Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
Rocznik Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

 

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja drukowana  ISSN 2084-2732

Rocznik MWM w Sierpcu otrzymał 4 punkty od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Adres redakcji:

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

ul. Narutowicza 64

09-200 Sierpc

e-mail: etnografia@mwmskansen.pl

 

Rada Naukowa:

dr Tadeusz Baraniuk (Uniwersytet Warszawski)

prof. dr hab. Iwona Kabzińska-Stawarz (Polska Akademia Nauk)

prof. dr hab. Wojciech Olszewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

prof. dr hab. Anna Borysovna Permilovskaya (Uralski Oddział Rosyjskiej Akademii Nauk Państwowego Uniwersytetu Kultury i Sztuki w Sankt Petersburgu/Filia w Archangielsku/)

prof. dr hab. Jan Święch (Uniwersytet Jagielloński)

dr hab. Violetta Wróblewska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

prof. dr hab. Frantisek Vrhel (Uniwersytet Karola w Pradze)

dr hab. Katarzyna Marciniak (prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr Damian Kasprzyk (Uniwersytet Łódzki)

 

Redaktor językowy:

dr hab. Violetta Wróblewska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

 

Recenzenci zewnętrzni:

prof. nadzw. dr hab. Władysław Baranowski  (Uniwersytet Łódzki)

prof. dr hab. Janusz Barański (Uniwersytet Jagielloński)

prof. nadzw. dr hab. Andrzej Lech (Uniwersytet Łódzki)

prof. dr hab. Zbigniew Libera (Uniwersytet Jagielloński)

dr hab. Adam Pomieciński  (prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr hab. Bogdan Matławski (prof. Uniwersytetu Szczecińskiego)


Informacje dla autorów

Zasady recenzowania artykułów nadesłanych do redakcji “Rocznika Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”

Klauzula informacyjna o wykorzystaniu danych osobowych zgodna z RODO

Umowa o przeniesienie praw autorskich dla autorów artykułów

Umowa o przeniesienie praw autorskich dla autorów recenzji

 

  Spis treści

 

 

 Spis treści

 

 

Spis treści

 

 

Spis treści

 

Spis treści

 

Spis treści

 

Spis treści

 

Spis treści