Zima to adwenta, same posty i święta… | Winter is the time of Lent, fast and holiday…

 

Ale nie w naszym Muzeum!!! Sanna w skansenie i ognisko na rozgrzewkę dostarczą niezapomnianych przeżyć. Ciekawe programy edukacyjne dostarczą nie tylko rozrywki, ale także pozwolą powrócić do korzeni własnej kultury i tradycji. Sprawdź sam…

 

Cztery pory roku w Muzeum Wsi Mazowieckiej

~ ZIMA ~

Warsztaty i pokazy oferty edukacyjnej*

 • Plastyka obrzędowa
 • Na szkle malowane – na szablonie lub używając własnej wyobraźni uczestnicy wykonują malowankę na szkle, którą mogą zabrać ze sobą
 • Młody muzealnik, Mały muzealnik  – warsztaty te przybliżają jak wygląda praca muzealników, za udział w warsztatach uczestnicy otrzymują dyplom.
 • Warsztaty choinkowe – uczestnicy poznają wzory tradycyjnych zabawek choinkowych, które wykorzystają do zrobienia własnych ozdób pod okiem instruktora

Programy edukacyjne*

 • Zima w skansenie – jest to pakiet zajęć i atrakcji, których program mogą Państwo sami ustalić.
 • Mikołajki w skansenie – główną atrakcją tego programu jest spotkanie z Mikołajem…

Polecane lekcje muzealne*

 • Zwyczaje i obrzędy bożonarodzeniowena Mazowszu
 • Nie święci garnki lepią
 • Historia muzealnictwa na wolnym powietrzu
 • Magia i wierzenia

 

* Szczegółowe informacje znajdą Państwo w zakładce Muzealna szkoła, po wybraniu odpowiedniej grupy wiekowej

But not in our Museum!!! Sleigh ride in the Ethnographic Museum and bonfire for warm up provide unforgettable experience. Interesting educational programmes not only provide you entertainment but also let you go back to the roots of your culture and tradition.

 

Four seasons in The Museum of the Masovian Countryside

~WINTER~

 

Educational workshops and shows:

 • Ceremonial art
 • Glass painting – participants make pictures on glass (which they can take home) using stencils or their own imagination
 • Young museum worker, Little museum worker – workshops which bring closer how the work of museum workers look like, participants will be given a diploma
 • Christmas workshops – participants get to know the models of traditional Christmas decorations, which they use to make their own decorations under the supervision of an instructor

Educational programmes:

 • Winter in the ethnographic museum – a set of activities and attractions which you can choose by yourselves
 • St. Nicholas’ Day – the main attraction of this programme is a meeting with Santa Claus

Recommended museum lessons:

 • Masovian Christmas customs
 • “Nie święci garnki lepią”
 • The history of museum studies in the open air
 • Magic and beliefs