Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
Skansen

Skansen w Sierpcu - widok z lotu ptakaMuzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc
Tel./fax 24 275 28 83, 24 275 58 20
E-mail: skansen@mwmskansen.pl

 

W 1975 roku stworzono w Sierpcu Park Etnograficzny, który początkowo funkcjonował jako oddział Muzeum Etnograficznego. Dopiero w 1987 roku doszło do zespolenia obu placówek – Muzeum Etnograficznego oraz Parku Etnograficznego – i przemianowania ich na Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

Nowopowstający skansen w Sierpcu opierał się na założeniach, według których zabytkami nie były jedynie translokowane budynki, ale również układ przestrzenny oraz elementy wchodzące w jego skład, np. specyficzny dla danego terenu drzewostan. Tym samym, obok translokowanych budynków, ważnym stało się odtworzenie wnętrz, jak również mikro-pejzaży związanych bezpośrednio z rejonami, z których pochodzą konkretne zagrody, czy też elementy małej architektury: kapliczki, krzyże, etc. W początkowej fazie założeń w sierpeckim skansenie miało być prezentowanych 6 typów wsi: ulicówka, okolnica, widlica, wielodrożnica, owalnica i wieś łańcuchowa. W pierwotnych założeniach teren skansenu miał się rozciągać po obu stronach szosy prowadzącej z Sierpca do Torunia. Po jednej stronie tej szosy miały zostać odtworzone trzy najbardziej charakterystyczne dla osadnictwa mazowieckiego typy wsi: ulicówka, rzędówka i przysiółek drobnoszlachecki. Natomiast w sektorze, znajdującym się po drugiej stronie ulicy miała być odtworzona zabudowa pozostałych typów wsi. Z różnych względów zaniechano planów związanych z budową tego sektora.

Dotychczas na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu odtworzona została typowa dla pouwłaszczeniowej wsi mazowieckiej wieś rzędowa. W jej skład wchodzi 11 zagród włościańskich z rejonu Mazowsza północno-zachodniego. W skansenie odtworzono również zagrodę z Rębowa, w skład której wchodzi wiatrak.

W Muzeum znajduje się również kilka samodzielnych zespołów architektonicznych, doskonale uzupełniających odtworzoną wieś rzędową. Są to:

  • Zespół karczemny z karczmą z Sochocina – jedynym tego typu obiektem zachowanym na obszarze Mazowsza północno-zachodniego, kuźnią z Żuromina i chałupą z Drwał.
  • Zespół dworski wraz z parkiem krajobrazowym, oraz zrekonstruowanym budynkiem dworu z Bojanowa, z pięknymi wnętrzami, przygotowanymi z ogromną dbałością o szczegóły i zgodność historyczną. W skład zespołu dworskiego wchodzi również oryginalna siedemnastowieczna kaplica z miejscowości Dębsk.
  • Dwór z Uniszek Zawadzkich  z parkiem krajobrazowym, w którym podziwiać można wnętrza z epoki popowstaniowej
  • Kościół wraz z dzwonnicą. Jest to osiemnastowieczna świątynia przeniesiona  z miejscowości Drążdżewo położonej niedaleko Przasnysza.

Otoczone warzywnymi i kwiatowymi ogródkami czy pasiekami chałupy oraz żyjące tu zwierzęta sprawiają wrażenie wsi wciąż tętniącej życiem. Wnętrza budynków przystosowane są do pełnionych przez nie funkcji i zmieniają się wraz ze zrywanymi kartkami kalendarza. Wyposażenie chałup wiejskich oraz wygląd samych zagród wskazuje na zróżnicowanie majątkowe ich właścicieli. Obok mieszkań zamożnych znajdują się chałupy ubogie, wyposażone tylko w najbardziej niezbędne sprzęty. Takie tło okazuje się być doskonałym do zaprezentowania codziennych wiejskich zajęć gospodarskich i polowych.

W okresie od 2004 do 2011 roku na terenie ekspozycji muzealnej wybudowano i odtworzono między innymi 11 budynków gospodarczych, translokowano XVIII – wieczny kościół z Drążdżewa.

W 2008r. nowym elementem skansenowskiego krajobrazu stały się obiekty wzniesione w ramach realizacji projektu „Rozbudowa i modernizacja kompleksu muzealno – wystawienniczego na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”. Utrzymane w konwencji folwarku dworskiego z okresu przełomu XIX i XX w. tworzą zaplecze administracyjno – gospodarcze i dydaktyczne Muzeum. Wzorem stylu architektonicznego dla nowych obiektów były budynki inwentarskie ocalałe z majątku szlacheckiego Bojanowo, na terenie którego obecnie zlokalizowany jest skansen. W ramach realizacji projektu powstały m.in.: sale  szkoleniowe  i konferencyjne, pracownie muzealne, magazyny zbiorów, kasy i parkingi dla zwiedzających.

W nowych salach ekspozycyjnych pozyskanych w ramach rozbudowy  prezentowane są  obecnie ekspozycje stałe:

  • „Kolekcja rzeźby ludowej ze zbiorów Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu” (2008r.).
  • „Transport dworski w zbiorach Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu” (2008r.).
  • „Wnętrza dworskie z końca XIX i początku XX w.” (2010r.)

Inwestycja pozwoliła rozszerzyć ofertę edukacyjną i rekreacyjną Muzeum, usprawnić obsługę ruchu turystycznego i wzbogacić ekspozycje muzealne.

Ponadto w Muzeum znajduje się  dwór  z Uniszek Zawadzkich, który jest pierwszym oryginalnym obiektem reprezentującym budownictwo ziemiańskie odtworzonym na terenie Muzeum.

Do odtworzenia w skansenie zaplanowano również kolejny typ wsi. Jest to wieś przydrożna, w skład której, oprócz zagród włościańskich, wejdą także budynki plebańskie, karczma, kuźnia.

MAPA SKANSENU

 

Mapa skansenu w Sierpcu