• Centrum Kulturalno-Rekreacyjne
  • Zadania dofinansowane przez WFOŚiGW w Warszawie
  • Zadania dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  • Zadania dofinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego