Zwiedzanie po godzinach otwarcia muzeum.  

Rezerwacji należy dokonać co najmniej na dwa dni przed terminem przybycia, natomiast opłatę należy uiścić co najmniej na dzień przed terminem przybycia. Zwiedzanie odbywa się wyłącznie z przewodnikiem, w grupach liczących minimalnie 10, maksymalnie 20 osób. Opłata za usługę przewodnika wynosi 10 zł. od osoby. Opłata za bilet wstępu jest  zgodna z aktualnie obowiązującym cennikiem MWM w Sierpcu. Ze względu na dobro koni ich realizacja możliwa jest do zmroku – w marcu, kwietniu i październiku do godz. 17.00; od listopada do lutego do ok. 16.00; maj, wrzesień do ok. 18.00; czerwiec, lipiec, sierpień do ok. 20.00. Poza godzinami otwarcia muzeum nie ma możliwości korzystania z takich form edukacji jak lekcje muzealne, pokazy czy warsztaty.