O pięknie brzydoty – kolejny wykład w sierpeckim ratuszu