przez kucharza ambasady Diego Monteverde,  a także tradycyjnego napoju peruwiańskiego Pisco sour serwowanego przez Eswina Peraza.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu wystawy i  spotkania ostatkowego, przede wszystkim Andrzejowi Goździkowskiemu prezesowi firmy Cedrob S.A., Henrykowi Grześkiewiczowi właścicielowi Gabinetu Weterynaryjnego, Annie i Krzysztofowi Dudkiewiczom, Zbigniewowi Przywitowskiemu właścicielowi firmy Złota Kurka S.A., , Mariannie i Stefanowi Rutkowskim,  Annie i Leszkowi Jakowskim , Bożenie i Piotrowi Ilskim,  a także  Zbigniewowi Dobrowolskiemu za dokumentację fotograficzną.

Imprezą towarzyszącą wystawie, którą oglądać będzie można  aż do połowy sierpnia, jest  konkurs plastyczny skierowany do dzieci   i młodzieży, do udziału w którym zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a  którego tematem jest prezentowana ekspozycja. Uroczyste podsumowanie konkursu z wręczeniem nagród laureatom odbędzie się w siedzibie Ambasady Peru w Warszawie.

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________

Spotkanie w Ambasadzie Peru w Warszawie

14 grudnia 2018 roku na zaproszenie ambasadora Republiki Peru w Warszawie Pana Alberto Salas Barahony gościła w siedzibie ambasady przy ul. Starościńskiej 1 delegacja z Bieżunia. Kierownik Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Jerzy Piotrowski w towarzystwie prezesa Towarzystwa Przyjaciół Bieżunia Henryka Grześkiewicza oraz wiceprezesa Zbigniewa Dobrowolskiego złożyli propozycję zorganizowania kolejnych egzotycznych Ostatków w Muzeum w Bieżuniu – tym razem poświęconych kulturze Peru. Podczas spotkania udało się nakłonić gospodarza do objęcia przedsięwzięcia honorowym patronatem. Otwarcie wystawy fotogramów podróżnika Ryszarda Sobolewskiego zatytułowanej „Inti Raymi”, prezentujących wielkie inkaskie Święto Słońca, planowane jest tradycyjnie w ostatni dzień karnawału 5 marca 2018 roku.

Na zakończenie spotkania ambasador A. S. Barahona otrzymał drobne upominki w postaci książek prezentujących 600-letnią historię Bieżunia oraz foldery z ofertą Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

Spotkanie, podczas którego ambasador został poinformowany o bieżuńskim projekcie realizowanym od 2007 roku prezentacji różnych narodów, ich kultury i tradycji, odbyło się w ciepłej, przyjaznej atmosferze i zakończyło się wspólnym zdjęciem na tle flagi narodowej Peru.

Dokumentację fotograficzną wizyty wykonał Zbigniew Dobrowolski.

Promocja 32. numeru wydawnictwa „Bieżuńskie Zeszyty Historyczne”

7 grudnia 2018roku w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu odbyła się promocja 32. numeru wydawnictwa „Bieżuńskie Zeszyty Historyczne”.

Licznie przybyli tego wieczoru do muzeum goście, m.in.dyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Jan Rzeszotarski, burmistrz Miasta i Gminy Bieżuń Andrzej Szymański, przewodniczący Rady Miejskiej w Bieżuniu Andrzej Sztybor, dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kulturyw Bieżuniu Małgorzata Kraśniewska, prezes Towarzystwa Przyjaciół Bieżunia Henryk Grześkiewicz,  dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Bieżuniu Sławomir Kosin, członkowie Żuromińskiej Grupy Historycznej,mieszkańcy Bieżunia, Żuromina, a także  przedstawiciele mediów regionalnych, poznali  zawartość ostatniego numeru Zeszytów, którą przedstawił zebranym wspólnie z przybyłymi Autorami: dr Arkadiuszem Mellerem, dr Waldemarem Krzyżewskim oraz Norbertem Woźniakiem,kierownik bieżuńskiego muzeum, pełniący jednocześnie funkcję sekretarza redakcji – Jerzy Piotrowski.                                                                                             

32. numer wydawnictwa „Bieżuńskie Zeszyty Historyczne” został podzielony na dwie części. W części pierwszej znalazły się referaty wygłoszone podczas III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, zatytułowanej „Mazowieckie drogi do Niepodległej”, która odbyła się w naszym muzeum 26 kwietnia br. w ramach szerszego przedsięwzięcia o tym samym tytule, podjętego przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu z okazji uroczystych obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.  Patronat honorowy nad całością uroczystości objął Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik. Konferencja została zorganizowana wspólnie z Wyższą Szkołą Zawodową w Ciechanowie oraz Burmistrzem Miasta i Gminy Bieżuń. Jej celem było upamiętnienie wydarzeń, zwłaszcza w wymiarze regionalnym i lokalnym, związanych z odzyskaniem przez Polskę Niepodległości oraz ludzi tworzących historię tamtych lat.  Mazowieckie drogi do Niepodległej były bardzo różne. Tematyka konferencji dotyczyła nie tylko wydarzeń z 1918 r., ale także lat poprzedzających tę historyczną datę oraz okresu późniejszego. Podczas obrad zostały zaprezentowane osiągnięcia i dokonania naukowe dotyczące różnych aspektów procesów historycznych, które złożyły się na odzyskanie przez Polskę Niepodległości w roku 1918, ze szczególnym naciskiem na obszar Północnego Mazowsza(I wojna światowa, działalność POW, wojna polsko-bolszewicka). Tematyka poruszana przez prelegentów narzuciła podział panelowy. Wystąpienia zebrano w trzech panelach i w takiej kolejności przedstawione zostały Czytelnikom. Panel pierwszy Ku odbudowie państwowości na Północnym Mazowszu otworzył referat prof. zw. dr hab. ks. Jana Śledzianowskiego z Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach, zatytułowany Północne Mazowsze z zaborczej niewoli ku wolności. W następnym materiale przygotowanym przez dr hab. Grzegorza Radomskiego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu omówione zostały zagadnienia Odbudowy instytucji państwa polskiego na Mazowszu Północnym 1918-1921. W kolejnym, autorstwa dr hab. Michała Strzeleckiego, również z UMK w Toruniu, autor przybliżył Ideę niepodległości w świadomości społecznej mieszkańców Mazowsza u progu XX wieku. Mgr Maria Weronika Kmoch z Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika zaprezentowała referat Między ideą a rzeczywistością. Rady Opiekuńcze w czasie I wojny światowej na przykładzie powiatu przasnyskiego (1915-1918). Pierwszą część konferencji zamknął wykład dr Arkadiusza Mellera z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie pt.: Budowanie państwowości na Mazowszu. Pierwsze wybory parlamentarne na Mazowszu Północnym w 1919r.  W drugim panelu zatytułowanym Niepodległość w wymiarze lokalnym uczestnicy konferencji przedstawili zostały cztery referaty: dr Leszek Arent reprezentujący  Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Mławskiej – Mława i powiat mławski w dążeniu do Niepodległości, mgr Rafał Wróblewski z Muzeum Romantyzmu w Opinogórze – Pierwsze dni niepodległości w Ciechanowie, mgr Wojciech Jerzy Górczyk również z Muzeum Romantyzmu w Opinogórze –  Opinogóra w czasie I wojny światowej oraz  mgr Stefan Marek Chrzanowski – Bitwa o Grobelkę 10-21.01.1915r. Walki niemiecko-rosyjskie nad Wkrą w okolicy Radzanowa. Konferencję zamknął panel trzeci poświęcony Bohaterom tamtych dni. Zebrani wysłuchali dwóchreferatów mgr Elżbiety Dałek z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, zatytułowanego Rola pisarzy minorum gentium w przecieraniu szlaku ku niepodległości. Casus Michała Synoradzkiego (1857-1922) „związanego z Bieżuniem literata” oraz dr nauk wet. Waldemara Krzyżewskiego z Muzeum Weterynarii Wiesławy i Waldemara Krzyżewskich w Przasnyszu pt.: Rola arcybiskupa Aleksandra Kakowskiego w procesie odzyskania przez Polskę niepodległości. W tej części naszego wydawnictwa prezentujemy również pracę dr Arkadiusza Mellera: Jak w październiku 1918 roku świętowano w Bieżuniu odzyskanie niepodległości oraz autorstwa Norberta Woźniaka, zatytułowaną Okupacja bolszewicka w Sierpcu (11 – 23 sierpnia 1920 roku), które ze względów organizacyjnych nie zostały zaprezentowana podczas konferencji.

Zeszyt zamyka rozdział Pro Memoriam poświęcony postaci śp. Barbary Dobrowolskiej długoletniej nauczycielce, dyrektorce szkół podstawowych w Sadłowie i Bieżuniu, członkini Towarzystwa Przyjaciół Bieżunia, związanej z działalnością naszej placówki, która odeszła od nas w tym roku. Zamieszczamy w nim wspomnienia Bieżuńskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznej, Sławomira Kosina oraz Jerzego Piotrowskiego.

Promocja 32. numeru BZH byłą okazją do złożenia podziękowań Adamowi Struzikowi marszałkowi województwa mazowieckiego za sfinansowanie wydawnictwa, dzięki czemu wszyscy chętni mogą otrzymać jego egzemplarz bezpłatnie. Podziękowania popłynęły również w kierunku partnera strategicznego muzeum – firmy Cedrob S.A., a szczególnie jej prezesa Andrzeja Goździkowskigo, prezesa Towarzystwa Przyjaciół Bieżunia Henryka Grześkiewicza, wiceprezesa Zbigniewa Dobrowolskiego, prezesa firmy Złota Kurka S.A.  Zbigniewa Przywitowskiego, Anny i Krzysztofa Dudkiewiczów oraz Marii Rutkowskiej za wkład pracy włożony w przygotowanie poczęstunku regionalnego dla uczestników promocji.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych historią regionalną do sięgnięcia po nasz nowy Zeszyt. Życząc miłej lektury, mamy nadzieję, że materiały zamieszczone na jego łamach wzbogacą Państwa wiedzę i zachęcą do poznawania rodzimej historii.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gala wręczenia nagród i wyróżnień Laureatom XXIII edycji Wojewódzkiego Konkursu Poezji im. Stefana Gołębiowskiego

 

               Po raz dwudziesty trzeci, 23 listopada, w 118 rocznicę urodzin Poety, w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu odbyła się Gala wręczenia nagród i wyróżnień Laureatom XXIII edycji Wojewódzkiego Konkursu Poezji im. Stefana Gołębiowskiego, zorganizowanego pod patronatem Adama Struzika Marszałka Województwa Mazowieckiego, Aurelii Michałowskiej Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Jerzego Rzymowskiego Starosty Żuromińskiego. Otwarcia uroczystości w imieniu własnym oraz organizatora Konkursu – dyrektora Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Jana Rzeszotarskiego dokonał kierownik Oddziału Jerzy Piotrowski.  Z ogromną radością powitani zostali przede wszystkim Laureaci Konkursu, Ich rodzice, opiekunowie oraz licznie przybyli goście.

Tradycją listopadowych spotkań w muzeum jest złożenie przez delegację młodzieży kwiatów i zapalenie znicza na grobie Poety w dniu Jego urodzin. Po powitaniu przybyłych gości, dyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Jan Rzeszotarski przekazał uczniom  Gimnazjum im. Stefana Gołębiowskiego wiązankę, która w imieniu wszystkich uczestników spotkania została złożona na grobie Stefana Gołębiowskiego. Kolejnym punktem programu był koncert „Rodzina pod flagą Niepodległej” w wykonaniu zespołu Moja Rodzina, zadedykowany Patronowi Konkursu oraz jego uczestnikom.  Zebrani usłyszeli utwory patriotyczne związane tematycznie z 100. rocznicą Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

 Kulminacyjnym momentem uroczystości była ceremonia wręczenia nagród i wyróżnień Laureatom. W tym roku na konkurs wpłynęło 85 zestawów wierszy w dwóch kategoriach wiekowych. Jury w składzie Wiktor Mieszkowski, Stanisław Kęsik, Marek Janusz Piotrowski oraz Jerzy Piotrowski wyłoniło dwunastkę tych najlepszych, nagradzając ich autorów odpowiednio nagrodami i wyróżnieniami.  W kategorii I – 6-12 lat byli to:

I Nagroda – Szymon Sikorski, Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu, za wiersz „Ojczyzna”,

II Nagroda – Blanka Kur, Niepubliczna Szkoła Podstawowa  EDULAB, za wiersz „Świat”,

III Nagroda – Gabriela Dobies, Zespół Szkół w Lutocinie, za wiersz „Przyszłość”,

Wyróżnienie – Amelia Dąbrowska, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sierpcu, za wiersz „Mgła”,

Wyróżnienie Olga Mańkiewicz, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Goryszach, za wiersz „Dla wolnej Polski”,

Wyróżnienie – Wiktoria Michalska, Zespól Szkół w Lutocinie, za wiersz „Życie”.

W kategorii II – 13-30 lat laureatami zostali:

I Nagroda – Andrzej Jagiełłowicz z Warszawy za zestaw wierszy,

II Nagroda – Anna Maria Kobylińska, Uniwersytet Warszawski, za zestaw wierszy,

III Nagroda Małgorzata Staniszewska z Płocka za zestaw wierszy,

Wyróżnienie Amelia Marcinkiewicz, Szkoła Podstawowa w Kuczborku-Osadzie, za zestaw wierszy,

Wyróżnienie – Dominika Żochowska, Szkoła Podstawowa im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu, za zestaw wierszy,

Wyróżnienie – Natalia Rędzikowska, Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gozdowie, wiersz „Raj”.

Nagrodzone utwory zostały odczytane przez uczniów bieżuńskich szkół: Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum pod kierunkiem Agnieszki Budzich.

 Zaproszeni goście wręczyli nagrody rzeczowe, ufundowane przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, Akademię Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, Mazowieckie Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegaturę w Ciechanowie, Starostwo Powiatowe w Żurominie, Urząd Miasta i Gminy w Bieżuniu, firmę Cedrob S.A. oraz Żuromińskiego Oddziału ZNP.

Nie zabrakło również pamiątkowego zdjęcia, tortu okolicznościowego oraz tradycyjnego regionalnego poczęstunku.

                Na zakończenie głos zabrał dyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Jan Rzeszotarski, starosta żuromiński Jerzy Rzymowski oraz prezes Żuromińskiego Oddziału ZNP Marzena Więckowska którzy złożyli gratulacje wszystkim Laureatom, ich rodzicom i opiekunom oraz przekazali podziękowania dla osób i instytucji związanych z muzeum za okazaną pomoc, a także współudział w organizacji Konkursu Poezji.  Ich adresatami byli: Andrzej Goździkowski prezes firmy Cedrob S. A., prof. dr hab. Adam Kosecki rektor Akademii Humanistycznej w Pułtusku, Andrzej Szymański burmistrz Miasta i Gminy Bieżuń, Jerzy Rzymowski starosta żuromiński, Zbigniew Przywitowski prezes firmy Złota Kurka S.A., Henryk Grześkiewicz właściciel Gabinetu Weterynaryjnego oraz prezes Towarzystwa Przyjaciół Bieżunia, Maria Rudzińska Prezes Banku Spółdzielczego w Bieżuniu, Jerzy Wronowski właściciel firmy J.M. Lotus, Marzena Więckowska prezes żuromińskiego Oddziału ZNP, Jacek Zawiśliński dyrektor Delegatury w Ciechanowie Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, Sławomir Kosin – dyrektor ZPO w Bieżuniu, Maria Rutkowska, Anna i Krzysztof Dudkiewiczowie oraz Jurorzy: Wiktor Mieszkowski, Marek Janusz Piotrowski oraz Stanisław Kęsik, a także Zbigniew Dobrowolski – wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Bieżunia – autor fotograficznej relacji. Dołączając się do życzeń i gratulacji zapraszamy wszystkich młodych poetów do udziału w kolejnej XXIV edycji Konkursu w 2019r.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Wieczór autorski Hanny Szymborskiej w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu

 

 13 listopada 2018 w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu odbył wieczór autorski pochodzącej z Trzask, a mieszkającej od wielu lat w Mrągowie, poetki Hanny Szymborskiej.

Sala wystaw czasowych bieżuńskiego muzeum wypełniła się miłośnikami poezji z Mławy, Ciechanowa, Żuromina, Sierpca i oczywiście Bieżunia. Wśród zaproszonych gości znalazł się m.in. starosta żuromiński Jerzy Rzymowski, dyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Jan Rzeszotarski, dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Bieżuniu oraz M-GOK w Bieżuniu Małgorzata Kraśniewska, bieżuńscy seniorzy, a także koleżanki i koledzy Autorki z czasów szkolnych.

 Spotkanie poprowadził kierownik bieżuńskiego muzeum Jerzy Piotrowski. Było ono świetną okazją do poznania twórczości Hanny Szymborskiej, jak i samej Autorki, która prezentowane przez siebie wiersze przeplatała opowieścią o korzeniach swojej twórczości, inspiracjach, zdradzając także kilka tajemnic swojego poetyckiego warsztatu.

Hanna Szymborska z wykształcenia humanistka, posiada również dyplom ekonomisty. Bierze udział  w warsztatach literackich, jest członkiem mrągowskiej grupy literackiej pod nazwą „Loża Literacka”. Swoje utwory publikuje na literackich portalach internetowych, w prasie, antologiach zbiorowych, mając w swoim dorobku poetyckim pięć tomików indywidualnych. Prowadzi również stronę internetową www.szeptywiatru.pl, gdzie zamieszcza swoje wiersze.

Jest współautorką wydanych w 2013 roku: tomiku poezji „Pierścienie ognia” a także antologii „Do jutra”. W 2014 roku zadebiutowała własnym tomikiem poezji  „W dłoniach nadziei…”. Rok 2015 przyniósł kolejny tomik „Niepokorne trwanie”, a 2016 „Trzaska”. W kolejnym 2017 roku ukazał się tomik „Sinusoida liryczna”, a w 2018 „Mrągowskie liryki jesienne”.

Zebrani z wielkim zainteresowaniem i atencją wsłuchiwali się w prezentowane przez Autorkę wiersze. Jej pisana z serca poezja wzruszyła i ujęła przybyłych tego wieczoru do bieżuńskiego muzeum gości.

Na zakończenie Jan Rzeszotarski dyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej podziękował serdecznie Autorce za przybycie i zaprezentowanie swojej twórczości, wręczając kwiaty i wydawnictwa muzealne. Do podziękowań i życzeń włączył się też starosta żuromiński Jerzy Rzymowski, który uhonorował Hannę Szymborską Medalem 20-lecia Powiatu Żuromińskiego i 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Spotkanie zakończyło się wpisami autografów i dedykacji do zakupionych tomików wierszy, indywidualnymi rozmowami z Autorką, a także wspomnieniami ze szkolnych lat.

Bieżuń miał zawsze szczęście do ludzi pióra. Począwszy od Andrzeja Zamoyskiego w XVIII wieku, poprzez Michała Ludwika Synoradzkiego w wieku XIX, Stefana Gołębiowskiego, Stanisława Dyksińskiego, Stanisława Ilskiego, czy Wiktora Mieszkowskiego w wieku XX, w kolejnym stuleciu dołącza do nich swoją twórczością również Hanna Szymborska.

 Gratulujemy szczerze i serdecznie Autorce dotychczasowej twórczości, życząc kolejnych mądrych i pełnych przemyśleń utworów poetyckich, które znajdą się, mamy nadzieje w następnych zbiorach.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Honorowy patronat

Adam Struzik

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

 

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „Mazowieckie drogi do Niepodległej”

Dnia 26 kwietnia 2018 roku w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa zatytułowana „Mazowieckie drogi do Niepodległej”. Konferencja zorganizowana została w ramach szerszego przedsięwzięcia o tym samym tytule, podjętego przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu z okazji uroczystych obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.  Patronat honorowy nad całością uroczystości objął Marszałka Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik. Między innymi, dzięki, zaangażowaniu finansowemu Marszałka plonem konferencji będzie kolejny numer Bieżuńskich Zeszytów Historycznych prezentujący tematykę przedstawioną przez prelegentów. Współorganizatorem wydarzenia był Urząd Miasta i Gminy w Bieżuniu, patronem naukowym – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie.

Dzięki tradycyjnej już, partnerskiej współpracy miejscowych przedsiębiorców z bieżuńskim muzeum – firmom: Cedrob S.A., Gabinet Weterynaryjny Henryk Grześkiewicz, Ferma Drobiu Anna i Krzysztof Dudkiewicz, Koło Łowieckie „Łabędź” oraz Złota Kurka Sp. z o.o.  udało się gospodarzom sowicie ugościć prelegentów oraz zaproszonych gości. Zadbano również o strawę duchową – zainteresowanym udostępniono bezpłatnie publikacje wydane przez MWM w Sierpcu oraz książki poruszające tematy ogólnospołeczne i rodzinne ks. Jana Śledzianowskiego, ofiarowane przez autora, natomiast prelegenci obdarowani zostali świeżo wydanym przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu reprintem Zbioru Praw Sądowych A. Zamoyskiego. Egzemplarze zostały ufundowane przez Reginę i Henryka Grześkiewiczów.

Gości powitał i słowo wstępne wygłosił gospodarz – kierownik bieżuńskiego oddziału Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – Jerzy Piotrowski. Nawiązując do poprzednich konferencji nakreślił tematykę i cel obecnej, powitał gościa honorowego Adama Struzika, współorganizatorów, patronów medialnych, sponsorów i pozostałych gości, po czym poprosił wytypowaną grupę harcerzy o złożenie, ufundowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Bieżuń Andrzeja Szymańskiego i organizatorów, wiązanek kwiatów na bieżuńskich mogiłach poległych żołnierzy z okresu I wojny światowej.

Następnie głos zabrał marszałek Adam Struzik, wracając myślą do trudnych początków polskiej państwowości i roli Mazowsza w obronie Niepodległej przed najazdem bolszewickim. Podkreślił niebywały wysiłek i poświęcenie patriotów, ale i zwykłych mieszkańców tego regionu, wspomniał architektów nowej Rzeczpospolitej, którzy decydowali o jej kształcie – Piłsudskiego, Paderewskiego, Witosa, Dmowskiego i Rataja. Dyrektor MWM w Sierpcu – Jan Rzeszotarski dziękując organizatorom i sponsorom nakreślił dalszy plan obchodów święta w sierpeckim skansenie i zachęcał do uczestnictwa. Burmistrz Miasta i Gminy Bieżuń Andrzej Szymański podzielił się refleksjami dotyczącymi znaczenia każdej jednostki w tworzeniu historii.

Po wystąpieniach przedmówców dr Arkadiusz Meller – prowadzący, otworzył oficjalnie konferencję oddając głos pierwszemu z prelegentów prof. zw. dr hab. ks. Janowi Śledzianowskiemu.

Tematyka poruszana przez prelegentów narzuciła podział panelowy, wystąpienia zebrano w trzech panelach zatytułowanych:

 1. I.                    Ku odbudowie państwowości na Północnym Mazowszu

- prof. zw. dr hab. ks. Jan Śledzianowski, Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach, Północne Mazowsze z zaborczej niewoli ku wolności.

- dr hab. Grzegorz Radomski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych, Odbudowa instytucji państwa polskiego na Mazowszu Północnym 1918-1921.

-  dr hab. Michał Strzelecki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych, Idea niepodległości w świadomości społecznej mieszkańców Mazowsza u progu XX wieku.

                      - mgr Maria Weronika Kmoch, Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama

                      Chętnika, Między ideą a rzeczywistością. Rady Opiekuńcze w czasie I wojny światowej na  

                      przykładzie powiatu przasnyskiego (1915-1918).

-  dr Arkadiusz Meller, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, Budowanie państwowości na Mazowszu. Pierwsze wybory parlamentarne na Mazowszu Północnym w 1919r.

 1. II.                  Niepodległość w wymiarze lokalnym

- dr Leszek Arent, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Mławskiej, Mława i powiat mławski w dążeniu do Niepodległości.

- mgr Rafał Wróblewski, Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, Pierwsze dni niepodległości w Ciechanowie.

-  mgr Wojciech Jerzy Górczyk, Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, Opinogóra w czasie I wojny światowej.

- mgr Stefan Marek Chrzanowski, Bitwa o Grobelkę 10-21.01.1915r. Walki niemiecko-rosyjskie nad Wkrą w okolicy Radzanowa.

 1. III.                Bohaterowie tamtych dni

- mgr Elżbieta Dałek, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, Rola pisarzy minorum gentium w przecieraniu szlaku ku niepodległości. Casus Michała Synoradzkiego (1857-1922) „związanego z Bieżuniem literata”.

- dr nauk wet. Waldemar Krzyżewski, Muzeum Weterynarii Wiesławy i Waldemara Krzyżewskich w Przasnyszu, Rola arcybiskupa Aleksandra Kakowskiego w procesie odzyskania przez Polskę niepodległości.

W przerwie między panelowej Marszałek Adam Struzik zapoznał się z postępem prac budowlano‑remontowych obejmujących budynki muzealne w Bieżuniu. To właśnie dzięki wsparciu Marszałka i jego stałej pieczy udało się po wielu latach podjąć ten ważny dla bieżuńskiej kultury wysiłek ratowania ciekawych historycznie obiektów.

Konferencję zakończyła żywa dyskusja między prelegentami, podsumowana przez prowadzącego dr Arkadiusza Mellera – prodziekana Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie.

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Zapraszamy do zwiedzania przygotowanej przez Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu wystawy „Stefan Gołębiowski. Poeta, tłumacz Horacego, społecznik”.

Ekspozycja poświęcona jest życiu, działalności i twórczości bieżuńskiego poety. Był on pierwszym w Polsce tłumaczem „Dzieł wszystkich” Horacego. Wśród eksponatów znajdują się m.in. rękopisy i maszynopisy utworów, dokumenty, fotografie, korespondencja z najwybitniejszymi polskimi twórcami i należące do Gołębiowskiego przedmioty codziennego użytku.
Jego postać jest silnie związana z działalnością bieżuńskiego muzeum od momentu jego powstania. Placówka dysponuje bogatą spuścizną po wybitnym literacie i tłumaczu. To właśnie jego biblioteka stanowi ważną część muzealnego księgozbioru zawierający teksty starożytnych autorów, opracowania poświęcone literaturze, historii, sztuce i filozofii antyku.

W 2017r. Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu podjęło prace remontowe zabytkowych budynków związanych z osobą Stefana Gołębiowskiego. Służyć one będą zachowaniu pamięci o trudnym życiu i dokonaniach tego nietuzinkowego człowieka, a także zaprezentowaniu jego codziennego życia oraz pracy. Zanim jednak otwarte zostaną podwoje wyremontowanych obiektów proponujemy państwu przekrojową, wielowątkową wystawę wspomnieniową dotyczącą poety. A postać to wielce ciekawa i inspirująca, prezentująca cechy coraz rzadziej już dziś spotykane i niemodne w szybko przewartościowującym się świecie. Ludzie pokroju Stefana Gołębiowskiego były w trudnej powojennej rzeczywistości nadzieją i szansą dla zapomnianych, niedofinansowanych prowincji. Jednostki z jasno sprecyzowaną wizją przyszłości, wielkiego ducha, pełne zapału, gotowe brać się za bary z piętrzącymi się przeciwnościami i marazmem, stanowiły motor rozwoju tych niewielkich społeczności. Takim duchem, silnym, niespokojnym i rogatym, nie szytym na miarę chromego przecież ciała, pozwalającym mu jednak aktywnie dożyć sędziwego wieku obdarzony był Stefan Gołębiowski. Stąd wielość pełnionych przez niego funkcji:

- organizatora miejscowego gimnazjum umożliwiającego wzrost intelektualny prowincjonalnej młodzieży,

- pedagoga i nauczyciela, wielce szanowanego mimo oschłości charakteru, który trwale zapieczętował w sercach swoich wychowanków miłość do ojczyzny, polskiej literatury i teatru,

- poety rozkochanego w Mazowieckiej Ziemi,

- skutecznego w swoich działaniach posła i społecznika, kierującego się miłością do ludzi,

- w końcu tłumacza dzieł Horacego, sprowadzającego pod strzechy najwybitniejsze dzieła kultury antyku.

                Bogaty materiał wspomnieniowy pozwala prześledzić proces formowania charakteru i narodzin Gołębiowskiego jako poety, daje też możliwość głębszego wniknięcia w motywy jego działań. Licząc na to, że dusz wrażliwych i podatnych na poezje nie brakuje, zaprezentowaliśmy również wybrane utwory z szerokiej spuścizny literackiej Stefana Gołębiowskiego.

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Konkurs plastyczny “Moja przygoda w Muzeum”

Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu ogłasza konkurs plastyczny “Moja przygoda w Muzeum”. Jest on skierowany jest do dzieci i  młodzieży w wieku od 5 do 19 lat. Przeprowadzany jest w czterech kategoriach wiekowych. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej związanej tematycznej z wybranym eksponatem lub zespołem eksponatów, oddających atmosferę towarzyszącą zwiedzaniu ekspozycji muzealnej, bądź charakteryzujących specyfikacje działalności  muzeum. Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy uczestników o zbiorach muzealnych, kształtowanie upodobań artystycznych i plastycznych. Rozpoczyna się 01 marca 2018r. – od tego czasu będą przyjmowane prace plastyczne do konkursu i trwa do 04 maja 2018 r., decyduje data stempla pocztowego.

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ostatki 2018 w Muzeum w Bieżuniu

13 lutego 2018 roku w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu w ramach tradycyjnych Ostatków w Muzeum odbył się wernisaż wystawy czasowej „Stefan Gołębiowski – poeta, tłumacz Horacego, społecznik”. W roku bieżącym organizatorzy zdecydowali się na przygotowanie ekspozycji poświęconej jednemu z najwybitniejszych mieszkańców naszego miasta. Wystawa przygotowana przez Lucynę Grabowską w oparciu o eksponaty ze zbiorów własnych, ukazuje wszystkie aspekty życia i działalności Stefana Gołębiowskiego. Zobaczyć na niej możemy meble, które stanowiły wyposażenie jego domu, maszynopisy twórczości poetyckiej, prozatorskiej oraz translatorskiej, wydane tomiki poezji oraz dzieło życia – tłumaczenie „Dzieł wszystkich” Horacego. Na przygotowanych planszach oraz w gablotach zgromadzone zostały m.in. zdjęcia poety, odznaczenia, nagrody, korespondencja z najwybitniejszymi przedstawicielami literatury polskiej, wydawcami i krytykami literackimi. Nowo otwarta wystawa stanowi zapowiedź ekspozycji stałej, która będzie prezentowana w Domu Poety po zakończeniu prac remontowych zapoczątkowanych jesienią 2017 roku, a których zwieńczenie planowane jest na rok 2020.

Licznie przybyłych do muzeum tego wieczoru gości z Mławy, Sierpca, Radzanowa, Ciechanowa, Żuromina i oczywiście z Bieżunia powitał w imieniu organizatorów kierownik Oddziału w Bieżuniu Jerzy Piotrowski. Głos zabrali również dyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Jan Rzeszotarski życząc zebranym miłych wrażeń i udanego spotkania. Na Ostatkach w Muzeum nie mogło zabraknąć tradycyjnych zapustnych przebierańców. W tym roku zawitało do Bieżunia Stowarzyszenie „Radzanovia” z Radzanowa.

W poetycki nastrój wprowadził zebranych Wojtek Gęsicki, który przy akordeonowym akompaniamencie Rafała Grząki przedstawił autorski program „Życiem się ciesz”. Dla przybyłych gości organizatorzy ufundowali okolicznościowy tort nawiązujący dekoracją do okładek tomików poezji Stefana Gołębiowskiego. Ostatkowe wieczory w bieżuńskim muzeum, to też okazja do przypomnienia regionalnej kuchni. Zebrani spróbować mogli tradycyjnego bieżuńskiego bugaja, smalcu, faszerowanych jajek, domowych pączków i faworków, a także wyrobów firmy Cedrob S.A.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu wystawy i spotkania ostatkowego, przede wszystkim Andrzejowi Goździkowskiemu prezesowi firmy Cedrob S.A., Henrykowi i Reginie Grześkiewiczom, Annie i Krzysztofowi Dudkiewiczom, Krystynie Lejman oraz Zbigniewowi Przywitowskiemu właścicielowi firmy Złota Kurka S.A.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu zaprasza na XXII Wojewódzki Konkurs Poezji im. Stefana Gołębiowskiego.

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży mieszkających lub uczących się w województwie mazowieckim, tj. uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych, studentów oraz pozostałych młodych ludzi do lat 30. Celem przedsięwzięcia jest ukazanie unikalnych walorów twórczości Stefana Gołębiowskiego – poety, literata, tłumacza dzieł Horacego, promocja amatorskiej ekspresji artystycznej oraz krzewienie wśród dzieci i młodzieży idei patriotyzmu.

                Konkurs po raz pierwszy odbył się w 1996r., w bieżącym odbędzie się jego XXII edycja. Honorowy patronat nad projektem objęli: Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.

By wziąć udział w rywalizacji należy do 31 października 2017 (liczy się data stempla pocztowego) przesłać 0d 3 do 5 wierszy swojego autorstwa na adres Muzeum: 

Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu

Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

ul. Stary Rynek 19 

 09 – 320 Bieżuń

 z dopiskiem: „Konkurs Poezji – Kategoria …”(wpisać odpowiednią do swojego wieku. Kategoria I: 6-12 lat; kategoria II: 13-30 lat). Tematyka prac jest dowolna.

Regulamin konkursu.

Formularz zgłoszeniowy.

 

 

 

Laureaci konkursu plastycznego „Barwy smoka”

w Ambasadzie Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie

    

                Na zaproszenie Małżonki Ambasadora Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie – Pani Xia Jihui, młodzi artyści – laureaci i wyróżnieni w konkursie plastycznym „Barwy smoka”, ich opiekunowie, rodzice oraz organizatorzy przybyli w piątkowe przedpołudnie, 2 czerwca 2017 roku do siedziby ambasady na ulicę Bonifraterską.  Zaaranżowana w ogrodach największej placówki dyplomatycznej w Warszawie wystawa pokonkursowa stanowiła piękne tło dla uroczystości obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka.

                Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Barwy smoka” był imprezą towarzyszącą ekspozycji „Za Wielkim Chińskim Murem”, która zorganizowana została w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu we współpracy z Ambasadą CHRL i pod jej patronatem. O nagrody i wyróżnienia rywalizowało ze sobą 332 uczestników w pięciu kategoriach wiekowych, reprezentujących kilkadziesiąt szkół i instytucji z całej Polski. 

                     Po powitaniu gości przez Małżonkę Ambasadora Panią Xia Jihui słowo wprowadzające wygłosił Jan Rzeszotarski dyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Kierownik Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Jerzy Piotrowski odczytał protokół Jury, a obecni współorganizatorzy dr Henryk Brandys – autor scenariusza bieżuńskiej wystawy, burmistrz Miasta i Gminy Bieżuń Andrzej Szymański, starosta żuromiński Jerzy Rzymowski oraz Gospodyni spotkania Pani Xia Jihui wręczyli laureatom Konkursu okolicznościowe dyplomy oraz nagrody.

Laureaci zostali wyłonienie w dniu 12 maja 2017r. przez Jury w składzie: Urszula Piotrowska, Lucyna Grabowska, Izabela Kubińska oraz Jerzy Piotrowski. Zostali nimi:

Kat. 5-6 lat:

I miejsce – Aleksandra Nadolska z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bieżuniu

II miejsce – Milena Mader z Pracowni Plastycznej Ośrodka Kultury w Będzinie

III miejsce – Milena Kocjan z Pracowni Plastycznej Ośrodka Kultury w Będzinie

Wyróżnienie – Amelia Pachniewska z Zespołu Placówek Oświatowych w Bieżuniu

Kat. 7-9 lat:

I miejsce – Nadia Przyborowska z Centrum Kultury w Krynicy-Zdrój

II miejsce – Amelia Rybicka z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bieżuniu

III miejsce – Milena Słowik z Młodzieżowego Domu Kultury w Lęborku

Wyróżnienie – Nikola Jasińska z Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie

Kat. 10-12 lat:

I miejsce – Antonina Nadratowska z Pracowni plastycznej dla dzieci i młodzieży „Wysoka 11” w Mławie

II miejsce – Daria Glonkowska ze Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Bożewie

III miejsce – Kamil Jankowski z Zespołu Szkół w Starym Gralewie

Wyróżnienie ex aequo

– Wiktoria Cecelska z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bieżuniu

– Zuzanna Jarzynka ze Szkoły Podstawowej w Gościszce

Kat. 13-15 lat:

I miejsce – Magdalena Niedbało z Gimnazjum nr 121 im. Wojciecha Zawadzkiego w Warszawie

II miejsce – Dagmara Wroniszewska z Katolickiej Szkoły Podstawowej w Mławie

III miejsce – Amelia Czerczer z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Piasecznie

Wyróżnienie – Agata Opalewska z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dzierzgoniu;

Kat. 16-18 lat:

I miejsce – Mateusz Filipek x Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku

II miejsce – Milena Wiączek z III LO im. M. Dąbrowskiej w Płocku,

III miejsce – Weronika Efczyńska z Katolickiego LO w Mławie

Wyróżnienie ex aequo

– Oliwia Choroś z Pracowni plastycznej dla dzieci i młodzieży „Wysoka 11” w Mławie

– Julia Roniewicz z Katolickiego Gimnazjum w Mławie

W programie uroczystości znalazły się też: występ dzieci dyplomatów chińskich zatytułowany „Happy Spring Time”, pieśń w wykonaniu chóru uczniów British School, prezentacja poezji chińskiej w interpretacji uczniów Szkoły Muzycznej Nr 1 w Warszawie oraz chińskiego tańca przez uczniów Warsaw Montessori School.

Nie zabrakło wspólnego pamiątkowego zdjęcia, pokazów chińskiej fotografii i wycinanki, Misia Pandy czy gier i zabaw.

                Podsumowując cały projekt, kierownik bieżuńskiego muzeum Jerzy Piotrowski podziękował wszystkim zaangażowanym w jego realizację stronom i pogratulował laureatom oraz ich opiekunom plastycznym, podkreślając wymiar edukacyjny wystawy i towarzyszącemu jej konkursu.   Po części oficjalnej gospodarze spotkania zaprosili zebranych na słodki poczęstunek. Każdy mógł też zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z Panem Ambasadorem oraz Jego Małżonką.

                 Organizatorzy składają serdeczne podziękowania fundatorom nagród: Andrzejowi Goździkowskiemu prezesowi firmy Cedrob S.A. oraz staroście żuromińskiemu Jerzemu Rzymowskiemu, Andrzejowi Szymańskiemu – fundatorowi przejazdu do Ambasady w Warszawie, Państwu Reginie i Henrykowi Grześkiewiczom oraz Annie i Krzysztofowi Dudkiewiczom, a także Zbigniewowi Dobrowolskiemu za dokumentację fotograficzną całego przedsięwzięcia.

************************************************************************************************************************************************

Kolorowo, niespodziankowo, tanecznie i klimatycznie, czyli Dzień Dziecka

w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu

1 czerwca 2017r., po raz 22 w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, odbył się wernisaż podsumowujący zorganizowany przez bieżuńską placówkę konkurs plastyczny pn.: „Moja Przygoda w Muzeum” połączony z galą wręczenia nagród i wyróżnień autorom najlepszych prac. Przybyli w tym dniu goście mogli również zapoznać się z wystawą pokonkursową pn. „Barwy smoka”.

Uroczystość oprócz dzieci z bieżuńskich szkół zaszczycili również: Robert Piotrowski dyrektor Biura Poselskiego Poseł Anny Cicholskiej, pełniący tego dnia funkcję młodzieżowego starosty żuromińskiego Mariusz Szlom, asystent Jerzy Rzymowski (na co dzień starosta żuromiński), Andrzej Szymański – burmistrz Miasta i Gminy Bieżuń, dyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Jan Rzeszotarski, wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Bieżunia Zbigniew Dobrowolski, dyrektor M-GOK w Bieżuniu Małgorzata Kraśniewska, Sławomir Kosin – dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Bieżuniu, laureaci, ich rodzice, wychowawcy, opiekunowie plastyczni, dziadkowie, a także Kacper Czerwiński – redaktor naczelny Kuriera Żuromińskiego. Kierownik muzeum Jerzy Piotrowski po przywitaniu przybyłych gości odczytał protokół Jury i poinformował zebranych o wynikach. Nadesłane prace konkursowe były oceniane w pięciu kategoriach wiekowych: 5-6 lat, 7-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat i 16-18 lat. Nagrodzono i wyróżniono następujące osoby:

I. kat. 5-6 lat:

I miejsce – Aleksandra Nadolska z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bieżuniu

II miejsce – Natalia Ulicka z Miejskiego Przedszkola nr 34 w Płocku

III miejsce – Michał Garlej z Miejskiego Przedszkola nr 34 w Płocku

Wyróżnienie – Natalia Markowska z Miejskiego Przedszkola nr 4 w Sierpcu

II. kat. 7-9 lat:

I miejsce – Nikola Jasińska z Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie

II miejsce – Joanna Kobylińska z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bieżuniu

III miejsce – Maja Grześkiewicz z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bieżuniu

Wyróżnienie – Zofia Jęczarek z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bieżuniu

III. kat. 10-12 lat:

I miejsce – Julia Pruchniewska z Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie

II miejsce – Natalia Łubińska z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bieżuniu

III miejsce – Maja Kryszczak z Gminnego Ośrodka Kultury w Radzanowie

Wyróżnienie – Izabela Jęczarek z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bieżuniu

Wyróżnienie – Marta Kempkowska z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bieżuniu

 

IV. kat. 13-15 lat:

 I miejsce – Aleksandra Rogozińska z Zespołu Szkół nr 3 w Płocku

II miejsce – Marta Sławińska ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Sierpcu

III miejsce – Szymon Kraśniewski z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bieżuniu

Wyróżnienie – Amelia Wiśniewska z Publicznego Gimnazjum w Mochowie

Wyróżnienie – Maria Gulczyńska z Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie

V. kat. 16-18 lat:

I miejsce – Katarzyna Czachorowska z Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie.

                Pan Dyrektor wręczył również podziękowania wszystkim, którzy pomogli w zorganizowaniu Dnia Dziecka w muzeum w Bieżuniu.

Organizatorzy oraz zaproszeni goście złożyli wszystkim dzieciom życzenia w dniu Ich Święta oraz wręczyli nagrody najlepszym młodym artystom, ufundowane przez firmę Cedrob S.A. oraz Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Nagrodzone prace oraz te, które znalazły się na wystawie pokonkursowej zostaną przesłane do Muzeum Okręgowego w Toruniu na Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży „Moja Przygoda w Muzeum”, gdzie powalczą z kilkoma tysiącami uczestników z całego świata.

Dodatkową atrakcją dla najmłodszych uczestników spotkania był konkurs wiedzy o Bieżuniu i regionie przeprowadzony przez Klauna Dyzia, w którego rolę wcieliła się Ewelina Liszewska.  Jego uczestnicy odpowiadali na wylosowane pytania, a następnie mogli wybrać sobie jedną z przygotowanych przez organizatorów nagród ufundowanych przez firmę Cedrob S.A. oraz Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

Oprawę muzyczną Dnia Dziecka w muzeum zapewnił Przemek Lawrenc. Wernisaż zakończył poczęstunek ufundowany przez firmę Cedrob S.A., Państwa Reginę i Henryka Grześkiewiczów, Annę i Krzysztofa Dudkiewiczów oraz Danutę i Zbigniewa Włockich, na którym oprócz tradycyjnych potraw nie mogło zabraknąć ekologicznego koktajlu truskawkowego.

Miłą niespodzianką tego dnia były również odwiedziny policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Żurominie. Dzieci miały możliwość obejrzenia radiowozu policyjnego, przymierzenia kasku bojowego czy włączenia sygnalizacji alarmu.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania fundatorom nagród, poczęstunku oraz Zbigniewowi Dobrowolskiemu za dokumentację fotograficzną naszego spotkania, a także uczestnikom zachęcając wszystkich do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu plastycznego w roku przyszłym.

                     ********************************************************************************************************************************************

Europejska Noc Muzeów w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu

20 maja 2017 roku Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu po raz ósmy wzięło udział w projekcie pod nazwą Europejska Noc Muzeów, w który zaangażowanych jest już kilkaset muzeów z różnych miast europejskich. 

Zwiedzający oprócz obejrzenia wystaw stałych: „Gabinet lekarza z małego miasteczka”, „Bieżuń i jego mieszkańcy w dawnych latach”, wnętrz mieszkalnych z XIX w., oraz czasowej „Za Wielkim Chińskim Murem” wzięli również udział w atrakcjach przygotowanych na dziedzińcu muzeum. Zebrani usłyszeli bluesowe kompozycje J. J. Cale’a oraz Tadeusza Nalepy w wykonaniu zespołu Silver Heads z Żuromina. Gwiazdą wieczoru była znana i lubiana Kapela Czerniakowska – grupa muzyczna wykonująca utwory z obszaru folkloru miejskiego, założona w 1968 roku przez Sylwestra Kozerę obecnie kierownika artystycznego Kapeli, ale także znakomitego muzyka, aranżera, autora tekstów. Zespół od 1971 zrealizował około 40 nagrań archiwalnych, kilkaset programów telewizyjnych i radiowych. Podczas swojej działalności artystycznej Kapela zdobyła trzy złote płyty nadane przez Polskie Nagrania. Zespół przemierzył tysiące tras koncertowych w Polsce i zagranicą, rozsławiając folklor warszawski na całym świecie. Zespół współpracował również z wieloma znanymi wykonawcami polskiej sceny muzycznej. Obecnie wykonując autorskie przeboje Kapela podejmuje również nowe wyzwania współpracując z wykonawcami muzyki hip-hop i rap, z którymi wspólnie nagrali piosenkę Pierwszy Sierpnia. Kapela Czerniakowska wykonała w Bieżuniu utwory z repertuaru, który jest wszystkim dobrze znany, i który na stałe zapisał się w historii polskiej muzyki rozrywkowej, a który z pewnością przywołał wiele wspomnień z dawnych lat. Koncerty obu zespołów mogły odbyć się dzięki zaangażowaniu finansowemu Państwa Reginy i Henryka Grześkiewiczów, którym składamy serdeczne podziękowania.

W tym dniu została również uruchomiona stacja okolicznościowa HS300AZ poświęcona trzechsetnej rocznicy urodzin Andrzeja Zamoyskiego – kanclerza wielkiego koronnego. Ponadto w ramach Ogólnopolskich Zawodów Zamkowych aktywowano zamek w Karniszynie. Nad przekazem czuwali krótkofalowcy Ewa Michałowska (SP5HEN) i Wiesław Paszta (SQ5ABG).

W czasie Bieżuńskiej Nocy Muzeów zwiedzający spróbować też mogli regionalnych przysmaków ufundowanych przez firmę Cedrob S.A. oraz Gabinet Weterynaryjny Henryka Grześkiewicza, firmę Złota Kurka Zbigniewa Przywitowskiego oraz Fermę drobiu Anny i Krzysztofa Dudkiewiczów, głównych sponsorów całego przedsięwzięcia.

Zapraszamy do obejrzenia koncertów, które dzięki uprzejmości Pana Sławka Topolewskiego znajdziemy pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=SrRIm4w-_hQ&sns=em.

 

********************************************************************************************************************************************

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nowe spojrzenie na postać Andrzeja Zamoyskiego – w trzechsetną rocznicę urodzin kanclerza wielkiego koronnego”

                 24 kwietnia 2017 roku w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa, zatytułowana „Nowe spojrzenie na postać Andrzeja Zamoyskiego – w trzechsetną rocznicę urodzin kanclerza wielkiego koronnego”. Została zorganizowana wspólnie z Wyższą Szkołą Zawodową w Ciechanowie oraz Burmistrzem Miasta i Gminy Bieżuń. Jej celem było przedstawienie zróżnicowanych perspektyw oraz wyników badań nad postacią kanclerza wielkiego koronnego Andrzeja Zamoyskiego. Z uwagi na jego bogaty życiorys w toku obrad poruszone zostały również kwestie związane nie tylko z samą postacią kanclerza, ale również jego najbliższego otoczenia – rodziny, przyjaciół i współpracowników. Na wstępie głos zabrała poseł na Sejm RP Pani Anna Cicholska, życząc wszystkim owocnych obrad. Po powitaniu licznie zebranych gości przez Jerzego Piotrowskiego – kierownika  bieżuńskiego muzeum, konferencję otworzył Jan Rzeszotarski dyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Referat wprowadzający zatytułowany Postać Andrzeja Zamoyskiego na tle jego czasów wygłosił burmistrz Miasta i Gminy Bieżuń Andrzej Szymański. Kolejny prelegent, Jerzy Piotrowski przybliżył zebranym temat Oczynszowanie w dobrach Andrzeja Zamoyskiego na tle prób reform włościańskich w Polsce w XVIII wieku. Dr nauk weterynaryjnych Waldemar Krzyżewski z Muzeum Weterynarii Wiesławy i Waldemara Krzyżewskich z Przasnysza przedstawił  Opinię George Burnetta o oczynszowaniu chłopów przez Andrzeja Zamoyskiego. Dr Piotr A. Stasiak z Muzeum Regionalnego w Kutnie w swoim wystąpieniu Kanclerz wielki koronny Andrzej Heronim Zamoyski – właściciel dóbr kutnowskich i twórca podwalin nowożytnego Kutna przedstawił zebranym postać X ordynata z perspektywy jego działalności w dobrach kutnowskich. Marcin Jabłoński z Żuromińskiej Grupy Historycznej omówił Przywileje lokacyjne Bieżunia i Żuromina z 13 lutego 1767 r., przyznane obu miastom przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego przed 250 laty dzięki staraniom Andrzeja Zamoyskiego. Dominika Lipska – prezes zamojskiego stowarzyszenia Turystyka z Pasją wygłosiła referat Żona dwóch Ordynatów – Konstancja z Czartoryskich Zamoyska. Wojciech Jerzy Górczyk z Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, przedstawił w swoim wykładzie Szkic do studium biograficznego postać biskupa kamienieckiego Adama Stanisława Krasińskiego (1714‑1800).  Ostatnim prelegentem był dr inż. Paweł Albert Jelec z Uniwersytetu Stefana kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, który przybliżył zebranym dzieje oraz historię odbudowy rezydencji Zamoyskich w Bieżuniu w wykładzie Pałac Zamoyskich w Bieżuniu – przebieg odbudowy i stan techniczny zespołu obiektów pałacowych. W planie konferencji znalazły się też wystąpienia Rafała Borkowskiego – Ojciec, przyjaciel, nauczyciel – kim dla Józefa Wybickiego był Andrzej Zamoyski oraz Piotra Czyża – Od Augusta do Augusta – zarys historii rodu Zamoyskich z Włodawy.  Niestety z przyczyn niezależnych od autorów nie dotarli oni na konferencję. Wystąpienia te, jak również wszystkie pozostałe zostaną opublikowane na łamach muzealnego wydawnictwa Bieżuńskie Zeszyty Historyczne.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania prowadzącemu konferencję – prof. ndzw. dr hab. Leszek Zygnerowi, rektorowi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie oraz wszystkim partnerom, którzy  wsparli bieżuńskie muzeum w organizacji konferencji: szczególnie Andrzejowi Goździkowskiemu prezesowi firmy CEDROB S.A., Andrzejowi Szymańskiemu burmistrzowi Miasta i Gminy Bieżuń, Annie i Krzysztofowi Dudkiewiczom, Henrykowi Grześkiewiczowi – właścicielowi Gabinetu Weterynaryjnego oraz Prezesowi Towarzystwa Przyjaciół Bieżunia, Kołu Myśliwskiemu Łabędź z Bieżunia z prezesem ks. dr Piotrem Siołkowskim oraz łowczym Tadeuszem Rogowskim, a także autorom dokumentacji fotograficznej Kacprowi Czerwińskiemu, Adamowi Ejnikowi i Wiesławowi Paszcie.

