Wiejskie podwórze nocą – Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Widok wiejskiego podwórza nocą, MWM w Sierpcu