Konkurs skierowany jest do dzieci i  młodzieży w wieku od 5 do 19 lat. Przeprowadzany jest w czterech kategoriach wiekowych. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej związanej tematycznej z wybranym eksponatem lub zespołem eksponatów, oddających atmosferę towarzyszącą zwiedzaniu ekspozycji muzealnej, bądź charakteryzujących specyfikacje działalności  muzeum. Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy uczestników o zbiorach muzealnych, kształtowanie upodobań artystycznych i plastycznych. Rozpoczyna się 05 marca 2019r. – od tego czasu będą przyjmowane prace plastyczne do konkursu i trwa do 06 maja 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Informacja o zasadach przetwarzania danych uczestnika

Regulamin konkursu pt. „Moja przygoda w Muzeum”

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku

Karta zgłoszenia