• Wazon

    Wazon Majolikowy, o dzwonowatej stopie, niewielkim, spłaszczonym brzuścu i rozchylonym, kielichowatym wylewie. Ozdobiony ręcznie malowanym ornamentem lambrekinowym, obwiedzionym […]