1.    MOJA PRZYGODA Z MUZEUM
Konkurs plastyczny
Konkurs skierowany jest do dzieci i  młodzieży w wieku od 5 do 19 lat. Przeprowadzany jest w czterech kategoriach wiekowych. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej związanej tematycznej z wybranym eksponatem lub zespołem eksponatów, oddających atmosferę towarzyszącą zwiedzaniu ekspozycji muzealnej, bądź charakteryzujących specyfikacje działalności danego muzeum. Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy uczestników o zbiorach muzealnych, kształtowanie upodobań artystycznych i plastycznych.

 

2.    WOJEWÓDZKI KONKURS POEZJI IM. STEFANA GOŁĘBIOWSKIEGO
Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży – uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, studentów z województwa mazowieckiego. Przeprowadzany jest w dwóch kategoriach wiekowych. Przedmiotem konkursu jest przesłanie od 3 do 5 utworów poetyckich własnego autorstwa o dowolnej tematyce. Celem konkursu jest inspirowanie do aktywności twórczej, rozwój twórczości poetyckiej wśród dzieci i młodzieży, promowanie młodych twórców.