Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
Wynajem stoiska/powierzchni ekspozycyjnej na imprezę plenerową

SZANOWNI PAŃSTWO,

 

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018r. Rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych (RODO) prosimy o dokładnie zapoznanie się z regulaminem zamieszczonym na dole strony i skrupulatne wypełnienie NOWEJ karty zgłoszeniowej.

 

Od wielu lat w każdą niedzielę i święto od maja do końca września Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu organizuje imprezy plenerowe przybliżające dawne prace polowe i zajęcia gospodarskie mazowieckiej wsi od końca XIX do lat 50 – tych XX w. W Niedzielę Palmową oraz każdą pierwszą niedzielę maja, czerwca, lipca, sierpnia i września organizowane są imprezy tematyczne poświęcone wybranym zagadnieniom z  życia codziennego i obrzędowości wsi  (Majówka w skansenie, Gotowanie na polanie, Dzień Dziecka w skansenie, Miodobranie, Żniwa, Wykopki). Imprezom tym towarzyszą kiermasze popularyzujące  rzemiosło i ludowe rękodzielnictwo, a także produkty tradycyjne i regionalne. Imprezy tematyczne cieszą się ogromnym zainteresowanie zwiedzających. Średnia liczba uczestników to 2500 osób.  

KIEDY I CO WYNAJMUJEMY?

Istnieje możliwość wynajęcia powierzchni ekspozycyjnej (placu) na własne stoisko lub stoiska oraz elementów wyposażenia od Muzeum (tj. namiotów, stołów, ławek). Stoiska można wynająć: w Niedzielę Palmową, 1 i 3 maja oraz pierwszą niedzielę maja, czerwca, lipca, sierpnia i września.

KOMU WYNAJMUJEMY POWIERZCHNIĘ EKSPOZYCYJNĄ/STOISKO?
Powierzchnię ekspozycyjną/stoisko wynajmujemy twórcom oraz producentom produktów tradycyjnych i regionalnych. Osoby zainteresowane prezentacją i sprzedażą własnych wyrobów mogą zgłosić chęć udziału w imprezie.

JAK WYNAJĄĆ POWIERZCHNIĘ EKSPOZYCYJNĄ/STOISKO?
1. Warunkiem jest wcześniejsze dokonanie rezerwacji powierzchni ekspozycyjnej na własne stoisko lub wynajęcie stoiska od Muzeum. Pod pojęciem własne stoisko rozumie się własne zadaszenie (nie jest wymagane) wraz z wyposażeniem niezbędnym do prezentacji wyrobów. Istnieje możliwość wynajęcia gotowego stoiska lub jego elementów od Muzeum.  Pod pojęciem stoisko Muzeum rozumie się: zadaszenie czyli namiot (cały o wym. 4 x 2 m lub  pół o wym. 2 x 2 m), stół składany o wym. 2 x 0,5 m, ławkę składaną o wym. 2 x 0,25 m.
2. Wynajęcie powierzchni ekspozycyjnej/stoiska jest odpłatne zgodnie z cennikiem Muzeum.
3. Liczba stoisk jest ograniczona.
4. O rezerwacji stoiska decyduje kolejność zgłoszeń i asortyment stoiska.

5. Muzeum nie zapewnia wyłączności na sprzedawany asortyment.
5. W przypadku braku namiotów, istnieje możliwość wynajęcia innych elementów wyposażenia stoiska, tj. stołów i ławek.
6. Aby dokonać rezerwacji stoiska należy zapoznać się Regulaminem wynajmu powierzchni ekspozycyjnej/stoiska, wypełnić Kartę zgłoszenia i przesłać ją drogą mailową na jeden z podanych adresów:

j.szewczykowska@mwmskansen.pl

j.asztemborski@mwmskansen.pl

 

lub pocztą tradycyjną na adres:

MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU

ul. Narutowicza 64

09-200 Sierpc

(z dopiskiem Karta zgłoszenia)

 

7. Jedna Karta zgłoszenia dotyczy jednej imprezy.
Bardzo prosimy o podanie w Karcie zgłoszenia poprawnych danych (w przypadku osób fizycznych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL/ NIP , w przypadku firmy: nazwa firmy, adres firmy, NIP firmy) oraz zaznaczenie i podpisanie stosownych zgód. Bez prawidłowo wypełnionej Karty zgłoszenia, nie możemy podjąć współpracy.
8. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu wynajmu powierzchni ekspozycyjnej/stoiska.
9. O przyznaniu stoiska twórca/producent jest informowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną najpóźniej 7 dni przed imprezą.
10. Potwierdzeniem rezerwacji stoiska przez Najemcę jest dokonanie wpłaty na konto Muzeum przelewem najpóźniej 4 dni przed imprezą.

 

ORGANIZACJA POWIERZCHNI EKSPOZYCYJNEJ/STOISKA

1. Wjazd na teren Muzeum w celu przygotowania stoiska jest możliwy na 2 godziny (ale nie później niż 30 minut) przed rozpoczęciem imprezy.
2. Pracownik Muzeum wskazuje Najemcy właściwe stoisko.
3. Stoisko musi być zagospodarowane najpóźniej na 10 minut przed rozpoczęciem imprezy, a pojazd odprowadzony na wyznaczony parking.