*********************************************************************************************************************************************

Prezydent Andrzej Duda z wizytą w Bieżuniu

                20 marca 2017 roku miała miejsce pierwsza historyczna wizyta głowy państwa w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

                Z inicjatywy Stowarzyszenia Historycznego 11 Grupy Operacyjnej NSZ w Płocku, na zaproszenie Andrzeja Szymańskiego burmistrza Miasta i Gminy Bieżuń, dostojny gość przewodniczył uroczystościom uhonorowania trzech Żołnierzy Wyklętych, działających na terenie Północnego Mazowsza w strukturach powojennego podziemia niepodległościowego. Podczas odbywającej się w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bieżuniu uroczystości pośmiertnego ich odznaczenia, w obecności parlamentarzystów, samorządowców, rodzin, zaproszonych gości, prezydent cytując Zbigniewa Herberta powiedział: „ponieważ żyli prawem wilka, historia głucho o nich milczy”, dodał jednocześnie, że  „na szczęście historia dziś już nie milczy głucho o Żołnierzach Wyklętych; ten wilczy ślad znajduje swoje miejsce w historii Rzeczypospolitej, w sercach bardzo wielu Polaków, zwłaszcza ludzi młodych, którzy będą pamiętali znacznie dłużej, niż my”. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski „za wybitne zasługi poniesione z niezwykłym poświęceniem w walce o suwerenność i niepodległość państwa polskiego” pośmiertnie zostali odznaczeni: Kazimierz Dyksiński ps. “Kruczek”, żołnierz ruchu oporu AK oraz Narodowych Sił Zbrojnych (zginął 10 czerwca 1954 r.); Leon Malicki, ps. “Zygmunt”, żołnierz ruchu oporu AK oraz Narodowych Sił Zbrojnych (zginął 10 czerwca 1954 r.) oraz Stanisław Żurawski ps. “Madej”, żołnierze ruchu oporu AK i Narodowych Sił Zbrojnych; ukrywał się do 1960 r. Odznaczenia zostały odebrane przez: bratanicę Stanisława Dyksińskiego Hannę Paubę, siostrzeńca Leona Malickiego Zdzisława Borowskiego oraz syna Stanisława Żurawskiego Mirosława, który w imieniu własnym oraz pozostałych rodzin przekazał podziękowania Panu Prezydentowi za przyznane odznaczenia. 

                Andrzej Duda podkreślił, że Kazimierz Dyksiński i Leon Malicki zginęli śmiercią żołnierzy 10 czerwca 1954 r.; postrzeleni, później sami odebrali sobie życie nie chcąc dostać się ręce komunistycznych, ubeckich oprawców. Prezydent dodał, że tego, co działo się z człowiekiem w tych rękach, doświadczył Stanisław Żurawski. „Katowany, najpierw tu, potem w Warszawie do tego stopnia, że jak orzekli lekarze pracujący dla UB, utracił kontakt z otaczającą go rzeczywistością”- powiedział Andrzej Duda. Zaznaczył, że „trudno opisać, jak komunistyczne państwo obeszło się z żołnierzem, który uważał, że realizuje swój obowiązek: obywatelski, żołnierski dążenia do niepodległej Polski, by była prawdziwie wolna, suwerenna, by nie była podległa obcemu mocarstwu, w której ludzi mogliby żyć swobodnie”.

                Kolejnym punktem programu wizyty Prezydenta w Bieżuniu było złożenie wieńca pod tablicą upamiętniającą Leona Malickiego ps. „Zygmunt” oraz Stanisława Dyksińskiego ps. „Kruczek”. W otoczeniu pocztów sztandarowych miejscowych szkół oraz Koła

 Łowieckiego „Łabędź”, warty honorowej harcerzy, klasy wojskowej LO oraz SH 11 GONSZ, przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego oraz melodii „Śpij Kolego” Prezydent Andrzej Duda oraz mieszkańcy Bieżunia oddali hołd ostatnim Żołnierzom Wyklętym Północnego Mazowsza.

                        Podczas przemarszu Prezydenta przez bieżuński rynek mieszkańcy mieli możliwość uściśnięcia ręki głowy państwa, zrobienia pamiątkowej fotografii czy krótkiej wymiany zdań.

                        Ostatnim punktem wizyty były odwiedziny w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, gdzie organizatorzy zaplanowali wspólny obiad Prezydenta z przedstawicielami rodzin odznaczonych, poprzedzony zwiedzeniem wystaw stałych funkcjonujących w naszej placówce. Pan Prezydent w towarzystwie dyrektora Muzeum Wsi Mazowieckiej Jana Rzeszotarskiego, burmistrza Miasta i Gminy Andrzeja Szymańskiego oraz kierownika Jerzego Piotrowskiego zapoznał się z gabinetem i wnętrzami mieszkalnymi: sypialnią i salonikiem lekarza z małego miasteczka.

                        Następnie Prezydent Andrzej Duda udał się do Żuromina, by wziąć udział w obchodach 250-lecia miasta.

                        Wizyta ta pozostanie na długo w pamięci wszystkich uczestników. Zarówno jej podniosła część oficjalna, jak i momenty, które każdy przeżywał osobiście, wymieniając uścisk dłoni, czy stając do wspólnej fotografii.

 *********************************************************************************************************************************************

Koncert Pamięci Żołnierzy Wyklętych

19 marca 2017 roku w ramach Narodowego Miesiąca Pamięci Żołnierzy Wyklętych mieszkańcy Bieżunia mieli możliwość wzięcia udziału w spektaklu w wykonaniu Andrzeja Kołakowskiego, przygotowanym przez Stowarzyszenie Historyczne im. 11 Grupy Operacyjnej Narodowych Sił Zbrojnych w Płocku we współpracy z Fundacją Orlen Dar Serca, Burmistrzem Miasta i Gminy Bieżuń, Żuromińską Grupą Historyczną, Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, Żuromińskim Centrum Kultury oraz Miejsko‑Gminnym Ośrodkiem Kultury w Bieżuniu, który był gospodarzem wieczoru. Spotkanie zaczęło się promocją nowopowstałego komiksu zatytułowanego „Bunkier” autorstwa Katarzyny Czachorowskiej pracującej pod kierunkiem Beaty Sobieraj z Żuromińskiego Centrum Kultury, prezentującego sylwetki Żołnierzy 11 Grupy Operacyjnej Narodowych Sił Zbrojnych. Tym razem  czytelnicy mogli się przenieść  do lat 40. XX wieku, do Lasów Majdańskich w okolicach Sinogóry i poznać tragiczne losy oddziału Franciszka Majewskiego ps. „Słony” oraz jego towarzyszy broni, których losy połączył tytułowy bunkier – ziemianka stanowiąca ich schronienie przez wiele miesięcy. Patroni wydawnictwa, prezesi SH 11GO NSZ Paweł Felczak oraz Andrzej Przemyłski wręczyli autorce oraz opiekunce plastycznej podziękowania za wkład pracy włożony w przygotowanie komiksu. Wydawnictwo to, to  kolejny krok w propagowaniu  nieznanych kart najnowszej historii naszej Ojczyzny oraz biogramów niezwykłych ludzi, prawdziwych bohaterów Wolnej Polski.  Miłym akcentem wieczoru było uhonorowanie ryngrafami Franciszka Majewskiego ps. „Słony” burmistrza Miasta i Gminy Bieżuń Andrzeja Szymańskiego oraz kierownika Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

Sam koncert Andrzeja Kołakowskiego był dla widzów czymś niezapomnianym i wzruszającym, doskonałą lekcją historii.  Wspaniały muzyk i autor tekstów wielu utworów, które zostały zaprezentowane tego wieczoru na scenie MGOK w Bieżuniu,  jest również świetnym znawcą historii Polski i historii Żołnierzy Niezłomnych, czego wyrazem były komentarze wygłaszane pomiędzy poszczególnymi utworami. Ballady, które śpiewał, jak i słowa przed nimi wypowiedziane prawdą pisane są, i za to dziękujemy Ci Panie Andrzeju. Tak napisali w relacji z tego wydarzenia członkowie SH11GO NSZ. Dołączamy się do tych słów całym sercem. Dziękujemy Burmistrzowi Miasta i Gminy Bieżuń Andrzejowi Szymańskiemu oraz Gospodyni Wieczoru pani Małgorzacie Kraśniewskiej dyrektor MGOK w Bieżuniu za wkład pracy włożony w przygotowanie koncertu.

**********************************************************************************************************************************************

Promocja  30. numeru wydawnictwa „Bieżuńskie Zeszyty Historyczne”

W dniu 10 marca 2017 roku w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu odbyła się promocja 30. numeru wydawnictwa „Bieżuńskie Zeszyty Historyczne”.

Licznie przybyli tego wieczoru do muzeum goście, m.in.: burmistrz Miasta i Gminy Bieżuń Andrzej Szymański, dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Bieżuniu Małgorzata Kraśniewska, prezes Towarzystwa Przyjaciół Bieżunia Henryk Grześkiewicz, członkowie Żuromińskiej Grupy Historycznej, mieszkańcy Bieżunia, Mławy, Radzanowa, Żuromina, a także przedstawiciele mediów regionalnych, poznali zawartość ostatniego numeru Zeszytów, którą przedstawił zebranym kierownik bieżuńskiego muzeum, pełniący jednocześnie funkcję sekretarza redakcji – Jerzy Piotrowski.

Nowy, 30. numer wydawnictwa „Bieżuńskie Zeszyty Historyczne”, to w znacznej części pokłosie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu w kwietniu ubiegłego roku, pt. „Miasta i miasteczka mazowieckie”, której celem było przedstawienie zróżnicowanych aspektów badań nad historią małych miast mazowieckich od średniowiecza do czasów współczesnych z zakresu kultury materialnej, duchowej, umysłowej, mentalności i obyczajowości mieszkańców wybranych miast Mazowsza.  Zeszyt otwiera materiał zatytułowany Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, geneza, działalność i plany na przyszłość  autorstwa Jerzego Piotrowskiego, omawiający ponad 40‑letnią działalność tej instytucji oraz jej rolę w środowisku lokalnym. Kolejna praca dr Alicji Dobrosielskiej z Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie: Mury i palisady to za mało. Uwagi o relacjach prusko-mazowieckich  (X – pocz. XIII w.) przybliża Czytelnikom różne aspekty wzajemnego oddziaływania i przenikania się Mazowszan i Prusów. Doc. dr Leszek Zygner, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie w wykładzie zatytułowanym Lokacje miejskie na północnym Mazowszu w późnym średniowieczu (wybrane problemy badawcze) obrazuje początki miast północnomazowieckich, które właśnie wtedy powstawały. Wojciech Jerzy Górczyk z Muzeum Romantyzmu w Opinogórze podjął próbę odtworzenia ciechanowskich, średniowiecznych obiektów sakralnych w materiale zatytułowanym Topografia sakralna Ciechanowa do roku 1600. Kolejna praca, studenta Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, Daniela Siemińskiego, przedstawia  Życie codzienne i zwyczaje robotnicze mieszkańców Żyrardowa w XIX wieku. Dr Radosław Lolo z Wydziału Historycznego Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku przybliża stan badań i najpilniejsze potrzeby dotyczące Miast północnego Mazowsza w epoce wczesnonowożytnej.  Aleksandra Lis, doktorantka Studium Doktoranckiego Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, przedstawia wyniki badań dotyczące Źródeł archeologicznych do dziejów Ciechanowa. Kolejny materiał, Artura Makowskiego z Wydziału Historycznego UAM w Poznaniu, zatytułowany Ochrona przeciwpożarowa w miastach i miasteczkach Mazowsza w XVIII wieku, przybliża aspekty tego zagadnienia. Referat dr Sławomira Jakubczaka z Kancelarii Sejmu RP, Uroczystości publiczne epoki napoleońskiej w twierdzach Modlin i Serock omawia szczegółowo sposoby ich przygotowania oraz przebieg. Rafał Borkowski, doktorant z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie analizuje zapisy jednego z bieżuńskich inwentarzy w pracy: Małe miasto pogranicza. Bieżuń w świetle inwentarza 1836 roku. Ostatnim konferencyjnym materiałem zamieszczonym w naszym wydawnictwie jest materiał Adama Sokołowskiego z Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży, zatytułowany Z dziejów ludności żydowskiej w Łomży w latach 1494 – 1942, w którym omówione zostały najistotniejsze aspekty ich życia i kultury.

W drugiej części Zeszytu znalazły się również: praca genealogiczna autorstwa Wandy Grzymkowskiej Historia mojej rodziny- cz. II. Rodzina Breńskich Rodzina Tuzińskich, fragmenty Księgi Adresowej Polski 1930 dotyczące Bieżunia i Żuromina, praca magisterska Marii Grześkiewicz obroniona na Uniwersytecie Warszawskim w 1976 roku, zatytułowana Liryka Stefana Gołębiowskiego oraz  dwa wojenne eseje autorstwa Marka Oryla z Żuromińskiej Grupy Historycznej: Wspomnienia wojenne Emilii Piekut oraz Bombenplatz Karau-niemiecki poligon lotniczy w Młudzynie. Zeszyt zamyka Wspomnienie o zmarłym w sierpniu b.r., naszym redakcyjnym koledze, Zbigniewie Rzeszutce autorstwa Wiktora Mieszkowskiego.

 Promocja, Jubileuszowego  30. numeru BZH byłą okazją do złożenia podziękowań partnerowi strategicznemu muzeum – firmie Cedrob S.A., a szczególnie jej prezesowi Panu Andrzejowi Goździkowskiemu za sfinansowanie wydawnictwa a także przekazanie wyrobów firmy Cedrob S.A. na spotkanie promocyjne. Podziękowania popłynęły również w kierunku prezesa Towarzystwa Przyjaciół Bieżunia Pana Henryka Grześkiewicza, za wkład pracy włożony w przygotowanie poczęstunku regionalnego dla uczestników Promocji, jak również do Państwa Anny i Krzysztofa Dudkiewiczów oraz Pani Krystyny Lejman.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych historią regionalną do sięgnięcia po nasz nowy Zeszyt, jak również po egzemplarze archiwalne.

****************************************************************************************************************************************

„Sto jeden Milczeń” promocja tomiku wierszy Marka Lisińskiego – relacja

„Sto jeden milczeń” – pod takim tytułem ukazał się debiutancki tomik poezji Marka Lisińskiego.  W piątek, 3 marca w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu odbyła się promocja tego wydawnictwa. Spotkanie poprowadził sędzia i poeta Jarosław Trześniewski – Kwiecień z Mławy. Było on świetną okazją do poznania twórczości Marka Lisińskiego, jak i osoby samego Autora. Wśród zaproszonych gości znalazła się też Maria Kuczara z Krakowa, Autorka projektu okładki tomiku oraz kolorowych grafik komputerowych ilustrujących i odzwierciedlających treść wierszy tworzących zbiorek. Wiersze poety recytowały uczennice Liceum Ogólnokształcącego w Bieżuniu, przygotowane pod kierunkiem Katarzyny Śliwczyńskiej.  

Zebrani dowiedzieli się, że Marek Lisiński pisze od trzynastu lat, od momentu, kiedy zmienił swoje postrzeganie świata.

Pochodzi z Poniatowa, ale ponad 20 lat spędził w Bieżuniu.  Obecnie mieszka w Poznaniu, ale jest częstym gościem w grodzie nad Wkrą. Jest też założycielem fundacji „Nie lękajcie się” pomagającej ofiarom nadużyć seksualnych – zarówno niepełnoletnim, jak i osobom dorosłym, które doznały krzywdy w dzieciństwie. Fundacja pomaga także osobom molestowanym przez duchownych.

Poezja, którą piszę jest wyrażeniem siebie, sposobem postrzegania świata i kontaktowania się z Bogiem. Tomik jest przekrojem 13 lat pracy nad sobą. Przeszłość zamknąłem. Jestem szczęśliwym człowiekiem, jestem kim chcę być na dzień dzisiejszy. Czuję się wewnętrznie dobrym człowiekiem – mówi o sobie i swojej poezji sam Autor.

Bieżuń miał zawsze szczęście do ludzi pióra. Począwszy od Andrzeja Zamoyskiego w XVIII wieku, poprzez Michała Ludwika Synoradzkiego w wieku XIX, Stefana Gołębiowskiego, Stanisława Dyksińskiego, Stanisława Ilskiego, czy Wiktora Mieszkowskiego w wieku XX, w kolejnym stuleciu dołącza do nich swoim tomikiem również Marek Lisiński.

 Gratulujemy szczerze i serdecznie Autorowi, życząc kolejnych mądrych i pełnych przemyśleń utworów poetyckich, które znajdą się, mamy nadzieje w kolejnym zbiorze.

 ****************************************************************************************************************************************

Wernisaż wystawy “Za Wielkim Chińskim Murem”

                28 lutego 2017 roku w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu odbył się wernisaż pn. „Za Wielkim Chińskim Murem” połączony z tradycyjnym spotkaniem Ostatkowym. W tym roku organizatorzy zaprosili do obejrzenia wystawy przybliżającej wielowiekową kulturę Chin. Wystawa pochodząca ze zbiorów Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie, zaaranżowana w bieżuńskim muzeum przez dr. Henryka Brandysa, składa się z wyrobów ceramicznych, srebrnej biżuterii, latawców, wycinanek, strojów oraz fotogramów z bogatymi materiałami przedstawiającymi niepowtarzalne i jedyne w swoim rodzaju chińskie krajobrazy.

                Licznie przybyłych tego wieczoru gości z Warszawy, Mławy, Sierpca, Torunia, Bydgoszczy, Ostródy, Krynicy, Golubia Dobrzynia, Żuromina i oczywiście z Bieżunia przywitał w imieniu organizatorów kierownik Oddziału Jerzy Piotrowski wspólnie z przedstawicielem Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie Pierwszym Sekretarzem Ambasady Panem Li Li oraz Attache Kulturalnym Panem Zhang Ruoyu.

                Głos zabrali również dyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Jan Rzeszotarski, starosta żuromiński Jerzy Rzymowski oraz burmistrz Miasta i Gminy Bieżuń Andrzej Szymański, którzy przekazali chińskim gościom okolicznościowe prezenty.

                W tematykę wystawy wprowadził zebranych dr Henryk Brandys opowiadając o charakterystycznych aspektach kultury chińskiej, jej symbolach oraz znaczeniu dla sztuki europejskiej.

                Na Ostatkach nie mogło zabraknąć tradycyjnych zapustnych przebierańców. Zaproszeni goście obejrzeli program przygotowany przez zespoły rekonstruktorów z Mławy i Radzanowa. 

By jeszcze bardziej poczuć klimat kultury Państwa Środka zebrani wysłuchali koncertu tradycyjnej muzyki chińskiej w wykonaniu prof. Marii Pomianowskiej z Akademii Muzycznej w Krakowie oraz Anny Krysztofiak z Filharmonii Łódzkiej przy akompaniamencie zabytkowych instrumentów, m.in. cytry chińskiej, cytry japońskiej koto czy skrzypiec erchu.

                Dla uhonorowania chińskich gości, artystów oraz wszystkich przybyłych tego wieczoru do bieżuńskiego muzeum, organizatorzy ufundowali okolicznościowy tort w chińskich barwach narodowych, podzielony wspólnie przez sekretarza ambasady, starostę, burmistrza i dyrektora muzeum.

                Zamysłem organizatorów ostatkowych spotkań w bieżuńskim muzeum jest z jednej strony prezentacja kultury wybranego kraju, ale też przypominanie miejscowej tradycji. Stąd część kulinarna przygotowana przez: prezesa Towarzystwa Przyjaciół Bieżunia Pana Henryka Grześkiewicza, cieszyła się również dużym zainteresowaniem zebranych, którzy spróbować mogli tradycyjnego bieżuńskiego bugaja, smalcu i pieczonej szynki wieprzowej; koło Łowieckie „Łabędź” przygotowało tradycyjny gulasz myśliwski a firma Cedrob S.A.– wieloletni partner wydarzeń kulturalnych Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, przekazała wyroby własne. Nie zabrakło też regionalnych smakołyków z Chin: wodorostów morskich w paskach, ciastek z kokosu i dynią w kształcie Madżonga, wołowiny marynowanej,  orzechów mieszanych czy placków rybnych.

                Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim zaangażowanym w przygotowanie wystawy i spotkania ostatkowego, przede wszystkim Andrzejowi Goździkowskiemu prezesowi firmy Cedrob S.A., Henrykowi Grześkiewiczowi właścicielowi Gabinetu Weterynaryjnego, Annie i Krzysztofowi Dudkiewiczom właścicielom Fermy drobiu, Zbigniewowi Przywitowskiemu właścicielowi firmy Złota Kurka S.A. oraz Tadeuszowi Rogowskiemu Łowczemu Koła Łowieckiego Łabędź w Bieżuniu.

                Dziękujmy za udostępnienie zdjęć z wernisażu Pani Agnieszce Orkwiszewskiej z Tygodnika Ciechanowskiego, Panu Kacprowi Czerwińskiemu z Kuriera Żuromińskiego i Starostwu Powiatowemu w Żurominie.

                                                             

 *****************************************************************************************************************************************

Zachęcamy do udziału w konkursach organizowanych w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu.

Regulaminy oraz dokumentacja konkursowa znajdują się w poniższych załącznikach.

 

 

 Regulamin konkursu plastycznego pt.”Barwy Smoka”

Karta zgłoszenia

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku

 

 

Regulamin konkursu plastycznego “Moja przygoda w muzeum”

Karta zgłoszenia

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku

*****************************************************************************************************************************************

 

 

************************************************************************************************************************************************

Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu

Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

zaprasza do  udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

pt.: Nowe spojrzenie na postać Andrzeja Zamoyskiego – w trzechsetną rocznicę

urodzin kanclerza wielkiego koronnego”

 

Komitet organizacyjny:

Jan Rzeszotarski – dyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Andrzej Szymański – burmistrz Miasta i Gminy Bieżuń

Leszek Zygner – rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie

Jerzy Piotrowski – kierownik Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Rafał Borkowski – doktorant na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Izabela Kubińska – sekretarz konferencji

Miejsce konferencji i termin:

Obrady odbędą się w dniu 24.04.2017 roku w Sali Wystaw Czasowych Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

Organizator:

Organizatorem konferencji jest Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

Cel konferencji: Kanclerz wielki koronny Andrzej Hieronim Franciszek Zamoyski, h. Jelita (1717-1792), zapisał bogatą kartę w dziejach Rzeczypospolitej zarówno, jako patriota, magnat posiadający znaczny majątek, pisarz, reformator, oraz nietuzinkowy polityk. Żył w okresie wielkich wstrząsów politycznych i gospodarczych, jakie nawiedziły Rzeczpospolitą w XVIII wieku, nigdy nie pozostając wobec nich biernym. Był jednym z przywódców obozu Familii, w 1776 roku złożył w Sejmie projekt nowego prawa, który w rzeczywistości zawierało koncepcję gruntownej naprawy państwa. W toku swego życia angażował się również w sprawy włościan, starając się poprawić poziom życia swych poddanych, w tym również mieszkańców dóbr bieżuńskich. Jego wkład w sprawy państwowe stanowi bogate, ważne i niezwykle interesujące źródło wiedzy o XVIII‑wiecznej Polsce. Przypadająca w 2017 roku 300. rocznica urodzin Andrzeja Zamoyskiego stanowi doskonałą okazję do podjęcia szerszej dyskusji nad wydarzeniami historycznymi, w których uczestniczył i które z wielkim zaangażowaniem kreował. Po dziś dzień wiele kwestii związanych z jego osobą wymaga głębszej analizy lub powtórnego zbadania przez nowe pokolenie historyków.

Celem konferencji jest przedstawienie zróżnicowanych perspektyw oraz wyników badań nad postacią kanclerza wielkiego koronnego Andrzeja Zamoyskiego. Z uwagi na jego bogaty życiorys organizatorzy w toku obrad chcieliby poruszyć również kwestie związane nie tylko z samą postacią kanclerza, ale również jego najbliższego otoczenia – rodziny, przyjaciół i współpracowników. Wiele z tych osób posiadało znaczne wpływy i majątki w Rzeczpospolitej lub pięło się wówczas po szczeblach drabiny kariery.

Nie bez znaczenia dla wszystkich zainteresowanych przedmiotem konferencji powinien być fakt, iż jest ona organizowana w Bieżuniu, mieście które w XVIII wieku należało do rodu Zamoyskich, a tamtejszy dwór stanowił miejsce pracy jak i odpoczynku dla kanclerza i jego najbliższych.

Uczestnictwo w konferencji:

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z abstraktem referatu do dnia 14  marca 2017 roku. Osoby zakwalifikowane do wzięcia udziału w konferencji zostaną poinformowane o tym przez organizatorów.

Po otrzymaniu w/w informacji należy uiścić opłatę konferencyjną w wysokości 200,00 zł do dnia 31 marca  2017 roku, przeznaczoną na pokrycie kosztów organizacji konferencji.

 • Służymy pomocą w znalezieniu noclegu w Sierpcu lub Żurominie, lecz nie pokrywamy jego kosztów.
 • Preferowana liczba prelegentów 18 osób.
 • Przewidywana jest publikacja materiałów pokonferencyjnych.

Dokumenty do pobrania:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Dane do przelewu:   

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

ul. Narutowicza 64

09 -200 Sierpc

 Konto: 92102010260000160202332898 PKO BP SA

z dopiskiem: „konferencja naukowa – Bieżuń ”,  imię i nazwisko uczestnika

Kontakt:

 Muzeum Małego Miasta Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

ul. Stary Rynek 19

09 – 320 Bieżuń

tel./fax. 23 657 80 45

e-mail:  muzeum_biezun @op.pl

Izabela Kubińska – tel. 23 657 80 45

Jerzy Piotrowski – tel.  23 657 80 45, 603 712 173

 

************************************************************************************************************************************************

Gala wręczenia nagród i wyróżnień Laureatom XXI edycji

Wojewódzkiego Konkursu Poezji im. Stefana Gołębiowskiego

W 116. rocznicę urodzin Stefana Gołębiowskiego bieżuńskiego poety i tłumacza Horacego odbyło się podsumowanie XXI Wojewódzkiego Konkursu Poezji Jego Imienia. Konkurs objął honorowym patronatem Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik oraz Mazowiecki Kurator Oświaty Aurelia Michałowska.   

25 listopada 2016 r. do Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu przybyli: laureaci Konkursu wraz z opiekunami i rodzicami, przedstawiciel parlamentu RP Magdalena Bednarz – asystentka poseł Anny Cicholskiej, Andrzej Szymański – Burmistrz Miasta i Gminy Bieżuń, Joanna Jucewicz – Morawska dyrektor Wydziału Zdrowia i Edukacji Starostwa w Żurominie, Teresa Nowotczyńska – Boczek – wizytator Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ciechanowie, Roman Kochanowicz – Dyrektor Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, Sławomir Kosin – Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Bieżuniu, Grzegorz Jabłoński – dyrektor LO w Bieżuniu, Aleksandra Kępa – dyrektor Szkoły Podstawowej w Gościszce, Małgorzata Kraśniewska – Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bieżuniu, Henryk Grześkiewicz oraz Zbigniew Dobrowolski – prezesi Towarzystwa Przyjaciół Bieżunia, Aleksander Domeradzki – prezes ZKRP i BWP, ks. dr Piotr Siołkowski – prezes Koła Łowieckiego „Łabędź” w Bieżuniu, Anna Łubińska – prezes Bieżuńskiego Klubu Seniora „Nad Wkrą”, Adam Witkowski kierownik Terenowego Zespołu Doradczego w Żurominie, uczniowie Stefana Gołębiowskiego, miłośnicy poezji z wielu stron, a także przedstawiciele prasy: Tygodnika Ciechanowskiego oraz Kuriera Żuromińskiego.

Po powitaniu, wszystkich przybyłych licznie tego dnia do Bieżunia gości, przez kierownika muzeum Jerzego Piotrowskiego, wicedyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Bogusława Trojanowska przekazała uczniom Gimnazjum im. Stefana Gołębiowskiego wiązankę kwiatów, które zostały złożone na grobie Poety.  Spotkane rozpoczął koncert dedykowany patronowi Konkursu Poezji oraz jego laureatom, w wykonaniu fortepianomistrza Tadeusza Dydy z Malborka, który zaprezentował autorskie interpretacje znanych utworów kompozytorów polskich i zagranicznych.

Przed kulminacyjnym momentem uroczystości – ceremonią wręczenia nagród i wyróżnień, głos zabrał Przewodniczący Jury – polonista, wieloletni dyrektor LO w Bieżuniu, obecnie Przewodniczący Kolegium Redakcyjnego Bieżuńskich Zeszytów Historycznych – Wiktor Mieszkowski. Przybliżył zebranym kulisy pracy zespołu jurorów, w skład którego wchodzili też Stanisław Kęsik i Marek Piotrowski, pogratulował zwycięzcom oraz zachęcił wszystkich do dalszego tworzenia poezji i wzięcia udziału w kolejnych edycjach konkursu.

Nagrody rzeczowe ufundowane przez firmę CEDROB S.A, Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, Akademię Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, Mazowieckie Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegaturę w Ciechanowie, Starostwo Powiatowe w Żurominie, Burmistrza Miasta i Gminy w Bieżuniu, Koło Łowieckie „Łabędź”, Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Żurominie oraz Firmę J. M. Lotus Jerzy Wronowski wręczali wicedyrektor muzeum Bogusława Trojanowska, burmistrz Andrzej Szymański, dyrektor Joanna Jucewicz – Morawska, wizytator Teresa Nowotczyńska – Boczek, asystent Magdalena Bednarz, prezes Danuta Pekról oraz przewodniczący Wiktor Mieszkowski. Laureatami tegorocznej edycji Konkursu zostali:

w Kategorii I – dzieci szkół podstawowych

 I Nagroda – Antonia Rychlewska uczennica Szkoły Podstawowej nr 41 im. St. Staszica w Warszawie

II Nagroda – Daria Brodowska uczennica Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Legionowie

III Nagroda – Natalia Duda uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej nr 24 w Radomiu

Wyróżnienie – Natalia Krystkiewicz uczennica Katolickiej Szkoły Podstawowej w Mławie

Wyróżnienie – Natalia Jaroszewskiej uczennica Szkoły Podstawowej w Małej Wsi

w Kategorii II – młodzież starsza:

I Nagroda – Anna Maria Kobylińska studentka Uniwersytetu Warszawskiego

II Nagroda – Andrzej Jagiełłowicz uczeń XLIV LO w Warszawie

III Nagroda – Julia Barbachowska uczennica ZSO nr 2 w Brwinowie

Wyróżnienie – Kinga Kalisz uczennica Gimnazjum nr 1 w Żurominie

Wyróżnienie – Aleksandra Sadkowska uczennica LO w Żurominie

Wyróżnienie – Joanna Faustyna Dąbrowska uczennica VIII LO w Warszawie

Wyróżnienie – Sara Ghazaryan uczennica Gimnazjum nr 1 w Żurominie.

Nagrodzone utwory zostały odczytane przez uczniów Zespołu Placówek Oświatowych oraz Liceum Ogólnokształcącego w Bieżuniu przygotowanych pod kierunkiem Kingi Mieszczyńskiej oraz Katarzyny Janulewskiej – Śliwczyńskiej.

Laureaci otrzymali gratulacje od posła Piotra Zgorzelskiego, poseł Anny Cicholskiej, burmistrza Andrzeja Szymańskiego, dyrektor Joanny Jucewicz – Morawskiej, prezesa ks. dr Piotra Siołkowskiego oraz Danuty Pekról –  wiceprezes żuromińskiego Oddziału ZNP.

Nie zabrakło również tradycyjnego tortu oraz regionalnego poczęstunku.

Wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania Gali wręczenia nagród i wyróżnień laureatom XXI Konkursu Poezji im. Stefana Gołębiowskiego organizatorzy składają serdeczne podziękowania. Przede wszystkim firmie Cedrob S.A. i prezesowi Andrzejowi Goździkowskiemu, właścicielowi Gabinetu Weterynaryjnego Henrykowi Grześkiewiczowi, firmie Złota Kurka S. z o.o. i jej prezesowi Zbigniewowi Przywitowskiemu, Piotrowi Perełowskiemu właścicielowi piekarni „Perełka”, Joannie Pączkowskiej właścicielce cukierni „Pączuś”, Annie Łubińskiej prezes Klubu Seniora „Nad Wkrą” w Bieżuniu oraz Zbigniewowi Dobrowolskiemu za dokumentację fotograficzną.

 Zapraszamy wszystkich tworzących poezję do wzięcia udziału w przyszłorocznej edycji Konkursu.

                                             

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W INTERESUJĄCYM PROGRAMIE EDUKACYJNYM !

 

*************************************************************************************************************************************

XXI Wojewódzki Konkurs Poezji im. Stefana Gołębiowskiego

 

Wizyta w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu to nie tylko klasyczne zwiedzanie obiektu muzealnego i podziwianie eksponatów w gablotach, to przygoda z historią i lokalną tradycją. Oprócz prezentowanych wystaw stałych i czasowych zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanych przez nas konkursach. Jesienią naszą ofertę kierujemy do młodych poetów, nie tylko dobrze władających piórem, ale również, a może przede wszystkim początkujących, którzy chcieliby sprawdzić swoje umiejętności w tej dziedzinie.  Konkurs poezji jest swoistą formą oddania czci jednej z najbardziej zasłużonych osób dla Bieżunia -  Stefanowi Gołębiowskiemu.

 

SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU!

REGULAMIN KONKURSU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA KONKURSU

 

***********************************************************************************************************************************************

 

Wystawa „Militaria przez wieki” w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

„Militaria przez wieki” to wystawa broni używanej podczas wojen i bitew na terenach Północnego Mazowsza. Od kamiennego toporka po ciężki karabin maszynowy – organizatorzy wystawy zabrali zwiedzających w podróż przez epoki, w historię wojen…

- Po to, żebyśmy pamiętali, jak dobrze żyć w pokoju, a broń na zawsze powędrowała do muzeów – mówił Jerzy Piotrowski kierownik Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu.

Setki eksponatów można oglądać na wystawie „Militaria przez wieki” w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. W piątek 2 września Jerzy Piotrowski kierownik Muzeum otworzył militarną wystawę podczas uroczystej gali. Towarzyszył mu Tadeusz Manista przewodniczący Żuromińskiej Grupy Historycznej współorganizatora wystawy.

Jak zwykle w Bieżuniu gości była pełna sala. Wśród nich starosta żuromiński Jerzy Rzymowski, burmistrz Bieżunia Andrzej Szymański, prezes Towarzystwa Przyjaciół Bieżunia Henryk Grześkiewicz, Roman Kochanowicz dyrektor Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, dyrektorzy szkół i instytucji oraz wielu znakomitych gości.

Oręż sprzed wieków

W sali wystawowej Muzeum zgromadzono broń z różnych okresów historycznych. Najstarsze eksponaty pochodzą z epoki brązu, znalazła się tu też broń średniowieczna, najwięcej jednak eksponatów pochodzi z XIX i XX wieku.

Na wystawie można oglądać broń palną, broń białą, amunicję, umundurowanie            z rożnych epok. Dużym powodzeniem zwiedzających cieszy się kolekcja bagnetów należąca do komendanta KPP Żuromin Witolda Lemańskiego. Z kolei Żuromińska Grupa Historyczna odtworzyła między innymi leśną ziemiankę  z sinogórskich lasów należącą do partyzantów Armii Krajowej.

Wystawę można oglądać w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu ulica Stary Rynek 19 do 15 stycznia 2017 roku.

Eksponaty pochodzą ze zbiorów prywatnych i muzealnych. Udostępnili je: Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie, Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, insp. Witold Lemański, Izba Pamięci Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie, Muzeum Juszkiewiczów w Mławie, dr Maria Turos, Wiesław Paszta, Żuromińska Grupa Historyczna oraz Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. W Sali wystaw czasowych bieżuńskiego muzeum ich aranżacji podjęła się Lucyna Grabowska.

„Są one świadectwem historii, często bardzo tragicznej, opowiadającej o walce naszych przodków o odzyskanie i utrzymanie Niepodległości. Wspominają ją nieliczni już świadkowie tamtych wydarzeń, książki, filmy oraz przedmioty zachowane przez pasjonatów: egzemplarze broni białej oraz palnej, umundurowanie, sprzęt, ale również guziki, bagnety, łuski, elementy wyposażenia czy frontowe listy i dokumenty” – piszą o wystawie organizatorzy.

Subiektywne poszukiwanie gwiazd.

Uroczyste otwarcie wystawy „Militaria przez wieki” miało swoje gwiazdy. Tradycyjnie byli nimi bieżuńscy gospodarze z Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu wraz z Towarzystwem Przyjaciół Bieżunia wspierani przez lokalne firmy. Ale tego dnia wyrosły nam również nowe gwiazdy. Pierwszą z nich (w ujęciu chronologicznym) był zespół Silver Heads, który tego dnia miał być artystycznym tłem dla muzealnej imprezy. Wyrósł jednak ponad to tło i poruszył gości wystawy znakomitymi aranżacjami pieśni z czasów wojny. Wysłuchaliśmy utworów napisanych do wierszy Broniewskiego „Bagnet na broń”, Gałczyńskiego „Pieśń o żołnierzach Westerplatte”, „Nim wstanie dzień” ze słowami Agnieszki Osieckiej, czy „Sag mir wo die Blumen sind” Marleny Dietrich, znany z polskiej wersji „Gdzie są chłopcy z tamtych lat” w wykonaniu Sławy Przybylskiej. Odważnym pacyfistycznym zwieńczeniem koncertu była pieśń Johna Lennona „Imagine”. Koncert poruszył publiczność. Silver Heads zebrał burzę braw.

Kolejna gwiazda wyrosła już w trakcie przedstawiania eksponatów. Był nią komendant Komendy Powiatowej Policji w Żurominie, który z ogromnym znawstwem i pasjonacką swadą opowiadał o pokaźnej kolekcji bagnetów, które wypożyczył na potrzeby wystawy. Przy komendancie gromadził się coraz większy tłum słuchaczy, a komendant gotów był dzielić się swoją wiedzą jak profesor.

Jerzy Piotrowski z Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu zaprasza na wystawę zarówno uczniów, jak i dorosłych. Dla grup szkolnych organizowane będą lekcje historii dotyczące wystawy. Lekcje będą prowadzić inspektor Witold Lemański (zajęcia dotyczące eksponatów i historii wojen), a także profesor Maria Turos (lekcja pt. „Epoka napoleońska w literaturze dla dzieci i młodzieży”). Profesor wcieli się w medyka z epoki napoleońskiej i zaprezentuje również pokaz, jak udzielano pomocy medycznej na polu walki w XIX wieku.

Kierownik Muzeum podkreśla również dużą rolę bieżuńskich mecenasów kultury, którzy wspierają wszelkie muzealne wydarzenia:

- Dziękuję Henrykowi Grześkiewiczowi Prezesowi Towarzystwa Przyjaciół Bieżunia i właścicielowi Gabinetu Weterynaryjnego w Bieżuniu, firmie Cedrob S.A., Kołu Łowieckiemu Łabędź z Bieżunia i firmie Złota Kurka Zbigniewa Przywitowskiego.

                                                                                                         

Adam Ejnik

 ************************************************************************************************************************************************

 

Kolorowo, artystycznie, dyplomatycznie i przyjaźnie -

Gala wręczenia nagród i wyróżnień laureatom konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży „Armenia na wyciągnięcie ręki”

                  Na zaproszenie Jego Ekscelencji Edgara Ghazaryana – Ambasadora Republiki Armenii w Warszawie, młodzi artyści – laureaci konkursu plastycznego „Armenia na wyciągnięcie ręki”, ich opiekunowie, rodzice oraz organizatorzy przybyli w poniedziałkowe przedpołudnie, 6 czerwca 2016 roku do siedziby ambasady na ulicę Bekasów 50.  Zaaranżowana w salach ambasady wystawa pokonkursowa stanowiła piękne tło dla uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień autorom najlepszych prac. Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży był imprezą towarzyszącą ekspozycji ormiańskich fotogramów autorstwa ks. infułata Stanisława Pindery, która prezentowana jest w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. O nagrody i wyróżnienia rywalizowało ze sobą 151 uczestników reprezentujących kilkanaście szkół i instytucji z województwa mazowieckiego. 

                  Po powitaniu gości przez JE Ambasadora, kierownik muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Jerzy Piotrowski odczytał protokół Jury, a dyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Jan Rzeszotarski, starosta żuromiński Jerzy Rzymowski oraz gospodarz spotkania Edgar Ghazaryan wręczyli laureatom konkursu okolicznościowe dyplomy oraz nagrody.

Jury w składzie Urszula Piotrowska, Lucyna Grabowska, Izabela Kubińska oraz Jerzy Piotrowski na posiedzeniu w dniu 12 maja dokonało oceny zgodności nadesłanych prac z Regulaminem Konkursu oraz wybrało nagrodzoną piętnastkę w trzech kategoriach wiekowych.

W najmłodszej kategorii, 5-9 lat, wzięło udział 43 wykonawców. Pierwszą nagrodę otrzymała Sylwia Modzelewska z Pracowni Plastycznej dla dzieci i młodzieży w Mławie. Drugie miejsce zajęła Amelia Rybicka z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bieżuniu, a trzecie Julia Zadroga z Niepublicznego Przedszkola Artystycznego nr 113 w Warszawie. Dwa równorzędne wyróżnienia powędrowały do podopiecznych Żuromińskiego Centrum Kultury Nikoli Jasińskiej oraz Marii Walencik.

W kolejnej kategorii, 10-12 lat, rywalizowały 52 prace. Pierwsze miejsce przypadło w udziale Marcie Kempkowskiej z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bieżuniu, drugie – Izie Obłąkowskiej ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Mławie, a trzecie Darii Glonkowskiej ze Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Bożewie. Na wyróżnienie, zdaniem jurorów zasłużyły Wiktoria Dworacka ze Szkoły Podstawowej w Gościszce oraz Oliwia Olszewska z Gminnego Ośrodka Kultury w Radzanowie.

                  W najstarszej kategorii wiekowej, 13-19 lat, wpłynęło 56 prac. Laureatką pierwszej nagrody została Oliwia Choroś z Pracowni Plastycznej dla dzieci i młodzieży w Mławie, drugie miejsce zajęła Zuzanna Szymborska z I LO im. S. Wyspiańskiego w Mławie, a trzecie Zofia Rutkowska z Żuromińskiego Centrum Kultury. Jury wyróżniło też prace Mai Brzezińskiej z Pracowni Plastycznej dla dzieci i młodzieży w Mławie oraz Kaliny Kaźmierczak z Gimnazjum nr 121 im. Wojciecha Zawadzkiego w Warszawie.

                  Podsumowując cały projekt, kierownik bieżuńskiego muzeum Jerzy Piotrowski podziękował wszystkim zaangażowanym w jego realizację stronom i pogratulował laureatom oraz ich opiekunom plastycznym, podkreślając wymiar edukacyjny wystawy i towarzyszącego mu konkursu. Głos zabrał również Ambasador Ghazaryan, wyrażając radość z powodu tak licznego udziału, tylu polskich dzieci w konkursie dotyczącym Armenii, jej tradycji i kultury oraz podziękował organizatorom za przybliżenie zwiedzającym bieżuńską placówkę muzealną Jego rodzinnego kraju. Do gratulacji dołączył też dyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Jan Rzeszotarski oraz starosta żuromiński Jerzy Rzymowski.

                 Po części oficjalnej gospodarz spotkania zaprosił zebranych na słodki poczęstunek. Każdy mógł też zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z Panem Ambasadorem oraz zwiedzić siedzibę Ambasady.

                 Na koniec miłą niespodzianką, szczególnie dla młodych artystów, była propozycja Ambasadora Gazaryana, by wystawa została jeszcze na tydzień w siedzibie ambasady. Następnie na weekend zostanie ona przeniesiona do kościoła Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego św. Jana Chrzciciela w Warszawie p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Józefa Oblubieńca  przy Krakowskim Przedmieściu, gdzie będzie ją można oglądać podczas koncertu organizowanego przez Ambasadę Armenii.

                 Organizatorzy składają serdeczne podziękowania JE Ambasadorowi Edgarowi Ghazaryanowi za objęcie całego przedsięwzięcia swoim patronatem oraz serdeczne i rodzinne przyjęcie w Ambasadzie, fundatorom nagród: Andrzejowi Goździkowskiemu prezesowi firmy Cedrob S.A. oraz staroście żuromińskiemu Jerzemu Rzymowskiemu, fundatorom przejazdu do Ambasady w Warszawie: Marii Rudzińskiej – prezes Banku Spółdzielczego w Bieżuniu, Henrykowi Grześkiewiczowi – prezesowi Towarzystwa Przyjaciół Bieżunia oraz Jerzemu Filipskiemu właścicielowi firmy Auto – Team z Żuromina, a także Zbigniewowi Dobrowolskiemu za dokumentację fotograficzną całego przedsięwzięcia.

 

                                                                                                      

 *******************************************************************************************************************************************

 

 Dzień Dziecka w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu

Ach cóż to był za Dzień Dziecka! 1 czerwca, po raz 21 w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, odbył się wernisaż wystawy podsumowującej zorganizowany przez bieżuńską placówkę konkurs plastyczny pn.: „Moja Przygoda w Muzeum” połączony z galą wręczenia nagród i wyróżnień autorom najlepszych prac.

Uroczystość oprócz dzieci z bieżuńskich szkół zaszczycili również: pełniąca tego dnia funkcję starosty żuromińskiego Aleksandra Krzesińska, asystent Jerzy Rzymowski (na co dzień starosta żuromiński), dyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Jan Rzeszotarski, wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Bieżunia Zbigniew Dobrowolski, dyrektor M-GOK w Bieżuniu Małgorzata Kraśniewska, rodzice, wychowawcy, opiekunowie plastyczni dzieci, dziadkowie, a także przedstawiciel prasy regionalnej. Kierownik  muzeum Jerzy Piotrowski po przywitaniu przybyłych gości odczytał protokół  Jury  i poinformował zebranych o wynikach jego pracy.

Komisja w składzie:

 1. Jerzy Piotrowski – przewodniczący
 2. Izabela Kubińska – sekretarz
 3. Urszula Piotrowska – członek
 4. Lucyna Grabowska – członek

dokonała oceny spełnienia przez uczestników konkursu pn. „Moja Przygoda w Muzeum” (eliminacje wstępne) wymagań określonych w jego regulaminie, a także oceniła 142 nadesłane prace konkursowe w czterech kategoriach wiekowych:

- kat. I – 5-9 lat,

- kat. II – 10-12 lat,

- kat. III – 13-15 lat,

- kat. IV – 16-19 lat.

Laureatami tegorocznej edycji Konkursu zostało 19 młodych artystów. W kategorii 5-9 lat czołowe miejsca zajęli podopieczni Pracowni Plastycznej dla dzieci i młodzieży z Mławy. Pierwsze przypadło w udziale Adamowi Skwarskiemu, drugie Malwinie Sarneckiej. Trzecia nagroda oraz dwa wyróżnienia powędrowały do artystów skupionych w Pracowni Plastycznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bieżuniu: Mai Grześkiewicz, Ewy Jęczarek i Amelii Rybickiej. W kolejnej kategorii 10 -12 lat laureatką pierwszej nagrody została Daria Glonkowska ze Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Bożewie, miejsce drugie zajęła Daria Błachowiak z Pracowni Plastycznej dla dzieci i młodzieży w Mławie, a trzecie Aleksandra Ogrodzińska z Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 w Mławie. Na wyróżnienie, zdaniem jurorów, zasłużyły Natalia Antonienko z Pracowni Plastycznej dla dzieci i młodzieży w Mławie oraz Julia Pruchniewska z Żuromińskiego Centrum Kultury. W trzeciej kategorii 13-15 lat rywalizację zdominowała ponownie Pracownia Plastyczna dla dzieci i młodzieży w Mławie. Pierwszą i druga nagrodę zdobyły jej podopieczne Oliwia Choroś i Patrycja Efczyńska. Laureatką trzeciej została Karolina Grablewska, a wyróżnioną Zofia Rutkowska – obie z Żuromińskiego Centrum Kultury. Drugie, równorzędne wyróżnienie otrzymała Sylwia Majewska z Publicznego Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki w Starym Gralewie. W najstarszej kategorii wiekowej – 16-19 lat, Jury przyznało trzy nagrody i jedno wyróżnienie. Laureatem pierwszego miejsca został Michał Sulkowski z Zespołu Szkół w Raciążu, drugą nagrodę odebrała Weronika Efczyńska z Zespołu Szkół nr 2 w Narzymiu, trzecią Aleksandra Zaborowska z Pracowni Plastycznej dla dzieci i młodzieży w Mławie, a wyróżnienie Paulina Szymańska z Żuromińskiego Centrum Kultury.

Organizatorzy oraz zaproszeni goście złożyli wszystkim dzieciom życzenia w dniu Ich Święta oraz wręczyli nagrody najlepszym młodym artystom, ufundowane przez firmę Cedrob S.A., Starostwo Powiatowe w Żurominie, sklep „KEA” Alicji Kłobukowskiej oraz Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Nagrodzone prace zostaną przesłane do Muzeum Okręgowego w Toruniu na Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Moja Przygoda w Muzeum”, gdzie powalczą z kilkoma tysiącami uczestników z całego świata.

Dodatkową atrakcją dla najmłodszych uczestników spotkania był konkurs wiedzy o Bieżuniu i regionie. Jego uczestnicy odpowiadali na wylosowane pytania, a następnie mogli wybrać sobie jedną z przygotowanych przez organizatorów nagród ufundowanych przez firmę Cedrob S.A. oraz Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

Oprawę muzyczną Dnia Dziecka w Muzeum zapewnił Przemek Lawers Lawrenc. Wernisaż zakończył poczęstunek ufundowany przez firmę Cedrob S.A.

Miłym akcentem tego dnia były również odwiedziny posłanki RP Anny Cicholskiej, która z zainteresowaniem obejrzała zaprezentowane na wystawie prace, zwiedziła ekspozycje stałe muzeum oraz zadeklarowała pomoc w organizacji wszelkiego rodzaju inicjatyw kulturalnych.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania fundatorom nagród, poczęstunku oraz Zbigniewowi Dobrowolskiemu za dokumentację fotograficzną naszego spotkania, a także uczestnikom zachęcając wszystkich do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu plastycznego w roku przyszłym.

 *******************************************************************************************************************************************

 

 *******************************************************************************************************************************************

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W LEKCJI MUZEALNEJ PT.Od znachora do doktora”

OFERTA SKIEROWANA JEST DO UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (KLASY I-VI) ORAZ GIMNAZJALNYCH

Tematyka lekcji:

Od zarania swego istnienia człowiek obcował z bólem i chorobami, które nękały go z różnych powodów. Nigdy też nie brakowało ludzi wrażliwych i empatycznych, pragnących chorym ulżyć w cierpieniu.

Lekcja „Od znachora do doktora” w zwięzłej formie nawiązuje do historii lecznictwa, skupiajac się na trudnej pracy prowincjonalnego lekarza z przełomu wieku XIX i XX. W historycznym gabinecie lekarskim, z pocz. XX w. poznamy postać miejscowego lekarza Antoniego Wolskiego, który poświęcił całe swoje pracowite życie mieszkańcom Bieżunia. Zobaczymy, w jakich warunkach pracował, jakich używał sprzętów i narzędzi. Dowiemy się, do czego służyły niektóre z nich, jak wyglądały i jak działały. Wykład ilustrowany planszami.

W ramach zajęć warsztatowych proponujemy dzieciom zabawę w doktora. Uczestnicy będą uczyć się nakładania opatrunku tamującego krew, bandażowania kończyn i głowy. W ramach podsumowania lekcji każde dziecko otrzyma dwie ilustracje przedstawiające gabinet lekarski dawniej i dziś oraz diagram. Zadaniem dzieci będzie wskazanie różnic i wpisanie ich w diagram. Obrazki będzie można pokolorować.

Oferta aktualna przez cały rok

Czas trwania: 45 min.

