Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu – Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu tworzą następujące obiekty:
– drewniany budynek dawnego szpitala z przełomu XVIII i XIX w, ul. Stary Rynak19. – obecnie główna siedziba muzeum ze stałymi ekspozycjami : „Bieżuń i jego mieszkańcy w dawnych latach”, „Gabinet i wnętrza mieszkalne lekarza z małego miasteczka mazowieckiego”, salą wystaw czasowych oraz pomieszczeniami administracyjnymi i magazynami,
-budynek murowany z 1902 roku, ul. Zamkowa 2  -obecnie nieużytkowany,
-drewniany spichlerz z początku XIX wieku-obecnie nieużytkowany,
-drewniany budynek z pocz. XIX wieku, ul. Zamkowa 4-Dom Poety Stefana Gołębiowskiego.
W 2010 roku została opracowana kompleksowa dokumentacja z projektem architektonicznym prac konserwatorskich wszystkich w/w obiektów wraz z otoczeniem.
W pierwszej kolejności planowane są prace przy murowanym obiekcie z 1902 roku, w którym została zaprojektowana multimedialna sala wystaw czasowych, pracownie specjalistyczne, punkt kasowy wraz ze sklepikiem wydawnictw i pamiątek muzealnych, a także pomieszczenia administracji.
Kolejnym etapem będą prace konserwatorskie w drewnianym budynku Stefana Gołębiowskiego, gdzie planuje się rekonstrukcję wnętrz mieszkalnych poety (salonik, jadalnia, sypialnia, kuchnia, biblioteka), gabinetu ostatniego, urzędującego w tym budynku XIX wiecznego burmistrza  Bieżunia Józefa Blocha , a także  ogrodu.
W spichlerzu  usytuowanym obok, planowane są rekonstrukcje charakterystycznych dla małego miasteczka warsztatów rzemieślniczych (szewc, stolarz, tkacz, fryzjer, kowal).
Ostatnim obiektem, do którego zostanie zastosowany program rewitalizacji, jest wchodzący w skład bieżuńskiego, małomiasteczkowego skansenu szpital z przełomu XIX i XX wieku. Program wystawienniczy w tym budynku przewiduje realizację wnętrz mieszkalnych oraz gabinetu lekarza z małego miasteczka. Istniejące pomieszczenie – gabinet, sypialnia i salonik zostaną wzbogacone o jadalnię i kuchnię. Aranżacja funkcjonującej na pierwszym piętrze ekspozycji „Bieżuń i jego mieszkańcy w dawnych latach” zostanie poddana kompleksowej ewolucji, wzbogacona o nowe eksponaty, gabloty i oświetlenie.