Zasady sprzedaży wydawnictw własnych

1)      Muzeum świadczy usługi  sprzedaży wydawnictw własnych, w tym sprzedaży wysyłkowej.

2)      Sprzedaż wydawnictw własnych Muzeum prowadzona jest w kasach Muzeum.

3)      W przypadku wysyłkowej sprzedaży wydawnictw Klient zobowiązany jest zapoznać się i zaakceptować  Regulamin sprzedaży wysyłkowej wydawnictw przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu  opublikowany na stronie www.mwmskansen.pl.

4)      W przypadku wysyłkowej sprzedaży wydawnictw Muzeum obciąża Klienta jednorazową, zryczałtowaną opłatą za wysyłkę wydawnictw, tak zwanym  kosztem przesyłki.

5)      Wysokość kosztu przesyłki ustalana jest na podstawie aktualnie sporządzanych przez dział finansowy protokołów wyceny.

 

Pliki do pobrania:

1. REGULAMIN SPRZEDAŻY 

2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA