Kalendarz imprez – opis w stopce | EVENTS CALENDAR

Nasz kalendarz imprez jest sukcesywnie poszerzany o co raz to nowe wydarzenia, które na stałe wpisują się w krajobraz Muzeum i stają się jego integralną częścią.

Nadchodzące wydarzenia wyszczególnione są w środkowej części naszego serwisu.

Our events calendar is gradually extended by new events which permanently enter in the Museum landscape and they become an integral part of it.

Forthcoming events are specified in the central part of our website.