Liczba uczestników: maksymalnie 25 osób

Cena: 6 zł /osoba

 

 

*******************************************************************************************************************************************

Europejska Noc Muzeów 2016 w Bieżuniu

14 maja Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu znalazło się po raz kolejny w rodzinie, liczącej już ponad 150 członków, miast organizujących Europejską Noc Muzeów.  Idea zrodziła się w Berlinie w 1997 roku, gdzie odbyła się Pierwsza Noc Muzeów (Lange Nacht der Museen). Duże powodzenie przedsięwzięcia zaowocowało organizacją podobnych imprez w innych miastach, m.in. pod nazwą Nuit Blanche w Paryżu i museums-n8 w Amsterdamie. W Polsce pierwszą Noc Muzeów zorganizowano w roku 2003 w poznańskim Muzeum Narodowym. Projekt polega na udostępnianiu muzeów, galerii i instytucji kultury, w wybranym dniu, w godzinach nocnych. Organizatorzy przygotowują także specjalne atrakcje np. zwiedzanie obiektów zazwyczaj niedostępnych, koncerty, poczęstunki, warsztaty, scenki rodzajowe itp. Zwiedzanie umożliwiane jest za symboliczną kwotę lub za darmo.

                        W Bieżuniu, w tym roku oprócz zwyczajowego oglądania wystaw stałych i czasowych, miłośnicy historii regionalnej mogli wziąć udział w rekonstrukcji historycznej pod nazwą „Tradycyjne kręcenie torfu” – czynności niegdyś bardzo popularnej na naszym terenie, polegającej na formowaniu z torfu przy pomocy specjalnego kręćka poruszanego siłą konia, niewielkich cegiełek, które po wysuszeniu stanowiły znakomity materiał do ogrzewania wielu domów. Zebrani obejrzeli również pokaz specjalny filmu „Kochankowie z lasu” z udziałem reżysera Arka Gołębiewskiego oraz aktorów ze Stowarzyszenia im. 11 Grupy Operacyjnej NSZ z Płocka, opowiadającego o tragicznych losach żołnierzy powojennego podziemia niepodległościowego w Polsce, do którego zdjęcia kręcone były m.in. na ulicach Bieżunia oraz w salach bieżuńskiego muzeum. Akcentem muzycznym wieczoru był koncert największych przebojów Tadeusza Nalepy w wykonaniu żuromińskiej formacji Silver Haeds. Zwieńczeniem programu był występ Gwiazdy Wieczoru, legendy scen polskich – Jana Pietrzaka, który zaprezentował wspaniałą lekcję patriotyzmu i historii, okraszoną jak zwykle dużą dawką humoru.

                        W czasie Bieżuńskiej Europejskiej Nocy Muzeów zwiedzający spróbować mogli również regionalnych przysmaków przygotowanych przez firmę Cedrob S.A., Gabinet Weterynaryjny Henryka Grześkiewicza, Złota Kurka S.A. oraz Koło Łowieckie „Łabędź”.

                        Organizatorzy składają serdeczne podziękowania Państwu Reginie i Włodzimierzowi Grześkiewiczom – głównym partnerom naszego przedsięwzięcia, firmie Cedrob S.A., a także zespołowi Silver Haeds, Panu Mariuszowi Czarnomskiemu z Żuromińskiej Grupy Historycznej, Bieżuńskiej Grupie Rekonstrukcji Historycznej, Grupie Rekonstrukcji Historycznych Ludności Cywilnej z Mławy, Stowarzyszeniu im. 11 Grupy Operacyjnej NSZ z Płocka, Zbigniewowi Dobrowolskiemu oraz Jackowi Kosińskiemu, bez których pomocy i dobrej woli, całego przedsięwzięcia nie udałoby się nam przeprowadzić.

 

 ********************************************************************************************************************************************

 

 

 ********************************************************************************************************************************************

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Miasta i miasteczka mazowieckie” w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

- relacja

21 kwietnia 2016 roku Muzeum Małego Miasta Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu było gospodarzem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Miasta i miasteczka mazowieckie”. Jej celem było przedstawienie zróżnicowanych aspektów badań nad historią małych miast mazowieckich od średniowiecza do czasów współczesnych. 12 prelegentów przybyłych z różnych ośrodków uniwersyteckich oraz muzeów wygłosiło referaty z zakresu kultury materialnej, duchowej, umysłowej, mentalności i obyczajowości mieszkańców wybranych miast Mazowsza.  Otwarcia konferencji dokonał Dyrektor muzeum, Jan Rzeszotarski, witając uczestników, życzył wszystkim owocnych obrad. Zaproszenie do poprowadzenia konferencji przyjął profesor Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie dr hab. Dariusz Radziwiłłowicz. Referat wprowadzający zatytułowany Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, geneza, działalność i plany na przyszłość wygłosił mgr Jerzy Piotrowski – kierownik bieżuńskiego muzeum, przybliżając zebranym instytucję, do której przybyli oraz jej rolę w środowisku lokalnym. Dr Alicja Dobrosielska z Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, w swoim wystąpieniu Mury to za mało. Średniowieczne miasta i miasteczka Mazowsza pod naporem Prusów omówiła różne aspekty wzajemnego oddziaływania i przenikania się Mazowszan i Prusów. Kolejny prelegent, dr Leszek Zygner z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie przedstawił w swoim wykładzie zatytułowanym Lokacje miejskie na północnym Mazowszu (ziemia zawkrzeńska) w późnym średniowieczu, początki miast północnomazowieckich, które właśnie wtedy powstawały. Wojciech Jerzy Górczyk z Muzeum Romantyzmu w Opinogórze wygłosił referat zatytułowany Topografia sakralna średniowiecznego Ciechanowa, w którym podjął próbę odtworzenia ciechanowskich, średniowiecznych obiektów sakralnych. Ostatnim wystąpieniem w przedpołudniowej sesji konferencji był wykład Daniel Siemiński, studenta Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie zatytułowany Życie codzienne i zwyczaje robotnicze mieszkańców Żyrardowa w XIX wieku.

      Po przerwie kawowej, dr Radosław Lolo z Wydziału Historycznego Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku przybliżył stan badań i najpilniejsze potrzeby dotyczące Miast północnego Mazowsza w epoce wczesno nowożytnej. Mgr Aleksandra Lis, doktorantka Studium Doktoranckigo Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, przybliżyła zebranym wyniki badań dotyczących Średniowiecznego Ciechanowa i ziemi ciechanowskiej w świetle źródeł pisanych i archeologicznych. Kolejny prelegent, mgr Artur Makowski z Wydziału Historycznego UAM w Poznaniu przedstawił różne aspekty Ochrony przeciwpożarowej w miastach i miasteczkach Mazowsza w XVIII wieku, zamykając w ten sposób drugą sesję konferencji.  Miłym przerywnikiem dla gości przybyłych do naszego miasteczka była możliwość zwiedzenia bieżuńskiego muzeum oraz spaceru urokliwymi uliczkami Bieżunia.  Sesję poobiednią rozpoczął wykład dr Sławomira Jakubczaka z Kancelarii Sejmu RP, Uroczystości publiczne epoki napoleońskiej w twierdzach Modlin i Serock omawiający szczegółowo sposoby przygotowania oraz przebieg tych uroczystości. Mgr Rafał Borkowski, doktorant z Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wygłosił referat: Małe miasto pogranicza. Bieżuń w świetle inwentarza 1836 roku omawiając i analizując zawarte w nim zapisy. Mgr Robert Piotrowski z Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu omówił Cechy charakterystyczne dawnych budynków mieszkalnych Sierpca. Ostatnim akcentem konferencji było wystąpienie mgr Adama Sokołowskiego z Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży, zatytułowane Z dziejów ludności żydowskiej w Łomży w latach 1494 – 1942, w którym omówione zostały najistotniejsze aspekty życia i kultury ludności wyznania mojżeszowego w Łomży.

      Konferencji towarzyszyły wystawa wydawnictw Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Goście, a szczególnie uczniowie bieżuńskiego Liceum Ogólnokształcącego mogli zapoznać się również z ofertą nowego kierunku oferowanego przez Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztyna, jakim jest wojskowość.

Była to pierwsza tego typu konferencja naukowa przygotowana przez Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu. Jej pokłosiem będzie kolejny, 30. Numer Bieżuńskich Zeszytów Historycznych, w którym opublikowane zostaną wszystkie wygłoszone przez prelegentów materiały. Organizatorzy mają nadzieję, że kwietniowe konferencje naukowe w Bieżuniu na trwale wpiszą się w kalendarz badaczy i pracowników muzeów z całej Polski.

 Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy wsparli przygotowanie konferencji, szczególnie Andrzejowi Goździkowskiemu prezesowi firmy CEDROB S.A.,  Zbigniewowi Przywitowskiemu prezesowi firmy Złota Kurka Sp. z o.o., Henrykowi Grześkiewiczowi – właścicielowi Gabinetu Weterynaryjnego, właścicielom ferm drobiu Państwu Annie i Krzysztofowi Dudkiewiczom oraz Krystynie i Stefanowi Lejmanom, a także Zbigniewowi Dobrowolskiemu za relacje fotograficzną.

 

 

                                                                                                 

 

Promocja 29. numeru Bieżuńskich Zeszytów Historycznych

19 lutego w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu miała miejsce promocja 29. numeru Bieżuńskich Zeszytów Historycznych, wydawnictwa od 23 lat dostarczającego zainteresowanym historią regionalną wielu ciekawych materiałów dotyczących Bieżunia i okolic. Kierownik Oddziału Jerzy Piotrowski z wielką radością i satysfakcją powitał licznie przybyłych tego wieczoru do muzeum gości, m.in. starostę żuromińskiego Jerzego Rzymowskiego, burmistrza Miasta i Gminy Bieżuń Andrzeja Szymańskiego, prezesa Towarzystwa Przyjaciół Bieżunia Henryka Grześkiewicza, dyrektora ZPO Marka Cimochowskiego, dyrektor Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bieżuniu Małgorzatę Kraśniewską, dyrektora M-GOK w Bieżuniu Jacka Cecelskiego, Żuromińską Grupę Historyczną, Adama Ejnika – redaktora naczelnego „Kuriera Żuromińskiego” oraz mieszkańców Sierpca, Bieżunia, Żuromina, Poniatowa i Radzanowa. Szczególnie gorąco zebrani powitali autorów tekstów zamieszczonych w promowanym wydawnictwie: Stefana Marka Chrzanowskiego, Adama Ejnika, Marcina Jabłońskiego, Sławomira Kosina, Tadeusza Manistę Wiktora Mieszkowskiego, Marka Oryla oraz Andrzeja Szymańskiego. Jerzy Piotrowski oraz pozostali autorzy przedstawili zawartość ponad trzystustronicowego Zeszytu, przybliżając zebranym nieco informacji z redakcyjnego warsztatu. Wartym podkreślenia jest fakt rozpoczęcia współpracy Kolegium Redakcyjnego BZH z członkami Żuromińskiej Grupy Historycznej, którzy zadebiutowali na łamach wydawnictwa jako Autorzy. Nowy Zeszyt zawiera opracowany przez Jerzego Piotrowskiego tekst źródłowy dotyczący oczynszowania przeprowadzonego przez Andrzeja Zamoyskiego w swoich dobrach w latach 1760 – 1777, wzbogacony obszernymi przypisami omawiającymi staropolskie zwroty i określenia, prace historyczne omawiające przywileje lokacyjne Bieżunia i Żuromina autorstwa Stefana Przewalskiego i Marcina Jabłońskiego, biogram pióra Adama Ejnika omawiający postać ks. Ignacego Charszewskiego oraz reprint jego pracy zatytułowany „Kościół i obraz cudowny Matki Boskiej w Żurominie” z 1904 roku. Tadeusz Manista przybliżył Czytelnikom postacie powstańca styczniowego Franciszka Steckiego, uczestnika wojny polsko – bolszewickiej, ułana Kazimierza Kąpińskiego, członka Polskiej Organizacji Zbrojnej Wacława Leszczyńskiego, wspomnienia Kazimierza Manelskiego dotyczące obławy pod Dębskiem i mordu na szosie sierpeckiej z 8 lipca 1944 roku oraz Marii Bendelewskiej dotyczące również czasów II wojny światowej, relację Andrzeja Asztemborskiego o bombardowaniu Krukowca oraz historię trzech lotników RAF-u, którzy ukrywali się podczas wojny w Siemcichach we wspomnieniu Teki Kąkol. Wiktor Mieszkowski opowiedział o twórczości Stefana Gołębiowskiego publikując swoją pionierską, obronioną w 1972 roku na Uniwersytecie Gdańskim, pracę magisterską na tan temat. Kolejny członek ŻGH, Marek Oryl, przedstawił historię dworów w Chromakowie oraz Poniatowie, a także losy ich właścicieli. Jego autorstwa są też trzy kolejne prace z historii Poniatowa: Zygmuncie Werdenowskim – nauczycielu, wychowawcy i żołnierzu, Aleksandrze Słomczewskim – członku POZ i więźniu Auschwitz oraz egzekucji przez Armię Czerwoną w dniu 19 stycznia 1945 roku 14 Ukraińców służących w Wehrmachcie. Stefan Chrzanowski odtworzył historię tragicznych dni 3 i 4 września 1939 roku, kiedy oddziały Luftwaffe dokonały zbombardowania Radzanowa. Adam Ejnik spróbował rozwikłać zagadkę powojennej śmierci polskiego oficera Czesława Olszlegiera z Żuromina. W końcowej części Zeszytu znalazł się interesujący artykuł dotyczący tajemnicy katastrofy lotniczej pod Straszewami z 1987 r. autorstwa Marcina Jabłońskiego. Wystąpienie Autora wzbogacone zostało zaaranżowaną ekspozycją wydobytych przez członków Żuromińskiej Grupy Historycznej z miejsca katastrofy artefaktów – fragmentów części rozbitego samolotu.

W dziale Pro Memoriam znalazły się trzy artykuły autorstwa Adama Ejnika, Sławomira Kosina oraz ks. Zbigniewa Kanieckiego poświęcone zmarłej w marcu 2015 roku byłej burmistrz Bieżunia, Ś.P. Ewie Łubińskiej.

     Miłym akcentem wieczoru był udział w promocji reprezentacji Mławskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznych Ludności Cywilnej w strojach szlacheckich, powstańczych i mieszczańskich.

Na koniec chciałbym podziękować wszystkim autorom tekstów, którzy przekazali je nam nieodpłatnie, partnerowi strategicznemu muzeum firmie CEDROB S.A. i osobiście jej prezesowi Panu Andrzejowi Goździkowskiemu, dzięki którego przychylności druk i skład zeszytu został sfinansowany, zespołowi redakcyjnemu za wykonanie wielu potrzebnych i niezbędnych korekt oraz wiele cennych uwag, dzięki którym Czytelnicy otrzymali produkt na wysokim poziome edytorskim.

Dziękuję również Panu Henrykowi Grześkiewiczowi właścicielowi Gabinetu Weterynaryjnego za życzliwą pomoc w przygotowaniu spotkania po części oficjalnej promocji.

Osobne podziękowania składam na ręce wiceprezesa Towarzystwa Przyjaciół Bieżunia Pana Zbigniewa Dobrowolskiego za przygotowanie relacji fotograficznej promocji oraz Sławomira Topolewskiego Autora relacji wideo.

 

********************************************************************************************************************************************

 

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W KONKURSACH PLASTYCZNYCH

“MOJA PRZYGODA W MUZEUM”

ORAZ

“ARMENIA NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI”

 

 

 

Regulamin konkursu plastycznego “Moja przygoda w Muzeum”

Karta Zgłoszenia

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku

 

Regulamin konkursu plastycznego “Armenia na wyciągnięcie ręki”

Karta Zgłoszenia

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku

********************************************************************************************************************************************

 

 

Ormiańskie Ostatki w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu

Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

relacja

 Już po raz 10 Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu jest organizatorem projektu pod nazwą Ostatki w Muzeum, w trakcie którego prezentowana jest kultura, sztuka i historia przedstawicieli narodów z różnych, często bardzo odległych części świata. Wystawy przygotowywane są we współpracy z ambasadami  tych państw oraz przy zaangażowaniu wielu niezawodnych przyjaciół muzeum. Na wernisażach, podczas których oprócz poznawania odległych cywilizacji, degustuje się egzotyczne potrawy narodowe,  jak również przysmaki kuchni miejscowej, zapraszane są zespoły prezentujące muzykę określonego kraju. Odwiedzają tego wieczoru muzeum również tradycyjni mazowieccy przebierańcy zapustni. 

Jest to zawsze wydarzenie ponadlokalne, w którym uczestniczy wiele osób z  naszego miasta i regionu. Informuje  o nim  prasa, mówi radio, pokazuje telewizja i Internet.

Idea jaka przyświeca organizatorom, to przede wszystkim chęć otwarcia się na różnorodne kultury, obyczaje, zwyczaje, smaki. Prawie każdy marzy o dalekich podróżach, odwiedzeniu nieznanych zakątków świata. Chcielibyśmy poprzez te wystawy zaszczepić szczególnie młodemu pokoleniu bakcyla poznawania, otwartości, tolerancji. Chcielibyśmy by nasze wystawy stały się dla kogoś impulsem do odwiedzenia prezentowanych w bieżuńskim muzeum krajów i konfrontacji  tego, co zaprezentowaliśmy na ekspozycji z rzeczywistością.

Dotychczas prezentowane były takie kraje jak: Szwajcaria, Ekwador, Finlandia, Irlandia, Uzbekistan, Brazylia, Iran, Kuba, a ostatnio Mołdawia.

Tegoroczne Ostatki postanowiliśmy poświęcić kulturze, przyrodzie i mieszkańcom dalekiej Armenii. 6 lutego 2016 roku u odbył się wernisaż wystawy „Armenia na wyciągnięcie ręki” w fotografii ks. Stanisława Pindery. Autor jako wikariusz biskupi miał okazję zwiedzić wiele zakątków świata i utrwalić je fotograficznym obiektywem. Nie potrafi on milczeć wobec piękna, którego będąc w Armenii nie sposób nie zauważyć. Przez swoje fotografie chce nam wskazać drogę do piękna doskonałego, jakim jest Bóg. Wystawa zaaranżowana w bieżuńskim muzeum przez Lucynę Grabowską, składa się ze 110 fotogramów wykonanych podczas kilku podróż do Armenii. Prezentuje ona architekturę, głównie sakralną, portrety życia codziennego, przepiękne górskie krajobrazy z dominującą świętą górą Ormian – Araratem. Ks. Pindera w 2004 roku wstąpił w szeregi Polskiego Związku Polskich Artystów Fotografików, jako pierwszy kapłan w powojennej historii tej organizacji. Prezentowane fotogramy stanowiły kanwę do wydanego w 2007 roku albumu „Armenia. Kamienie silniejsze niż człowiek”, za który Autor został uhonorowany dwoma wysokimi odznaczeniami: ormiańskim – AGBU Garbis Papazian Award oraz polskim Złotym Krzyżem Zasługi.

Tegoroczne Ostatki w niekonwencjonalny sposób zaczęła Bieżuńska Grupa Rekonstrukcji Historycznej w programie  zatytułowanym „Bieżuńskie wesele”.

Licznie przybyłych tego wieczoru gości z Warszawy, Mławy, Sierpca, Lublina, Giżycka, Opinogóry, Zielonej, Grudziądza, Golubia Dobrzynia, Radzanowa, Malużyna, Czernikowa, Żuromina i oczywiście z Bieżunia przywitał w imieniu organizatorów kierownik  Oddziału Jerzy Piotrowski. Szczególnie gorąco powitany został Ambasador Armenii w Warszawie Jego Ekscelencja Edgar Ghazaryan – Honorowy Patron naszego projektu, który przybył do Bieżunia z małżonką Marianną oraz trojgiem dzieci i mamą, a także konsul ambasady Tigran Vardanyan z małżonką i dzieckiem. Ambasador podziękował organizatorom za przygotowanie wystawy oraz Wieczoru Ormiańskiego w Bieżuniu. Wystąpienie  to tłumaczyła przysięgła tłumacz  języka ormiańskiego  Pani Lilit Karapetyan, która przybyła do Bieżunia również z rodziną. Głos zabrali także burmistrz Miasta i Gminy Bieżuń Andrzej Szymański, starosta żuromiński Jerzy Rzymowski oraz poseł na Sejm RP Waldemar Olejniczak, którzy przekazali  gościom okolicznościowe prezenty.

Najbardziej ormiańskim akcentem wieczoru był program artystyczny w wykonaniu zespołu „Musa – Ler” pod dyrekcją Hakoba Baghdasaryana. Żony dyplomatów zaprezentowały zebranym tradycyjne  narodowe tańce. Dla uhonorowania ormiańskich gości, artystów oraz wszystkich przybyłych tego wieczoru do  bieżuńskiego muzeum, przygotowany został okolicznościowy tort w barwach narodowych Armenii,  podzielony następnie przez ambasadora  Edgara Ghazaryana, burmistrza Andrzeja Szymańskiego, starostę  Jerzego Rzymowskiego, posła Waldemara Olejniczaka oraz kierownika Jerzego Piotrowskiego.

Zamiarem organizatorów  ostatkowych spotkań jest prezentacja kultury wybranego kraju, ale też przypominanie miejscowej tradycji. Stąd część kulinarna przygotowana przez Towarzystwo Przyjaciół Bieżunia, Koło Łowieckie „Łabędź” oraz firmę Cedrob S.A. cieszyła się również dużym zainteresowaniem zebranych, którzy spróbować mogli tradycyjnego bieżuńskiego bugaja, smalcu, faszerowanych gęsi oraz  jajek,  pączków i faworków,   a także wyrobów firmy Cedrob S.A.. Nie zabrakło też  regionalnych  smakołyków z  Armenii przygotowanych przez mieszkające w Polsce,  zaprzyjaźnione z muzeum rodziny  Ghazaryan oraz  Baghdasaryan: szaszłyków, gołąbków w liściach winogronowych, dojrzewającej wołowiny oraz oczywiście ormiańskiego wina przywiezionego przez  ambasadora Armenii. Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu wystawy i spotkania ostatkowego, przede wszystkim Andrzejowi Goździkowskiemu prezesowi firmy Cedrob S.A., Henrykowi Grześkiewiczowi współwłaścicielowi oraz wiceprezesowi Rady Nadzorczej Cedrob S.A., właścicielowi Gabinetu Weterynaryjnego oraz Prezesowi Towarzystwa Przyjaciół Bieżunia, Zbigniewowi Przywitowskiemu właścicielowi firmy Złota Kurka S.A., Annie i Krzysztofowi Dudkiewiczom – właścicielom fermy drobiu z Bieżunia, Krzysztofowi Czyżykowi – dystrybutorowi firmy Husqvarna z Sierpca, członkom Towarzystwa Przyjaciół Bieżunia, pracownikom Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, wolontariuszom, a także Zbigniewowi Dobrowolskiemu za dokumentację fotograficzną.

Ważnym elementem Ormiańskich Ostatków w Bieżuniu była na pewno relacja z ich przebiegu przygotowana przez  Smbata Hovhannisyana – korespondenta  publicznej stacji telewizyjnej Armenii ARM1, którą ormiańscy telewidzowie zobaczą w najbliższym czasie. Ciekawostką świadczącą o wielkiej sile Internetu był na pewno krótki filmik z wernisażu umieszczony na Facebooku przez redaktora naczelnego Kuriera Żuromińskiego Adama Ejnika, który obejrzało w ostatkowy wieczór ponad 1000 osób (w momencie oddania do druku tej relacji było to już prawie 3000 odsłon).

Imprezą towarzyszącą wystawie, którą oglądać będzie można  aż do 10 sierpnia, jest  konkurs plastyczny skierowany do dzieci i młodzieży, do udziału w którym zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a  którego tematem jest prezentowana ekspozycja. Uroczyste podsumowanie konkursu z wręczeniem nagród laureatom, odbędzie się w siedzibie Ambasady w Warszawie.

********************************************************************************************************************************************

 

 „Kochankowie z lasu” w Bieżuniu

                Sobota, 30 stycznia  2016 roku, to dzień, w którym Bieżuń wszedł do rodziny miast filmowych.

Autorzy historycznego filmu dokumentalnego pod roboczym tytułem „Kochankowie z lasu”, powstającego we współpracy z TVP S.A. wybrali właśnie Bieżuń oraz wnętrza Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu do nakręcenia kilku scen nowopowstającej produkcji.  Film opowiada o tragicznych losach bohaterów 11 Grupy Operacyjnej Narodowych Sił Zbrojnych z oddziału Wiktora Stryjewskiego pseudonim „Cacko”. Reżyserem oraz autorem scenariusza jest Arkadiusz Gołębiewski, pomysłodawca i dyrektor Festiwalu Filmów Dokumentalnych „Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci”. Za kamerami stanęli Michał Bożek oraz Sebastian Kniza, producentem wykonawczym filmu jest Jarosław Krychowiak.  Narratorem oraz głównym konsultantem produkcji jest Jacek Pawłowicz z Warszawskiego Oddziału IPN. W rolę żołnierzy niepodległościowego podziemia wcielili się członkowie płockiego Stowarzyszenia Historycznego im. 11 grupy Operacyjnej NSZ (https://www.11go.pl/), m.in.: Ludomira Peczyńskiego ps. „Władek”, Elżbiety Kozaneckiej ps. „Basia” oraz Janiny Samoraj ps. „Celinka”.

W Bieżuniu zrealizowano kilka scenek rodzajowych z udziałem głównych bohaterów filmu, m.in.: schronienie się partyzantów w jednym z budynków, ucieczka z płonącego domu, spacer zakochanych, tańcząca para przy gramofonie, pisząca list, grający w karty. Całość produkcji zarówno tej oficjalnej, ale także zdradzającej tajniki kuchni filmowców została skrzętnie sfotografowana i sfilmowana przez Zbigniewa Dobrowolskiego, a niewielki fragment tej dokumentacji prezentujemy na naszej stronie.

 Emisja filmu zaplanowana jest na antenie 2 Programu TVP w dniu 1 marca bieżącego roku, w „Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, ok. godz. 22. Pokaz specjalny filmu odbędzie się również podczas Europejskiej Nocy Muzeów w Bieżuniu w dniu 14 maja. Wszystkich serdecznie zapraszamy i zachęcamy do obejrzenia tego dokumentu.

