Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna, wspólnie z Samorządem Województwa Mazowieckiego, prowadzi badania stopnia zadowolenia turystów z pobytu na Mazowszu. W tym celu opracowana została ankieta, której wyniki ułatwią przygotowanie oferty turystycznej Mazowsza odpowiadającej oczekiwaniom turystów. Zachęcamy do wypełnienia ankiety gości odwiedzających Mazowsze, a także jego mieszkańców, którzy wybrali Mazowsze za cel swoich podróży turystycznych.

Ankieta dotycząca jakości usług turystycznych na Mazowszu