Ogłoszenia archiwalne

10.01.2014

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 10 stycznia do 10 lutego 2014 r. odbędzie się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” Działania 7.4 „Niepełnosprawni na rynku pracy – projekty konkursowe”. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączeniu.

Ogłoszenie o naborze 7.4 PO KL doc

Ogłoszenie o naborze 7.4 PO KL pdf

 

10.12.2013

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII  „Promocja integracji społecznej”, Ogłoszenie o naborze 7.4 PO KL Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe. Wnioski o dofinansowanie projektów można składać od 6 grudnia 2013 r. do 10 stycznia 2014 r. Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu.

Ogłoszenie o naborze 7.2.1 PO KL doc.

Ogłoszenie o naborze 7.2.1 PO KL pdf.

 

 

18.09.2013

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w ramach Priorytetu IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” Działania 4.2 „Ochrona powierzchni ziemi – Dostosowanie istniejących zakładów zagospodarowania odpadów do obowiązujących przepisów”. Termin naboru wniosków  przewidziany jest od 18 września do 31 października 2013 r. Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu.

 

Ogłoszenie o naborze 4.2 RPO WM

Ogłoszenie o naborze 4.2 RPO WM

 

31.07.2013

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 31 lipca do 30 sierpnia 2013 r. odbędzie się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej – projekty konkursowe”. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączeniu.

Ogłoszenie o naborze 9.1.1 PO KL.doc

Ogłoszenie o naborze 9.1.1 PO KL.pdf

**************************************************************************************************************

31.07.2013

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w ramach Priorytetu IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” Działania 4.2 „Ochrona powierzchni ziemi – Rekultywacja składowisk odpadów”. Termin naboru wniosków  przewidziany jest od 31 lipca do 30 sierpnia 2013 r. Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu.

Ogłoszenie o naborze 4.2 RPO WM.doc

Ogłoszenie o naborze 4.2 RPO WM.pdf

**************************************************************************************************************

14.06.2013

W poniższym linku znajduje się lista aktualnych naborów wniosków i informacje o innych otwartych liniach dotacyjnych.

programy_14 06 2013

**************************************************************************************************************

14.06.2013

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 14 czerwca do 12 lipca 2013 r. odbędzie się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.6 „Upowszechnienie uczenia się dorosłych”,  Poddziałania 9.6.3 „Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji”. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączeniu.

Więcej informacji znaleźć można w załączonym ogłoszeniu.

Ogłoszenie o naborze 9 6 3 PO KL

**************************************************************************************************************

28.05.2013

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych pragnie poinformować, że w terminie od 28 maja 2013 r. do 28 czerwca 2013 r. odbędzie się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” Działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości dla mikro i małych przedsiębiorstw”. Konkurs ma formę zamkniętą bez preselekcji. Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu.

Ogłoszenie o naborze 1 5 RPO WM

**************************************************************************************************************

23.05.2013

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 23 maja do 26 czerwca 2013 r. odbywa się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączeniu.

Ogłoszenie o naborze 9 2 PO KL

 

**************************************************************************************************************

27.03.2013

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza nabory wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w ramach Działania 6.2 Turystyka. Konkursy zostaną przeprowadzone w trybie etapowanych konkursów otwartych bez preselekcji. Wnioski o dofinansowanie w ramach konkursu RPOWM/6.2/1/2013 i RPOWM/6.2/2/2013 można składać od 27 marca 2013 r. Szczegółowe informacje dotyczące naborów znajdą Państwo w załączonych ogłoszeniach.

Ogłoszenie o naborze 6.2-1.pdf

Ogłoszenie o naborze 6.2-2.pdf

Ogłoszenie o naborze RPO 6.2-2.doc

Ogłoszenie o naborze RPO WM 6.2-1.doc

**************************************************************************************************************

06.03.2013

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 5 marca do 3 kwietnia 2013 r. odbędzie się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki” Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe”.

Ogłoszenie o naborze 8.1.2 PO KL

***************************************************************************************************************

18.01.2013

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) ogłasza konkurs ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII „Regionalne Kadry Gospodarki”, Działania 8.1” Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej i/lub projekty z komponentem ponadnarodowym zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać od 21 stycznia do 19 lutego 2013 r.