 ********************************************************************************************************************************************

20 lat minęło…

Gala wręczenia nagród i wyróżnień Laureatom XX edycji

Wojewódzkiego Konkursu Poezji im. Stefana Gołębiowskiego

Po raz dwudziesty, 25 listopada, w 115 rocznicę urodzin Poety – Stefana Gołębiowskiego, w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu odbyła się Gala wręczenia nagród i wyróżnień Laureatom XX – Jubileuszowej edycji Wojewódzkiego Konkursu Poezji Jego imienia, zorganizowana pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Otwarcia uroczystości w imieniu własnym oraz organizatora Konkursu – dyrektora Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Jana Rzeszotarskiego dokonał kierownik Oddziału Jerzy Piotrowski.  Z ogromną radością powitani zostali przede wszystkim Laureaci Konkursu, Ich rodzice, opiekunowie oraz licznie przybyli goście, m.in. Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski, Dyrektor Muzeum Romantyzmu w Opinogórze Roman Kochanowicz, Wizytator Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ciechanowie Teresa Nowotczyńska – Boczek, Burmistrz Miasta i Gminy Bieżuń Andrzej Szymański, Prezes żuromińskiego Oddziału ZNP Marzena Więckowska, Dyrektor Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bieżuniu Małgorzata Kraśniewska, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Bieżuniu Grzegorz Jabłoński, Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Bieżuniu Marek Cimochowski, Prezes Klubu Seniora „Nad Wkrą” Anna Łubińska, Prezes Związku Kombatantów RP Aleksander Domeradzki, bieżuńscy radni Ireneusz Myśliwczyk oraz Mariusz Czarnomski, prof. Tadeusz Zalewski z Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie, Prezes Koła Łowieckiego Łabędź ks. dr Piotr Siołkowski, Łowczy Koła Tadeusz Rogowski, Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bieżuniu Waldemar Jacek Cecelski, Dyrektor Żuromińskiego Centrum Kultury Piotr Wlizło, przedstawiciel firmy Cedrob S. A. Dyrektor Stefan Chrzanowski, Zbigniew Dobrowolski – Wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Bieżunia, Stefan Żagiel – Redaktor Tygodnika Ciechanowskiego, Adam Ejnik Redaktor naczelny Kuriera Żuromińskiego oraz zainteresowani poezją mieszkańcy Bieżunia i okolic.

Tradycją listopadowych spotkań w muzeum jest złożenie przez delegację młodzieży kwiatów i zapalenie znicza na grobie Poety w dniu Jego urodzin. Po powitaniu przybyłych gości, Dyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Jan Rzeszotarski przekazał uczniom  Gimnazjum im. Stefana Gołębiowskiego wiązankę, która pod opieką Agnieszki Budzich, w imieniu wszystkich uczestników spotkania została złożona na grobie Stefana Gołębiowskiego. Kolejnym punktem programu był koncert „Życiem się ciesz” w wykonaniu Wojtka Gęsickiego z akompaniamentem Rafała Grząki, zadedykowany Patronowi Konkursu oraz jego uczestnikom.  Zebrani usłyszeli utwory m.in. Juliana Tuwima, Jonasza Kofty, byli również świadkami prapremierowego wykonania kilku wierszy Stefana Gołębiowskiego w aranżacji Wojtka Gęsickiego.

 Kulminacyjnym momentem uroczystości była ceremonia wręczenia nagród i wyróżnień Laureatom. W tym roku na konkurs wpłynęło 125 zestawów wierszy w dwóch kategoriach wiekowych. Jury w składzie Wiktor Mieszkowski, Stanisław Kęsik, Marek Janusz Piotrowski oraz Jerzy Piotrowski wyłoniło dwunastkę tych najlepszych. Uznanie Jurorów w tym roku zdobyli: w kategorii I – dzieci szkół podstawowych, I nagrodę przyznano Oldze Nawrockiej uczennicy SP nr 2 w Sierpcu za zestaw wierszy; II nagrodę Zuzannie Orzepińskiej uczennicy SP im. B. Prusa w Kałuszynie za zestaw wierszy; III nagrodę Kamilowi Bardońskiemu uczniowi SP nr 1 im. H. Kołłątaja w Mławie za wiersz „Koncert”; natomiast wyróżnienie przypadło dla Alicji Zasłony uczennicy SP nr 3 im. M. Konopnickiej w Łochowie za zestaw wierszy; Jakuba Sztolsztejnera za wiersz „Czerwony balonik” i Idy Bral uczniów Katolickiej Szkoły Podstawowej w Mławie za wiersz „Przyjaciele”. W kategorii II – młodzież starsza przyznano I nagrodę Anie Marii Kobylińskiej studentce Uniwersytetu Warszawskiego za zestaw wierszy; II nagrodę Andrzejowi Jagiełłowiczowi uczniowi I klasy XLIV Liceum Ogólnokształcącego im. Antoniego Dobiszewskiego w Warszawie za zestaw wierszy; III Nagrodę Joannie Faustynie Dąbrowskiej uczennicy I klasy VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV Wazy w Warszawie za zestaw wierszy oraz wyróżnienia dla: Izabeli Sakowskiej uczennicy I klasy Liceum Ogólnokształcącego w Tłuszczu za zestaw wierszy; Aleksandry Kolbusz uczennicy III klasy VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława IV Wazy w Warszawie za zestaw wierszy i Kingi Kalisz uczennicy Gimnazjum nr 1 im. I. Krasickiego w Żurominie za wiersz „Poranek”.

Nagrodzone utwory zostały odczytane przez uczniów bieżuńskich szkół skupionych w Kole Teatralnym Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Bieżuniu pod kierunkiem Kingi Rogowskiej we współpracy z Katarzyną Janulewską.

 Następnie zabrali głos przedstawiciele Jury Wiktor Mieszkowski oraz Stanisław Kęsik, którzy przybliżyli zebranym kulisy swojej pracy, pogratulowali Laureatom oraz zachęcili wszystkich do wzięcia udziału w kolejnej edycji Konkursu.

Zaproszeni goście wręczyli nagrody rzeczowe ufundowane przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, Akademię Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, Mazowieckie Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegaturę w Ciechanowie, Starostwo Powiatowe w Żurominie, Urząd Miasta i Gminy w Bieżuniu, firmę Cedrob S.A., Żuromiński Oddział ZNP oraz Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.

 W tym roku został wydany również Tomik wierszy Laureatów Konkursu Poezji im. Stefana Gołębiowskiego z lat 2011- 2015 wzbogacony rysunkami piórkiem Urszuli Piotrowskiej.

Na zakończenie głos zabrał Dyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Jan Rzeszotarski, który pogratulował Laureatom oraz wyraził wdzięczność osobom i instytucjom związanym z muzeum za okazaną pomoc, współudział w organizacji różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych, zarówno tych dużych i ważnych, jak również tych mniejszych i często niemal niedostrzegalnych. Adresatami podziękowań byli: Andrzej Goździkowski Prezes firmy Cedrob S. A., prof. dr hab. Adam Kosecki Rektor Akademii Humanistycznej w Pułtusku, Andrzej Szymański Burmistrz Miasta i Gminy Bieżuń, Jerzy Rzymowski Starosta Żuromiński, Zbigniew Przywitowski Prezes firmy Złota Kurka S.A., Regina i Henryk Grześkiewiczowie, Jerzy Wronowski właściciel firmy J. M. Lotus, Marzena Więckowska Prezes żuromińskiego Oddziału ZNP, Agata Pawłowska Dyrektor Delegatury w Ciechanowie Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, Marek Cimochowski Dyrektor ZPO w Bieżuniu, Anna Łubińska Prezes Klubu Seniora „Nad Wkrą”, Kinga Rogowska Organizator – Animator Kultury MGOK w Bieżuniu oraz Jurorzy Wiktor Mieszkowski, Marek Janusz Piotrowski oraz Stanisław Kęsik, a także Zbigniew Dobrowolski Wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Bieżunia.                                                                                         

Nie zabrakło również pamiątkowego zdjęcia, tortu okolicznościowego oraz tradycyjnego regionalnego poczęstunku.

 ********************************************************************************************************************************************

Wystawa czasowa w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu  „Ignacy Jan Paderewski (1860-1941) – Polak, Europejczyk, Mąż stanu i Artysta”

 

Wystawa czasowa w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu

oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu 

„Ignacy Jan Paderewski (1860-1941) – Polak, Europejczyk,

Mąż stanu i Artysta”

 

3 września 2015 roku w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu odbył się wernisaż kolejnej wystawy czasowej zatytułowanej Ignacy Jan Paderewski (1860-1941) – Polak, Europejczyk, Mąż stanu i Artysta”. Ekspozycja przygotowana została przez Muzeum Niepodległości w Warszawie we współpracy z Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, Muzeum Łazienek Królewskich w Warszawie oraz Archiwum Akt Nowych w Warszawie.  Jej scenariusz opracowali Xymena Pilch – Nowakowska, Adam Dąbrowski, Jan Engelgard i Rafał Wróblewski. Aranżację wystawy w muzeum w Bieżuniu wykonała Lucyna Grabowska. Na 36 planszach, obok wielu znanych fotografii i dokumentów z życia Kompozytora i Artysty można obejrzeć również rolki z pierwszymi nagraniami muzyki w wykonaniu Mistrza z początku XX wieku oraz ostatnią płytę wydaną za jego życia przez firmę CBS. Ponadto na tablicach poświęconych karierze artystycznej Paderewskiego zaprezentowany został materiał ikonograficzny ilustrujący jego triumfy i liczne spotkania z wielkimi tego świata w takich krajach, jak USA, Wielka Brytania, Francja, Belgia, Włochy i Rosja. Wystawę wzbogacają oryginalne eksponaty związane z osobą Wielkiego Polaka ze zbiorów Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.

We wrześniowy wieczór 2015 organizatorzy postanowili przenieść uczestników wernisażu w klimat XIX-wiecznego Bieżunia. O godzinie 17 pod muzeum podjechał wolant, którym przybył do miasteczka sam Ignacy Jan Paderewski, entuzjastycznie witany przez rozemocjonowane bieżunianki – członkinie Bieżuńskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznej.       W rolę Mistrza wcielił się dr Jarosław Domagała – pianista, muzyczny prawnuk Artysty.          W jego wykonaniu zaproszeni goście posłuchać mogli koncertu utworów skomponowanych przez Paderewskiego, przeplatanych gawędą o najciekawszych momentach z jego bogatej biografii.

Impulsem do zorganizowania powyższej wystawy była 155. rocznica urodzin tego wybitnego Polaka, a także Jego domniemane koligacje rodzinne z XIX-wiecznym wójtem Bieżunia Janem Zaborowskim, którego małżonka pochodziła z rodziny Paderewskich.   Dotychczas nie udało się znaleźć niezbitych dowodów na pobyt Paderewskiego w Bieżuniu, tym niemniej jego dokonania muzyczne i kompozytorskie oraz rola jaką odegrał w procesie odzyskiwania przez Polskę niepodległości są na tyle znaczące, by je przypominać i przedstawiać kolejnym, szczególnie młodym pokoleniom Polaków.

 Wystawa została otwarta przez dyrektora Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Jana Rzeszotarskiego oraz kierownika bieżuńskiego Oddziału Jerzego Piotrowskiego. Wśród licznie przybyłych gości nie zabrakło starosty żuromińskiego Jerzego Rzymowskiego, prof. Ryszarda Juszkiewicza, Andrzeja Kamasy dyrektora Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, proboszcza Tomasza Ozimkowskiego, prezesa Towarzystwa Przyjaciół Bieżunia Henryka Grześkiewicza, prezesa Koła Łowieckiego „Łabędź” ks. dr. Piotra Siołkowskiego, prezesa Bieżuńskich Kombatantów Aleksandra Domeradzkiego, dyrektor Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bieżuniu Małgorzaty Kraśniewskiej, dyrektora Żuromińskiego Centrum Kultury Piotra Wlizło, gości z Mławy, Sierpca, Żuromina i Bieżunia.

Po uczcie duchowej zebrani spróbować mogli tradycyjnych potraw regionalnych ufundowanych przez wieloletnich partnerów bieżuńskiego muzeum: firmę CEDROB S.A., ZŁOTA KURKA Sp. z o. o., Gabinet Weterynaryjny Henryka Grześkiewicza oraz fermę drobiu Anny i Krzysztofa Dudkiewiczów. Po raz pierwszy w tej roli wystąpiło również Bieżuńskie Koło Łowieckie „Łabędź” reprezentowane przez prezesa ks. dr. Piotra Siłokowskiego oraz łowczego Tadeusza Rogowskiego fundatorów smakowitego gulaszu myśliwskiego, przygotowanego przez Teresę i Ryszarda Chlebowskich, właścicieli restauracji „Słoneczna” w Czernikowie. Wszystkim ofiarodawcom i współpracownikom, którzy przyczynili się do przygotowania tego wieczoru organizatorzy składają serdeczne podziękowania.

Wystawa czynna będzie do 08.01.2016r. Podczas jej oglądania posłuchać będzie można muzyki Ignacego Jana Paderewskiego, a także obejrzeć filmy dotyczące Jego życia, twórczości i działalności.

********************************************************************************************************************************************

 

 

Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu

Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

zaprasza do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

pt.: „Miasta i miasteczka mazowieckie”

Komitet organizacyjny:

Jan Rzeszotarski – dyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Jerzy Piotrowski – kierownik Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Rafał Borkowski – sekretarz – doktorant Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Miejsce konferencji i termin:

Obrady odbędą się w dniu 21.04.2016 roku w Sali Wystaw Czasowych Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

 Zaproszenie na konferencję

Formularz zgłoszeniowy

********************************************************************************************************************************************

 

Zapowiedzi wydawnicze Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu

oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

            Do przełomu listopada i grudnia miłośnicy historii regionalnej poczekać będą musieli na kolejny, 29 numer Bieżuńskich Zeszytów Historycznych. Trwają intensywne prace redakcyjne oraz korekty. Redaktorzy wraz z ośmioma Autorami przygotowują kolejną ponad trzystustronicową porcję niezwykle ciekawych materiałów dotyczących mało znanych kart z przeszłości Bieżunia, Żuromina i regionu. Wartym podkreślenia jest fakt rozpoczęcia współpracy Kolegium Redakcyjnego BZH z członkami Żuromińskiej Grupy Historycznej, którzy zadebiutują na łamach wydawnictwa jako Autorzy. Nowy Zeszyt zawierać będzie opracowany przez Jerzego Piotrowskiego tekst źródłowy zaczerpnięty ze zbiorów Archiwum Głównego Akt Dawnych  w Warszawie, dotyczący oczynszowania przeprowadzonego przez Andrzeja Zamoyskiego w swoich dobrach w latach 1760 – 1777, prace historyczne omawiające przywileje lokacyjne Bieżunia i Żuromina autorstwa Stefana Przewalskiego            i Marcina Jabłońskiego, biogram pióra Adama Ejnika omawiający postać ks. Ignacego Charszewskiego oraz reprint jego pracy zatytułowany „Kościół i cudowny obraz Matki Boskiej w Żurominie” z 1904 roku. Tadeusz Manista przybliży Czytelnikom postacie powstańca styczniowego Franciszka Steckiego, uczestnika wojny polsko – bolszewickiej, ułana Kazimierza Kąpińskiego, członka Polskiej Organizacji Zbrojnej Wacława Leszczyńskiego, wspomnienia Kazimierza Manelskiego dotyczące obławy pod Dębskiem i mordu na szosie sierpeckiej z 8 lipca 1944 roku, Marii Bendelewskiej dotyczące również czasów II wojny światowej, relację Andrzeja Asztemborskiego o bombardowaniu Krukowca oraz historię trzech lotników RAF-u, którzy ukrywali się podczas wojny w Siemcichach we wspomnieniu Teki Kąkol. Wiktor Mieszkowski opowie o twórczości Stefana Gołębiowskiego publikując swoją pionierską, obronioną w 1972 roku na Uniwersytecie Gdańskim, pracę magisterską na tan temat. Kolejny członek ŻGH, Marek Oryl, przedstawi w czterech odsłonach historię dworów w Chromakowie oraz Poniatowie, a także losy ich właścicieli. Jego autorstwa są też trzy kolejne prace z historii Poniatowa: Zygmuncie Werdenowskim – nauczycielu, wychowawcy i żołnierzu, Aleksandrze Słomczewskim – członku POZ i więźniu Auschwitz oraz egzekucji przez Armię Czerwoną w dniu 19 stycznia 1945 roku 14 Ukraińców  służących w Wehrmachcie. Stefan Marek Chrzanowski odtworzy historię tragicznych dni  3 i 4 września 1939 roku, kiedy  oddziały Luftwaffe dokonały zbombardowania Radzanowa. Adam Ejnik spróbuje rozwikłać zagadkę powojennej śmierci polskiego oficera Czesława Olszlegiera z Żuromina. W końcowej części Zeszytu znajdzie się interesujący artykuł Marcina Jabłońskiego dotyczący tajemnicy katastrofy lotniczej pod Straszewami z 1987 r.

Planowana promocja wydawnictwa odbędzie się na początku grudnia 2015 roku.

            Nieco wcześniej, bo 25 listopada, podczas uroczystej, Jubileuszowej Gali wręczenia nagród i wyróżnień laureatom XX Wojewódzkiego Konkursu Poezji im. Stefana Gołębiowskiego organizowanego przez muzeum w Bieżuniu od roku 1995, zostanie zaprezentowany kolejny tomik wierszy laureatów Konkursu z lat 2011 – 2015, wzbogacony grafikami Urszuli Piotrowskiej. Koneserzy dobrej poezji na pewno będą usatysfakcjonowani jego zawartością stworzoną przez młodych adeptów tej trudnej sztuki z całego Mazowsza.

                                                                     ***********************************************************************************************************************************

Spotkanie w Ambasadzie Republiki Armenii w Warszawie – relacja

 

20 sierpnia 2015 roku na zaproszenie ambasadora Republiki Armenii w Warszawie Pana Edgara Ghazaryana gościła w siedzibie ambasady delegacja z Bieżunia. Wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Bieżunia Zbigniew Dobrowolski oraz kierownik Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Jerzy Piotrowski złożyli propozycję zorganizowania kolejnej egzotycznej wystawy w bieżuńskim muzeum. Udało się nakłonić gospodarza spotkania do akceptacji naszego projektu, objęcia przedsięwzięcia honorowym patronatem oraz wsparcia w przygotowaniu wernisażu nowej ekspozycji. Otwarcie wystawy kultury ormiańskiej planowane jest tradycyjnie na ostatni dzień karnawału – 8 lutego 2016 roku.

Pan ambasador otrzymał upominki w postaci wydawnictw prezentujących ponad 600 letnią historię Bieżunia oraz album o Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

Spotkanie, podczas którego przedstawiono fotograficzną kronikę naszych dotychczasowych kontaktów z kulturą, tradycją i historią już ponad 10 państw i narodów z różnych części świata, odbyło się w ciepłej i przyjaznej atmosferze ożywionej filiżanką tradycyjnej ormiańskiej zielonej herbaty.

 

 *********************************************************************************************************************************

Wojewódzki Konkurs Poezji im. Stefana Gołębiowskiego

Wizyta w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu to nie tylko klasyczne zwiedzanie obiektu muzealnego i podziwianie eksponatów w gablotach, to przygoda z historią i lokalną tradycją. Oprócz prezentowanych wystaw stałych i czasowych zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanych przez nas konkursach. Jesienią naszą ofertę kierujemy do młodych poetów, nie tylko dobrze władających piórem, ale również, a może przede wszystkim początkujących, którzy chcieliby sprawdzić swoje umiejętności w tej dziedzinie.  Konkurs poezji jest swoistą formą oddania czci jednej z najbardziej zasłużonych osób dla Bieżunia. Mowa o Stefanie Gołębiowskim ps. artystyczny „Jan Smutek”.

                Wojewódzki Konkurs Poezji im. Stefana Gołębiowskiego adresowany jest do dzieci i młodzieży mieszkających lub uczących się w województwie mazowieckim, tj. uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych, studentów oraz pozostałych młodych ludzi do lat 30. Celem przedsięwzięcia jest inspirowanie do aktywności twórczej, rozwój twórczości poetyckiej wśród dzieci i młodzieży, pobudzanie do poznawania poezji, jako dziedziny sztuki i gałęzi literatury, zwłaszcza poezji współczesnych twórców Ziemi Mazowieckiej w tym Stefan Gołębiowskiego – bieżuńskiego poety, tłumacza Horacego,  a także wybitnego wychowawcy młodzieży, założyciela i wieloletniego dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Bieżuniu. Konfrontacja twórczości poetyckiej, promowanie młodych twórców, w szczególności amatorskiej ekspresji artystycznej oraz krzewienie wśród dzieci i młodzieży idei patriotyzmu lokalnego, to główne intencje organizatorów.

                Konkurs po raz pierwszy odbył się w 1996r., w bieżącym odbędzie się jego Jubileuszowa XX edycja. Honorowy patronat nad projektem objęli Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie od 3 do 5 wierszy o dowolnej tematyce, w trzech egzemplarzach, bądź czytelnego rękopisu pod adresem:

MUZEUM MAŁEGO MIASTA W BIEŻUNIU

ODDZIAŁ MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU

UL. STARY RYNEK 19

09-320 BIEŻUŃ

z dopiskiem: „Konkurs Poezji – Kategoria …”(wpisać odpowiednią do swojego wieku) 

Regulamin

Załącznik – dane uczestnika konkursu

 ***********************************************************************************************************************************************

 

Dzień Dziecka w bieżuńskim muzeum – relacja

 

            Dzień Dziecko to święto radosne i pełne życzeń. Większości kojarzy się zwykle z luźnym dniem w szkole i całą masą prezentów. Święto te jest obchodzone niemal na całym świecie. Jednak nie we wszystkich krajach w tym samym dniu i w ten sam sposób. Zależy ono przede wszystkim od tradycji narodowych i religijnych danego obszaru kulturowego.

                W niecodziennej scenerii prac plastycznych – plonu konkursów plastycznych organizowanych przez naszą placówkę odbył się Dzień Dziecka w bieżuńskim muzeum.

Grupa przedszkolna pięciolatków – „Biedronki” pod opieką Pani Zofii Falkowskiej z Zespołu Placówek Oświatowych w Bieżuniu, laureaci konkursu „Moja Przygoda w Muzeum” (eliminacje wstępne) z rodzicami i opiekunami, przedstawiciele władz i instytucji działających na terenie powiatu żuromińskiego, a także zaproszeni goście uczestniczyli w ciekawych atrakcjach przygotowanych przez pracowników muzeum.

                Tradycyjnie, spotkanie rozpoczął Pan Jerzy Piotrowski – kierownik Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu od przywitania i złożenia życzeń wszystkim dzieciom. Następnie odbyło się wręczenie nagród laureatom konkursu „Moja Przygoda w Muzeum”, którym przewodniczyli: Magdalena Dobiesz pełniąca w tym dniu funkcję Starosty Młodzieżowego (uczennica klasy III Gimnazjum w Lubowidzu), Urszula Piotrowska – członek jury konkursu, Jerzy Rzymowski – asystent Starosty (na co dzień Starosta Żuromiński), Jan Rzeszotarski – Dyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Nagrodzonymi w 20 edycji eliminacji wstępnych zostali:

 1. I.                    Kat. 5-9 lat:

I miejsce – Klara Bukowska, Żuromińskie Centrum Kultury,

II miejsce – Wiktoria Karpińska, Żuromińskie Centrum Kultury,

III miejsce – Julia Kubanek, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bieżuniu,

Wyróżnienie – Maja Grześkiewicz, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bieżuniu,

 

 1. II.                  Kat. 10-12 lat:

I miejsce – Natalia Łubińska, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bieżuniu,

II miejsce – Wiktoria Moskal, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bieżuniu,

III miejsce – Karolina Bukowska, Zespół Placówek Oświatowych w Bieżuniu,

Wyróżnienie – Izabela Jęczarek, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bieżuniu,

 

III.  kat. 13-15 lat:

 I miejsce – Karolina Grablewska, Żuromińskie Centrum Kultury,

 II miejsce – Zofia Rutkowska, Żuromińskie Centrum Kultury,

III miejsce – Cezary Wronka, Gimnazjum w Słupnie,

Wyróżnienie – Szymon Prusiński, Gimnazjum w Słupnie,

 

 1. III.                Kat. 16-19 lat:

I miejsce – Paulina Szymańska, Żuromińskie Centrum Kultury,

II miejsce – Rafał Grablewski, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bieżuniu,

III miejsce – Alicja Stempkowska, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bieżuniu,

Wyróżnienie – Natalia Wysocka, Gimnazjum w Słupnie.

                Kolejnym punktem, który okazał się niezwykle atrakcyjnym i zabawnym był konkurs wiedzy regionalnej z „przymrużeniem oka”. Rzeczowe a zarazem zabawne pytania i odpowiedzi nie sprawiły trudności naszym milusińskim. Każdy z nich otrzymał drobne upominki m.in. kubki, smycze, długopisy (ufundowane przez firmę Cedrob S.A.) oraz widokówki i notesy Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

Niespodzianką dla zebranych był gościnny koncert Przemka Lawrenca, który skoczną muzyką i bardzo chwytliwymi, znanymi refrenami rozruszał publiczność. Do wspólnej zabawy z dziećmi dołączył również Pan Jerzy Piotrowski. Przy dźwiękach znanych melodii wszyscy bawili się znakomicie. Słodki poczęstunek zakończył Dzień Dziecka w bieżuńskim muzeum.

                Organizatorzy serdecznie dziękują sponsorom i fundatorom nagród: firmie Cedrob S.A., Starostwu Powiatowemu w Żurominie, Urzędowi Miasta i Gminy Bieżuń, Panu Henrykowi Grześkiewiczowi, Panu Robertowi Rochoń; Przemkowi Lawrencowi za wspaniały koncert a także Zbigniewowi Dobrowolskiemu za dokumentację fotograficzną.

Zapraszamy za rok!!!

