Jak przygrzeje słonko, przyjdzie wiosna łąką… | When the sun warms, comes…

 

Wraz z jej nadejściem w Muzeum rozpoczyna się okres obfitujący w imprezy plenerowe i konkursy. Czas wiosenny otwierają i kończą wydarzenia adresowane specjalnie do dzieci – 21 marca „Powitanie wiosny”, 1 czerwca „Dzień Dziecka w skansenie”. Zobacz, jakie jeszcze atrakcje przygotowaliśmy dla Ciebie.

 

Cztery pory roku w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

~ WIOSNA ~

Imprezy plenerowe

Konkursy

 • Konkurs na najciekawszą Marzannę
 • Konkurs „Tradycyjna palma wielkanocna”
 • Konkurs „Najsmaczniejsza potrawa Mazowiecka”

Pokazy i prezentacje dla szkół*

 • Zwyczaje wiosenne na Mazowszu – prezentacja multimedialna, w której przedstawiono m.in. przebieg przygotowań do świąt, znaczenie obrzędowości wielkanocnej, ludowe obyczaje wielkopostne, czy różne techniki zdobienia jaj
 • Plastyka obrzędowa – zajęcia praktyczne, podczas których uczestnicy wykonają świąteczną kartkę lub zapoznają się z technikami wyrobu palmy i pisanki wielkanocnej
 • Wyrób masła – w trakcie pokazu uczestnicy zobaczą z czego i w jaki sposób powstaje masło. Gotowy wyrób można degustować w połączeniu ze świeżym wiejskim chlebem

 Programy i ścieżki edukacyjne*

 • Zwyczaje wiosenne na Mazowszu – jest to pakiet zajęć i atrakcji, których program mogą Państwo sami ustalić.
 • W parku dworskim – zajęcia w terenie będące doskonałym uzupełnieniem lekcji przyrody prowadzonej w szkole. Pośród bujnej roślinności parku uczestnicy nauczą się rozróżniać drzewa, poznają budowę kwiatów i owoców wybranych roślin, jak również techniki pomiaru wieku i wysokości drzew.
 • W lesie grądowym – zajęcia w terenie połączone z grami i zabawami terenowymi, dzięki którym uczestnicy poprzez zabawę poznają typologię lasów, zwierzęta je zamieszkujące oraz nauczą się jak rozpoznać ich ślady.

 Polecane lekcje muzealne*

 • Klapoki, leluje gwiazdy – świat polskich wycinanek
 • Rózgi, kleksy i fajerki. Dziecko w rodzinie wiejskiej na początku XX w.
 • Ziołolecznictwo wiejskie

* Szczegółowe informacje znajdą Państwo w zakładce Muzealna szkoła po wybraniu odpowiedniej grupy wiekowej

Together with the spring coming, the period abounding of open air events and competitions starts. The spring is opened and closed with events aimed especially at children – March 21 “The spring greeting”, June 1 “Children’s Day in the museum”. Here you can see what else we’ve prepared for you.

Four seasons in The Museum of the Masovian Countryside

~SPRING~

Open air events

 • “The spring greeting”
 • “Palm Sunday”
 • “Easter fun and games”
 • “Cooking in a clearing”
 • “Children’s Day”

Competitions

 • The most interesting Marzanna competition
 • “Traditional Easter palm” competition
 • “The most delicious Masovian dish” competition

Shows and presentations for schools

 • Spring customs in Masovia region – multimedia presentation about preparing for Easter, the meaning of Easter customs, and different techniques of decorating Easter eggs
 • Custom art – practical activities that teach you how to make Easter card, like also Easter palm and egg
 • Butter making – there you can see how the butter is made. You can taste the self made butter with fresh bread

Programmes and educational trails

 • Spring customs in Masovia region – the set of activities and attractions, which programme you can create on your own
 • In the manor park – open air activities which are the great complement of biology lesson in school. Among the abundant park vegetation you can learn how to recognize different types of trees, know something about composition of flowers and fruits like also the technique of measuring the age and height of trees
 • In deciduous forest – open air activities connected with games, where you can learn about typology of forests , animals which live there and how to recognize their foot prints

Recommended museum lessons

 • Klapoki, leluje and gwiazdy – the world of Polish cut-outs
 • Rózgi, kleksy and fajerki – child in the village family at the beginning of the 20th century
 • Village herbal medicine