Ogłoszenie o naborze 8.1.2_pol.

Ogłoszenie o naborze 8.1.2_ang.

**********************************************************************************************

19.12.2012

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w ramach Priorytetu IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” Działania 4.2 „Ochrona powierzchni ziemi „Segregacja odpadów”. Termin naboru wniosków  przewidziany jest od 19 grudnia 2012 r. do 28 lutego 2013 r. Konkurs ma formę zamkniętą bez preselekcji. Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu.

Ogłoszenie dot. konkursu 4.2 RPO WM

**********************************************************************************************

3.12.2012

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje o ogłoszonym konkursie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII  „Promocja integracji społecznej”, Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej i/lub projekty z komponentem ponadnarodowym zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie. Wnioski o dofinansowanie projektów można składać od 10 grudnia 2012 r. do 10 stycznia 2013 r.

W załączeniu treść ogłoszenia w języku polskim i angielskim. 

Ogłoszenie konkursu 7.2.1 PO KL_v_pol.

Ogłoszenie konkursu 7.2.1 PO KL_v_ang.

**********************************************************************************************

27.11.2012

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 3 grudnia 2012 r. do 8 stycznia 2013 r. odbędzie się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu IX PO KL „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działania 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączeniu.

Ogłoszenie dot. konkursu 9.4 PO KL 

**********************************************************************************************

26.11.2012

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 26 listopada 2012 r. do 11 stycznia 2013 r. odbędzie się nabór wniosków o dofinansowanie projektów   w ramach Priorytetu IX   „Rozwój   wykształcenia i kompetencji w   regionach” Działania 9.2   „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączeniu.

Pliki go pobrania:

Ogłoszenie dot. konkursu 9.2 PO KL

**********************************************************************************************

07.09.2012

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż w związku z wejściem w życie z dniem 21 lipca 2012 r. ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z dnia 6 lipca 2012 r., poz. 769), zostały wprowadzone zmiany w dokumentacjach dla ogłoszonych konkursów nr 1/POKL/7.2.2/2012, nr 1/POKL/8.2.1/2012, nr 1/POKL/9.6.1/2012, nr 1/POKL/9.6.2/2012, nr 1/POKL/9.6.3/2012. Szczegółowe informacje na temat zmian znajdują się w załączonym ogłoszeniu.

Pliki go pobrania:

Ogłoszenie prasowe

**********************************************************************************************

31.08.2012

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w ramach Priorytetu IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” Działania 4.2 „Ochrona powierzchni ziemi – Rekultywacja składowisk odpadów, w zakresie zamykania i rekultywacji istniejących składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne”. Termin naboru wniosków przewidziany jest od 31 sierpnia do 31 października 2012 r. Konkurs ma formę zamkniętą bez preselekcji. Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo w załączonym dokumencie pdf.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie dot. konkursu 4.2 RPO WM

**********************************************************************************************

24.08.2012

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 28 sierpnia 2012 r. do 25 września 2012 r. odbywa się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.6 „Upowszechnienie uczenia się dorosłych” i  Poddziałanie 9.6.3 „Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji – projekty konkursowe”. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączonym dokumencie pdf.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie dot. konkursu 9.6.3

**********************************************************************************************

24.08.2012

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż z powodu przekroczenia kwoty przewidzianej na dofinansowanie realizacji projektów w konkursie 1/POKL/9.6.2/2012 w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Poddziałania 9.6.2 „Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych – projekty konkursowe” powyższy konkurs z dniem 30 sierpnia 2012 r. zostanie zawieszony. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączniku pdf.

Pliki do pobrania:

Zawieszenie konkursu 9.6.2.

**********************************************************************************************

24.07.2012

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków PO KL w terminie od 23 lipca do 21 sierpnia 2012 r. odbędzie się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu VIII PO KL „Regionalne Kadry Gospodarki” Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – projekty konkursowe”. Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdą Państwo w załączonym ogłoszeniu.

Pliki do pobrania: