Posiedzenie Rady Muzeum przy Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – 05.04.2024 r.