• Talerzyk deserowy

    Talerzyk deserowy Powstał w manufakturze fajansu w węgierskim Holics (obecnie Holíč na Słowacji) w II połowie XVIII wieku. […]