Seria wydawnicza Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu pod tytułem:

„Architektura Wiejska i Małomiasteczkowa”

 

W połowie 2014 roku miało miejsce pierwsze – założycielskie spotkanie członków Rady Naukowej i Redakcji nowej serii wydawniczej pod tytułem „Architektura Wiejska i Małomiasteczkowa”, której wydawcą jest Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Podczas wielogodzinnego spotkania ustalono kwestie dotyczące zakresu tematycznego planowanych monografii, szaty graficznej i spraw wydawniczych. Zaakceptowano również logotyp nowopowstającej serii.

 

W spotkaniu wzięli udział członkowie Rady Naukowej AWIM-u, w składzie prof. Jan Swięch z Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Jarosław Szewczyk z Politechniki Białostockiej i dr Maciej Prarat z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz członkowie Redakcji: Jan Rzeszotarski – dyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu i Robert Piotrowski – kierownik Działu Etnograficznego Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

 

W serii „Architektura Wiejska i Małomiasteczkowa” ukazywać się będą monografie dotyczące wielokierunkowych badań i problemów związanych z zachowaniem architektury wiejskiej i małomiasteczkowej (w tym sakralnej, mieszkalnej, przemysłowej, jak również tzw. małej architektury). Zadaniem serii jest przybliżenie nie w pełni rozpoznanych jeszcze w piśmiennictwie polskim tematów badawczych.

Głównym założeniem serii jest prezentacja grupy zabytków zarówno w kontekście analizy typologicznej jak i regionalnej, jak również konkretnego budynku na szerszym tle rozwojowym. W obrębie naszych zainteresowań znajdują się także elementy zdobnicze i konstrukcje. Analiza tych zagadnień obejmować będzie szersze tło porównawcze jak i warunki społeczno-gospodarcze na danym terenie i w określonym przedziale czasowym. Seria wydawnicza przeznaczona jest dla wszystkich badaczy architektury wiejskiej i małomiasteczkowej o zróżnicowanym profilu badawczym, tj. etnologów, historyków sztuki, konserwatorów i architektów, jak również szerokiego grona pasjonatów tego rodzaju tematyki.

 

Rada Naukowa:

 

Prof. dr hab. Jan Święch (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego)

 

Dr inż. arch. Jarosław Szewczyk (Wydział Architektury Politechniki Białostockiej)

 

Dr Maciej Prarat (Zakład Konserwatorstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)

 

Redakcja:

 

Redaktor naczelny serii                                                         Jan Rzeszotarski

 

Zastępca redaktora                                                               Robert Piotrowski