Zadania dofinansowane przez

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie

 

 

1. „Rewitalizacja Parku na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – umocnienie skarp”

„Rewitalizacja Parku na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – umocnienie skarp” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

2. „Konkurs plastyczny „Barwy Natury – Barwy Wsi” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 6.000,00 zł

3. „Rewitalizacja Parku na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – założenie ścieżki przyrodniczo – edukacyjnych – I etap”

Nasadzenie roślin dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl

4. „Rewitalizacja Parku na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – założenie ścieżki przyrodniczo – edukacyjnej – etap II”

Rewitalizacja Parku dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji, w kwocie 130000,00 zł

5. „Modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”

Modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji, w kwocie 319 500,00 zł

6. Organizacja konkursu ,,Jesienny pejzaż wsi”

Organizację konkursu „Jesienny pejzaż wsi” oraz pokonkursowej wystawy prac dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji w kwocie 14.000,00 zł

7. „Uzupełnienie nasadzeń i zabezpieczeń roślin na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”

Uzupełnienie nasadzeń i zabezpieczeń roślin na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji w kwocie 22.950,00 zł”

8. Organizacja konkursu ,,Barwy natury, barwy wsi”

Organizacja konkursu plastycznego BARWY NATURY, BARWY WSI oraz pokonkursowej wystawy prac” II edycja
dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
w formie dotacji, w kwocie 10.480,00 zł

9. „Aktywna ochrona ptaków w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”

Aktywna ochrona ptaków w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji w kwocie 18.000,00 zł.

10. Organizacja konkursu ,,Barwy natury, barwy wsi”

Organizacja konkursu plastycznego BARWY NATURY, BARWY WSI oraz pokonkursowej wystawy prac” III edycja
dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
w formie dotacji, w kwocie 9.996,00 zł

11. Organizacja konkursu ,,Jesienny pejzaż wsi”

Organizację II edycji konkursu „Jesienny pejzaż wsi” oraz pokonkursowej wystawy prac dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji w kwocie 9.950,00 zł

12. „Uzupełnienie bazy edukacyjnej do prowadzenia zajęć terenowych i stacjonarnych”

Uzupełnienie bazy edukacyjnej do prowadzenia zajęć terenowych i stacjonarnych na terenie MWM w Sierpcu dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji w kwocie 35.069,00 zł

13. „Uzupełnienie nasadzeń w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – XIX w. park krajobrazowy Uniszki Zawadzkie”

Uzupełnienie nasadzeń w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – XIX w. park krajobrazowy Uniszki Zawadzkie – etap I – dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji w kwocie 99.369,00 zł

14. „Konferencja pt. Realizacja i pielęgnacja parków, ogrodów i miejskich terenów zieleni w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”

„Konferencja pt. Realizacja i pielęgnacja parków, ogrodów i miejskich terenów zieleni w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji w kwocie 17.000,00 zł”

15. „Konkurs fotograficzny pt. „Cztery Pory Roku w skansenie. Uczymy się dostrzegać piękno przyrody”

Organizacja konkursu  fotograficznego pt. „Cztery Pory Roku w skansenie. Uczymy się dostrzegać piękno przyrody” w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji w kwocie 9.500,00 zł”

16. Konkurs plastyczny pt. „Szopka betlejemska. Dzieło sztuki z surowców naturalnych i wtórnych”

Organizacja konkursu plastycznego pt. „Szopka betlejemska. Dzieło sztuki z surowców naturalnych i wtórnych” w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji w kwocie 7.630,00″

17. Konkurs plastyczny pt. „Jesienny pejzaż wsi. Ochrona ekspozycji przyrodniczej w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu”

Organizacja konkursu plastycznego pt. „Jesienny pejzaż wsi. Ochrona ekspozycji przyrodniczej  w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu” dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji w kwocie 7.180,00 zł”

18. Grand na zakup uli

Grand w wysokości 20 000 zł na zakup uli  uzyskany w  ramach Programu Inicjatywy Lokalne uzyskany z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska .

19. Aktywna ochrona trzmieli i dzikich gatunków pszczół, stworzenie stref nektarodajnych.

Aktywna ochrona trzmieli i dzikich gatunków pszczół, stworzenie stref nektarodajnych na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji w kwocie 90.000,00 zł”

20. Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych 291 drzew.

Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych 291 drzew na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – etap I dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji w kwocie 96.100,00 zł”

21. Wykonanie ornitologicznej ścieżki edukacyjnej.

Wykonanie ornitologicznej ścieżki edukacyjnej na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – Uniszki Zawadzkie  dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji w kwocie 121.500,00 zł

22. Aktywna ochrona trzmieli i dzikich gatunków pszczół stworzenie stref nektarodajnych na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – etap II

Zadanie pn.  „Aktywna ochrona trzmieli i dzikich gatunków pszczół stworzenie stref nektarodajnych na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – etap II” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji w kwocie 98 959,00 zł

23. Aktywna ochrona trzmieli i dzikich gatunków pszczół stworzenie stref nektarodajnych na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – etap III

Aktywna ochrona trzmieli i dzikich gatunków pszczół stworzenie stref nektarodajnych na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – etap III dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 63.180,00 zł.

24. Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych 308 drzew – etap II

Zadanie pn. „Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych 308 drzew na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – etap II „dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji w kwocie 98.820,00 zł”

25. Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacja 436 drzew – etap III

Zadanie pn. „Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacja 436 drzew na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – etap III dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 99.984,00 zł”