4. Z chwilą rozpoczęcia imprezy powierzchnia ekspozycyjna/stoisko musi być uprzątnięte i gotowe dla zwiedzających.
5. W godzinach trwania imprezy powierzchnie ekspozycyjne/stoiska musi być dostępne dla zwiedzających.
6. Demontaż powierzchni ekspozycyjnej/stoiska jest możliwy dopiero po zamknięciu Muzeum dla zwiedzających

7. Za rzeczy Najemcy pozostawione na stoisku przed, w trakcie i po zakończeniu imprezy Muzeum nie odpowiada.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Uprzejmie informujemy iż Państwa dane są przetwarzane zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) – ogólne rozporządzenie o ochronie danych.
  2. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc, wpisanym do rejestru Instytucji Kultury pod numerem  20/99.
  3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt: dpo@mwmskansen.pl, tel. 24 275 28 83.
  4. Administrator jest uprawniony do przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f), które są niezbędne do realizacji zawartych między nami umów, lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed ich zawarciem oraz wykonania naszych prawnie uzasadnionych obowiązków dla celów:

-        umożliwienia Państwu korzystania z wynajmu powierzchni ekspozycyjne/stoisk Muzeum  oraz kontaktu z Panią/Panem w celu realizacji tej usługi,

-        zapewnienie rozliczalności i spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa,

-        w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody na KARCIE ZGŁOSZENIA.

  1. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wynajęcia powierzchni ekspozycyjnej/stoiska muzeum.
  2. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, prawo wniesienia sprzeciwu oraz skargi do organu nadzorczego.
  3. Państwa Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

HARMONOGRAM ORGANIZACJI POWIERZCHNI EKSPOZYCYJNEJ/STOISKA PODCZAS IMPREZ PLENEROWYCH

1. Niedziela Palmowa w skansenie – 5.04.2020 r., godz.: 10.00–18.00
        •    Godz.: 8.00 – 9.50 – przejęcie i przygotowanie powierzchni ekspozycyjnej/stoiska dla zwiedzających
        •    Godz.: 10.00–18.00 – udostępnienie stoiska zwiedzającym, obsługa stoiska
        •    Godz.: 18.00–20.00 – uprzątnięcie i zwrot powierzchni ekspozycyjnej/stoiska

2.Majówka w skansenie – 1.05. 2020 r., godz.: 10.00–18.00

  •  Godz.: 8.00 – 9.50 – przejęcie i przygotowanie powierzchni ekspozycyjnej/stoiska dla zwiedzających
  •  Godz.: 10.00 -  18.00 – udostępnienie stoiska zwiedzającym, obsługa stoiska
  • Godz.: 18.00 – 20.00 – uprzątnięcie i zwrot powierzchni ekspozycyjnej/stoiska

3. Gotowanie na polanie – 3.05.2020 r., godz.: 10.00 – 18.00
        •    Godz.: 8.00 – 9.50 – przejęcie i przygotowanie powierzchni ekspozycyjnej/stoiska dla zwiedzających
        •    Godz.: 10.00 -  18.00 – udostępnienie stoiska zwiedzającym, obsługa stoiska
        •    Godz.: 18.00 – 20.00 – uprzątnięcie i zwrot powierzchni ekspozycyjnej/stoiska

4. Dzień Dziecka w skansenie – 7.06.2020 r., godz.: 10.00 – 18.00
        •    Godz.: 8.00 – 9.50 – przejęcie i przygotowanie powierzchni ekspozycyjnej/stoiska dla zwiedzających
        •    Godz.: 10.00 -  18.00 – udostępnienie stoiska zwiedzającym, obsługa stoiska
        •    Godz.: 18.00 – 20.00 – uprzątnięcie i zwrot powierzchni ekspozycyjnej/stoiska

5. Miodobranie w skansenie – 5.07.2020 r., godz.: 10.00 – 18.00
        •    Godz.: 8.00 – 9.50 – przejęcie i przygotowanie powierzchni ekspozycyjnej  dla zwiedzających
        •    Godz.: 10.00 -  18.00 – udostępnienie stoiska zwiedzającym, obsługa stoiska
        •    Godz.: 18.00 – 20.00 – uprzątnięcie i zwrot powierzchni ekspozycyjnej

6. Żniwa w skansenie – 2.08.2020 r., godz.: 10.00 – 18.00
        •   Godz.: 8.00 – 9.50 – przejęcie i przygotowanie powierzchni ekspozycyjnej  dla zwiedzających
        •   Godz.: 10.00 -  18.00 – udostępnienie stoiska zwiedzającym, obsługa stoiska
        •    Godz.: 18.00 – 20.00 – uprzątnięcie i zwrot powierzchni ekspozycyjnej

7. Wykopki w skansenie – 6.09.2020 r., godz.: 10.00 – 18.00
        •    Godz.: 8.00 – 9.50 – przejęcie i przygotowanie powierzchni ekspozycyjnej/stoiska dla zwiedzających
        •    Godz.: 10.00 -  18.00 – udostępnienie stoiska zwiedzającym, obsługa stoiska
        •    Godz.: 18.00 – 20.00 – uprzątnięcie i zwrot powierzchni ekspozycyjnej/stoiska

 

KONTO BANKOWE MUZEUM:

Bank PKO BP S.A.
92 1020 1026 0000 1602 0233 2898

 

Pliki do pobrania (UWAGA – poniższe załączniki zawierają wytyczne zgodne z RODO, prosimy o dokładne zapoznanie się z ich treścią):

 

Cennik najmu powierzchni ekspozycyjnej

Regulamin wynajmu powierzchni ekspozycyjnej/stoiska.doc

Karta zgłoszenia najmu stoiska.pdf

Karta zgłoszenia najmu stoiska.doc