„Przyłączenie obiektów Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu do miejskiej sieci wodociągowej” zadanie zrealizowane w latach 2023 – 2024