********************************************************************************************************************************

Noc Muzeów w Bieżuniu – relacja

16 maja 2015 roku Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu  wzięło aktywny udział w projekcie, w który zaangażowanych jest już ponad 150 miast europejskich, organizując po raz kolejny Noc Muzeów.  Idea zrodziła się  w Berlinie w 1997 roku, gdzie odbyła się Pierwsza Noc Muzeów (Lange Nacht der Museen). W związku z olbrzymim zainteresowaniem wielu mieszkańców  zaczęły powstawać podobne imprezy w kolejnych miastach, m.in. pod nazwą Nuit Blanche  w Paryżu i museums-n8 w Amsterdamie. W Polsce pierwszą Noc Muzeów zorganizowano w 2003 roku w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Polega ona na udostępnianiu muzeów, galerii i instytucji kultury, w wybranym dniu, w godzinach nocnych. Organizatorzy przygotowują także specjalne atrakcje np. zwiedzanie obiektów zazwyczaj niedostępnych, koncerty, poczęstunki, warsztaty, scenki rodzajowe itp. Zwiedzanie umożliwiane jest za symboliczną kwotę lub za darmo.

                        W Bieżuniu, w tym roku oprócz zwyczajowego oglądania wystaw stałych i czasowych, miłośnicy historii regionalnej mogli poznać ciekawy projekt rewitalizacji bieżuńskiego zespołu pałacowo-ogrodowego autorstwa arch. inż. Bartłomieja Stachurskiego. Prezentowana wizualizacja adaptacji pałacu na Dom Pracy Twórczej  jest dyplomową pracą Autora, obronioną na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Mamy nadzieję, iż przyczyni się ona w jakimś stopniu do uratowania tego cennego zespołu zabytkowego przed zupełną zagładą.

Akcentem muzycznym wieczoru był mini koncert z cyklu „Odkrywamy Młode Talenty”, w wykonaniu Krystiana Staniszewskiego, ucznia Szkoły Podstawowej             w Bieżuniu, który akompaniując sobie na pianinie, zaprezentował utwory własne oraz znane przeboje polskie i angielskie.

                        W czasie Bieżuńskiej Nocy Muzeów zwiedzający spróbować mogli regionalnych przysmaków ufundowanych przez firmę Cedrob S.A. oraz Gabinet  Weterynaryjny Henryka Grześkiewicza.

*******************************************************************************************************************************

Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień laureatom konkursu plastycznego „Mołdawia nieznana ”

2 czerwca 2015 roku w rezydencji Ambasadora Mołdawii w Warszawie przy ulicy Imielińskiej 1 odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień laureatom konkursu plastycznego „Mołdawia nieznana” zorganizowanego przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Oddział w Bieżuniu, połączona z wystawą pokonkursową. Konkurs był imprezą towarzyszącą wystawie zatytułowanej „Mołdawia znana i nieznana”, której otwarcie odbyło się w bieżuńskim muzeum 14 lutego 2015 roku.

Na zaproszenie Jego Ekscelencji Ambasadora Mołdawii w Warszawie Pana Iurie Bodruga, który objął konkurs honorowym patronatem, młodzi artyści wraz z opiekunami plastycznymi i fundatorami nagród przybyli do stolicy, by wziąć udział w tej niepowtarzalnej uroczystości.  W skład delegacji weszli Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski z małżonką, Burmistrz Miasta i Gminy Bieżuń Andrzej Szymański, kierownik Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Jerzy Piotrowski, dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Bieżuniu Marek Cimochowski, wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Bieżunia Zbigniew Dobrowolski oraz redaktor naczelny „Kuriera Żuromińskiego” Adam Ejnik.  Autorzy najlepszych prac zostali uhonorowani pięknymi nagrodami ufundowanymi przez firmę Cedrob S.A., Starostwo Powiatowe w Żurominie, Urząd Miasta i Gminy w Bieżuniu oraz Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, wręczonymi przez Ambasadora, Starostę oraz Burmistrza.

        Podczas spotkania kierownik bieżuńskiego muzeum Jerzy Piotrowski przybliżył zebranym intencje organizatorów, wymiar edukacyjny wystawy i towarzyszącego mu konkursu, dziękując serdecznie gospodarzom za zaproszenie, wszystkim ponad 100 uczestnikom za udział oraz pogratulował laureatom ich pięknych prac. Głos zabrał również Ambasador Bodrug, wyrażając radość z powodu tak licznego udziału, tylu polskich dzieci w konkursie dotyczącym Mołdawii, jej tradycji i kultury oraz podziękował organizatorom za przybliżenie zwiedzającym bieżuńską placówkę muzealną Jego rodzinnego kraju. Spotkanie zakończyło się zwiedzeniem rezydencji Ambasadora, wspólnymi zdjęciami oraz słodkim poczęstunkiem.

Poniżej publikujemy fragmenty protokołu Jury Konkursu plastycznego:

Komisja przyznała następujące nagrody:

 1. I.               Kat. 5-9 lat:

I miejsce – Natalia Banaszek, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bieżuniu,

II miejsce – Amelia Rybicka, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bieżuniu,

III miejsce – Klaudia Karolak, Zespół Placówek Oświatowych w Bieżuniu,

Wyróżnienie ex aequo

– Julia Kubanek, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bieżuniu,

– Karol Sznajderowicz, Zespół Placówek Oświatowych w Bieżuniu,

 1. II.                  Kat. 10-12 lat:

I miejsce – Michał Moskal, Zespół Placówek Oświatowych w Bieżuniu,

II miejsce – Marta Kempkowska, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bieżuniu,

III miejsce – Natalia Bojarska, Samorządowa Szkoła Podstawowa w Sławęcinie,

Wyróżnienie ex aequo

– Wiktoria Moskal, Zespół Placówek Oświatowych w Bieżuniu,

– Krystian Staniszewski Zespół Placówek Oświatowych w Bieżuniu,

 1. III.                 Kat. 13-19 lat:

I miejsce – Patryk Kotkiewicz, ZS nr 1 w Mławie,

II miejsce – Daniel Matuszelański, Gimnazjum nr 121 w Warszawie,

III miejsce – Filip Stelmański, Gimnazjum im. E. Żółtowskiego w Mochowie,

Wyróżnienie ex aequo

– Julia Bajerska, Zespół Szkół Katolickich we Włocławku,

– Barbara Bucholska, Gimnazjum nr 121 w Warszawie.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania Panu Andrzejowi Szymańskiemu –burmistrzowi Miasta i Gminy Bieżuń za sfinansowanie podróży laureatów konkursu do Warszawy, Henrykowi Grzeskiewiczowi – prezesowi Towarzystwa Przyjaciół Bieżunia za ufundowanie poczęstunku uczestnikom wyjazdu oraz wiceprezesowi Towarzystwa Przyjaciół Bieżunia Zbigniewowi Dobrowolskiemu za wykonanie dokumentacji fotograficznej całej uroczystości.

********************************************************************************************************************************************

Koncert irańskiego zespołu muzycznego

Isfahan Naghme Music Band

w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu

     

16 kwietnia 2015 roku w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu odbył się niecodzienny koncert irańskiego zespołu muzycznego Isfahan Naghme Music Band. Goście z dalekiego Isfahanu przybyli do naszego miasta dzięki współpracy bieżuńskiego muzeum z Ambasadą Islamskiej Republiki Iranu w Warszawie, zapoczątkowaną parę lat temu wystawą „Irańska sztuka, natura i tradycja”.

               Grupa od 15 lat prowadzona przez Masouda Ehtemama wykonuje liczne koncerty w Isfahanie i innych miastach Iranu odnosząc wiele sukcesów.  Aktywnie uczestniczy w wielu festiwalach muzycznych otrzymując różne nagrody i wyróżnienia. Ostatnio, w sierpniu 2014 roku w IV Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Bułgarii zdobyła pierwsze miejsce i złoty medal oraz honorową nagrodę specjalną jurorów.

Zespół zaliczył również udane występy w krajach takich, jak: Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar, Turcja, RPA, Maroko, Szwecja, Turkmenistan i Uzbekistan. Dla polskiej publiczności został przygotowany program specjalny zawierający piosenki ludowe z różnych regionów Iranu odtwarzane przy akompaniamencie tradycyjnych instrumentów, takich jak santur – rodzaj naszych cymbałków, tombak – bęben, kamancheh – irański instrument smyczkowy, tar i daf, w charakterystycznych dialektach: Khorasani, Mazandarani, Gilaki, Azari, Kordi, Lori, Bakhtiari, Jonobi, Shirazi, Esfahani.

Piękną skalą głosu wykazał się Mahmad Reza Hamdami – solista zespołu. Dał on również popis solowej gry na instrumencie – dafie (rodzaj dużego tamburynu), zastępując praktycznie cały zestaw perkusyjny.

            Ponad pięćdziesięcioosobowa publiczność zgromadzona tego wieczoru w bieżuńskim muzeum przyjęła irański zespół bardzo serdecznie i ciepło.  Miłym akcentem spotkania była również możliwość podziękowania za pośrednictwem naszych gości, w osobie Burmistrza Miasta i Gminy Bieżuń Andrzeja Szymańskiego, ich rodzicom i dziadkom, którzy w czasie II wojny światowej z wielkim sercem i zaangażowaniem przyjęli ponad dwadzieścia tysięcy polskich dzieci – uchodźców z syberyjskich obozów pracy przymusowej z terenu Związku Sowieckiego. Na zakończenie, po regionalnym poczęstunku, przygotowanym przy wsparciu Towarzystwa Przyjaciół Bieżunia, wszyscy uczestnicy spotkania upamiętnieni zostali na wspólnej fotografii na tle bieżuńskiego muzeum.

 

*********************************************************************************************************************************************

Zapraszamy na DZIEŃ DZIECKA  – 1 czerwca 2015 r.

 

 

***********************************************************************************************************************************************

 

 

 

 

 

Zachęcamy do udziału w konkursach plastycznych organizowanych w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu

Regulamin konkursu plastycznego “Mołdawia nieznana”

Regulamin konkursy plastycznego “Moja przygoda w Muzeum”

 

 

„Mołdawia – kraj znany i nieznany” w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu

relacja z otwarcia wystawy

                14 lutego 2015 roku w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu odbyło się otwarcie wystawy „Mołdawia – kraj znany i nieznany” połączone z tradycyjnym spotkaniem Ostatkowym. Wystawa pochodząca ze zbiorów Ministerstwa Kultury Republiki Mołdawii składa się z 38 fotogramów, które w artystycznej formie ukazują różne oblicza Mołdawii, jej krajobraz, ciekawsze zabytki oraz ludzi.

                Licznie przybyłych tego wieczoru gości z Warszawy, Mławy, Sierpca, Torunia, Giżycka, Brudnic, Żuromina i oczywiście z Bieżunia powitali w imieniu organizatorów wicedyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Bogusława Trojanowska oraz kierownik Oddziału w Bieżuniu Jerzy Piotrowski. Głos zabrał przybyły z małżonką Walentiną oraz konsulem Victorem Martinem Jego Ekscelencja Ambasador Republiki Mołdawii w Warszawie Iurie Bodrug, który objął swoim patronatem całe przedsięwzięcie.  Mołdawscy goście przedstawili w swoim wystąpieniu początki kontaktów polsko-mołdawskich sięgających aż XV wieku. Wystąpili również: wicedyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Bogusława Trojanowska, która odczytała przesłany specjalnie na tę okazję list Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, starosta żuromiński Jerzy Rzymowski oraz burmistrz Miasta i Gminy Bieżuń Andrzej Szymański, którzy przekazali irańskim gościom okolicznościowe prezenty.

                Na Ostatkach nie mogło zabraknąć tradycyjnych zapustnych przebierańców. Zebrani obejrzeli program przygotowany pod kierunkiem Małgorzaty Osieckiej w wykonaniu Bieżuńskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznej, zatytułowany „Ostatkowy pejzaż gminy”.

                Jednak clou wieczoru był program artystyczny w wykonaniu duetu Dumitru Harea i Andrij Melnyk – jedynego zespołu w Polsce wykonującego tradycyjną muzykę mołdawską na fletni pana przy akompaniamencie akordeonu. Duet zaprezentował program zatytułowany „Rumuńska fletnia z Besarabii”, zawierający tradycyjne mołdawskie utwory. Dla uhonorowania mołdawskich gości, artystów oraz wszystkich przybyłych tego wieczoru do bieżuńskiego muzeum, organizatorzy ufundowali okolicznościowy tort w mołdawskich barwach narodowych, podzielony wspólnie przez ambasadora z małżonką, starostę żuromińskiego, wicedyrektora i kierownika muzeum. Zamiarem organizatorów ostatkowych spotkań jest prezentacja kultury wybranego kraju, ale też przypominanie miejscowej tradycji. Stąd część kulinarna cieszyła się również dużym zainteresowaniem zebranych, którzy spróbować mogli tradycyjnego bieżuńskiego bugaja, smalcu, faszerowanych jajek, domowych pączków, rogalików i faworków, faszerowanej gęsi owsianej, a także wyrobów firmy Cedrob S.A.. Nie zabrakło też regionalnych smakołyków z Mołdawii: tradycyjnych roladek w kruchym cieście faszerowanych bryndzą, kapustą i ziemniakami degustowanych z wyśmienitym mołdawskim winem.

 Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu wystawy i spotkania ostatkowego, przede wszystkim Andrzejowi Goździkowskiemu prezesowi firmy Cedrob S.A., Henrykowi Grześkiewiczowi właścicielowi Gabinetu Weterynaryjnego, Zbigniewowi Przywitowskiemu właścicielowi firmy Złota Kurka S.A., Janowi Zaborowskiemu i Zygmuntowi Motylewskiemu właścicielom Masarni Bieżuń, Marii Rudzińskiej prezes Banku Spółdzielczego w Bieżuniu, Henrykowi Lewandowskiemu właścicielowi firmy Budmar w Płońsku, Annie i Krzysztofowi Dudkiewiczom, Krzysztofowi Czyżykowi dystrybutorowi firmy Husqvarna, Robertowi Rochoniowi, członkom Towarzystwa Przyjaciół Bieżunia, a także Zbigniewowi Dobrowolskiemu i Bartkowi Grześkiewiczowi za dokumentację fotograficzną i filmową.

 Krótką relację możemy obejrzeć w Kurierze Mazowieckim pod adresem https://warszawa.tvp.pl/18875611/15022015.

 

**********************************************************************************************************************************************

Promocja 28.numeru Bieżuńskich Zeszytów Historycznych

5 grudnia w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu miała miejsce promocja 28. numeru  Bieżuńskich Zeszytów Historycznych, wydawnictwa od 21 lat dostarczającego zainteresowanym historią regionalną wielu ciekawych materiałów dotyczących Bieżunia i okolic. Organizatorzy – dyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej Jan Rzeszotarski, Przewodniczący Kolegium Redakcyjnego Bieżuńskich Zeszytów Historycznych Wiktor Mieszkowski oraz kierownik Oddziału w Bieżuniu Jerzy Piotrowski z wielką radością i satysfakcją powitać mogli licznie przybyłych tego wieczoru do muzeum gości, m.in. starostę żuromińskiego Jerzego Rzymowskiego, burmistrza Miasta i Gminy Bieżuń Andrzeja Szymańskiego, prezesa Towarzystwa Przyjaciół Bieżunia Henryka Grześkiewicza, wiceprezesa Stowarzyszenia Historycznego im. 11 Grupy Operacyjnej NSZ Andrzeja Przemyłskiego z Płocka, wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Szreńsku Wiesława Pasztę, dyrektorów bieżuńskich szkół Marka Cimochowskiego i Bożenę Szymańską, dyrektora Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bieżuniu Małgorzatę Kraśniewską, prezesa ZNP Oddział Żuromin Marzenę Więckowską, Żuromińską Grupę Historyczną, Ryszarda Sutego redaktora „Rozmaitości Sierpeckich”, Adama Ejnika – redaktora „Kuriera Żuromińskiego” oraz mieszkańców Sierpca, Bieżunia, Żuromina, Poniatowa i Radzanowa. Szczególnie gorąco zebrani powitali autorów tekstów zamieszczonych w promowanym wydawnictwie: Pawła Bogdana Gąsiorowskiego z Bydgoszczy, dr Jacka Pawłowicza z warszawskiego Oddziału IPN oraz Stanisława Szczitinina z Bieżunia. Jerzy Piotrowski wspólnie z przybyłymi autorami przedstawili zawartość ponad trzystustronicowego Zeszytu, przybliżając zebranym nieco informacji z redakcyjnego warsztatu. Wydawnictwo opatrzone wstępem Andrzeja Szymańskiego zaczyna się tekstem Pawła Bogdana Gąsiorowskiego dotyczącym pierwszych właścicieli Bieżunia – rodu Sieprskich i ich roli w średniowiecznych dziejach miasta. Kolejny materiał to Inwentarz Dóbr Bieżuńskich z 1735 roku przechowywany w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, zawierający pierwszy jak dotąd znany opis Bieżunia i okolicznych wsi. Inwentarz wzbogacony został przez Jerzego Piotrowskiego obszernymi przypisami omawiającymi staropolskie zwroty i określenia. W kolejnym tekście autorstwa dr Wojciecha Jaworskiego zaprezentowana została działalność legalnych organizacji społecznych w Guberni Płockiej w latach 1870-1914. O ciężkiej, ale dającej wiele satysfakcji pracy międzywojennego wiejskiego i małomiasteczkowego nauczyciela możemy dowiedzieć się z materiału wspomnieniowego autorstwa Stanisława Beliczyńskiego. Działalność sowieckiej grupy dywersyjnej „Jack” omówiona została w tekście Stanisława Szczitinina „Oszukać przeznaczenie. Ostatni z grupy >Jack

     Miłym akcentem wieczoru było odsłonięcie przekazanej w depozyt do muzeum makiety pałacu w Bieżuniu wykonanej z klocków LEGO.  Pomysłodawcą i autorem makiety jest mieszkaniec Bieżunia Bartek Grześkiewicz, który we współpracy z Kamilem Jeżewskim przez dziewięć miesięcy wykorzystując ponad 30 tysięcy elementów stworzył tę niepowtarzalną budowlę, odwzorowując pieczołowicie charakterystyczne detale i elementy architektury bieżuńskiego pałacu. Autor planuje również wykonanie makiet innych, ważnych dla Bieżunia budynków: kościoła, muzeum, młyna, a także układu urbanistycznego Starego Rynku. Życzymy wytrwałości w realizacji zamierzonych planów.

                 Kolejną niespodzianką wieczoru było uruchomienie gramofonu ze zbiorów muzeum, którego mechanizm został naprawiony nieodpłatnie przez zaprzyjaźnionego inż. Mirosława Dubiela z Bydgoszczy. Przez wiele lat gramofon pełnił rolę ozdobnej szafki na stałej ekspozycji w saloniku. Od piątkowego wieczoru możliwa jest już prezentacja jego walorów muzycznych. Dziękujemy serdecznie za tę naprawę.

Na koniec chciałbym podziękować wszystkim autorom tekstów, którzy przekazali je nam nieodpłatnie, partnerowi strategicznemu muzeum firmie CEDROB S.A. i osobiście jej prezesowi Panu Andrzejowi Goździkowskiemu, dzięki którego przychylności druk i skład zeszytu został sfinansowany, zespołowi redakcyjnemu za wykonanie wielu potrzebnych i niezbędnych korekt oraz wiele cennych uwag, dzięki którym Czytelnicy otrzymali produkt na wysokim poziome edytorskim.

Dziękuję również Panu Henrykowi Grześkiewiczowi właścicielowi Gabinetu Weterynaryjnego, Zbigniewowi Przywitowskiemu- prezesowi firmy Złota Kurka S.A., Janowi Zaborowskiemu właścicielowi Masarni w Bieżuniu za życzliwą pomoc w przygotowaniu spotkania po części oficjalnej promocji oraz wolontariuszkom Marioli Liszewskiej i Agnieszce Czyżewskiej.

Osobne podziękowania składam na ręce wiceprezesa Towarzystwa Przyjaciół Bieżunia Pana Zbigniewa Dobrowolskiego za przygotowanie relacji fotograficznej promocji oraz wykonanie zdjęć nagrobka Andrzeja Sieprskiego w katedrze płockiej, które zostały wykorzystane na okładce naszego wydawnictwa.

Zachęcamy do udziału w konkursach organizowanych w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu.

Gala wręczenia nagród i wyróżnień Laureatom XIX edycji Wojewódzkiego Konkursu Poezji im. Stefana Gołębiowskiego

W 114. rocznicę urodzin bieżuńskiego Poety Stefana Gołębiowskiego odbyło się podsumowanie XIX Wojewódzkiego Konkursu Poezji Jego Imienia.   25 listopada 2014 r. do Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu przybyli laureaci Konkursu wraz z opiekunami i bliskimi oraz liczni goście, m.in.: Janusz Welenc – Starosta Żuromiński, Teresa Nowotczyńska-Boczek – wizytator Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ciechanowie, Marek Cimochowski – Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Bieżuniu, Grzegorz Jabłoński – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Bieżuniu, Małgorzata Kraśniewska – Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Bieżuniu, Waldemar Jacek Cecelski – Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bieżuniu, Zbigniew Dobrowolski – wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Bieżunia, Aleksander Domeradzki – prezes ZKRP i BWP oraz wielu miłośników poezji.

Po otwarciu Gali przez kierownika Jerzego Piotrowskiego, Dyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Jan Rzeszotarski przekazał uczniom Gimnazjum im. Stefana Gołębiowskiego wiązankę kwiatów, które pod opieką Agnieszki Budzich zostały złożone na grobie Poety. Przed kulminacyjnym momentem uroczystości – ceremonią wręczenia nagród i wyróżnień, głos zabrał Przewodniczący Jury – polonista, wieloletni dyrektor LO w Bieżuniu, obecnie Przewodniczący Kolegium Redakcyjnego Bieżuńskich Zeszytów Historycznych – Wiktor Mieszkowski, który przybliżył zebranym kulisy pracy zespołu jurorów, w skład, którego wchodzili też Stanisław Kęsik i Marek Piotrowski, pogratulował zwycięzcom oraz zachęcił wszystkich pozostałych uczestników tegorocznej edycji Konkursu do dalszego tworzenia poezji i wzięcia w nim udziału w latach następnych.

Nagrody rzeczowe ufundowane przez firmę Cedrob S.A., Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, Akademię Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, Mazowieckie Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegaturę w Ciechanowie, Starostwo Powiatowe w Żurominie, Urząd Miasta i Gminy w Bieżuniu oraz firmę J. M. Lotus Jerzy Wronowski wręczali dyrektor muzeum Jan Rzeszotarski, starosta Janusz Welenc i wizytator Teresa Nowotczyńska – Boczek.

 Laureatami tegorocznej edycji Konkursu zostali:

w kategorii I – dzieci szkół podstawowych (nadesłano 108 zestawów wierszy)

I Nagroda – dla Oliwii Wiśniewskiej, uczennicy Szkoły Podstawowej nr 20 we Włocławku za zestaw wierszy,

II Nagroda – dla Gabrieli Olczuk, uczennicy Szkoły Podstawowej nr 6 w Płocku za zestaw wierszy,

III Nagroda – dla Ewy Jakubenko, uczennicy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie za zestaw wierszy,

Wyróżnienie – dla Aleksandry Łuczak, uczennicy Szkoły Podstawowej nr 20 we Włocławku za wiersz „Tata”,

Wyróżnienie – dla Gracjana Przeździaka, ucznia Szkoły Podstawowej Nr 9 w Siedlcach za wiersz „do Mickiewicza i Gałczyńskiego”,

Wyróżnienie – dla Pauliny Pękały, uczennicy Szkoły Podstawowej nr 5 w Mińsku Mazowieckim za wiersz „Jak napisać wiersz”.

W kategorii II – młodzież starsza (nadesłano 86 zestawów wierszy)

I Nagroda – dla Rafała  Vobożila,   ucznia  Gimnazjum  nr  113  w Warszawie za zestaw wierszy,

II Nagroda – dla Natalii Ewy Pastuchy, uczennicy Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gliniance za zestaw wierszy,

III Nagroda – dla Mikołaja Mazurowskiego, ucznia Gimnazjum Gminnego Dębem Wielkim za zestaw wierszy,

Wyróżnienie – dla Andrzeja Jagiełłowicza, ucznia Gimnazjum nr 40 w Warszawie za wiersz „Magiczny świat bieżuńskich kotów”,

Wyróżnienie – dla Katarzyny Pietras, uczennicy Gimnazjum nr 1 w Piastowie za wiersz „Kajdany”,

Wyróżnienie – dla Olgi Broze, uczennicy Gimnazjum nr 145 w Warszawie za zestaw wierszy.

Nagrodzone utwory zostały odczytane przez uczniów bieżuńskich szkół pod kierunkiem Kingi Rogowskiej oraz Katarzyny Śliwczyńskiej.

Laureaci otrzymali gratulacje od dyrektora Jana Rzeszotarskiego oraz starosty Janusza Welenca.      

 Zebrani wysłuchali również wykładu Stefana Nowackiego – ucznia Stefana Gołębiowskiego zatytułowanego „Pasje i miłości Stefana Gołębiowskiego” oraz obejrzeli prezentację przygotowaną przez Izabelę Kubińską.

                 Na zakończenie, dla uczczenia 114. rocznicy urodzin Stefana Gołębiowskiego oraz uhonorowania laureatów Konkursu Poezji Jego imienia, zabrani wysłuchali koncertu w wykonaniu Elizy Baluk przy akompaniamencie Macieja Baranowskiego.

                Miłym akcentem spotkania było przekazanie do zbiorów bieżuńskiego muzeum przez redaktora Romana Kozirkiewicza, kuzyna związanego z Bieżuniem pisarza Ludwika Synoradzkiego, jego dwóch powieści oraz rocznika „Biesiady  Literackiej” z 1899 roku.

                Starosta żuromiński Janusz Welenc wręczył również Zbigniewowi Dobrowolskiemu w dowód uznania jego wieloletniej pracy społecznej, świeżo wydany album „Przyroda w obiektywie” ukazujący piękno Ziemi Żuromińskiej.

Nie zabrakło również tradycyjnego tortu oraz regionalnego poczęstunku.

Wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania Gali wręczenia nagród i wyróżnień laureatom XIX Konkursu Poezji im. Stefana Gołębiowskiego organizatorzy składają serdeczne podziękowania. Przede wszystkim Andrzejowi Goździkowskiemu prezesowi firmy Cedrob S.A., Zbigniewowi Przywitowskiemu prezesowi firmy  Złota Kurka S.A.,   Henrykowi Grześkiewiczowi właścicielowi Gabinetu Weterynaryjnego, Janowi Perłowskiemu, Zbigniewowi Dobrowolskiemu, Sławomirowi Topolewskiemu, a także Marioli i Paulinie Liszewskim oraz Agnieszce Czyżewskiej.

 

                                                                                                                                                                                                                                                

Regulamin XIX Wojewódzkiego Konkursu Poezji im. Stefana Gołębiowskiego

Oświadczenie Uczestnika Konkursu

 

 Regulamin konkursu pt. “Moja przygoda w Muzeum” w roku 2014

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Karta zgłoszenia

 

*****************************************************************************************************************************

Uroczystości związane z upamiętnieniem

Bohaterów Powstania Styczniowego

Wystawa pt.„Chwała zwyciężonym. W 150. rocznicę Powstania Styczniowego”.

 

4 września 2014 roku zjednoczone, wielomiesięczne przygotowania członków Żuromińskiej Grupy Historycznej oraz pracowników Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, zostały ukoronowane obchodami upamiętniającymi Bohaterów Powstania Styczniowego na Północnym Mazowszu. Uroczystości rozpoczęły się w Jakubowie pod Chromakowem, w miejscu największej bitwy partyzanckiej Północnego Mazowsza oraz miejscu kaźni 120 osób spalonych żywcem w budynku dworskiej owczarni, gdzie odsłonięty i poświęcony został obelisk zaprojektowany i wykonany przez członków Żuromińskiej Grupy Historycznej w składzie Tadeusz Manista, Marek Oryl, Sławomir Topolewski, Mariusz Czarnomski, Marcin Jabłoński oraz Adam Ejnik. Uroczystość prowadzoną przez Komendanta Powiatowego Hufca ZHP w Żurominie harcmistrza Henryka Czeczko, zaszczycili swoją obecnością m.in. senator RP Jan Maria Jackowski, radny wojewódzki Benedykt Pszczółkowski, profesor Ryszard Juszkiewicz, starosta sierpecki Jan Laskowski, wicestarosta żuromiński Mieczysław Olszlegier, wójt Gminy Lutocin Ryszard Gałka, dyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Jan Rzeszotarski, kierownik Działu Historycznego Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie Bogumiła Umińska, Dyrektor ZPO w Bieżuniu Marek Cimochowski, dyrektor LO w Bieżuniu Krzysztof Jabłoński, dyrektor Muzeum Romantyzmu w Opinogórze Roman Kochanowicz, były dyrektor Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie Andrzej Grzymkowski, kierownik Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Jerzy Piotrowski, a także nauczyciele, harcerze, uczniowie oraz mieszkańcy okolicznych wsi. W obecności pocztów sztandarowych reprezentujących bieżuńskie szkoły, OSP Bieżuń, Kombatantów Koła w Bieżuniu oraz Parafialnej Grupy Rekonstrukcyjnej z Mochowa pod dowództwem ks. proboszcza Grzegorza Mirzejewskiego, uczestnicy uroczystości wysłuchali referatu Marka Oryla przypominającego okoliczności wydarzeń z sierpnia 1863 roku. Głos zabrali także senator Jan Maria Jackowski, profesor Ryszard Juszkiewicz, radny Benedykt Pszczółkowski oraz kierownik Jerzy Piotrowski, który odczytał adres przesłany na ręce organizatorów przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika. Następnie delegacje złożyły wiązanki kwiatów przed obeliskiem. Parafialna Grupa Rekonstrukcyjna z Mochowa oddała salwę honorową z zabytkowej broni na cześć poległych powstańców. Uroczystości przy obelisku zakończyła msza święta koncelebrowana przez proboszcza parafii Lutocin Wiesława Barańskiego oraz proboszcza i dziekana żuromińskiego ks. kanonika Kazimierza Kowalskiego, który wygłosił okolicznościową homilię.

Kolejnym punktem programu było złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobie 16 poległych pod Chromakowem powstańców, którzy znaleźli miejsce wiecznego spoczynku na cmentarzu parafialnym w Bieżuniu. Zebrani wysłuchali modlitwy przygotowanej przez proboszcza parafii Bieżuń ks. Tomasza Ozimkowskiego oraz ponownej salwy honorowej oddanej przez Parafialną Grupę Rekonstrukcyjną z Mochowa.

Zwieńczenie obchodów upamiętniających Bohaterów Powstania Styczniowego nastąpiło w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu, w którego murach odbył się wernisaż wystawy zatytułowanej „Chwała zwyciężonym. W 150. rocznicę Powstania Styczniowego”. Ekspozycja zakomponowana w sali wystaw czasowych bieżuńskiego muzeum przez Lucynę Grabowską powstała w oparciu o eksponaty życzliwie udostępnione przez Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej, Muzeum Juszkiewiczów w Mławie, Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu oraz zbiory własne. Składa się z 18 kolorowych plansz autorstwa Bogumiły Umińskiej- przybliżających w oparciu o szeroką literaturę przedmiotu i bogatą ikonografię okoliczności wybuchu Powstania Styczniowego, miejsca bitew, biogramy dowódców oraz inne istotne szczegóły powstańczych działań na terenie Północnego Mazowsza. Plansze uzupełnione autentycznymi eksponatami z czasów powstania styczniowego-egzemplarzami broni białej i palnej, obrazami o tematyce  powstańczej, takich autorów jak J. Kacarab, M. Ichnowski       i I. Stachowski, trzema cyklami grafik Artura Grottgera (Polonia, Lithuania i Wojna) oraz innymi obiektami z tamtych czasów, m.in. czapką legendarnego powstańca, uczestnika bitwy pod Chromakowem Franciszka Steckiego, znakomicie oddają patriotyczne  nastroje  Polaków walczących wtedy o niepodległość, uczucia artystów przekazane na płótnach i grafikach oraz przygnębienie społeczeństwa po przegranym powstaniu, objawiające się noszeniem żałobnych stroi i biżuterii. 

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim, bez pomocy i wsparcia, których realizacja powyższych obchodów byłaby niemożliwa. Żuromińską Grupę Historyczną wsparli: Rada Gminy Lutocin oraz wójt Ryszard Gałka, właściciel firmy Domex Lech Zmarzły, właściciel firmy Autoland Jerzy Filipski, LDM Electronic, Państwo Eugeniusz, Andrzej i Hanna Pesta, Państwo Bogdan, Dorota, Danuta oraz Witold Topolewscy, Panowie Marek Markowski, Roman Truszczyński, Dariusz Malanowski, Tomasz Kalkowski, Mirosław Kaźmierczak oraz Marek Matuszewski

 Muzeum w Bieżuniu składa podziękowania Panu Andrzejowi Goździkowskiemu –prezesowi firmy Cedrob S.A., Panu Zbigniewowi Przywitowskiemu prezesowi firmy Złota Kurka S.A.,  Panu Henrykowi Grześkiewiczowi właścicielowi Gabinetu Weterynaryjnego, Panom Janowi Zaborowskiemu i Zygmuntowi Motylewskiemu właścicielom firmy Masarnia w Bieżuniu, Państwu Danucie i Zbigniewowi Włockim właścicielom sklepu Junior oraz Panu Bogdanowi Cybulskiemu właścicielowi Delikatesów u Cybulskich. Za dokumentację fotograficzną dziękujemy Panu Zbigniewowi Dobrowolskiemu wiceprezesowi Towarzystwa Przyjaciół Bieżunia.

Prezentowana wystawa stanowi kontynuację ekspozycji organizowanych od wielu lat w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu, które przypominając najważniejsze wydarzenia z historii Polski, uwypuklały ich wątki regionalne. Oglądać ją będzie można w bieżuńskim muzeum do 15 stycznia 2015 roku.

 

 

 ***********************************************************************************************************************************************

 

Magiczny Dzień Dziecka w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu – relacja

 

            Z okazji Dnia Dziecka muzeum w Bieżuniu zaprosiło laureatów konkursu plastycznego „Moja Przygoda w Muzeum” (eliminacje wstępne) ze swoimi opiekunami i rodzicami oraz grupy przedszkolne z Zespołu Placówek Oświatowych w Bieżuniu: „Krasnoludki” i „Jagódki” pod opieką Pani Ewy Ratajczyk i Pani Jolanty Ważnej.

Przybył również pełniący tego dnia funkcję Starosty Żuromińskiego Igor Aszyk, jego asystent Janusz Welenc (na co dzień Starosta Żuromiński), Burmistrz Miasta i Gminy Bieżuń Andrzej Szymański, Przewodniczący Rady Miasta w Bieżuniu Zygmunt Liszewski, dyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Jan Rzeszotarski, dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Bieżuniu Marek Cimochowski, wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Bieżunia Zbigniew Dobrowolski, rady powiatowy Bernard Jabłoński.

            Uroczystą Galę wręczenia nagród Laureatom konkursu poprowadził kierownik Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Jerzy Piotrowski.

Laureatami 19 edycji eliminacji wstępnych zostali:

W kat. 5-9 lat:

I miejsce – Aleksandra Cichoń z Żuromińskiego Centrum Kultury,

II miejsce – Oliwia Bryzek z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bieżuniu,

III miejsce – Oliwia Salawerska z Samorządowego Przedszkola w Łącku, 

Wyróżnienie ex aequo

– Zuzanna Witak z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bieżuniu,  

– Natalia Banaszek z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bieżuniu.

W kat. 10-12 lat:

I miejsce – Monika Gowin z Żuromińskiego Centrum Kultury,

II miejsce – Justyna Macek ze Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Borkach,

III miejsce – Eliza Chmielewska ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. H. Kołłątaja w Mławie,

Wyróżnienie ex aequo

 – Katarzyna Czachorowska z Żuromińskiego Centrum Kultury, 

– Szymon Pudlik z Zespołu Placówek Oświatowych w Bieżuniu.

W kat. 13-15 lat:

 I miejsce – Sylwia Bartczakowska z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bieżuniu,

 II miejsce – Natalia Lewandowska z Żuromińskiego Centrum Kultury, 

III miejsce – Michał Lewandowski z Żuromińskiego Centrum Kultury,

Wyróżnienie ex aequo

– Paulina Szymańska z Żuromińskiego Centrum Kultury,

– Marzena Grablewska z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bieżuniu.

W kat. 16-19 lat:

I miejsce – Alicja Stempkowska z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bieżuniu,

II miejsce – Rafał Grablewski z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bieżuniu,

III miejsce – Damian Grablewski z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bieżuniu, Wyróżnienie ex aequo

– Weronika Skowrońska z Żuromińskiego Centrum Kultury,  

– Eliza Brdak z Żuromińskiego Centrum Kultury.

      Ponadto Komisja przyznała dodatkową Nagrodę dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych nr 90 w Warszawie.

      Po wręczeniu nagród przyszedł czas na życzenia. Organizatorzy oraz zaproszeni goście złożyli wszystkim dzieciom najlepsze życzenia z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka.

Niespodzianką dla zebranych było przybycie do muzeum w Bieżuniu wróżki z Pernambuco, która poprowadziła konkurs wiedzy o naszym regionie. Dzieci odpowiadały m. in. na pytania: „Czy Starostą Żuromińskim jest: a) Robin Hood, b) Chuck Norris, c)  Janusz Welenc?”, „Czy Dyrektorem Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu jest: a) Janko Muzykant, b) Jan Rzeszotarski, c) Jan III Sobieski?”. Dowiedzieliśmy się również gdzie znajdują się słonie w Bieżuniu, w którym miejscu Wkry pływają wieloryby i ile ogonów ma sroka. Za udzielone odpowiedzi dzieci otrzymywały drobne upominki ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Żurominie, firmę Cedrob S.A. i Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

Ale to nie był jeszcze koniec atrakcji przygotowanych przez muzeum w Bieżuniu. Z 77 prac plastycznych, które wpłynęły na konkurs „Moja Przygoda w Muzeum” (eliminacje wstępne) Pani Lucyna Grabowska zaaranżowała wystawę. Nasi milusińscy mogli zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia ze swoją pracą w tle.

Tego dnia nie zabrakło pysznych, słodkich smakołyków ufundowanych przez Cedrob S.A., Annę i Krzysztofa Dudkiewiczów, Zygmunta Liszewskiego Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bieżuniu, Zbigniewa Przywitowskiego Prezesa firmy „Złota Kurka” i sklep Delikatesy u Cybulskich, za które dziękujemy.

Organizatorzy składają również serdeczne podziękowania fundatorom nagród – firmie Cedrob S.A., Starostwu Powiatowemu w Żurominie, Urzędowi Miasta i Gminy Bieżuń, Alicji Kłobukowskiej oraz Panu Zbigniewowi Dobrowolskiemu za dokumentację fotograficzną naszego spotkania.

      Już dziś zapraszamy wszystkich młodych artystów do wzięcia udziału w przyszłorocznej, 20 edycji eliminacji wstępnych.

 

***********************************************************************************************************************************************

Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień laureatom konkursu plastycznego „Kuba –Perła Antyli”

21 maja 2014 roku w rezydencji Ambasadora Kuby przy ulicy Wernyhory 21 w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień laureatom konkursu plastycznego „Kuba –  Perła Antyli” zorganizowanego przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Oddział w Bieżuniu,  połączona z wystawą pokonkursową. Konkurs był imprezą towarzyszącą wystawie fotogramów wykonanych na Kubie latach 2009-2013 przez znanego podróżnika Ryszarda Sobolewskiego, której otwarcie odbyło się w bieżuńskim muzeum 4 marca 2014 roku. Na zaproszenie Jego Ekscelencji ambasadora Kuby w Warszawie Pana Juana Dagoberto Castro Martineza, który objął konkurs honorowym patronatem, młodzi artyści z Bieżunia, Warszawy, Mławy oraz Żuromina wraz ze swoimi rodzicami, opiekunami plastycznymi i fundatorami nagród przybyli do stolicy, by wziąć udział w tej niepowtarzalnej uroczystości. Delegacji przewodniczyli Przewodniczący Rady Powiatu Żuromińskiego Jerzy Rzymowski, kierownik Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Jerzy Piotrowski, dyrektor zespołu Placówek Oświatowych w Bieżuniu Marek Cimochowski, dyrektor Żuromińskiego Centrum Kultury Piotr Wlizło oraz wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Bieżunia Zbigniew Dobrowolski. Autorzy najlepszych prac zostali uhonorowani pięknymi nagrodami ufundowanymi przez firmę Cedrob S.A., Starostwo Powiatowe w Żurominie, Urząd Miasta i Gminy w Bieżuniu, księgarnię „Kea” z Bieżunia oraz Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, wręczonymi przez Pana Ambasadora z małżonką oraz Pana Przewodniczącego Rady Powiatu.

        Podczas spotkania kierownik bieżuńskiego muzeum Jerzy Piotrowski przybliżył zebranym intencje organizatorów, wymiar edukacyjny wystawy i towarzyszącego mu konkursu, dziękując serdecznie gospodarzom za zaproszenie, wszystkim ponad 150 uczestnikom za udział oraz pogratulował laureatom ich pięknych prac. Głos zabrał również Ambasador Martinez, wyrażając radość z powodu tak licznego udziału, tylu polskich dzieci w konkursie dotyczącym Kuby, jej tradycji i kultury oraz podziękował organizatorom za przybliżenie zwiedzającym bieżuńską placówkę muzealną Jego rodzinnego kraju. Spotkanie zakończyło się zwiedzeniem rezydencji Ambasadora, wspólnymi zdjęciami oraz słodkim poczęstunkiem.

Poniżej publikujemy fragmenty protokołu Jury Konkursu plastycznego:

„ (…) Komisja przyznała następujące nagrody:

I.               Kat. 5-9 lat:

I miejsce – Natalia  Ulaszewska,  Zespół Placówek Oświatowych w  Bieżuniu

II miejsce – Natalia Banaszek, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bieżuniu,

III miejsce – Joanna Adamska, Zespół Placówek Oświatowych w Bieżuniu,

Wyróżnienie ex aequo

 

– Mikołaj Żulewski, Zespół Placówek Oświatowych w Bieżuniu,

– Dagmara Mańkowska, Żuromińskie   Centrum   Kultury,

– Julia Talarowska, Zespół Placówek Oświatowych w Bieżuniu,

 

II.                  Kat. 10-12 lat:

I miejsce – Katarzyna Czachorowska, Żuromińskie Centrum Kultury,

II miejsce – Gabriela Ostrowska, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bieżuniu,

III miejsce – Agata Kalinowska, Żuromińskie Centrum Kultury,

Wyróżnienie ex aequo

– Magdalena Kosińska, Zespół Placówek Oświatowych w Bieżuniu,

– Sebastian Dudkiewicz, Zespół Placówek Oświatowych w Bieżuniu,

    

III.                 Kat. 13-19 lat:

I miejsce – Marta Chmielewska, Gimnazjum nr 121 im. Wojciecha Zawadzkiego w Warszawie,

II miejsce – Karol Niedbało, Gimnazjum nr 121 im. Wojciecha Zawadzkiego w Warszawie,

III miejsce – Karolina Markowska, Zespół Placówek Oświatowych w Bieżuniu,

Wyróżnienie ex aequo

– Paulina Staśkowska,  ZS nr 1 w Mławie,

– Alicja Stempkowska, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Bieżuniu”.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania Panu Andrzejowi Szymańskiemu –burmistrzowi Miasta i Gminy Bieżuń za sfinansowanie podróży laureatów konkursu do Warszawy, wiceprezesowi Towarzystwa Przyjaciół Bieżunia Panu Zbigniewowi Dobrowolskiemu za wykonanie dokumentacji fotograficznej całej uroczystości oraz Państwu Annie i Krzysztofowi Dudkiewiczom za pomoc finansową w organizacji  w/w wyjazdu.

 

Jerzy Piotrowski 

Izabela Kubińska

***********************************************************************************************************************************************

 

Kubańskie Ostatki w muzeum w Bieżuniu – relacja

Od kilku lat Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu jest organizatorem imprezy pod nazwą Ostatki w Muzeum, w trakcie której prezentowana jest kultura, sztuka i historia przedstawicieli narodów z różnych, często bardzo odległych części świata. Wystawy przygotowywane są we współpracy z ambasadami tych państw oraz przy zaangażowaniu wielu niezawodnych przyjaciół muzeum. Na wernisażach, podczas których oprócz poznawania odległych cywilizacji, degustuje się egzotyczne potrawy narodowe,  jak również przysmaki kuchni miejscowej, przygotowywane przez Towarzystwo Przyjaciół Bieżunia takie, jak bieżuński bugaj, pieczona szynka, wyroby drobiowe, regionalne nalewki, zapraszane są oryginalne zespoły prezentujące muzykę określonego kraju. Odwiedzają tego wieczoru muzeum również tradycyjni mazowieccy przebierańcy zapustni. 

Jest to zawsze wydarzenie ponadlokalne, w którym „wypada” uczestniczyć wszystkim ważnym osobom naszego miasta i regionu. Informuje o nim prasa, mówi radio, pokazuje telewizja i Internet.

Idea jaka przyświeca organizatorom w realizacji tych projektów to przede wszystkim chęć otwarcia się na różnorodne kultury, obyczaje, zwyczaje, smaki. Prawie każdy marzy o dalekich podróżach, odwiedzeniu nieznanych zakątków świata. Chcielibyśmy poprzez te wystawy zaszczepić szczególnie w młodym pokoleniu bakcyla poznawania, otwartości, tolerancji. Chcielibyśmy by nasze wystawy stały się dla kogoś impulsem do odwiedzenia prezentowanych w bieżuńskim muzeum krajów i konfrontacji tego, co zaprezentowaliśmy na ekspozycji z rzeczywistością.

Dotychczas prezentowane były takie kraje jak: Indie, Chiny, Szwajcaria, Ekwador, Finlandia, Irlandia, Uzbekistan, Brazylia oraz ostatnio Iran.

Tegoroczne Ostatki postanowiliśmy poświęcić kulturze, przyrodzie i mieszkańcom dalekiej Kuby. 4 marca 2014 roku u odbył się wernisaż wystawy „Kuba-Perła Antyli” w fotografii Ryszarda Sobolewskiego. Autor z zawodu jest policjantem, pracującym w Instytucie Badawczym Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, z zamiłowania zaś podróżnikiem i odkrywcą. Wystawa zaaranżowana w bieżuńskim Muzeum przez Lucynę Grabowską, składa się z 34 fotogramów wykonanych w latach 2009 – 2013 podczas kilku podróży na Kubę i jest już 215 autorską ekspozycją Ryszarda Sobolewskiego. Prezentuje ona architekturę, portrety życia codziennego, przyrodę – jednym zdaniem Kuba od A do Z.

Licznie przybyłych tego wieczoru gości z Warszawy, Mławy, Sierpca, Płońska, Żuromina i oczywiście z Bieżunia przywitał w imieniu organizatorów kierownik Oddziału Jerzy Piotrowski wspólnie z Ambasadorem Kuby w Warszawie Juanem Dagoberto Castro Martinezem – Honorowym Patronem naszego projektu. Głos zabrali również dyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Jan Rzeszotarski oraz burmistrz Miasta i Gminy Bieżuń Andrzej Szymański, którzy przekazali gościom okolicznościowe prezenty.

Na Ostatkach nie mogło zabraknąć tradycyjnych zapustnych przebierańców. Zebrani obejrzeli program pod kierunkiem Małgorzaty Osieckiej i zaśpiewali wspólnie przygotowany na tę okazję nieoficjalny hymn Bieżunia „Nasze Miasto…”

Najbardziej kubańskim akcentem wieczoru był program artystyczny w wykonaniu zespołu pod dyrekcją Reinaldo Ceballo. Nauka salsy, czy wspólne śpiewanie najbardziej znanej na świecie pieśni kubańskiej  „Guantanamera” na długo pozostaną w pamięci wszystkich uczestników spotkania.

Dla uhonorowania karaibskich gości,  artystów oraz wszystkich przybyłych tego wieczoru do bieżuńskiego muzeum, przygotowany został okolicznościowy tort w kubańskich barwach narodowych,  podzielony następnie przez  Ambasadora Martineza  z małżonką.

Zamiarem organizatorów ostatkowych spotkań jest prezentacja kultury wybranego kraju, ale też przypominanie miejscowej tradycji. Stąd część kulinarna ufundowana przez Towarzystwo Przyjaciół Bieżunia, cieszyła się również dużym zainteresowaniem zebranych, którzy spróbować mogli tradycyjnego bieżuńskiego bugaja, smalcu, faszerowanych jajek,  domowych pączków i faworków, pieczonej szynki,   a także wyrobów firmy Cedrob S.A.. Nie zabrakło też regionalnych  smakołyków z Kuby: fasoli po kubańsku, platanowych chipsów i kubańskiego rumu Havana Club.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu wystawy i  spotkania ostatkowego, przede wszystkim Andrzejowi Goździkowskiemu prezesowi firmy Cedrob S.A., Henrykowi Grześkiewiczowi właścicielowi Gabinetu Weterynaryjnego, Zbigniewowi Przywitowskiemu właścicielowi firmy Złota Kurka S.A., Janowi Zaborowskiemu i Zygmuntowi Motylewskiemu właścicielom Masarni Bieżuń, Henrykowi Lewandowskiemu – właścicielowi firmy Budmar z Płońska, firmie Pernod-Ricard, Robertowi Rochoniowi, Krzysztofowi Czyżykowi – dystrybutorowi firmy Husqvarna z Sierpca, Klubowi Seniora „Nad Wkrą” z prezes Anną Łubińską, Sławomirowi Topolewskiemu, Danucie i Zbigniewowi Włockim, członkom Towarzystwa Przyjaciół Bieżunia, Ewie Kolk, Zofii Falkowskiej, wolontariuszom, a także Zbigniewowi Dobrowolskiemu za dokumentację fotograficzną.

Imprezą towarzyszącą wystawie, którą oglądać będzie można aż do połowy sierpnia, jest konkurs plastyczny skierowany do dzieci i młodzieży, do udziału w którym zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a którego tematem jest prezentowana ekspozycja. Uroczyste podsumowanie konkursu z wręczeniem nagród laureatom, odbędzie się w siedzibie Ambasady w Warszawie w czerwcu.

Relację z Kubańskich Ostatków przygotowaną przez Telewizję Żuromin zobaczyć można w portalu You Tube pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=QgH1NFYxyqM

 

 

 

************************************************************************************************************************************************

Ekspozycja „Bitwy września 1939 na Mazowszu”

             Ekspozycja prezentuje najważniejsze starcia Kampanii Wrześniowej na Mazowszu podczas II Wojny Światowej. 20 plansz w zwięzły sposób charakteryzuje stan przygotowań do wojny, przebieg bitew, ich skutki militarne i polityczne. Kolorowe mapy, archiwalne zdjęcia, plakaty i wycinki prasowe pokazują wiele szczegółów tych tragicznych dni. Oprócz opisu walk, materiałów ikonograficznych, reprodukcji dokumentów zawierają również ilustracje autorstwa Bohdana Wróblewskiego.

             Wystawę według scenariusza Jana Engelgarda, powstałą ze zbiorów Muzeum Niepodległości w Warszawie uzupełniają autentyczne eksponaty: elementy broni, umundurowania, zdjęcia i dokumenty ze zbiorów Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie oraz prywatnego Muzeum Juszkiewiczów w Mławie, a także muzealia i rzeczowe świadectwa dotyczące udziału ponad 200 uczestników wojny 1939 z Bieżunia i okolic, znajdujących się w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

             Wystawę będzie można oglądać od 16 września 2013 r. do 15 stycznia 2014 r. w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

 

             Serdecznie zapraszamy!!!

                                                                          

                                                           

 

 ***********************************************************************************************************************************************

 

KRONIKA WYDARZEŃ  2013 ROKU

 

KRONIKA WYDARZEŃ 2012 ROKU