Promocja wydawnictwa „Bieżuńskie Zeszyty Historyczne” Nr 37 w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu