Międzynarodowy Dzień Muzeów to doskonała okazja do wzajemnej wymiany doświadczeń na polu zawodowym. Z tej właśnie okazji 17 maja 2010 r. w odbyła się konferencja naukowa pt „Nowe inicjatywy finansowe rozbudowy muzeów mazowieckich” zorganizowana przez Jana Rzeszotarskiego – Dyrektora Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu i Halinę Czubaszek – Prezesa Stowarzyszenia Muzealników Polskich Oddziału Mazowieckiego.

Patronat Honorowy nad konferencją objął Marszalek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

W uroczystościach wzięło udział niemal 200 osób, a wśród nich znaleźli się: członkowie Stowarzyszenia Muzealników Polskich, dyrektorzy i pracownicy Muzeów oraz instytucji kultury.
Obchody rozpoczął koncert w wykonaniu Państwowej Szkoły Muzycznej I – go Stopnia w Sierpcu. Po oficjalnym powitaniu gości przez gospodarza konferencji – dyrektora MWM w Sierpcu – Jana Rzeszotarskiego rozpoczął się cykl referatów powiązanych tematycznie z modernizacjami obiektów muzealnych.

Prelekcje wygłosili: dr Tomasz Kordala – zastępca dyrektora ds. merytorycznych Muzeum Mazowieckiego w Płocku, Jolanta Wiśniewska – kierownik Oddziału Muzeum Warszawskiej Pragi – Oddział Muzeum Historycznego, dr Wojciech Brzeziński – dyrektor Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, dr Henryk Łatkowski – zastępca dyrektora Muzeum Wojska Polskiego oraz Jan Rzeszotarski – dyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

Powyższe referaty okazały się pobudką do wszczęcia dyskusji dotyczącej nowych rozwiązań oraz koncepcji dotyczących funkcjonowania placówek muzealnych.

Po panelu dyskusyjnym przyszedł czas na zwiedzanie ekspozycji prezentowanej w 10 chałupach chłopskich z przełomu XIX i XX wieku. Nie zabrakło tez przejazdu wozem po terenie ekspozycji, który wzbudził wiele emocji. Konferencję uwieńczyło spotkanie integracyjne w Piwnicy kasztelańskiej.