Wirtualna wycieczka
Zapraszamy do zwiedzania
Oferta pracy na stanowisko referenta do działu Administracji i Inwestycji

DYREKTOR MUZEUM WSI MAZOWIECKIEJ W SIERPCU
ogłasza nabór na stanowisko referenta
 do działu Administracji i Inwestycji w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

1. Poszukiwane kompetencje

 • wykształcenie wyższe lub średnie kierunek budownictwo lub pokrewne
 • mile widziane uprawnienia budowlane w branży konstrukcyjno – budowlanej lub architektonicznej,
 • doświadczenie w pracach związanych z procesem inwestycyjnym w budownictwie
 • praktyczna znajomość prawa budowlanego oraz sztuki budowlanej
 • mile widziane doświadczenie w przygotowywaniu postępowań w oparciu o Prawo zamówień publicznych
 • biegła obsługa komputera oraz znajomość programów: MS Office, AutoCAD
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • dokładność, rzetelność, punktualność, dyspozycyjność, umiejętność organizacji pracy

 2. Charakterystyka pracy

 • prowadzenie spraw związanych z inwestycjami i remontami w Muzeum ( wnioski finansowe, planowanie inwestycji, realizacja, rozliczenia itp.)
 • kontrolowanie prawidłowości wykonania zadań inwestycyjnych, w szczególności ich jakości, terminowości oraz użycia właściwych materiałów do ich realizacji.
 • prowadzenie spraw związanych z wypełnianiem obowiązków wynikających z prawa budowlanego w zakresie użytkowania obiektów znajdujących się na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
 • udział w przygotowaniu i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych

3. Warunki pracy:

 • umowa o pracę w pełnym wymiarze godzin
 • miejsce pracy – Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – skansen

 4. Wymagane dokumenty:

 • CV
 • List motywacyjny
 • Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym dla potrzeb niezbędnych procesów rekrutacji prowadzonych przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

 

Klauzula informacyjna:

 • Przesyłając dokumenty wymagane w zgłoszeniu zgadzasz się na przetwarzanie przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
 • W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem: dpo@mwmskansen.pl lub Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64, 09-200 Sierpc
 • Twoje dane osobowe przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
 • Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 3 miesięcy od jej zakończenia.

 

5. Termin i miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, ul. Narutowicza 64 (w sekretariacie), przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres: skansen@mwmskansen.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.02.2020 r. z adnotacją: „Oferta na stanowisko: referent do Działu Administracji i Inwestycji”.
O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.mwmskansen.pl