Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu – lekcje – klasy VII-VIII

PROGRAM EDUKACYJNY PT. “OD ZNACHORA DO DOKTORA”

Od zarania swego istnienia człowiek obcował z bólem i chorobami, które nękały go z różnych powodów. Nigdy też nie brakowało ludzi wrażliwych i empatycznych, pragnących chorym ulżyć  w cierpieniu. Rozwój medycyny należy do jednego z ciekawszych i barwniejszych w historii ludzkości.

Program edukacyjny pt. „Od znachora do doktora”, w zwięzłej formie nawiązuje do historii lecznictwa, skupiając się na trudnej pracy prowincjonalnego lekarza z przełomu wieku XIX i XX. Lekcja połączona ze zwiedzaniem historycznego gabinetu lekarskiego daje możliwość obcowania i zapoznania się z niektórymi dawnymi przyrządami medycznymi oraz specyfiką leczenia na ówczesnej prowincji. Wykład ilustrowany planszami oraz prezentacją multimedialną przybliżającą postać doktora Antoniego Wolskiego.

W ramach zajęć warsztatowych proponujemy młodzieży małą próbę zmierzenia się z trudną pracą lekarza. Będziemy uczyć się nakładania opatrunku tamującego krew, bandażowania kończyn i głowy, zasad udzielania pierwszej pomocy. Do dyspozycji będą plansze z graficznym instruktażem bandażowania z przed 100 lat.

Oferta aktualna przez cały rok

Czas trwania: 45 min.

Liczba uczestników: maksymalnie 25 osób

Cena 7 zł/osoba