Tytuł: Bieżuńskie Zeszyty Historyczne nr 31
Rok wydania: 2017
spis treści
Cena: 17 zł

Tytuł: Bieżuńskie Zeszyty Historyczne nr 30
Rok wydania: 2016
spis treści
Cena: 9 zł

Tytuł: Bieżuńskie Zeszyty Historyczne nr 29
Rok wydania: 2015
spis treści
Cena: 7 zł    

Tytuł: Bieżuńskie Zeszyty Historyczne nr 28
Rok wydania: 2014
spis treści
Cena: 8 zł       

Tytuł: Bieżuńskie Zeszyty Historyczne nr 27
Rok wydania: 2013
spis treści
Cena: 2 zł  

Tytuł: Bieżuńskie Zeszyty Historyczne nr 26
Rok wydania: 2012
spis treści
Cena: 2 zł  

Tytuł: Bieżuńskie Zeszyty Historyczne nr 25
Rok wydania: 2011
Spis treści
Cena: 1 zł

Tytuł: Bieżuńskie Zeszyty Historyczne nr 24
Rok wydania: 2010
Spis treści
Cena: 1 zł

Tytuł: Bieżuńskie Zeszyty Historyczne nr 23
Rok wydania: 2009
Spis treści
Cena: 1 zł

Tytuł: Bieżuńskie Zeszyty Historyczne nr 22
Rok wydania: 2007
Spis treści
Cena: 2 zł

Tytuł: Bieżuńskie Zeszyty Historyczne nr 21
Rok wydania: 2006
 Spis treści
Cena: 2 zł

Tytuł: Bieżuńskie Zeszyty Historyczne nr 19
Rok wydania: 2003
 Spis treści
Cena: 2 zł, nakład wyczerpany

Tytuł: Bieżuńskie Zeszyty Historyczne nr 18
Rok wydania: 2000
Spis treści
Cena: 2,50 zł, nakład wyczerpany

Tytuł: Bieżuńskie Zeszyty Historyczne nr 16
Rok wydania: 1999
 Spis treści
Cena: 2,50 zł, nakład wyczerpany

 Tytuł: Bieżuńskie Zeszyty Historyczne nr 14/15
Rok wydania: 1998/1999
 Spis treści
Cena: 3,50 zł, nakład wyczerpany

Tytuł: Bieżuńskie Zeszyty Historyczne nr 11
Rok wydania: 1997
 Spis treści
Cena: 1 zł

 Tytuł: Bieżuńskie Zeszyty Historyczne nr 10
Rok wydania: 1996
 Spis treści
Cena: 2 zł

Tytuł: Bieżuńskie Zeszyty Historyczne nr 9
Rok wydania: 1996
 Spis treści
Cena: 2 zł

Tytuł: Bieżuńskie Zeszyty Historyczne nr 8
Rok wydania: 1996
 Spis treści
Cena: 1 zł

 Tytuł: Bieżuńskie Zeszyty Historyczne nr 4
Rok wydania: 1994
 Spis treści
Cena: 1 zł

Tytuł: Bieżuńskie Zeszyty Historyczne nr 3
Rok wydania: 1994
 Spis treści
Cena: 1 zł

Tytuł: Bieżuńskie Zeszyty Historyczne nr 2
Rok wydania: 1994
 Spis treści
Cena: 1 zł